Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

15 липня 2021 р. координаційно-методична рада ПНД № 41 «Використання потенціалу аграрної науки для інноваційного розвитку галузей агропромислового виробництва України (Інноваційний розвиток)» при Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН розглянула та затвердила проміжні звіти наукових установ-співвиконавців за перше півріччя 2021 р. Засідання відбулося під головуванням заступника голови координаційно-методичної ради, директора ННСГБ НААН – Головної установи з виконання програми, д.с.-г.н, д.і.н, академіка НААН В.А. Вергунова.

Співвиконавцями програми є 28 наукових установ мережі НААН, якими виконуються 43 наукові завдання, із яких 5 фундаментальні, 38 прикладні. За звітний період у межах виконання усіх чотирьох підпрограм досягнуто вагомих результатів. Апробовано більше 30 завершених наукових розробок, розпочато роботу із впровадження понад 50 найбільш перспективних. Подано 3 заявки на корисні моделі та 2 – на сорти рослин. Організовано функціонування 19 селекційно-колекційних, науково-технологічних та демонстраційних полігонів, 6 модельних ферм великої рогатої худоби та свиней. Науковцями надано більше 3 тис. консультацій; проведено навчання біля 2 тис. фахівців АПК України. Розроблено 39 методичних рекомендацій, низку інструкцій та положень. Здійснювалося систематичне наповнення більше 20 баз даних. Підготовлено 20 монографій, довідників, підручників, опубліковано 89 статей у фахових виданнях України (категорія Б), 35 статей у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Web of Science Core Collection і Scopus (категорія А), задекларовано 266 виступів на конференціях і форумах.

Директор Інституту сільського господарства Степу НААН, к.с.-г.н І.М. Семеняка представив стендову наукову доповідь «Розробити науково-методологічні аспекти прискорення інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва Центрального регіону України на основі аналізу ефективності використання потенціалу аграрної науки», в якій навів результати аналізу економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в даному регіоні України впродовж 2015–2020 рр.

На засіданні вироблено пропозиції щодо покращення якості досліджень з даного напряму та затверджено план роботи координаційно-методичної ради з виконання ПНД № 41 «Інноваційний розвиток» на друге півріччя 2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия