Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

Тематична виставка «Ґрунтознавство як природничо-історична наука. Ґенеза, еволюція, дискурс» присвячена висвітленню вагомих наукових праць провідних вітчизняних та закордонних вчених-дослідників із ґрунтознавства, геології, мінералогії, агрохімії та хімії минулого та сьогодення: В.В. Докучаєва, В.Р. Вільямса, Г.Г. Махова, К.Д. Глінки, К.К. Гедройца, М.М. Сибірцева, О.Н. Соколовського, П.А. Костичева, С.П. Кравкова та ін. На виставці представлено близько 70 найменувань (іншомовні та державомовні) - монографії, збірники наукових праць, науково-популярні видання.

Ця книжкова експозиція підкреслює важливість ґрунтів як незамінного компонента природної системи і як життєво важливий базис людського співтовариства за рахунок вкладу в забезпечення продовольчої безпеки, економії водних і енергетичних ресурсів, як буфер збереження біорізноманітності і зміни клімату.

 

Ґрунтознавство – наука про ґрунти та їх генезис, будову, склад, властивості й географічне поширення; закономірності походження, розвитку, ролі в природі, шляхи й методи їх охорони, родючість, раціональне використання в господарській діяльності людини, динаміку ґрунтів як природно-історичних утворень, а також об’єктів праці і засобів виробництва.

Офіційною датою народження ґрунтознавства вважається 10 грудня 1883 p., коли вперше сформульовані теоретичні концепції цієї науки В.В. Докучаєвим у праці "Російський чорнозем", яка займає центральне місце на виставці.

У даному виданні охарактеризовано рослинно-наземне походження чорноземів під степовою рослинністю, вперше описано їх профілі й географічне розповсюдження. Саме в даній праці уперше встановлено, що ґрунт – самостійне природне тіло, а його формування – складний процес взаємодії 5 природних факторів: клімату, рельєфу, організмів, породи й віку країни.

1. Шифр 132629 В.В. Докучаєв Російський чорнозем : наукове видання / В.В. Докучаєв. – Харків, Київ. Державне видавництво сільськогосподарської літератури Української РСР, 1952. -460.)

 

2. Шифр 129404 М.М. Сибірцев Вибрані твори: наукове видання. Т. 1 Грунтознавство / М.М. Сибірцев.; ред. С.С. Соболева. - Москва : Гос. изд. сел. литер., 1951. – 472 с.

М.М. Сибірцев - один із взірців вчених-дослідників про ґрунтознавство як природничо-наукового вчення, послідовник В.В. Докучаєва, розробив детальний курс генетичного ґрунтознавства в 6-ти томах. Його праця присвячена класифікації і картографії ґрунтів, методикам ґрунтових досліджень, боротьбі з посухою і бонітування ґрунтів. Даним виданням вчений довів, що формування ґрунту є результатом зміни гірських порід під сукупною дією абіотичних і біологічних факторів.

 

3. Кравков С.П. (1873-1938?) - ботанік, ґрунтознавець. Соратник Докучаєва В.В., учень А.В. Совєтова. З ім'ям С.П. Кравкова пов'язують початок нового етапу в розвитку школи генетичного ґрунтознавства. В його праці ґрунтовно розкрито суть експериментальних робіт з проблем гумусоутворення, хімію ґрунтів. В даній книзі вперше вказано, «ґрунт є середовищем, що знаходиться в стані поступово-мінливого хімічної рівноваги». Доведено необхідність і важливість стаціонарного систематичного вивчення в часі індивідуального ґрунтового розрізу, названо динаміку ґрунтових процесів «життям ґрунту».

 

 

Ці та інші видання можна переглянути, завітавши до читальних залів № 1 та №2 Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, або замовивши пізніше з основного книгосховища.

Адреса, телефони, як дістатися: http://dnsgb.com.ua/adresa.html

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия