Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

Тематична виставка: «Видання навчально-методичної літератури з ґрунтознавства фонду ННСГБ НААН» присвячена науці про ґрунт, його склад, властивості, походження, розвиток, географічне поширення, раціональне використання. Інформацію можна почерпнути із представлених на ній україномовних й іншомовних видань рекомендованих для ЗВО III-IV акредитації, а також видань рекомендованих для закладів фахової передвищої освіти.

Виставка акумулює в собі найважливіші експонати науково-методичного матеріалу бібліотечного фонду у галузі ґрунтознавства у розрізі двох століть – близько 130 найменувань (державомовні та іншомовні) – рукописні підручники, конспекти-підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, курси лекцій та практикумів, які дають можливість наочно інформувати дослідників, науково-педагогічний персонал і здобувачів вищої освіти різних рівнів підготовки про необхідну фахову літературу, моніторити забезпеченість підручниками та іншою навчальною літературою у даній галузі знань.

 

Тематична виставка охоплює широкий спектр питань від загальних закономірностей формування ґрунтознавства як природничо-історичної науки, складу, будови і властивостей ґрунтів, чинників ґрунтоутворення окремих природних зон і у їх межах до сучасного стану, до використання і охорони ґрунтів світу і України в сучасних умовах.

 

На виставці представлений цінний екземпляр бібліотечного фонду - перший підручник українською мовою для університетської освіти, виданий у 1925 році за авторством Г.Г.Махова «Ґрунтознавство».

Особливою складовою частиною виставкової експозиції є фундаментальні праці засновників та дослідників ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів: В.Р. Вільямса, Г.Г. Махова, К.Д. Глінки, М.М. Сибірцева, О.Н. Соколовського, П.А. Костичева, та ін. видатних вітчизняних та вчених минулого та сьогодення.

 

Ці та інші видання можна переглянути, завітавши до читальних залів № 1 та №2 Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, або замовивши пізніше з основного книгосховища.

Адреса, телефони, як дістатися: http://dnsgb.com.ua/adresa.html

 

ДЕЯКІ ВИДАННЯ З ВИСТАВКИ:

1. Шифр: 2320-Д. ҐРУНТОЗНАВСТВО: підручник / Г.Г. Махов. Харків: Державне видавництво України №1 імені Петровського Г.І., 1925. 159 с.

Дане видання було ухвалено як підручник для сільськогосподарських інститутів та технікумів. У ньому коротко викладено основи ґрунтознавства зі значним поширенням розділів про ґрунти України. Видання розкриває питання морфології, складу, властивостей ґрунтів, представлено чітку картографію та класифікацію ґрунтів України, охарактеризовано процеси та умови ґрунтоутворення.

 

 

2. Шифр: 135789. ҐРУНТОЗНАВСТВО: навчальний посібник / І.Ф. Гаркуша. Київ: Державне видавництво сільськогосподарської літератури української РСР.І., 1952. 411 с.

Навчальний посібник розрахований на агрономів і інших спеціалістів сільського господарства з середньою освітою. Дане видання побудовано на основі передової агробіологічної науки як основи агрономії. В ньому розширено надано характеристику основ геології та мінералогії, чітко розкрито процеси та схему ґрунтоутворення, описано методику польового і лабораторного дослідження ґрунтів.

 

3. Шифр 3228-ДХ Вильямс, В. Р. Почвоведение [Текст] : научное издание / В. Р. Вильямс . - М. : Книгоизд. Петровской СХА, 1919. - 582 с.

Дане видання було рекомендовано для студентів Петровської сільськогосподарської академії. Даний випуск присвячений вивченню ґрунтових зон, а саме тундрової і дерново-підзолистої . В ньому надано розширену характеристику явища ґрунтоутворюючого процесу в умовах літогенезу материнської породи ґрунту і біогенезу його біологічних елементів. Підручник розкриває важливість практичної агрономії, в основі якої лежить знання про властивості ґрунту.

 

4. Шифр 495939-Д. Глинка К. Д. Почвоведение : учебное пособие / К. Д. Глинка ; ред. З. Филиппович. - Москва : Гос. изд. колхозной и совхозной литер., 1935. - 631 с.

Навчальний посібник вважався на той час єдиним російськомовним виданням, яке в повній мірі розкривало сучасний стан як загального вчення про ґрунтознавство, так і окремих його галузей. Дане видання є взірцем використання автором суміжних дисциплін при вивченні ґрунтознавства таких як геологія, мінералогія, частково геохімія. Окрім того, воно насичено географічним, експериментальним і цифровим фактичним матеріалом. Вперше, на відміну від більшості попередників, представлено географічність як просторову мінливість ґрунтів.

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия