Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

90 років від дня народження НАЗАРЕНКА Івана Івановича (1932–2007) – вченого в галузі ґрунтознавства та меліорації ґрунтів, доктора сільськогосподарських наук, професора.

Народився 2 лютого 1932 р. у с. Колядинці Липоводолинського району Сумської області.

Закінчив Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва (1956) за спеціальністю вченого агронома.

Працював старшим техніком, молодшим науковим співробітником Українського НДІ ґрунтознавства (1956–1959), асистентом, доцентом, професором кафедри землеробства Харківського сільськогосподарського інституту (1959–1985), завідувачем кафедри загального землеробства Кам’янець-Подільського СГІ (1985–1988). Із 1988 р. – завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії Чернівецького державного університету. У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «агроґрунтознавство», а в 1981 р. – докторську за спеціальністю «агрофізика і агроґрунтознавство». У 1965 р. йому присвоєно вчене звання доцента, у 1985 р. – професора.

За 44 роки наукової діяльності І.І. Назаренко з’ясовував особливості генезису бурувато-підзолистих глейових ґрунтів Передкарпаття і їхні еволюції під впливом використання. процесі дослідження він установив закономірності культурного ґрунтотворного процесу в них і на цій основі теоретично обґрунтував фітогеохімічну концепцію підвищення родючості ґрунтів і розробив практичний метод їхнього окультурювання.

Важливими його досягненнями є обґрунтування науково-практичного напряму енергоощадної системи обробітку чорнозему під картоплю й озиму пшеницю з використанням знарядь з активними робочими органами, установлення залежності вмісту важких металів (свинцю, кадмію, міді, нікелю, хрому, цинку) від еродованості і властивостей ґрунтів Західного Лісостепу України та створення регресивних моделей для прогнозування вмісту їх у ґрунтах.

Опублікував 154 наукові праці. Під керівництвом ученого підготовлено 17 кандидатів наук. Був членом наукової ради АН СРСР з проблем ґрунтознавства та меліорації ґрунтів (1982–1991), членом кількох спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій при Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті, «агрофізика та агроґрунтознавство» при Українському інституті інженерів водного господарства (м. Рівне).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия