Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН запрошує відвідати книжкову виставку, приурочену з нагоди 85-річчя від дня народження Ермантраута Едуарда Рудольфовича – ученого у галузі рослинництва, кормовиробництва та методики дослідної справи, доктора сільськогосподарських наук, професора, що розпочала функціонувати у читальній залі № 1.

 

Народився 16 лютого 1937 р. у с. Олексіївка Олексіївського району Харківської області в сім’ї сільського вчителя.

Після закінчення Харківського сільськогосподарського інституту (1959) працював головним агрономом колгоспу «Шлях до комунізму» Олексіївського району Харківської області (1959–1963). Навчався в аспірантурі при кафедрі рослинництва Харківського сільськогосподарського інституту (1963–1966). У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук. Його вчителями були такі знані вчені, як академіки О. Н. Соколовський, М. М. Кулєшов, професори Г. В. Пилипець, О. М. Можейко та ін.

У 1994 р. Е.Р. Ермантраут захистив докторську дисертацію і отримав ступінь доктора сільськогосподарських наук, а через рік – вчене звання професора.

З 1995 р. і понині він працює завідувачем лабораторії математичних методів досліджень Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН і за сумісництвом – професором кафедри загального землеробства Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Е.Р. Ермантраут – відомий вчений у галузі рослинництва, кормовиробництва та методики дослідної справи. Ним виконано дослідження з агробіологічного обґрунтування заходів підвищення врожайності й поліпшення якості цукрових буряків та кормових культур у господарствах Західного Лісостепу України у сівозмінах з різним насиченням цукровими буряками. Результати досліджень запроваджено в господарствах Вінницької, Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей.

Е.Р. Ермантраут плідно працює в галузі методики дослідної справи. Ним видано методичні розроблення для планування експерименту, ведення електронних обліків і спостережень, аналізу та інтерпретації результатів наукових досліджень у селекції та рослинництві, розроблено сучасні прикладні програми складання оптимальної структури експерименту та статистичного аналізу результатів досліджень для персонального комп’ютера.

Деякі видання з виставки:

1. Шифр: 535203. Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Е. Р. Ермантраут, А. С. Малиновський, В. Г. Дідора [та ін] ; М-во аграр. політики України, Житомир: ЖНАЕУ, 2010. 124 с.

Викладені сучасні методи загальнонаукових і спеціальних методів в агрономії, теоретичні основи планування експерименту і основні методи статистичного аналізу з використанням прикладної комп’ютерної програми, що застосовуються для оцінки та інтерпретації результатів польових, вегетаційних і лабораторних дослідів.

 

2. Шифр: 551125. Методика наукових досліджень в агрономії / Е. Р. Ермантраут, Л. М. Карпук, С. П. Вахній [та ін.]; М-во освіти і науки України, Білоцерківський національний аграрний ун-т. Біла Церква: Білоцерківдрук, 2018. 104 с.

У навчальному посібнику викладено сучасні методи загальнонаукових і спеціальних методів досліджень в агрономії.

 

3. Шифр: 528045. Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посіб. / Е. Р. Ермантраут, М. А. Бобро, Т. І. Гопцій [та ін]; М-во аграр. політики України, Харківський нац. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Х.: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2008. 64 с.

 

Ці та інші видання можна переглянути, завітавши упродовж двох тижнів до читальної зали № 1 Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України або замовивши пізніше з основного книгосховища.

Адреса, телефони, як дістатися: http://dnsgb.com.ua/adresa.html

Режим роботи: з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00.

Будемо раді Вас бачити!

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия