Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

17 березня 2022 р. виповнилося 95 років від дня народження ЦИБУЛЬКУ Володимиру Сергійовичу (1927–2003) – відомому вченому, рослиннику-фізіологу, доктору біологічних наук, професору.

Народився 1927 р. у с. Рідкодуб Валківського району Харківської області в селянській родині. Закінчив Валківську середню школу.

У 1944–1947 рр. В.С. Цибулько – курсант Харківського артилерійського училища. У 1952 р. закінчив агрономічний факультет Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва і працював дільничим агрономом МТС на Рівненщині. У 1952–1955 pp. – аспірант Інституту генетики і селекції АН УРСР.

У 1956 р. успішно захищає кандидатську дисертацію на тему «Глубина залегания узла кущения озимой пшеницы в зависимости от сорта и условий произрастания» і повертається до Харківського СГІ.

Працює асистентом кафедри рослинництва, потім доцентом, а з 1975 р. – професором і завідувачем цієї кафедри. Упродовж 1959–1973 pp. Володимир Сергійович – декан агрономічного факультету. Саме тоді найповніше розкрилися здібності вдумливого педагога і наставника студентської молоді. Йому були притаманні державний підхід до будь-якої справи, активна життєва позиція.

Основний напрямок наукових досліджень – фізіолого-біологічні аспекти росту і розвитку рослин сільськогосподарських культур. Ученим розкрито метаболічні закономірності змін темпів індивідуального розвитку рослин, що має важливе значення для керування тривалості вегетації рослин та їх скоростиглість. Систематизувавши результати досліджень, В.С. Цибулько у 1973 р. захистив докторську дисертацію на тему «Трофические закономерности индивидуального развития растений». В інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УAAH В.С. Цибулько працював у 1980–1995 pp., займаючи посади заступника директора і завідувача відділу розвитку насіннєвої та кормової продуктивності, а згодом – провідного наукового співробітника відділу генетики і селекції цього ж інституту, члена редколегії міжвідомчого наукового збірника «Селекція і насінництво».

Ученим опубліковано понад 240 наукових праць, одержано сім свідоцтв і патентів на винаходи, підготовлено 19 кандидатів наук. Ним сформована наукова школа рослинників-фізіологів. Професору В.С. Цибульку присвоєно звання заслуженого працівника сільського господарства УPCP (1987), нагороджено медалями «За трудову доблесть», «За трудову відзнаку».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия