Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народилася 2 квітня 1907 р. в Києві.

Після закінчення у 1930 р. Київського університету працювала викладачем біології в трудовій школі, науковим співробітником у Науково-дослідному інституті махорки.

У 1933 р. М.Г. Бордонос розпочала працювати в лабораторії генетики Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрових буряків. З цією науковою установою і пов’язане практично все трудове життя та наукова діяльність М.Г. Бордонос. Вона пройшла шлях від лаборанта до провідного наукового співробітника, кандидата біологічних наук, здобула всесвітнє визнання вченого-генетика, удостоєна звання лауреата Ленінської премії.

Перші її дослідження спрямовані на дослідження генетичних відмінностей, коренеутворення, цукроутворення, скоростиглість, забарвлення гібридів між різними формами буряків: цукровими, кормовими, столовими, мангольдами. Ці дослідження значно поглибили і розширили знання М.Г. Бордонос як науковця-генетика, стали основою майбутніх визначних досягнень.

У 1934 р. молодому талановитому співробітнику були передані для генетичного дослідження знайдені серед насінників багатонасінних цукрових буряків рослини з різним вмістом роздільноплідних клубочків. А вже у 1936 р. М.Г. Бордонос стає одним із керівників завдання створення однонасінної форми та розроблення методів селекції цукрових буряків на роздільноплідність.

Завдяки наполегливій і цілеспрямованій праці та науковому підходу до вирішення дорученої справи уже в 1937 р. нею отримані практично повністю однонасінні форми як вихідні селекційні матеріали для створення сортів. А ще через два роки завершено цикл наукових робіт з дослідження основних закономірностей успадкування ознаки однонасінності, встановлено рецесивність цієї ознаки. Проведені М.Г. Бордонос глибокі плідні наукові дослідження знайшли міжнародне визнання і слугували подальшому розвитку генетики як багатонасінних, так і однонасінних буряків.

Війна перервала мирну працю вченої. М.Г. Бордонос змінює халат дослідника на військову форму: у 1941–1944 рр. – вона медик фронтового військового госпіталю. У 1944 р. як висококваліфікованого спеціаліста її відкликають з фронту і направляють для продовження наукової роботи в інституті.

З характерною для неї енергією М.Г. Бордонос всебічно досліджує біологічні та господарсько-цінні ознаки нової форми однонасінних цукрових буряків, продовжує глибокі дослідження з генетики роздільноплідності. Результати своїх наукових досліджень М.Г. Бордонос узагальнила в дисертаційній роботі, яку з успіхом захистила в 1946 р., їй присвоєно вчений ступінь кандидата біологічних наук. Це була перша у світі дисертація, присвячена проблемі роздільноплідності у цукрових буряків.

У п’ятдесятих роках на бурякових плантаціях України з’явилися перші однонасінні сорти цукрових буряків. Це була справжня революція в буряківництві. Впровадження вперше у світовій практиці таких сортів докорінно змінило технологію вирощування цієї культури, перш за все звело до мінімуму витрати важкої ручної праці. Це стало можливим завдяки багаторічній напруженій роботі колективу селекціонерів-генетиків, серед них і М.Г. Бордонос. За плідну працю у створенні нової форми однонасінних цукрових буряків і впровадження у виробництво перших сортів у 1960 р. М.Г. Бордонос у числі групи наукових працівників удостоєна високого звання лауреата Ленінської премії.

У житті відзначалася скромністю, душевною теплотою, була приємним співрозмовником, чудовим педагогом. Вона підготувала 3 кандидати наук.

Померла у 1996 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия