Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народився 5 квітня 1937 р. у с. Плоске Хойнікського району Гомельської області (республіка Білорусь) у селянській родині.

Закінчивши з відзнакою Білоцерківський сільськогосподарський інститут у 1960 р. (за спеціальністю «ветеринарія») працював головним ветлікарем на Рівненщині.

Успішно попрацювавши на виробництві, повертається у стіни рідної Альма–Матер (Білоцерківського СГІ) і вступає до аспірантури. У 1966 р. достроково захистив кандидатську дисертацію на тему: «Патогенез и последствия алиментарной дистрофии у крупного рогатого скота».

Потім працював асистентом кафедри акушерства і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, а з 1968 р. – асистентом кафедри органічної і біологічної хімії, на якій його було обрано за конкурсом на посаду доцента (1976).

Навчаючись в аспірантурі та працюючи асистентом, він одночасно навчався заочно на біологічному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив з відзнакою у 1970 р. (за фахом – біохімія).

Від 1978 р. – проректор з навчально-виховної роботи Білоцерківського СГІ і впродовж 27-річної роботи на цій посаді зарекомендував себе здібним організатором навчального процесу.

У 1982 р. – захистив докторську дисертацію «Влияние различных уровней минерального питания на биохимические показатели и продуктивность животных» (спеціальність 03.00.04 – біохімія), де навів дані щодо міграції важких металів-біотиків: Купруму, Цинкуму та Мангану в харчовому ланцюзі тваринний організм – ґрунт – рослина.

Провідного вченого у 1990 р. було обрано членом-кореспондентом УААН, а в 1991 р. - академіком-секретарем Відділення тваринництва і ветеринарної медицини (до травня 1991 року).

Завдяки його наполегливій праці у 1992 р. було організовано проблемну науково-дослідну еколого-біотехнологічну лабораторію, на базі якої наказом Міністерства аграрної політики України у 1996 р. був створений Науково-дослідний інститут екології і біотехнології у тваринництві (у складі Білоцерківського ДАУ), директором якого він працював до 2009 р. З 1994 року Герасименко В.Г. – професор кафедри органічної і біологічної хімії. З 1994 по 2003 роки Віктор Григорович очолював кафедру годівлі сільськогосподарських тварин та біотехнології. Зі створенням у 2003 р. екологічного факультету ним була організована кафедра екології і біотехнології, якою він керував до 2009 р.

За його ініціативи було створено єдину в Україні спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія (сільськогосподарські науки), яку він очолював з часу заснування (1996–2009 рр.).

Академік Герасименко В.Г. вважається основоположником вивчення курсу біотехнології у ВНЗ аграрного профілю. За виданими ним навчальними посібниками «Биотехнология» (1989 р.) та «Біотехнологічний словник» (1991 р.) цей предмет вивчали у всіх республіках колишнього СРСР.

Професор Герасименко В.Г. започаткував наукову школу з біотехнології. Під його керівництвом було виконано і захищено 4 докторських та 11 кандидатських дисертацій.

На замовлення виробництва академік Герасименко В.Г. зі своєю школою науковців вивчали взаємозв’язані ланцюги ґрунт – рослина – людина, що дозволило обґрунтувати теорію і практику ведення тваринництва на великих промислових комплексах, одержувати екологічно чисту продукцію із незабрудненого довкілля.

Вченим опубліковано понад 250 наукових і навчально-методичних праць. Він автор і співавтор 22 патентів та авторських свідоцтв; ним було розроблено 24 технічних умови України; створено 24 настанови із застосування ін’єкційних і кормових препаратів; він був науковим керівником розробки 19 національних стандартів України (ДСТУ).

За особистий внесок в розвиток науки, впровадження наукових розробок у виробництво та підготовку висококваліфікованих кадрів для аграрного сектору економіки вченому було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» та нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Ім’я академіка Герасименка В.Г. занесено до Золотого фонду міста Біла Церква.

Помер 3 листопада 2009 року. Похований на Центральному кладовищі міста Білої Церкви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия