Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народилася 6 квітня 1957 р. у смт Рокитне Київської області. У 1979 р. закінчила зооінженерний факультет Української сільськогосподарської академії.

Свою наукову діяльність розпочала у вересні 1979 р. на посаді старшого лаборанта, а згодом – наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача відділу генетичних основ селекції Науково-дослідного інституту розведення і штучного осіменіння великої рогатої худоби (нині – Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН).

У 1982–1985 рр. під керівництвом професора І.В. Смирнова навчалася в аспірантурі при кафедрі розведення сільськогосподарських тварин Української сільськогосподарської академії (нині – Національний університет біоресурсів і природокористування України). У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Цитофизиологические характеристики и оплодотворяющая способность сперматозоидов быка при их подготовке к оплодотворению in vitro» за спеціальністю 06.02.01 – розведення, селекція та відтворення сільськогосподарських тварин. Цього ж самого року у співавторстві з В.С. Качурою отримала авторське свідоцтво на винахід «Способ получения зрелых яйцеклеток хомячка».

 У 2006 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності генетика. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему «Хромосомний поліморфізм окремих видів і порід сільськогосподарських тварин» за спеціальністю 03.00.15 – генетика.

В.В. Дзіцюк уперше в межах одного дослідження з використанням єдиної методології одержано розгорнуту картину цитогенетичних ефектів у репрезентивних вибірках тварин. Систематизовано цитогенетичні характеристики за видами і породами сільськогосподарських тварин, виявлено видові і породні особливості хромосомного поліморфізму.

Автор більше 120 опублікованих наукових праць, зокрема опубліковано 7 монографій. Захищено чотири дисертації, 2 – на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, одна – кандидата біологічних наук, 1 – доктора філософії з біології. Нині Валентина Валентинівна здійснює наукове керівництво двох аспірантів.

Із 2007 р. і донині – член редакційної колегії наукового збірника «Розведення і генетика тварин», а з 2012 по 2015 рр. – «Наукового вісника Національного університету біоресурсів і природокористування» Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Із 2017 р. є членом редакційної колегії журналу "Agricultural Science and Practice". Із 2004 р. – член вченої ради Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, а з 2014 р. – спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 цієї установи.

У 2007–2010 рр. – провідний науковий співробітник Президії Української академії аграрних наук та доцент кафедри розведення та генетики тварин ім. М.А. Кравченка Національного університету біоресурсів і природокористування України, а з 2010 р. – завідувач кафедри; з 2012 р. – директор Науково-навчального інституту тваринництва і водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України; з 2014 р. – завідувач відділу біотехнології та відтворення Інституту розведення та генетики тварин імені М.В. Зубця НААН; з 2017 р. – очолює лабораторію генетики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия