Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народився 17 квітня 1937 р. у м. Волгограді (Росія). У 1959 р. закінчив агрономічний факультет Української сільськогосподарської академії і здобув спеціальність вченого агронома.

У період 1959–1962 рр. працював завідувачем лабораторії агрономічної оцінки Української машино-випробувальної станції. З 1962 по 1964 рр. – аспірант кафедри селекції і насінництва Української сільськогосподарської академії. У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «селекція і насінництво».

З 1964 по 2000 рр. працював в Інституті землеробства УААН в лабораторії інтенсивних технологій кормових буряків старшим науковим співробітником, а з 1982 р. - завідувачем цієї лабораторії. Крім того, за сумісництвом у 1994–1998 рр. – завідувач кафедри кормовиробництва та сільськогосподарської меліорації Національного аграрного університету. У 1982 р. захистив докторську дисертацію, звання професора присвоєно в 1993 р.

Виконані ним дослідження направлені на подальший розвиток теоретичних і практичних основ насінництва, опрацювання й впровадження технологій вирощування кормових буряків, на встановлення біологічних закономірностей росту й розвитку буряків 1 і 2 року життя у зв’язку з заходами агротехніки, а також на розроблення й впровадження промислової технології виробництва і насіння кормових буряків висадковим і безвисадковим способами, яка дала значний економічний ефект в Україні та Росії.

Вчений є співавтором 4 районованих сортів однонасінних кормових буряків, пріоритетних для інтенсивної технології вирощування. Підготував 13 кандидатів наук, опублікував 170 наукових праць, у тому числі 9 монографій.

А.М. Фомічов виконував науково-громадську роботу. Він був головою Ради творчого об’єднання співробітників СНД «Кормові буряки», членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій в Інституті землеробства УААН і Національному аграрному університеті. Очолював роботи з координації науково-дослідних робіт з культури кормових буряків в УААН.

Помер 20 листопада 2003 р., похований у Києві.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия