Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народилася 30 квітня1962 р. у смт Панютине Лозівського району Харківської області.

У 1984 р. закінчила з відзнакою факультет «Агрохімія і ґрунтознавство» Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва і в тому ж році розпочала працювати в Українському науково-дослідному інституті агрохімії та ґрунтознавства ім. О.Н. Соколовського. У 1984–1987 рр. – аспірантка під керівництвом доктора біологічних наук В.В. Медведєва в лабораторії фізики ґрунтів. У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Ефективність меліоруючої дії та післядії гною на чорноземі в залежності від агрофізичних параметрів орного шару» та здобула науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03. «агроґрунтознавство і агрофізика». У 2003 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «агроґрунтознавство і агрофізика».

Після закінчення аспірантури і до теперішнього часу працює в лабораторії геоекофізики ґрунтів ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» на посадах молодшого, наукового та провідного наукового співробітника, з 2008 р. – на посаді завідувача лабораторії.

 У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему «Просторово-диференційована система управління якістю ґрунтів (на прикладі ріллі України)» та отримала науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 «агроґрунтознавство і агрофізика».

Основні напрями наукової діяльності: оптимізація агрофізичних властивостей орних ґрунтів, оцінювання їх трансформації під впливом антропогенних чинників; удосконалення методичних підходів до оцінювання якості (бонітування, грошова оцінка, інвестиційна привабливість земель); наукове обґрунтування диференційованих агротехнологій з урахуванням зональних та регіональних особливостей неоднорідності ґрунтового покриву з метою впровадження сучасних інноваційних агротехнологій, які запобігають фізичній деградації ґрунтів; дослідження геопросторової диференціації показників ґрунтової родючості та їх дистанційна верифікація; діагностика та картографічно-аналітична оцінка фізичної деградації орних ґрунтів за даними космічного сканування.

Автор 167 наукових публікацій, 9 патентів, 7 авторських свідоцтв. Під її керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію і продовжується навчання аспіранта.

Нагороджена Почесними грамотами ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», Департаменту агропромислового розвитку ХОДА та Харківського обкому профспілки працівників агропромислового комплексу, а також Подякою Національної академії аграрних наук України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия