Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народилася Світлана Іванівна 1972 р. в с. Харківці Переяслав-Хмельницького району Київської області.

У 1994 році закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю вчитель біології та хімії.

З 1994 р. працює в Інституті розведення і генетики тварин НААН молодшим, науковим, старшим науковим співробітником та завідувачем лабораторії клітинної інженерії; 2011–2018 рр. – заступник директора з наукової роботи, а з лютого 2018 р. – перший заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН.

 У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію «Цитогенетичні та морфологічні дослідження раннього ембріогенезу при одержанні зародків великої рогатої худоби in vitro» зі спеціальності 03.00.15 – генетика (біологічні науки). У 2008 р. – докторську дисертацію «Наукове обґрунтування і удосконалення генетичних методів дослідження раннього ембріогенезу сільськогосподарських тварин» зі спеціальності 03.00.15 – генетика (сільськогосподарські науки). У 2006 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, а в 2011 р. – професора. У 2010 р. обрано членом-кореспондентом НААН Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії, у 2016 р. – дійсним членом Національної академії аграрних наук (академіком), у 2013 р. – обрана на посаду Головного вченого секретаря Президії НААН.

Наукові дослідження С.І. Ковтун присвячені експериментальному опрацюванню перспективних напрямків практичного використання біотехнологічних методів для перетворення генофонду порід із метою послідовного підвищення їх генетичного потенціалу і одночасного збереження генофонду неконкурентоспроможних племінних ресурсів. За керівництва Світлани Іванівни впроваджено в практику племінного тваринництва України сучасні методи генетики розвитку в системі біотехнологічної селекції. За її керівництва вдосконалено технологію трансплантації свіжоотриманих і кріоконсервованих ембріонів великої рогатої худоби на основі запровадження детальної зажиттєвої оцінки якості зародків у поєднанні з їх цитогенетичним аналізом для підвищення рівня приживлення пересаджуваних ембріонів.

Опубліковано близько 250 наукових праць, серед них 9 монографій та навчально-методичних посібників, отримано 3 патенти та 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. За наукового керівництва вченої підготовлено і захищено три кандидатські дисертації.

Із 2007 р. і донині – член редакційної колегії наукового збірника «Розведення і генетика тварин», а з 2019 р. – журналу «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів»; з 2004 р. – член вченої ради Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН, нині – голова спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 цієї установи.

За пріоритетність і практичну значущість наукових досягнень Світлану Іванівну відзначено Премією Президента України для молодих учених (2004) та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2011).

 

Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия