Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народився Валерій Миколайович 1962 р. у м. Калуш Івано-Франківської області.

У 1983 р. закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію (НУБіП) за спеціальністю «бухгалтерський облік в сільському господарстві».

Трудову діяльність розпочав з 1983 р. - спочатку на посаді заступника головного бухгалтера, згодом головного бухгалтера та начальника планово-облікового відділу в колгоспах Старосинявського району Хмельницької області.

 З 1989 р. аспірант Українського НДІ економіки і організації сільського господарства (ННЦ «Інститут аграрної економіки»). У 1992 р. в цьому ж інституті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності». У 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика» за спеціальністю «бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

У 1992–2010 рр. пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу методології обліку та аудиту у ННЦ «Інститут аграрної економіки».

У 2011 р. присвоєно вчене звання професора за спеціальністю «бухгалтерський облік, аналіз та аудит». У 2010 р. обрано членом-кореспондентом НААН (Відділення аграрної економіки і продовольства).

У 2011 р. обраний та працював до 2014 р. академіком-секретарем Відділення аграрної економіки і продовольства НААН. З 2014 р. по 2017 р. обраний та працював віце-президентом НААН. У 2016 р. обрано дійсним членом (академіком) НААН (Відділення аграрної економіки і продовольства).

В.М. Жук є фундатором досліджень з питань інституціональної теорії бухгалтерського обліку. Зокрема визначення понять «інституціональна теорія бухгалтерського обліку», «інститут аудиту», «інститут бухгалтерського обліку», «бухгалтерський імперіалізм», «бухгалтерський інжиніринг».

Автор ряду наукових доповідей, які розглядались Загальними зборами та Президією НААН. Під науковим керівництвом В.М. Жука захищено 6 докторів та 18 кандидатів економічних наук.

Ученим зорганізовано: діяльність Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України; Інституту обліку і фінансів, який з 2011 р. входить до сфери наукової координації НААН; видавництва фахового науково-виробничого журналу «Облік і фінанси», де Жук В.М. є головним редактором.

Наукову роботу поєднує з професійною діяльністю. Є головним партнером Міжнародного інституту аудиту DFK, обирався членом РВ Аудиторської палати України по м. Київ, Ради Спілки Аудиторів України, Методологічної Ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. Натепер член громадської ради при Державній податковій службі України та Державній службі статистики України, член Правління Союзу українського селянства. Сертифікований аудитор, оцінювач, судовий експерт.

Досягнення академіка В.М. Жука отримали високу державну оцінку. Йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2012), нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ст. (2017); Грамотою Верховної Ради України (2013); Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2007); Знаком пошани Міністерства аграрної політики України (2005).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия