Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

160 років від дня народження агронома, професора та першого завідувача кафедрою загального землеробства Київського політехнічного інституту; організатора контрольно-насіннєвої станції в Києві - Петра Родіоновича Сльозкіна (1862-1927)

Сльозкін Петро Родіонович (1862-1927) – видатний вчений-агроном, педагог, організатор сільськогосподарської справи в Україні, співзасновник Київського агрономічного товариства (1909), з 1919 р. — член Постійної комісії з вивчення природних багатств України при УАН.

Вищу освіту здобув у Петровській землеробській і лісовій академії, у 1885 р. отримав ступінь кандидата сільського господарства. Наступні півтора роки провів у Сполучених Штатах, де вивчав культуру бавовнику. Потім облаштовував плантації бавовнику у Закавказзі, вивчав можливість вирощування цієї культури у закаспійському краї. У 1889-1891 рр. перебував у закордонному відрядженні з метою підготовки до кафедри землеробства. У 1891-1893 рр. читав у Петровській академії лекції з «біологічних умов вирощування сільськогосподарських рослин», склав магістерський іспит. У 1894 р. вийшла книга П.Р. Сльозкіна «Современные вопросы научного земледелия», яка складалась із шести частин: бактерії в ґрунті, діяльність дослідних полів і станцій, азотовмісні й калійні добрива, фосфорні добрива, рослини та органічна речовина ґрунту, бонітування ґрунтів за допомогою рослин.

У 1894 р. заснував садову та сільськогосподарську дослідну станції в Сочі. З 1 березня 1897 року по травень 1899 року був засновником й першим директором контрольно-насіннєвої станції та лабораторії Київського землеробського синдикату. Таким чином був покладений початок контрольно-насіннєвої справи в Україні. З січня 1899 р. працював екстраординарним професором кафедри землеробства Київського політехнічного інституту, керував станцією з випробування землеобробних машин цього ж ВНЗ. Один із засновників і декан сільськогосподарського відділення (1908-1915), завідувач кафедри землеробства Київського політехнічного інституту (1902-1919). У 1905 р. видав посібник для ознайомлення з сільськогосподарською технікою «Агроном-практикант в хозяйстве».

Петро Родіонович одночасно працював професором кафедри товарознавства Київського комерційного інституту (з серпня 1908 р. впродовж 19 років), де викладав дисципліни: товарознавство, сільськогосподарська політика і сільськогосподарське товарознавство. За цей період обіймав посади: декан економічного й комерційного відділень, завідувач кафедри сільськогосподарського товарознавства, завідувач музеєм товарознавства та лабораторією сільськогосподарського товарознавства, в.о. директора (з 20.03.1917 по 21.12.1917), директора ККІ з 26.09.1919 - січень 1920. У 1920 -1927 рр. працював у навчальних закладах, створених на основі комерційного інституту: завідував в Українському кооперативному інституті ім. М. Туган-Барановського та Київському інституті народного господарства ім. Є. Бош музеєм товарознавства й лабораторією сільськогосподарського товарознавства.

Видатний вчений П.Р. Сльозкін залишив багату наукову спадщину, яка дбайливо зберігається у «Фонді видань, випущених у XIX ст. з сільськогосподарської тематики Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України» та «Колекціях наукових видань 1901-1917 років із фондів Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії агарних наук», що включені до Державного реєстру національного культурного надбання. Це книги «Современные вопросы научного земледелия (1894)», «Зерновые злаки, их жизнь и приемы возделывания (1904)», «Агроном-практикант в хозяйстве (1905)», «Описание Шпиковского имения его Высокопревосходительства Николая Петровича Балашева», написана для Всеросійської сільськогосподарської, фабрично-заводської, торгово-промислової та науково-художньої виставки 1913 р. в Києві, знаменитий «Сельскохозяйственный календарь» (Год издания первый), 1912, Т. 2, який виходив лише три роки та статті про організацію господарств, про переважаючий процес ґрунтоутворення, про бавовництво та потреби його збуту, про відношення коренів рослин до вапна та фосфорної кислоти, які дослідні станції потрібні, про господарське значення спецкультур, як проводити селекцію зернових рослин, механічні й господарські замітки, кореспонденція зі Сполучених Штатів Північної Америки, агрономічні афоризми із провінції з періодичних видань «Хозяин», «Вестник русского сельского хозяйства», «Деревня», «Земледельческая газета», «Сельское хозяйство и лесоводство».

З матеріалами виставки можна ознайомитись у читальному залі № 2 ННСГБ НААН.

 

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия