Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народився 27 червня 1957 р. в м. Харків.

Закінчив з відзнакою Харківський сільськогосподарський інститут ім. Докучаєва за спеціальністю «Агрохімія та ґрунтознавство».

Трудову діяльність розпочав у 1979 р. в Українському науково-дослідному інституті ґрунтознавства і агрохімії (м. Харків). Працював завідувачем лабораторії, заступником директора Поліської філії УНДІГА. З 1996 р. О.І. Бондар працював на керівних посадах: директор Поліського регіонального науково-виробничого центру екологічного та аерокосмічного моніторингу «Полісся» (ДНВЦ «Полісся»), директор Волинського державного наукового та інформаційного центру НАНУ та Мінприроди України в Луцьку, в. о. директора Науково-технологічного центру «Таско-Екос».

 З 2003 р. – ректор Державного екологічного інституту Мінприроди України, нині Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості ґрунтоутворення і окультурення осушених ґрунтів мілководь Кременчуцького водосховища». У 1996 р. – докторську дисертацію на тему «Агроекологічні основи оцінки, охорони і управління продуктивністю гігроморфних ґрунтів Полісся України».

У 2004 р. отримав вчене звання професора. У 2007 р. обрано членом-кореспондентом НААН відділення землеробства, меліорації та механізації.

Основними напрямами наукової діяльності О.І. Бондаря – дослідження закономірностей та пріоритетних напрямків сталого розвитку країни, охорони та раціонального використання природних ресурсів, впровадження екологічного менеджменту, екологічної стандартизації та сертифікації в Україні, формування регіональної системи моніторингу довкілля, розроблення концепції екологічного відродження Донбасу; розроблення та впровадження екологічних стандартів, гармонізованих із європейськими.

Головний редактор фахового журналу «Екологічні науки» (2012). На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі біологічних наук (091–Біологія), природничих наук (101–Екологія, 103–Науки про Землю) та технічних наук (183–Технології захисту навколишнього середовища). Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Руспубліка Польща).

Керівник понад 150 науково-дослідних тематик. За результатами наукових досліджень має 27 авторських свідоцтва, опублікував 168 підручників та навчальних посібників, 19 монографій. Під його науковим керівництвом підготовлено 3 доктори та 8 кандидатів наук.

Нагороджений Нагрудним знаком Міносвіти і науки України «Петро Могила», Почесними грамотами: Верховної Ради України; Кабінету Міністрів України – за особливі заслуги перед українським народом, медаллю МЧС – «За заслуги». Нагрудними знаками: «За заслуги», «Почесний доктор з екології», «За заслуги в екології». Орденами: «За єдність України», «За заслуги», а також ювілейними відзнаками: ДДСО при МВС України.

Засновник та науковий консультант благодійного екологічного фонду «Екологічна Україна», член Національної спілки журналістів України та на громадських засадах головний редактор наукового-практичного журналу «Екологічні науки», позаштатний радник Голови Українського національного комітету Торгово-промислової палати України та експерт Держкомзапасів України з екологічних питань (з 2004), позаштатний радник Міністра Кабінету Міністрів України у зв’язках з Верховною Радою України з екологічних питань (2004), позаштатний радник Міністра Кабінету Міністрів України у зв’язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади України з екологічних питань (2007), позаштатний радник Міністра охорони навколишнього природного середовища України (2004, 2008), позаштатний радник Міністра екології та природних ресурсів України (2012, 2013–2016), позаштатний радник Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (2008 р. – по теперішній час), радник віце-прем’єр міністра з питань стратегічних галузей промисловості (2020).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия