Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народилася 28 червня 1967 р. в м. Караганді.

Закінчила Тбіліський державний університет у 1990 р. за фахом планування промисловості, економіст.

У 1990–1992 рр. працювала в Управлінні баштових самохідних кранів р/о «Грузагробуд» на посаді економіста. З 1992 р. в Закарпатському інституті агропромислового виробництва Української академії аграрних наук була молодшим науковим співробітником відділу економіки, в 1995 р. переведена на посаду завідувача групи лабораторії комерції та реалізації АПВ, в березні 1996 р. – заступника директора Закарпатського Інституту АПВ, з жовтня 1996 р. по січень 2011 р. працювала директором Закарпатського Інституту АПВ. З січня 2011 р. по березень 2011 р. – академік-секретар НААН. З 2011 р. завідувач відділу економіки Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону. З 2013 р. – віце-президент НААН.

 У 1995 р. в ННЦ «Інститут аграрної економіки» захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості розвитку фермерства і його кооперування в Закарпатській області» та отримала вчену ступінь кандидата економічних наук.

У 2006 р. в Інституті регіональних досліджень НААН України захистила докторську дисертацію на тему: «Міжрегіональне транскордонне співробітництво України та Угорщини в умовах розширення європей ського союзу: (питання методології, методів і практики)».

У червні 2007 року отримала звання старшого наукового співробітника.

У 2014 році присвоєно вчене звання професора за спеціальністю «економіка».

Наукові праці присвячені економічним питанням розвитку сільського господарства, зокрема таким його актуальним проблемам, як: трансформування організаційно-економічних відносин до соціально орієнтованих ринкових умов АПК; удосконалення земельних відносин на селі в період реформування сільського господарства; науково-методичне забезпечення підвищення економічної ефективності та розвиток соціально спрямованого аграрного виробництва; науково-методологічні та організаційні засади маркетингу, інновацій та інноваційного провайдингу в АПВ.

Крім того, особливо вагомими є її фундаментальні дослідження з проблеми, пов’язаної з масштабним розширенням ЄС на схід і формуванням нового кордону між ЄС та Україною на початку ХХІ ст., що змінює характер економічних відносин унаслідок якісних і кількісних змін у структурі ЄС.

Опублікувала 185 наукових праць, у тому числі 5 монографій. Є співавтором 11 патентів та свідоцтв, із них: 3 патентів на промислову власність (корисна модель), 5 патентів і свідоцтв на селекційні досягнення у рослинництві та 3 авторських свідоцтв на авторські та суміжні права.

Обрана членом-кореспондентом УААН (економіка і організація агропромислового виробництва) у 2007 р. Обрана у 2010 р. дійсним членом (академіком) НААН Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій (наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва).

За наукову діяльність та вагомий вклад у розвиток сільського господарства Балян Ануш Валеріївні присвоєно почесне звання заслуженого працівника сільського господарства України (2001), нагороджено знаком Пошани (2006), у 2007 р. рішенням Президії Української академії аграрних наук – Почесною відзнакою УААН. У 2008 р. рішенням Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики України А.В. Балян нагороджено пам’ятною ювілейною медаллю «50 років держтехнагляду України», Почесною грамотою Закарпатської обласної державної адміністрації.

За громадську діяльність як жінки-керівника А.В. Балян нагороджена дипломом «Ділова українка–98», є лауреатом Всеукраїнської премії «Жінка ІІІ тисячоліття» (2006), лауреатом рейтингу «Лідер агропромислового комплексу –2005», голова конгресу «Ділові жінки України».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия