Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народився 10 липня 1927 р. у м. Ялта Автономної Республіки Крим.

У 1952 р. закінчив агрономічний факультет Кримського сільськогосподарського інституту ім. М.І. Калініна (м. Сімферополь). Протягом 1953–1956 рр. – аспірант, молодший науковий співробітник Кримського філіалу АН УССР (м. Сімферополь); 1956–1957 рр. – завідувач лабораторії Кримської гірсько-лісової дослідної станції Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації (м. Алушта); 1957–1962 рр. – молодший, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії Українського науково-дослідного інституту ґрунтознавства (м. Харків). Упродовж 1962–1965 рр. – доцент кафедри меліоративного ґрунтознавства і землеробства Українського інституту інженерів водного господарства (м. Рівне); з 1982 р. – завідувач кафедри, професор Державного агроекологічного університету та Житомирського державного технологічного університету (м. Житомир).

У 1958 р. в Інституті лісу АН СССР захистив кандидатську дисертацію на тему: «Опад та його значення в утворенні гумусу в бурих гірсько-лісових ґрунтах під дубовими і буковими лісами Криму», а у 1972 р. в Московському державному університеті – докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і експериментальні дослідження питань захисту ґрунтів від вітрової ерозії на Україні».

До кола наукових інтересів належать: ґрунтова аеродинаміка; механізми, кліматологія вітрової ерозії фунту; аеродинаміка систем лісових смуг; теоретичні основи конструювання екологічно стійких і продуктивних лісоаграрних ландшафтів у районах активної вітрової ерозії; теорія й управління водним, радіаційним і тепловим балансами гідро- та автоморфних грунтів; кругообіг речовин у лісових екосистемах; міграція радіонуклідів у ландшафтах; радіоекологія лісових екосистем.

Опублікував 285 наукових праць, у тому числі 48 книг, брошур, навчальних посібників для вузів, отримав 5 патентів і свідоцтв на винаходи, розробив 18 рекомендацій виробництву. Наукова школа представлена 14 кандидатами і 3 докторами наук. Обраний у 1991 р. членом-кореспондентом УААН.

Дійсний член Української екологічної академії наук, член-кореспондент РАСГН. Був директором міжнародного семінару, організованого РАО ЮНЕСКО із захисного лісорозведення для країн, що розвиваються, в Середземномор’ї, Африці, на Близькому Сході та в Азії (1967); здійснював методичне керівництво екологічними дослідженнями серед науково-дослідних інститутів держав – членів СЕВ (1971); членом відділення лісівництва та агролісомеліорації, головою комісії із захисного лісорозведення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук (м. Москва, 1973–1990), керівником і виконавцем двосторонніх українсько-шведських радіоекологічних досліджень (1992–1998), членом експертної ради ВАК України (1992–1998).

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2002) та сімома медалями. Присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України (1992).

Помер у 2007 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия