Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народилась 11 липня 1952 р. у сім’ї службовця в м. Дніпропетровську.

У 1974 р. закінчила Дніпропетровський національний університет за фахом інженер–механік. У 1974–1996 рр. працювала інженером, молодшим співробітником, старшим співробітником у Дніпропетровському Інституті технічної механіки АН УРСР.

У 1974 р. зарахована в аспірантуру Дніпропетровського Інституту технічної механіки АН УРСР, по закінченню якої захистила дисертацію на тему: «Дослідження напружено-деформовного стану підкріпленої циліндричної оболонки, що спирається на пружні ложементи довільної протяжності» та здобула ступінь кандидата технічних наук.

У 1994–1996 рр. здобувала другу вищу освіту за фахом «Спеціаліст з фінансів та кредиту», навчаючись в Інституті післядипломної освіти Дніпропетровського національного університету. Після закінчення з вересня 1996 р. почала працювати у Дніпропетровському державному аграрному університеті, нині Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Спочатку на посаді доцента кафедри обліку і фінансів (1996–2003), потім доцентом кафедри фінансів (2003–2005), професором кафедри фінансів (2005–2014), а з 2014 р. по 28 листопада 2020 р. – завідувачем кафедри.

Протягом 22-річного періоду роботи в Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті професор Катан Л.І. на високому науково-методичному рівні читала курси лекцій, вела практичні та семінарські заняття з фінансування, інвестування та кредитування діяльності підприємств агропромислового комплексу. Вона виконувала необхідний для викладання дисциплін обсяг робіт по науково-методичному забезпеченню навчального процесу, є автором 11 монографій, 15 навчальних посібників, з яких 7 мають гриф МОНМС України та 4 гриф Міністерства аграрної політики та продовольства України.

З 2005 р. Людмила Ігорівна виконувала наукове дослідження щодо формування інвестиційної політики та фінансового механізму її реалізації для фінансового забезпечення сталого розвитку аграрної сфери, а також забезпечувала проведення досліджень викладачами, аспірантами, студентами і впровадження розробок в діяльність агроформувань регіону та області.

У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Економічне забезпечення сталого розвитку аграрної сфери України» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством у спеціалізованій вченій раді Д 38.806.01 Миколаївського національного аграрного університету (номер диплома ДД № 002992). Вчене звання професора фінансів присвоєно у грудні 2014 році (номер атестата 12 ПР №000086).

Професор Катан Л.І. була членом редакційної колегії наукових фахових видань «Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету» «Агросвіт», радником асоціації «Дніпровський банківський союз», членом журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси» ( 2017, 2018) (м. Дніпро), ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Банківська справа» (2018, Ірпінь), ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з дисципліни «Фінанси і кредит» (Київ, 2018)., постійним експертом секції Наукової ради Міністерства науки і освіти України за фаховим напрямом «Економіка», експертом з акредитації освітніх програм за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» при Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти.

Приймала участь у стажуваннях в іноземних університетах при реалізації двох міжнародних проектів: «Tempus»- JEP-27224-2006 “Increasing the competitiveness of Ukrainian Economy and Agriculture» (2007) (в якості сокоордитора проекту від Дніпропетровського державного аграрно-економічного уніерситетут) та проекту Міністерства справ торгівлі та розвитку Канади «Ukraine Grain Storage and marketing Cooperatives Progect» (2013–2020) (в якості учасника). Приймала участь у роботі 24-ого Міжнародного Економічного Форуму «Посткризовий Світ: Час Нових Лідерів» (Польща).

За сумлінну працю відмічена «Знаком пошани» Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Померла 28 листопада 2020 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия