Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народився 12 липня 1972 р. у с. Верхня Дуванка Сватівського району колишньої Ворошиловградської (нині – Луганської) області.

У 1990–1995 рр. – студент Харківського зооветеринарного інституту, спеціальність «Ветеринарія», кваліфікація «Лікар ветеринарної медицини»; 1995–1998 рр. – аспірант Інституту тваринництва УААН; 1998–2002 рр. – асистент кафедри розведення тварин Харківського зооветеринарного інституту; 1999 р. – захист дисертаційної роботи у спеціалізованій вченій раді Д 65.356.02 при Інституті тваринництва УААН на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія на тему «Вплив антибіотиків і середовищ для культивування ооцитів in vitro на якісні показники сперми бугаїв».

У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри акушерства, гінекології та біотехнології розмноження тварин; 2002–2010 рр. – доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології розмноження тварин Харківської державної зооветеринарної академії; 2010–2014 рр. – доцент кафедри клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин Дніпропетровського державного аграрного університету; 2013 р. – захист дисертаційної роботи у спеціалізованій вченій раді Д 35.826.01 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 – ветеринарне акушерство на тему «Репродуктивна функція у овець і кіз за дефіциту вітаміну А та методи корекції»; 2014–2015 рр. – доцент кафедри хірургії і акушерства сільськогосподарських тварин Дніпропетровського державного аграрного університету; 2015 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри хірургії і акушерства сільськогосподарських тварин; з 2015 р. і до сьогодні – професор кафедри хірургії і акушерства сільськогосподарських тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

 Автор 358 наукових та навчально-методичних праць: 148 статей (з них 9 – включених до наукометричних баз Web of Science Core Collection), 69 тез, 16 деклараційних патентів на винахід та корисну модель, 6 технічних умов на препарати, 3 монографій, 1 науково-методичного видання, 4 довідників, 4 навчальних посібників, 10 науково-практичних та 115 навчально-методичних рекомендацій. Підготовлено 2 доктора та 1 кандидат наук, здійснює керівництво та консультування науковою роботою 5 аспірантів та 2 здобувачів.

Основними напрямами наукових досліджень є: «Розробка програми комплексної діагностики, профілактики та терапії тварин з перинатальною патологією, післяродовими метро- та гонадопатіями» і «Розроблення та впровадження інноваційних методів та рішень з використанням інформаційно-технічних приладів у ветеринарній репродуктології».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия