Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

14 липня 2022 р. на базі головної установи – Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН в режимі відеоконференції на платформі Zoom відбулося засідання Координаційно-методичної ради (КМР) з виконання ПНД № 41 «Використання потенціалу аграрної науки для інноваційного розвитку галузей агропромислового виробництва України» («Інноваційний розвиток») за участі членів ради та керівників підпрограм.

На порядок денний засідання виносилися наступні питання.

1. Про підсумки виконання ПНД НААН № 41 у першому півріччі 2022 р.
2. Про склад Координаційно-методичної ради з виконання ПНД № 41 на 2022–2025 рр.
3. Про план роботи Координаційно-методичної ради з виконання ПНД № 41 на друге півріччя 2022 р.
4. Наукова доповідь «Тенденції розвитку інноваційних процесів в АПВ Центрального регіону України».
Засідання відбулося під головуванням керівниці ПНД № 41, віце-президентки НААН, академіка А. В. Балян.

 

Керівник Головної установи – виконавиці програми, академік-секретар Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку НААН, директор ННСГБ НААН, академік В.А. Вергунов у своїй доповіді на підставі офіційно представлених «Звітів» за проведені дослідження керівниками підпрограм, а саме: 1) «Теоретико-методологічні та організаційні засади інноваційного розвитку АПВ в умовах міжнародної інтеграції» (керівник І.М. Семеняка), 2) «Провайдинг та трансфер інновацій в АПВ з урахуванням регіональних особливостей» (керівник – академік В.М. Польовий), 3) «Інформаційно-бібліотечне забезпечення галузей АПВ» (керівник – академік В.А. Вергунов) та 4) «Розвиток системи міжрегіональної взаємодії науки, освіти та бізнесу з питань інноваційного розвитку» (керівник – академік Ю.Я. Лузан), зупинився на найбільш вагомих результатах, отриманими 28 науково-дослідними установами НААН, які є співвиконавцями ПНД № 41 «Інноваційний розвиток».

Доповідач зазначив, що у виконанні програми бере участь 374 особи (з них: докторів наук – 41, кандидатів наук – 146, з них 35 є молодими вченими, в т. ч. 4 доктори, 2 докторанти, 15 кандидатів наук, 8 аспірантів, 6 науковців без ступеня). Незважаючи на військовий стан в країні, всі, без виключення, роблять все можливе через доступні важелі для забезпечення продовольчої безпеки країни шляхом пошуку новітніх адаптованих підходів. В.А. Вергунов наголосив, що установи, незважаючи на складні часи, коли Україна переживає повномасштабне вторгнення рф, досить достойно справилася із поставленими завданнями і про їх результати можна ознайомитися у виданих співвиконавцями 21 монографіях, енциклопедіях, словниках та підручниках, а також 192 – тезах конференцій, 28 методичних рекомендаціях, 77 публікаціях у фахових виданнях України та 15 періодичних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science і Scopus.

Як доводиться працювати і досягати позитивних результатів, насамперед, на рівні Кіровоградщини доповів директор Інституту сільського господарства Степу НААН, к.с.-г.н. І.М. Семеняка у науковій доповіді «Тенденції розвитку інноваційних процесів в АПВ Центрального регіону України».

 

Після обговорень, проведених у дистанційному режимі, з розгляду питань порядку денного багато йшлося про нові розробки, наукові досягнення і, звісно, проблеми та як їх вирішувати в умовах сьогодення. Було визначено план подальшої роботи на наступне півріччя, розуміючи, що всі готові працювати, показувати результати, однак є потреба державної підтримки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия