Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народилася 16 липня 1967 р. в с. Степанівка, Васильківського району Київської області. У 1984–1989 рр. навчалася на агрономічному факультеті Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії, по закінченні якої здобула освіту за спеціальністю вчений агроном.

Людмила Миколаївна починала свій трудовий шлях на посаді агронома-насіннєвода агрофірми «Зоря», с. Саливонки Васильківського району Київської області; 1992–1995 рр. – агроном відділу селекції Інституту садівництва УААН; 1995–1998 рр. – аспірантка очної форми навчання аспірантури Інституту садівництва УААН; 1998–2006 рр. – науковий співробітник лабораторії зберігання та переробки плодів і ягід Інституту садівництва УААН; з 2006 р. по нинішній час завідуюча лабораторією післязбиральної якості плодово-ягідної продукції Інституту садівництва НААН.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво на тему «Особливості формування якості плодів яблуні у південному Поліссі України», а у 2013 р. – докторську дисертацію за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво на тему «Наукові основи формування споживчого комплексу плодів ягідних культур в Україні».

 Основними напрямами наукової роботи є дослідження показників якості плодової та ягідної продукції; розроблення та удосконалення методик біохімічних досліджень свіжих плодів та продуктів переробки з них; розроблення та удосконалення технологій зберігання плодів плодових та ягідних порід; прогнозування лежкості плодів зерняткових порід залежно від біотичних та абіотичних чинників.

Автор 153 наукових праць з них 5 монографій 2 методики, 16 праць у зарубіжних наукових виданнях, нею розроблено 36 стандартів на свіжі плоди та способи їх зберігання. У 2020 р. обрана членом-кореспондентом НААН України Відділення рослинництва.

За багаторічну сумлінну працю нагороджена Почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України; Почесними грамотами Президії Національної академії аграрних наук України та Інституту садівництва НААН.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия