Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народився 18 липня 1952 р. у с. Попівка Корочанського району Бєлгородської області.

У 1974 р. закінчив з відзнакою факультет механізації сільського господарства Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства.

Упродовж 1974–1976 рр. – інженер, 1976–1977 рр. – старший інженер Всесоюзного державного технологічного інституту ремонту та експлуатації машинно-тракторного парку (Українська філія) – нині ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН; 1977–1980 рр. – аспірант Української сільськогосподарської академії; 1980 р. – молодший науковий співробітник науково-дослідної частини академії; 1981–1983 рр. – старший науковий співробітник УСГА; 1983–1986 рр. – асистент кафедри механіки і теорії механізмів і машин УСГА; 1986–1994 рр. – доцент кафедри опору матеріалів та прикладної механіки; 1994–1995 рр. – професор вищезгаданої кафедри; 1996–2007 рр. – завідувач кафедри механіки і теорії механізмів та машин Національного аграрного університету (нині – Національний університет біоресурсів і природокористування України); 2007–2011 рр. – академік-секретар Відділення механізації і електрифікації НААН; 2011–2021 рр. – професор кафедри механіки НУБіП України. З 2021 р. по теперішній час – завідувач кафедри механіки Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження та вдосконалення робочого процесу самохідної коренезбиральної машини», а в 1993 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституті сільськогосподарського машинобудування «ВІСГОМ» (м. Москва) – докторську дисертацію на тему: «Вдосконалення технологічного процесу та машин для збирання коренеплодів буряків». У 1995 р. йому присвоєно вчене звання професора.

Коло наукових інтересів ученого: землеробська механіка, динаміка машин і машинних агрегатів, механізація сільськогосподарського виробництва, механізація агрохімічного обслуговування, конструювання та дослідження сільськогосподарських машин.

Опублікував понад 1320 наукових праць, у тому числі 19 монографій, 34 підручники та навчальні посібники. Більш ніж 250 наукових праць надруковано за кордоном англійською, німецькою, французькою, польською та іншими мовами (в тому числі 161 стаття надруковані в наукометричній базі Scopus). Має більше 800 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Ним видано 7 монографій в країнах ЄС англійською мовою: 1 (Швейцарія); 4 (Болгарія) та 2 (Польща). Під науковим керівництвом підготовлено 6 докторів і 14 кандидатів технічних наук.

Був обраний членом-кореспондентом УААН у 1999 р., дійсним членом (академіком) НААН Відділення землеробства, меліорації і механізації (механізація агрохімічного обслуговування) – у 2010 р.

У 2000 р. В.М. Булгаков був обраний академіком Міжнародної академії технічної освіти та академіком Академії інженерних наук України. У 1994–2007 рр. був заступником голови докторської спеціалізованої захисної ради в НУБіП України, членом докторської захисної ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, заступником голови кандидатської спеціалізованої захисної ради у Луцькому національному технічному університеті та членом спеціалізованої захисної кандидатської ради у Вінницькому національному аграрному університеті.

Нагороджений бронзовою (1985) і срібною (1987) медалями ВДНГ СРСР; нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2005); знаком Пошани Міністерства аграрної політики України (2007); Почесними дипломами Люблінської сільськогосподарської академії та Литовського аграрного університету, двома Почесними грамотами Президії УААН (2002, 2007) та відзнакою Польської академії наук (2002). Нагороджений Почесною відзнакою НААН (2012), найвищою відзнакою ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН (2017), лауреат Премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці» (2019), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2020) та ін.

Обраний Почесним доктором: Інституту агроекології і природокористування НААН (2012), Латвійського університету наук про життя (2017), Вінницького національного аграрного університету (2018), Почесним професором: Таврійського державного агротехнологічного університету (2015), Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (2017), Центральноукраїнського національного технічного університету (2017), Вінницького національного аграрного університету (2018).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия