Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народився 18 липня 1937 р. в смт Золочів Харківської області. У 1960 р. закінчив з відзнакою Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «ґрунтознавство та агрохімія».

У 1960–1963 рр. працював старшим техніком-грунтознавцем, інженером-грунтознавцем Харківської землевпорядної експедиції «Укрземпроект»; 1963–1966 рр. навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, де до 1974 р. працював молодшим, потім старшим науковим співробітником; 1974–1981 рр. – заступник директора з наукової роботи Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської мікробіології Південного Відділення ВАСГНІЛ (нині – Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН), одночасно завідувач відділу ґрунтової мікробіології; 1981–1997 рр. – завідувач лабораторії мікробіології, родючості і охорони ґрунтів; 1998–2001 рр. – головний науковий співробітник лабораторії біологічної трансформації азоту і фосфору Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН.

У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію та здобув ступінь кандидата біологічних наук; у 1985 р. – докторську дисертацію в Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова на тему: «Буроземообразование и глеевые процессы в лесных почвах Украинских Карпат» та здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю «грунтознавство».

 У 1999 р. присуджено вчене звання професора. Дослідження вченого присвячені вивченню генетичних особливостей ґрунтів регіону Українських Карпат: показано ступінь розвитку в них сучасних глейових процесів, встановлено причини та джерела накопичення в ґрунтах обмінного алюмінію, вивчено основні мікробіологічні і біохімічні властивості буроземів та буроземних оглеєних ґрунтів.

Під його керівництвом створено сучасні бактеріальні добрива на основі штамів азотобактера і фосфатмобілізувальних бактерій; підготовлено методичні рекомендації по рекультивації і охороні орних земель в зоні Полісся і Лісостепу України, порушених геологорозвідувальними роботами; обґрунтовано застосування інгібітора нітрифікації нітропірину на легких ґрунтах Полісся.

Автор понад 170 наукових праць, кілька монографій, співавтор підручника з ґрунтознавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия