Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народився 20 липня 1952 р. на Кіровоградщині у с. Попівка, у сім’ї хліборобів.

У 1971 р. закінчив Олександрійський зооветеринарний технікум Кіровоградської області за спеціальністю зоотехнія. Відразу приступив до роботи зоотехніком Павлишської міжрайонної інкубаторної станції Кіровоградської області. У 1978 р. закінчив з відзнакою зі спеціальності «зооінженерія» Полтавський сільськогосподарський інститут. З цього ж року розпочав трудову діяльність на посаді головного зоотехніка колгоспу «Україна» Онуфріївського (нині Олександрійського) району Кіровоградської області.

У 1979 р. – аспірант Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР, нині Інститут тваринництва НААН України (м. Харків). У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Адаптація корів до режимів доїння, годівлі та відпочинку в умовах промислової технології виробництва молока» та отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук.

 З 1984 р. працює на посадах завідувача відділом технології виробництва молока і годівлі тварин Черкаського комплексного відділу (м. Черкаси) науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР, а потім старшим науковим співробітником Інституту тваринництва центральних регіонів УААН (м. Дніпропетровськ, нині м. Дніпро).

У 1994 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності спеціальна зоотехнія: технологія виробництва продуктів тваринництва. У 1995 р. – доцент кафедри організації виробництва на сільськогосподарських підприємствах економічного факультету Дніпропетровського державного агарного університету, а потім – доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва біотехнологічного факультету. У 2003 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри технології виробництва продуктів тваринництва ДДАУ.

У 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему «Наукове обґрунтування технологічних прийомів підвищення функціональної активності корів» та отримав диплом доктора сільськогосподарських наук, а у 2012 р. було присвоєне вчене звання професора кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Дніпропетровського ДАУ. З 2008 р. – декан біотехнологічного факультету Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Він член 11 підкомісії МОН України 20 галузі знань. З 2020 р. він є експертом Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти.

Автор та співавтор 12 авторських свідоцтв на винахід СРСР. Співавтор 4 колективних монографій, ним опубліковано 130 наукових праць. Під керівництвом С.Г. Піщана захищено 4 кандидатські дисертації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия