Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народився 26 липня 1952 р. в с. Ольховчик Шахтарського району Донецької області в сім’ї шахтаря. У 1974 р. з відзнакою закінчив денне відділення Харківського інституту громадського харчування (ХІГХ) і був залишений на посаді асистента кафедри обладнання підприємств харчування інституту.

Починаючи з 1974 р. вся трудова діяльність пов’язана з Харківським інститутом громадського харчування з перервою на службу в армії та навчання в аспірантурі Ленінградського інституту радянської торгівлі ім. Ф. Енгельса (1978–1981). У 1992–2002 рр. – асистент, доцент, начальник науково-дослідного сектора, проректор з наукової роботи та ректор університету (з 1991 р. по теперішній час працює ректором Харківського державного університету харчування та торгівлі).

У 1982 р. в Московському інституті народного господарства ім. Г.В. Плеханова захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Процеси і апарати харчових виробництв». У 1995 р. отримав вчене звання професора. У 1997 р. в Одеській національній академії харчових технологій захистив докторську дисертацію за двома спеціальностями «Процеси і апарати харчових виробництв» і «Технологія молока і м’яса». У 2020 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України по відділенню аграрної економіки та продовольства.

 Наукові інтереси О.І. Черевка полягають у розробці інноваційних ресурсо- та енергозберігаючих технологій та обладнання, спрямованих на отримання нових продуктів харчування на основі сировини рослинного і тваринного походження, в т.ч. оздоровчої та лікувально-профілактичної дії.

Опубліковано 51 підручників та навчальних посібників, 44 монографії, 442 статті у наукових виданнях та 324 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, 64 методичних розробок, отримано 259 авторських свідоцтв та патентів на винаходи та корисні моделі, розроблено та затверджено 35 нормативно-технічних документів на нові види харчових виробів, в т.ч. має 24 публікації в науково-метричних базах Scopus та Web of Science.

Черевком О.І. створена наукова школа, під його керівництвом підготовлено та захищено 19 кандидатських та 7 докторських дисертацій.

У 2002 р. за вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2017), ІІ ступеня (2017), почесною грамотою Верховної ради України (2006, 2017), Міністерством освіти і науки України нагрудними знаками «Відмінник освіти України (2006), «Петро Могила» (2007), нагрудним знаком «За сумлінну працю» ІІ ступеня (2010), «Почесний громадянин міста Харків» (2019) та ін.

Являється членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України з «Технології харчової, легкої та хімічної промисловості», заступник голови ради ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону, член президії науково-технічної ради Північно-східного наукового центру НАНУ і МОН України та голова секції «Харчова та переробна промисловість» цієї ради, член обласної науково-координаційної ради Харківської Облдержадміністрації, голова редколегії двох збірників наукових праць, член редколегії чотирьох фахових журналів, з 2014 р. – член Національної спілки журналістів України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия