Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Вступники до аспірантури подають такі документи:

1. заяву на ім’я директора ННСГБ НААН;
2. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
3. 2 фотокартки 3x4;
4. автобіографію;
5. список опублікованих наукових праць і винаходів; ксерокопії опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
6. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
7. засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
8. рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
9. копію паспорта та ідентифікаційного коду;
10. міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності);
11. паперову папка-швидкозшивач.

Вступники до докторантури подають такі документи:

1. заяву на ім’я директора ННСГБ НААН;
2. особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи;
3. 2 фотокартки 3x4;
4. автобіографію;
5. список опублікованих наукових праць і винаходів, завірений за місцем роботи;
6. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
7. план-проспект докторської дисертації;
8. письмову характеристику наукової діяльності вступника, написану передбачуваним науковим консультантом;
9. лист-направлення від організації (або витяг із засідання вченої ради установи чи кафедри) з рекомендацією вступу до докторантури з характеристикою наукової діяльності, підписаний керівником установи, яка направляє на навчання;
10. копію диплома про вищу освіту;
11. копії документів про присудження наукового ступеня кандидата наук, вчене звання, завірені за місцем роботи;
12. копію паспорта та ідентифікаційного коду;
13. паперову папку-швидкозшивач.

Оригінали паспорта, диплома про вищу освіту та диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (для докторантів) вступники подають особисто.
Документи прийматимуться з 23 липня по 23 серпня поточного року.
Документи подавати за адресою:
03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
тел.: 258-21-42, (+38096)351-22-45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия