Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність >  Захист дисертацій

ОБ'ЯВА

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.373.01 у ННСГБ НААН

14 травня 2021 року
о 12 годині

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

захист дисертації Лукашевич Юлії Леонідівни на тему:

"НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОЇ АГРОНОМІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки

Науковий керівник: ПІДГАЙНА Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, вчений секретар (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН).

Офіційний опонент – ГАМАЛІЯ Віра Миколаївна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри філософії та історії науки і техніки (Державний університет інфраструктури та технологій МОН України);

Офіційний опонент – ДЕРКАЧ Олексій Павлович, кандидата історичних наук, доцент, доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України).

Засідання відбудеться в читальному залі ННСГБ НААН (2-й поверх)

З дисертацією можна ознайомитися в Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних наук України

 

ОБ'ЯВА

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.373.01 у ННСГБ НААН

14 травня 2021 року
о 14 годині

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

захист дисертації Шульги Наталії Володимирівни на тему:

"ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ АН УРСР М. О. ТЮЛЕНЄВ – УЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ОРГАНІЗАТОР АГРОМЕЛІОРАТИВНОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ 20-х – 60-х рр. ХХ ст.", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки

Науковий керівник: ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, доктор історичних наук, професор, академік НААН, директор (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН).

Офіційний опонент – ЛИТВИНКО Алла Степанівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історії науки та соціології науки і техніки (ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України»);

Офіційний опонент – КОВАЛЬСЬКА Катерина Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри географії, екології та методики навчання (Університет Григорія Сковороди в Переяславі МОН України).

Засідання відбудеться в читальному залі ННСГБ НААН (2-й поверх)

З дисертацією можна ознайомитися в Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних наук України

 

ОБ'ЯВА

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.373.01 у ННСГБ НААН

15 травня 2021 року
о 12 годині

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

захист дисертації КОРЗУНА ДМИТРА ЮРІЙОВИЧА на тему:

"ДІЯЛЬНІСТЬ І. Є. ОВСІНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки

Науковий керівник: ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, доктор історичних наук, професор, академік НААН, директор (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН).

Офіційний опонент – ГАМАЛІЯ Віра Миколаївна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри філософії та історії науки і техніки (Державний університет інфраструктури та технологій МОН України);

Офіційний опонент – ГЛОБА Ольга Федорівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри біології та методики навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України).

Засідання відбудеться в читальному залі ННСГБ НААН (2-й поверх)

З дисертацією можна ознайомитися в Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних наук України

 

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

дата спец. ПІБ, здобувача матеріали для розгляду відгуки опонентів
15.05.2021 07.00.07 Корзун ДмитроЮрійович автореферат дисертація відгук Гамалія В.М.
відгук Глоба О.Ф.
14.05.2021 07.00.07 Шульга Наталія Володимирівна автореферат дисертація відгук Литвинко А.С.
відгук Ковальська К.В.
14.05.2021 07.00.07 Лукашевич Юлія Леонідівна автореферат дисертація відгук Гамалія В.М.
відгук Деркач О.П.
26.02.2021 07.00.07 Мельник Вікторія Вікторівна автореферат монографія
дисертація
відгук Коцур Н.І.
відгук Дефорж Г.В.
відгук Салата Г.В.
30.10.2020 07.00.07 П'ятницька Вероніка Валеріївна автореферат дисертація відгук Тверитникова О.Є.
відгук Ковальська К.В.
30.09.2020 07.00.07 Томашина Галина Петрівна автореферат дисертація відгук Коцур Н.І.
відгук Деркач О.П.
05.08.2020 07.00.07 Єгорова Світлана Віталіївна автореферат дисертація відгук Куйбіда В.В.
відгук Деркач О.П.
30.09.2020 07.00.07 Корзун Олена Вікторівна автореферат монографія
дисертація
відгук Куйбіда В.В.
відгук Курок О.І.
відгук Салата Г.В.
05.08.2020 07.00.07 Аннєнкова Наталія Георгіївна автореферат монографія
дисертація
відгук Литвинко А.С.
відгук Гамалія В.А.
відгук Курок О.І.
31.03.2020 07.00.07 Бурлак Ганна Вікторівна автореферат дисертація відгук Гамалія В.М.
відгук Глоба О.Ф.
19.12.2019 07.00.07 Бурдак Аліна Анатоліївна автореферат дисертація відгук Орехівський В.Д.
відгук Ожерельєва В.М.
30.09.2019 07.00.07 Шульга Володимир Петрович автореферат дисертація відгук Коцур Н.І.
відгук Литвинко А.С.
відгук Пилипчук О.Я.
27.06.2019 07.00.07 Апостол Михайло Володимирович автореферат дисертація відгук Коцур Н.І.
відгук Литвинко А.С.
відгук Пилипчук О.Я.
27.06.2019 07.00.07 Соловей Галина Михайлівна автореферат дисертація відгук Гамалія В.М.
відгук Ковальська К.В.
28.03.2019 07.00.07 Орехівський Володимир Данилович автореферат дисертація відгук Коцур Н.І.
відгук Курок О.І.
відгук Литвинко А.С.
28.02.2019 07.00.07 Бєлова Ольга Іванівна автореферат дисертація відгук Курок О.І.
відгук Нижник С.В.
28.02.2019 07.00.07 Таранцова Тетяна Олександрівна автореферат дисертація відгук Куйбіда В.В.
відгук Деркач О.П.
30.01.2019 07.00.07 Шадріна Оксана Володимирівна автореферат дисертація відгук Гамалія В.М.
відгук Ожерельєва В.М.
30.01.2019 07.00.07 Сергєєва Ірина Леонідівна автореферат дисертація відгук Литвинко А.С.
відгук Пильтяй О.М.
18.12.2018 07.00.07 Салата Галина Володимирівна автореферат дисертація відгук Бей Р.В.
відгук Литвинко А.С.
відгук Дефорж Г.В.
30.11.2018 07.00.07 Ничкалюк Віталій Григорович автореферат дисертація відгук Куйбіда В.В.
відгук Деркач О.П.
30.11.2018 07.00.07 Овчаренко Юлія Сергіївна автореферат дисертація відгук Щебетюк Н.Б.
відгук Ковальська К.В.
30.10.2018 07.00.07 Тверитникова Олена Євгенівна автореферат дисертація відгук Щебетюк Н.Б.
відгук Сухотеріна Л.І.
відгук Савчук В.С.
27.09.2018 07.00.07 Бей Наталія Олександрівна автореферат дисертація відгук Коцур Н.І.
відгук Литвинко А.С.
відгук Курок О.І.
27.09.2018 07.00.07 Голова Валентина Вікторівна автореферат дисертація відгук Уткін О.І.
відгук Глоба О.Ф.
04.10.2017 07.00.07 Бабічук Ірина Віталіївна автореферат дисертація відгук Куйбіда В.В.
відгук Приходько Т.М.
04.10.2017 07.00.07 Щебетюк Наталія Борисівна автореферат дисертація відгук Падалка С.С.
відгук Пилипчук О.Я.
відгук Савчук В.С.
28.09.2017 07.00.07 Юрчак Еліна Володимирівна автореферат дисертація відгук Курок О.І.
відгук Ковальська К.В.
28.09.2017 07.00.07 Новородовський Валерій Вікторович автореферат дисертація відгук Падалка С.С.
відгук Глоба О.Ф.
14.09.2017 07.00.07 Яцентіій Богдан Романович автореферат дисертація відгук Пильтяй О.М.
відгук Курок О.І.
14.09.2017 07.00.07 Зіборова Ірина Володимирівна автореферат дисертація відгук Нижник С.В.
відгук Бей Р.В.
30.08.2017 07.00.07 Клубук Віталій Вікторович автореферат дисертація відгук Бей Р.В.
відгук Глоба О.Ф.
30.08.2017 07.00.07 Кузьменко Наталія Олексіївна автореферат дисертація відгук Падалка С.С.
відгук Вісин О.О.
29.06.2017 07.00.07 Чумаченко Ольга Анатоліївна автореферат дисертація відгук Деркач О.П.
відгук Литвинко А.С.
29.06.2017 07.00.07 Косенко Росана Олександрівна автореферат дисертація відгук Ковальська К.В.
відгук Курок О.І.
30.05.2017 07.00.07 Іванченко Леся Антонівна автореферат дисертація відгук Коцур Н.І.
відгук Нижник С.В.
30.03.2017 07.00.07 Радогуз Сергій Анатолійович автореферат дисертація відгук Кучер В.І.
відгук Деркач О.П.
28.12.2016 07.00.07 Балян Ізольда Валеріївна автореферат дисертація відгук Куйбіда В.В.
відгук Ожерельєва В.М.
28.12.2016 07.00.07 Поливач Марія Анатоліївна автореферат дисертація відгук Бородай І.С.
відгук Ковальська К.В.
29.11.2016 07.00.07 Дрозд Петро Юрійович автореферат дисертація відгук Гамалія В.М.
відгук Пильтяй О.М.
30.09.2016 07.00.07 Чернова Наталія Федорівна автореферат дисертація відгук Падалка С.С.
відгук Глоба О.Ф.
30.08.2016 07.00.07 Бей Роман Васильович автореферат дисертація відгук Коцур Н.І.
відгук Литвинко А.С.
відгук Пилипчук О.Я.
27.05.2016 07.00.07 Ісаєва Ольга Іванівна автореферат дисертація відгук Гамалія В.М.
відгук Ковальська К.В.
26.12.2015 07.00.07 Коваленко Наталія Петрівна автореферат дисертація відгук Коцур Н.І.
відгук Савчук В.С.
відгук Пилипчук О.Я.
26.12.2015 07.00.07 Нижник Світлана Володимирівна автореферат дисертація відгук Куйбіда В.В.
відгук Деркач О.П.
26.11.2015 07.00.07 Чалаван Віктор Арісович автореферат дисертація відгук Потапенко Я.О.
відгук Красніцька Г.М.
26.11.2015 07.00.07 Рішко Микола Миколайович автореферат дисертація відгук Куйбіда В.В.
відгук Кунець В.В.
29.10.2015 07.00.07 Попова Оксана Павлівна автореферат дисертація відгук Потапенко Я.О.
відгук Красніцька Г.М.
29.10.2015 07.00.07 Тараненко Оксана Григорівна автореферат дисертація відгук Бєсов Л.М.
відгук Комликова Г.І.
28.09.2015 07.00.07 Апостол Михайло Володимирович автореферат дисертація відгук Падалка С.С.
відгук Глоба О.Ф.
28.09.2015 07.00.07 Вальчик Вадим Едуардович автореферат дисертація відгук Курок О.І.
відгук Пильтяй О.М.
28.08.2015 07.00.07 Євтушик Роман Володимирович автореферат дисертація відгук Куйбіда В.В.
відгук Ожерельєва В.М.
28.08.2015 07.00.07 Чередник Катерина Петрівна автореферат дисертація відгук Гамалія В.М.
відгук Ковальська К.В.

- 2008 -

Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки відбулися:
30 січня 2008 року
у читальному залі ДНСГБ УААН:
о 10-й годині:
1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Сторожук Людмилою Олександрівною на тему: «Еволюція створення машин з переробки зерна на корм в Україні».
Науковий керівник
– д.т.н., проф. Червінський Леонід Степанович

Офіційні опоненти:

Тарабрін Олексій Євгенович – доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю – 06.01.06, професор – 07.00.07, заступник директора з питань наукового менеджменту та маркетингу Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН (м. Київ);

Кругла Наталія Анатоліївна – кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.07, доцент, доцент кафедри філософії та соціології Херсонського національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

о 12-й годині:
2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Сіряченко Світланою Михайлівною на тему: «С.М. Богданов – учений, педагог та організатор сільськогосподарської дослідної справи в агрономії».
Науковий керівник
– д.с.-г.н., проф. Вергунов Віктор Анатолійович

Офіційні опоненти:

Стельмах Сергій Петрович – доктор історичних наук, доцент, 07.00.06 – історіографія, джерелознавство і спеціальні історичні дисципліни, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри історії Росії (м. Київ);

Примак Іван Дмитрович – доктор сільськогосподарських наук, 06.00.01 – загальне землеробство, професор кафедри землеробства, Білоцерківський державний аграрний університет, завідувач кафедри землеробства ( м. Біла Церква).

Додатковий опонент: Пилипчук Олег Ярославович – доктор біологічних наук, професор, 07.00.07 – історія науки і техніки, Державний економіко-технологічний університет транспорту, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності на залізничному транспорті (м. Київ).

 

27 червня 2008 року у читальному залі ДНСГБ УААН:
о 10-й  годині:
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Ожерельєвою Валентиною Миколаївною на тему: «Діяльність академіка В.Я. Юр’єва в контексті розвитку сільськогосподарської науки в Україні».
Науковий керівник
– д.с.-г.н., старший науковий співробітник, член-кореспондент Української академії аграрних наук  Петренкова Віра Павлівна.

Офіційні опоненти:

Рижук Сергій Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Української академії аграрних наук, 07.00.07 – історія науки і техніки, Верховна Рада України, народний депутат України (м. Київ);

Глоба Ольга Федорівна – кандидат історичних наук, доцент, 07.00.07 – історія науки і техніки, доцент кафедри географії, екології та методики навчання природничих дисциплін, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ( м. Переяслав-Хмельницький).

 

16 жовтня 2008 року у читальному залі ДНСГБ УААН:
о 14-й  годині:
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Новосад Наталею Миколаївною на тему: «Діяльність академіка О.Н. Соколовського (1884–1959 рр.) у контексті розвитку сільськогосподарської науки та освіти в Україні».
Науковий керівник
– доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України, директор Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук Вергунов Віктор Анатолійович.

Офіційні опоненти:

Падалка Сергій Семенович – доктор історичних наук, професор, 07.00.07 – історія науки і техніки, Інститут історії України НАН України, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії і політики (м. Київ);

Канівець Віктор Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор, 07.00.07 – історія науки і техніки, Чернігівський державний інститут економіки і управління МОН України, завідувач кафедри аграрних технологій (м. Чернігів).

 

25 грудня 2008 року у читальному залі ДНСГБ УААН:
о 14-й  годині:
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Білоцерківською Аллою Сергіївною на тему: «Професор А.Г. Терниченко (1882-1927) – вчений, педагог, організатор сільськогосподарської науки та освіти в Україні».
Науковий керівник
– доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України, директор Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук Вергунов Віктор Анатолійович.

Офіційні опоненти:

Коцур Анатолій Петрович – доктор історичних наук, професор, 07.00.07 – історія науки і техніки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри української історії та етнополітики (м. Київ);

Деркач Олексій Павлович кандидат історичних наук, доцент, 07.00.07 – історія науки і техніки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування та обладнання лісового комплексу (м. Київ).

- 2009 -

26 лютого 2009 року у читальному залі ДНСГБ УААН:

о 14-й годині:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Пашківської Оксани Анатоліївни на тему: «Становлення та розвиток агрогрунтознавства в Україні у 20-х роках ХХ століття».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України, директор Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук Вергунов Віктор Анатолійович.

Офіційні опоненти:

 

Кучер Володимир Іванович - доктор історичних наук З науковими доповідями на пленарному засіданні зібрання вистауковими доповідями на пленарному засіданні зібрання виступили:="uk-UA" ALIGN="JUSTIFY"> о 10-й годині:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Приходько Тамари Миколаївни на тему: «Становлення та діяльність Харківського наукового-освітнього центру з ветеринарної паразитології(кінець ХІХ – початок ХХІ століття)».

Науковий керівник доктор ветеринарних наук, професор, академік Української академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України Стегній Борис Тимофійович, Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», директор.

Офіційні опоненти:

Михайлюк Віталій Павлович - доктор історичних наук, професор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри всесвітньої історії.

Бородай Ірина Сергіївна - кандидат історичних наук, Інститут розведення і генетики тварин УААН, провідний науковий співробітник наукової бібліотеки.


28 грудня 2009 року у читальному залі ДНСГБ УААН:

о 10-й годині:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Баранкової Надії Олегівни на тему: «Діяльність академіка М.В. Рево (1889-1962) у контексті розвитку мікробіології в Україні».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-коресподент УААН Волкогон Віталій Васильович, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН, директор.

Офіційні опоненти:

Шелепов Володимир Васильович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, головний науковий співробітник відділу наукового реферування, інформаційної та редакційно-видавничої роботи.

Бородай Ірина Сергіївна - кандидат історичних наук, Інститут розведення і генетики тварин УААН, провідний науковий співробітник наукової бібліотеки.

 

о 12-й годині:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Таргоні Наталії Сергіївни на тему: «Внесок академіка Л.В. Погорілого (1934-2003)» в розвиток випробувань сільськогосподарської техніки в Україні».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, член-коресподент УААН Войтюк Дмитро Григорович, Навчально-науковий технічний інститут Національного університету біоресурсів та природокористування, директор.

Офіційні опоненти:

Тарабрін Олексій Євгенович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, заступник директора з питань наукового менеджменту та маркетингу.

Журба Михайло Анатолійович - доктор історичних наук, професор, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, завідувач кафедри історії та археології слов’ян.


о 14-й годині:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Боденчук Людмили Сергіївни на тему: «Академік І.І. Лукін (1927-2004) – вчений, громадський діяч, організатор аграрно-економічної науки в Україні».

Науковий керівник – доктор економічних наук, академік УААН Юрчишин Володимир Васильович, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН, головний науковий співробітник.

Офіційні опоненти:

Власов Володимир Іванович - доктор сільськогосподарських наук, доктор економічних наук, професор, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН, заступник завідувача відділу зовнішньоекономічних зв’язків.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти та науки України, доцент кафедри географії, екології та методики навчання природничих дисциплін (м. Переяслав-Хмельницький).

- 2010 -

8 квітня 2010 року у читальному залі ДНСГБ УААН:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Сукманюк Олени Миколаївни на тему: «Еволюція наукових поглядів на відновлення деталей сільськогосподарських машин зварюванням та наплавленням».

Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Інженерної академії України Герук Станіслав Миколайович, Житомирський національний агроекологічний університет, завідувач кафедри технічної сервісу та інженерної екології.

Офіційні опоненти:

Тарабрін Олексій Євгенович – доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.
Деркач Олексій Павлович
– кандидат історичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри сільськогосподарських машинобудування та обладнання лісового комплексу.

 

6 липня 2010 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Піщенка Олега Володимировича на тему: «Діяльність академіка К.К. Гедройца (1872-1932) у становленні та розвитку сільськогосподарської науки України».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України Вергунов Віктор Анатолійович Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Волкогон Віталій Васильович – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-коресподент НААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології НААН, директор.
Чекрізов Іван Олексійович
– кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник заслужений працівник сільського господарства України, Полтавський інститут агропромислового виробництва ім. М.І. Вавилова, директор.

 

29 жовтня 2010 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Задорожної Ірини Станіславівни на тему: «Розвиток сільськогосподарської дослідної справи з польового кормовиробництва в Україні (30-ті роки – кінець ХХ століття)».

Науковий керівникдоктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Петриченко Василь Флорович, Інститут кормів НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Боговін Анатолій Власович - доктор сільськогосподарських наук, професор, ННЦ «Інститут землеробства НААН», головний науковий співробітник лабораторії луківництва.
Підпалий Іван Федорович
- доктор сільськогосподарських наук, професор, Вінницький національний аграрний університет, завідувач кафедри кормо виробництва, луківництва і сільськогосподарської меліорації.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Кушнарьової Вікторії Олександрівни на тему: «Академік Г.М. Висоцький (1865-1940) – вчений, педагог, організатор агролісомеліоративної дослідної справи в Україні»

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ, директор.

Офіційні опоненти:

Коцур Анатолій Петрович – доктор історичних наук, професор, київський національний університет імені Траса Шевченка при Кабінеті Міністрів України, завідувач кафедри української історії та етнополітики.
Ковальська Катерина Володимирівна
– кандидат історичних наук, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри географії, екології. Та методики навчання природничих дисциплін.

3. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Шейко Надії Володимирівни на тему: «Історія наукової думки з механізації подрібнення кормів у тваринництві».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, Мельник Юрій Федорович, Інститут розведення і генетики тварин НААН, провідний співробітник лабораторії популяційного моніторингу.

Офіційні опоненти:

Власов Володимир Іванович - доктор сільськогосподарських наук, доктор економічних наук, професор, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН, заступник завідувача відділу зовнішньоекономічних зв’язків.
Деркач Олексій Павлович
– кандидат історичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри сільськогосподарських машинобудування та обладнання лісового комплексу.

 

30 грудня 2010 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Корзун Олени Вікторівни на тему: «Становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (кінець ХІХ-початок ХХ ст.)»

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, заслужений працівник сільського господарства України Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ, директор.

Офіційні опоненти:

Тарабрін Олексій Євгенович – доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.
Глоба Ольга Федорівна
- кандидат історичних наук, доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Піпан Христини Мирославівни на тему: «Історія становлення та розвитку селекції пшениці озимої в Україні (кінець ХІХ-початок ХХІ ст.»

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Шелепов Володимир Васильович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Петренкова Віра Павлівна - доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН, м. Харків.
Жемела Григорій Пиминович
- доктор сільськогосподарських наук, професор, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава.

- 2011 -

 31 березня 2011 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки))) Скиртача Валентина Вікторовича на тему: «Становлення і розвиток селекції та насінництва цукрових буряків в Україні (друга половина XIX-XX X ст.)»

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Тарабрін Олексій Євгенович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Шелепов Володимир Васильович – доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Ожерельєва Валентина Миколаївна - кандидат історичних наук, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН, м. Харків.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Суші Сергія Казимировича на тему: «Професор В.І. Сазанов (1879-1967) - учений, педагог, організатор сільськогосподарської дослідної справи з агрономії в Україні».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Зубецьць Михайло Васильович, Національна академія аграрних наук України, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Писаренко Павло Вікторович – доктор сільськогосподарських наук, професор, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава.

Чекрізов Іван Олексійович - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Полтавський інститут агропромислового виробництва імені М.І. Вавилова НААН, м. Полтава.

 28 квітня 2011 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

M21 травня 2013 року у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН відбулася VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена 150-річчю з дня народження академіка В.І. Вернадського, що проводилась у рамках VІІ Всеукраїнського Фестивалю науки.21 травня 2013 року у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН відбулася VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена 150-річчю з дня народження академіка В.І. Вернадського, що проводилась у рамках VІІ Всеукраїнського Фестивалю науки.vvv style="line-height: 150%; font-family: Verdana; letter-spacing:-1pt">
на тему: «Науково-організаційний доробок О.Г. Алеші в антропології, етнології та агрономії України першої чверті XX ст.».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Журба Михайло Анатолійович – доктор історичних наук, професор, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова МОН України, м. Київ.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України, м. Переяслав-Хмельницький Київської області.


2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Бащенко Володимира Михайловича на тему: «Діяльність академіка В.П. Бурката (1939-2009) у контексті розвитку сільськогосподарської дослідної справи у тваринництві України».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Зубець Михайло Васильович, Національна академія аграрних наук України, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Ковтун Світлана Іванівна – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, Інститут розведення і генетики тварин НААН.

Костенко Олександр Іванович - кандидат сільськогосподарських наук, Національна академія аграрних наук України, м. Київ.

 

 

5 травня 2011 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Боднарчук Геннадія Леонідовича на тему: «Становлення та розвиток бджільництва в Україні».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Рядченко Володимир Григорович – доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, Державна наукова установа "Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу" НАН України, м. Київ.

Броварський Валерій Дмитрович - доктор сільськогосподарських наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ.

 

5 жовтня 2011 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Зубця Миколи Михайловича на тему: «Діяльність Київської дослідної станції тваринництва "Терезине" (1921-1986) у контексті розвитку вітчизняної зоотехнічної науки».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Савченко Юрій Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Інститут сільського господарства Полісся НААН України, м. Київ.

Власов Володимир Іванович - доктор сільськогосподарських наук, доктор економічних наук, професор ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, головний науковий співробітник відділу зовнішньоекономічних зв'язків, м. Київ.

 

25 листопада 2011 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Демиденко Надії Михайлівни на тему: «Діяльність П.І. Прокоповича (1775-1850) у становленні та розвитку вітчизняної бджільницької науки».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Коцур Анатолій Петрович – доктор історичних наук, професор, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, завідувач кафедри української історії та етнополітики, м. Київ.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України, м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Гриценко Надії Федорівни на тему: «Становлення та розвиток наукової думки про класифікацію грунтів».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН Рижук Сергій Миколайович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, головний науковий співробітник сектору наукознавства Центру історії аграрної науки, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Падалка Сергій Семенович – доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії та політики, м. Київ.

Пильтяй Оксана Миколаївна - кандидат історичних наук, ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України, старший викладач кафедри теорії і методики викладання трудового навчання та креслення, м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

 

26 листопада 2011 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Грищенко Тетяни Рубілівни на тему: «Вольф М.М. (1880-1933) - державний діяч, учений і один із організаторів сільськогосподарської дослідної справи в Україні».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Журба Михайло Анатолійович – доктор історичних наук, професор, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова МОН України, м. Київ.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України, м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

 

- 2012 -

23 лютого 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Коцур Надії Іванівни на тему: «Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні (друга половина XIX - 20-ті рр. XX століття)».

Науковий консультант – доктор історичних наук, професор Борисенко Володимир Йосипович, Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри історії України.

Офіційні опоненти:

Курок Олександр Іванович – доктор історичних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри історії України, ректор.

Реєнт Олександр Петрович - доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут історії України НАН України, заступник директора з наукової роботи.

Робак Ігор Юрійович - доктор історичних наук, професор, Харківський національний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України, завідувач кафедри суспільних наук.

 

24 лютого 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Кунець Вікторії Вячеславівни на тему: «Еволюція наукової думки в галузях конярства на теренах України».

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН Руденко Євген Володимирович, Інститут тваринництва НААН, завідувач відділу екологічного моніторингу та якості продукції тваринного походження.

Офіційні опоненти:

Гамалія Віра Миколаївна - доктор історичних наук , Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України, старший науковий співробітник відділу історії науки і техніки.

Бородай Ірина Сергіївна - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник , Інститут розведення і генетики тварин НААН, начальник відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Глазунова Геннадія Опанасовича на тему: «Професор А.М.Сліпанський (1896-1942) – вчений, педагог, організатор аграрної науки України».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Журба Михайло Анатолійович - доктор історичних наук, професор , Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри історії та археології слов’ян.

Шаповал Юрій Іванович - доктор історичних наук, професор , Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, завідувач відділу етнополітології.

 

26 квітня 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Вісин Олени Олександрівни на тему: «Винахідницька та експериментально-конструкторська діяльність Б.П. Грабовського (1901–1966) в контексті розвитку вітчизняної науки і техніки».

Науковий консультант доктор фізико-математичних наук, професор Шендеровський Василь       Андрійович, Інститут фізики Національної академії наук України, провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики.

Офіційні опоненти:

Савчук Варфоломій Степанович - доктор історичних наук, професор , Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, професор кафедри теоретичної фізики.

Деркач Олексій Павлович - кандидат історичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів та природокористування України, доцент кафедри автотракторного сільсько- і лісогосподарського машинобудування.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Сташкіної Альони Федорівни на тему: «Еволюція наукової думки в організації садово-паркових ансамблів на південному березі Криму (перша половина XVIII - початок XXI ст.)».

Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор Тарабрін Олексій Євгенович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, заступник директора з наукового менеджменту та маркетингу.

Офіційні опоненти:

Кондратенко Петро Васильович - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Інститут садівництва НААН, головний науковий співробітник відділу післязбиральної обробки плодів та агрохімічних досліджень.

Плугатар Юрій Володимирович - доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр НААН, заступник директора з науково-виробничих питань.

 

27 квітня 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Красніцького Володимира Йосиповича на тему: «Математичні методи для вирішення наукових проблем вітчизняної агрономії у першій половині XX століття».

Науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, доктор габілітації сільськогосподарських наук, професор Вергунова Ірина Миколаївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри математичної інформатики факультету кібернетики.

Офіційні опоненти:

Тарабрін Олексій Євгенович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, заступник директора з наукового менеджменту та маркетингу.

Піщенко Олег Володимирович - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Прилуцька дослідна станція "Нікітського ботанічного саду" - Національного наукового центру НААН, директор.

 

29 червня 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Вільчинської Дарії Володимирівн на тему: «Сільськогосподарська дослідна справа в Київському політехнічному інституті імені Імператора Олександра ІІ (1898-1917 рр.)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Петренкова Віра Павлівна - доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України, заступник директора з наукової роботи.

Каленська Світлана Михайлівна - доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри рослинництва.

 

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Курбатської Олени Іванівни на тему: «Діяльність члена-кореспондента ВАСГНІЛ Ф.Ф. Ейснера (1916-1986) у контексті розвитку вітчизняної зоотехнічної науки».

Науковий керівник кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Бородай Ірина Сергіївна, Інститут розведення і генетики тварин НААН, начальник відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури.

Офіційні опоненти:

Гамалія Віра Миколаївна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, професор кафедри суспільних та гуманітарних наук.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доцент кафедри географії, екології та методики навчання.

 

07 липня 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Євича Петра Петровича на тему: «Діяльність Миронівської селекційно-дослідної станції (1911-1968) у контексті розвитку вітчизняної сільськогосподарської науки».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Бащенко Михайло Іванович, Інститут розведення і генетики тварин НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Шелепов Володимир Васильович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування.

Піщенко Олег Володимирович - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Прилуцька дослідна станція "Нікітського ботанічного саду" - Національного наукового центру НААН, директор.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Опари Надії Миколаївни на тему: «Третьяков С.Ф. (1872-1918) – вчений та організатор сільськогосподарської дослідної справи в агрономії України».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Шелепов Володимир Васильович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування.

Сайко Віктор Федорович - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, ННЦ "Інститут землеробства НААН", радник дирекції.

 

05 жовтня 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Лісковець Cвітлани Михайлівни на тему: «Яків Пилип Кулик (1793 – 1863) – вчений, педагог, організатор науки ».

Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Шендеровський Василь Андрійович, Інститут фізики Національної академії наук України, провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики.

Офіційні опоненти:

Литвинко Алла Степанівна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України, провідний науковий співробітник відділу історії науки і техніки.

Вергунова Ірина Миколаївна - кандидат фізико-математичних наук, доктор габілітації сільськогосподарських наук, професор, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, професор кафедри математичної інформатики.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Колодки Ігоря Леонідовича на тему: «Діяльність В.С. Крамарова (1906–1986) в контексті розвитку сільськогосподарського машинознавства України».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України Вожегова Раїса Анатоліївна, Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України, директор .

Офіційні опоненти:

Тарабрін Олексій Євгенович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, заступник директора з наукового менеджменту та маркетингу.

Лінник Микола Кіндратович - доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НААН, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу.

 

6 жовтня 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Присяжнюка Миколи Володимировича на тему: «Розвиток сільськогосподарської дослідної справи УСРР у 20-х рр. ХХ століття: науково-організаційні засади».

Науковий консультант академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор Зубець Михайло Васильович, радник Президента НААН.

Офіційні опоненти:

Адамень Федор Федорович - академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», професор кафедри загального землеробства.

Власов Володимир Іванович - доктор сільськогосподарських наук, доктор економічних наук, професор, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», головний науковий співробітник відділу стратегічного планування, моделювання та зовнішньоекономічних зв’язків.

Слюсар Іван Тимофійович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», головний науковий співробітник відділу сівозмін і землеробства на меліорованих землях.

 

29 листопада 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Соколюк Юлії Олександрівни на тему: «Діяльність науково-консультаційної ради Народного комісаріату земельних справ УСРР (1927-1930) з розвитку сільськогосподарської дослідної справи».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Рижук Сергій Миколайович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник сектору наукознавства Центру історії аграрної науки.

Офіційні опоненти:

Падалка Сергій Семенович - доктор історичних наук, професор, Інститут історії України Національної академії наук України, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії та політики.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди", Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доцент кафедри біології та методики навчання.

 

21 грудня 2012 року у читальному залі ННСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Комликової Галини Іванівни на тему: «Зародження, становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Сумщині».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук Присяжнюк Микола Володимирович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, провідний науковий співробітник сектору наукознавства.

Офіційні опоненти:

Гамалія Віра Миколаївна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Київський університет ім. Б. Грінченка МОНмолодьспорту України, професор кафедри теорії та історії педагогіки.

Ожерельєва Валентина Миколаївна - кандидат історичних наук, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, провідний науковий співробітник лабораторії координації роботи з науково-методичними центрами та головними галузевими науковими установами.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Островської Наталії Миколаївни на тему: «Діяльність професора М.А. Єгорова (1879–1942) зі становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні».

Науковий керівник доктор економічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН Супіханов Борис Карабайович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник сектору наукознавства.

Офіційні опоненти:

Журба Михайло Анатолійович - доктор історичних наук, професор, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри історії та археології слов’ян.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доцент кафедри географії, екології та методики навчання.

 

- 2014 -

28 травня 2014 року у читальному залі ННСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Муханова Валентина Миколайовича на тему: «Історичний розвиток наукового забезпечення культури сої в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Петриченко Василь Флорович, Національна академія аграрних наук України, президент.

Офіційні опоненти:

Куйбіда Віктор Віталійович - доктор історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», декан факультету фізичного виховання.

Михайлюк Олена Ігорівна - кандидат історичних наук, доцент, Луганський національний аграрний університет, доцент кафедри історії та українознавства.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Василюка Петра Миколайовича на тему: «Становлення та розвиток наукових засад сортовипробування в Україні (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Коцур Надія Іванівна - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

Ожерельєва Валентина Миколаївна - кандидат історичних наук, Інститут рослинництва імені В.Я.Юр’єва НААН, провідний науковий співробітник лабораторії маркетингових досліджень та трансферу інновацій.

 

23 вересня 2014 року у читальному залі ННСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Гребенюк Ірини Валеріївни на тему: «Діяльність академіка Б.М. Рожественського (1874–1943) в контексті становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні".

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Петренкова Віра Павлівна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник лабораторії стійкості до біотичних чинників.

Офіційні опоненти:

Падалка Сергій Семенович - доктор історичних наук, професор, Інститут історії України Національної академії наук України, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії та політики.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри біології та методики навчання.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Мерко Ольги Михайлівни на тему: «Науково-педагогічна та організаційна діяльність професора М.М. Клєпініна в контексті розвитку природничих наук на території Криму (кінець XIX–перша третина XX ст.)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Курок Олександр Іванович - доктор історичних наук, професор, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент кафедри географії, екології та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

 

23 грудня 2014 року у читальному залі ННСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Діденко Ольги Миколаївни на тему: «Академік ВУАН Орженцький Р.М. (1863–1923) – вчений, педагог та один із організаторів статистичної науки в Україні".

Науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, професор, Вергунова Ірина Миколаївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

Гамалія Віра Миколаївна - доктор історичних наук, професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства освіти і науки України.

Красніцька Ганна Миколаївна - кандидат історичних наук, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Страйгородської Людмили Іванівни на тему: «Діяльність члена-кореспондента ВУАН В.О. Поггенполя в контексті розвитку вітчизняної метеорологічної науки (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Куйбіда Віктор Віталійович - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, декан факультету фізичного виховання.

Ожерельєва Валентина Миколаївна - кандидат історичних наук, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, провідний науковий співробітник лабораторії маркетингових досліджень та трансферу інновацій.

 

24 грудня 2014 року у читальному залі ННСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Липової Юлії Дмитрівни на тему: «Діяльність професора А. К. Скороходька у контексті розвитку вітчизняної зоогігієнічної науки (20-ті – перша половина 50-х років ХХ століття)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Коцур Надія Іванівна - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

Приходько Тамара Миколаївна - кандидат історичних наук, Харківська державна зооветеринарна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України, завідувач кафедри філософії і історії України.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Савченко Людмили Григорівни на тему: «Діяльність академіка НАН України О.М. Онищенка з розвитку вітчизняної аграрно-економічної науки (друга половина XX – початок XХI ст.)».

Науковий керівник доктор економічних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України Юрчишин Володимир Васильович, Державна установа „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, головний науковий співробітник.

Офіційні опоненти:

Курок Олександр Іванович - доктор історичних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, ректор.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доцент кафедри географії, екології та методики навчання».

- 2015 -

20 січня 2015 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Ситнікової Анастасії Сергіївни на тему: «Науково-організаційна діяльність Сортівничо-насіннєвого управління Цукротресту в розвитку сільськогосподарської дослідної справи в УСРР (1920-ті роки XX століття)».

Науковий керівник кандидат сільськогосподарських наук Дмитрієва Христина Мирославівна, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, завідувач сектору наукової бібліографії та біографістики.

Офіційні опоненти:

Литвинко Алла Степанівна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, провідний науковий співробітник відділу історії науки й техніки.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри біології та методики навчання.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Дем’яновського Олександра Юрійовича на тему: «Становлення і розвиток наукової думки у племінній справі у тваринництві України (друга половина ХІХ ст. – 1941 р.)».

Науковий керівник доктор історичних наук, старший науковий співробітник Бородай Ірина Сергіївна, Інститут розведення і генетики тварин Національної академії аграрних наук України, начальник відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури.

Офіційні опоненти:

Падалка Сергій Семенович - доктор історичних наук, професор, Інститут історії України Національної академії наук України, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії і політики.

Кунець Вікторія Вячеславівна - кандидат історичних наук, Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України, старший науковий співробітник лабораторії досліджень з питань інтелектуальної власності, науково-інформаційних технологій та маркетингу інновацій.

 

26 березня 2015 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Сільченко Ірини Вікторівни на тему: «Член-кореспондент АН УРСР В.П. Зосимович (1899–1981) – вчений та організатор вітчизняної дослідної справи з генетики і селекції цукрових буряків».

Науковий керівник доктор біологічних наук Лісневич Лариса Олексіївна, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, старший науковий співробітник.

Офіційні опоненти:

Куйбіда Віктор Віталійович - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», декан факультету фізичного виховання.

Ожерельєва Валентина Миколаївна - кандидат історичних наук, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН, провідний науковий співробітник лабораторії маркетингових досліджень та трансферу інновацій.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Щиголь Ганни Станіславівни на тему: «Науково-організаційна діяльність професора Д.Ф. Лихваря з розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні (20-ті–80-ті рр. ХХ ст.)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Пилипчук Олег Ярославович - доктор біологічних наук, професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту МОН України, завідувач кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності».

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доцент кафедри географії, екології та методики навчання.

 

27 травня 2015 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Шемаєва Олександра Олександровича на тему: «Діяльність професора М. В. Рязанцева у контексті розвитку вітчизняної ветеринарної медицини та фізіології тварин (80-ті рр. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.)».

Науковий керівник доктор історичних наук, старший науковий співробітник Бородай Ірина Сергіївна, Інститут розведення і генетики тварин НААН, начальник відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури.

Офіційні опоненти:

Куйбіда Віктор Віталійович - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», декан факультету фізичного виховання.

Приходько Тамара Миколаївна - кандидат історичних наук, Харківська державна зооветеринарна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України, завідувач кафедри філософії і історії України.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Підгайної Тетяни Миколаївни на тему: «Діяльність К. І. Осьмака з науково-організаційного забезпечення сільського господарства України (10 – 20-ті роки ХХ ст.)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Гамалія Віра Миколаївна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Державний економіко-технологічний університет транспорту МОН України, завідувач кафедри «Суспільні та гуманітарні науки».

Шаповал Юрій Іванович - доктор історичних наук, професор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки.

 

26 червня 2015 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Юдіної Ксенії Євгеніївни на тему: «Розвиток вітчизняної дослідної справи з фізіології травлення у свиней у 20—80-х роках ХХ століття».

Наукові керівники:

- доктор біологічних наук, професор, академік НААН, Коваленко Віктор Федорович, Інститут свинарства та АПВ Національної академії аграрних наук України, завідувач лабораторії фізіології;

- доктор сільськогосподарських наук, професор, Волощук Василь Михайлович, Інститут свинарства та АПВ Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Бородай Ірина Сергіївна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця Національної академії аграрних наук України, начальник відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури.

Кунець Вікторія Вячеславівна - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України, старший науковий співробітник лабораторії досліджень з питань інтелектуальної власності, науково-інформаційних технологій та маркетингу інновацій.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Татарчук Людмили Михайлівни на тему: «Діяльність Полтавського дослідного поля в контексті становлення та розвитку вітчизняної науки агрономії і тваринництва (1884–1930 рр.)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Курок Олександр Іванович - доктор історичних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, ректор.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доцент кафедри біології та методики навчання.

 

28 серпня 2015 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Євтушика Романа Володимировича на тему: «Cтановлення та розвиток наукових досліджень з селекції однонасінних форм цукрових буряків на теренах України (30 - ті роки ХХ – початок ХХІ століття)».

Науковий керівник: - доктор сільськогосподарських наук, професор, Тарабрін Олексій Євгенович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, заступник директора з наукової роботи.

Офіційні опоненти:

Куйбіда Віктор Віталійович - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», декан факультету фізичного виховання.

Ожерельєва Валентина Миколаївна - кандидат історичних наук, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН , провідний науковий співробітник лабораторії маркетингових досліджень та трансферу інновацій.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Чередник Катерини Петрівни на тему: «Внесок професора М.Н. Шевченка (1909 – 1995) у становлення наукових засад сільськогосподарського використання болотних ґрунтів гумідної зони України».

Науковий керівник кандидат історичних наук Анікіна Ольга Петрівна, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії агарних наук України, провідний науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики.

Офіційні опоненти:

Гамалія Віра Миколаївна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Державний економіко-технологічний університет транспорту МОН України, завідувач кафедри «Суспільні та гуманітарні науки».

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доцент кафедри географії, екології та методики навчання.

 

28 вересня 2015 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Вальчика Вадима Едуардовича на тему: «Історія наукового забезпечення широкомасштабних досліджень ґрунтів УРСР у 30 - 60-х рр. ХХ ст.».

Науковий керівник: - кандидат наук з державного управління, заслужений працівник сільського господарства України, Яцук Ігор Петрович, Державна установа "Інститут охорони ґрунтів України", генеральний директор.

Офіційні опоненти:

Курок Олександр Іванович - доктор історичних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка , ректор.

Пильтяй Оксана Миколаївна - кандидат історичних наук, ДВНЗ "Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" , старший викладач кафедри технологічної освіти та професійної підготовки.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Апостола Михайла Володимировича на тему: «Академік АН УРСР А.О. Сапєгін (1883 - 1946) – вчений, педагог та організатор аграрної науки в Україні».

Науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, доктор габілітації сільськогосподарських наук, професор Вергунова Ірина Миколаївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри математичної інформатики факультету кібернетики.

Офіційні опоненти:

Падалка Сергій Семенович - доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії і політики.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, доцент кафедри біології та методики навчання.

 

29 жовтня 2015 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Попової Оксани Павлівни на тему: «Діяльність академіка УААН В.М. Трегобчука в контексті розвитку економіки природокористування України (60 - ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст. )».

Науковий керівник: - доктор історичних наук, професор, Кучер Володимир Іванович, Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник сектора наукознавства.

Офіційні опоненти:

Потапенко Ярослав Олександрович - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», професор кафедри історії та культури України.

Красніцька Ганна Миколаївна - кандидат історичних наук, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, доцент кафедри філософії та економічної теорії.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Тараненко Оксани Григорівни на тему: «Діяльність професора Л.О. Шепотько з наукового забезпечення економічного та соціального розвитку аграрного сектору України (60 - ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)».

Науковий керівник доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України Прокопа Ігор Васильович, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", головний науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень.

Офіційні опоненти:

Бєсов Леонід Михайлович - доктор історичних наук, професор, Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, старший науковий співробітник.

Комликова Галина Іванівна - кандидат історичних наук, Сумський національний аграрний університет, директор наукової бібліотеки.

 

26 листопада 2015 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Чалавана Віктора Арісовича на тему: «Діяльність професора М.І. Нижнього з розвитку вітчизняної аграрно-економічної науки (50 - ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)».

Науковий керівник: - кандидат економічних наук, Лютик Тетяна Василівна, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, старший науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та наукового реферування.

Офіційні опоненти:

Потапенко Ярослав Олександрович - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», професор кафедри історії та культури України.

Красніцька Ганна Миколаївна - кандидат історичних наук, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, доцент кафедри філософії та економічної теорії.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Рішка Миколи Миколайовича на тему: «Діяльність професора І.В. Смирнова у контексті розвитку репродуктивної біотехнології сільськогосподарських тварин (друга половина 30-х – перша половина 90-х років ХХ ст.)».

Науковий керівник доктор історичних наук, старший науковий співробітник Бородай Ірина Сергіївна, Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України, завідувач відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури.

Офіційні опоненти:

Куйбіда Віктор Віталійович - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, декан факультету фізичного виховання.

Кунець Вікторія Вячеславівна - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України, старший науковий співробітник лабораторії досліджень з питань інтелектуальної власності, науково-інформаційних технологій та маркетингу інновацій.

 

26 грудня 2015 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Коваленко Наталії Петрівни на тему: «Сівозміни у землеробстві України: еволюція теорії, методології та практики другої половини ХІХ – початку ХХІ століть».

Науковий консультант: - доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Коцур Надія Іванівна - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

Савчук Варфоломій Степанович - доктор історичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України, професор кафедри теоретичної фізики.

Пилипчук Олег Ярославович - доктор біологічних наук, професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Нижник Світлани Володимирівни на тему: «Академік УААН В.Ф. Пересипкін – вчений, педагог та організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні другої половини ХХ століття».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Куйбіда Віктор Віталійович - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, декан факультету фізичного виховання.

Деркач Олексій Павлович - кандидат історичних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри тракторів і автомобілів.

 

- 2016 -

 27 травня 2016 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Ісаєвої Ольги Іванівни на тему: «А.С. Бориневич (1855-1946) – вчений, педагог, фундатор центру статистичних досліджень в Одесі».

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор, Савчук Варфоломій Степанович, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, професор кафедри теоретичної фізики.

Офіційні опоненти:

Гамалія Віра Миколаївна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Державний економіко-технологічний університет транспорту, завідувач кафедри «Суспільні та гуманітарні науки».

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доцент кафедри географії, екології та методики навчання.

 

30 серпня 2016 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Бея Романа Васильовича на тему: «Становлення і розвиток наукових основ механізації та автоматизації у тваринництві УСРР/ УРСР в 20 - 80-х роках ХХ століття».

Науковий консультант - доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Коцур Надія Іванівна - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

Литвинко Алла Степанівна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України, провідний науковий співробітник відділу історії науки і техніки.

Пилипчук Олег Ярославович - доктор біологічних наук, професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

 

30 вересня 2016 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Чернової Наталії Федорівни на тему: «Внесок академіка В.І. Вернадського у становлення та розвиток вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи (кінець ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.)».

Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Падалка Сергій Семенович - доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України, провідний науковий співробітник.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України , доцент кафедри біології та методики навчання.

 

29 листопада 2016 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Дрозда Петра Юрійовича на тему: «Академік АН СРСР Є.М. Лавренко – вчений, педагог, організатор вітчизняної ботанічної науки (20 – 80 - ті рр. ХХ ст.)».

Науковий керівник - кандидат історичних наук, Давиденко Марина Миколаївна, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, старший науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування.

Офіційні опоненти:

Гамалія Віра Миколаївна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Державний економіко-технологічний університет транспорту МОН України, завідувач кафедри «Філософія та історія науки і техніки».

Пильтяй Оксана Миколаївна - кандидат історичних наук, ДВНЗ «Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки.

 

28 грудня 2016 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Поливач Марії Анатоліївни на тему: «Академік П.Д. Пшеничний – учений, педагог та організатор вітчизняної дослідної справи в зоотехнії у 30-70-х рр . XX ст .».

Науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент Лановюк Людмила Петрівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри історії і політології.

Офіційні опоненти:

Бородай Ірина Сергіївна - доктор історичних наук, професор, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України , завідувач відділу документного забезпечення та збереження наукових фондів.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри географії, екології та методики навчання природничим дисциплінам.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Балян Ізольди Валеріївни на тему: «Діяльність академіка АН УРСР М.М. Кулешова зі становлення та розвитку насінництва в У країні (перша половина ХХ ст .)».

Науковий керівник кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Щебетюк Наталія Борисівна, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, завідувач сектору наукової бібліографії та біографістики.

Офіційні опоненти:

Куйбіда Віктор Віталійович - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, декан факультету фізичного виховання.

Ожерельєва Валентина Миколаївна - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, провідний науковий співробітник лабораторії маркетингових досліджень та трансферу інновацій.

- 2017 -

 30 березня 2017 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Радогуза Сергія Анатолійовича на тему: «Професор Віктор Львович Кирпичов (1845 – 1913): вчений, освітянин та один із організаторів вітчизняної технічної науки».

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор, Скляр Володимир Миколайович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри історії науки і техніки.

Офіційні опоненти:

Кучер Володимир Іванович - доктор історичних наук, професор, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, головний науковий співробітник сектору наукознавства.

Деркач Олексій Павлович - кандидат історичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

30 травня 2017 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Іванченко Лесі Антонівни на тему: «Науково-організаційна та освітня діяльність П.М. Дубровського (1857–1916) в контексті розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи».

Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Коцур Надія Іванівна - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

Нижник Світлана Володимирівна - кандидат історичних наук, Уманський національний університет садівництва, директор наукової бібліотеки.

 

29 червня 2017 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Чумаченко Ольги Анатоліївни на тему: «Розвиток галузі авіадвигунобудування в УРСР 1950-х – початку 1990-х рр.».

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор Сарнацький Олександр Петрович, Запорізький національний технічний університет, професор кафедри міжнародних економічних відносин.

Офіційні опоненти:

Литвинко Алла Степанівна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України, провідний науковий співробітник відділу історії науки і техніки.

Деркач Олексій Павлович - кандидат історичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Косенко Росани Олександрівни на тему: «Історія становлення і розвитку гетерозисної селекції соняшнику в Україні (друга половина ХХ – початок ХХ І ст. )».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Петренкова Віра Павлівна, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України , керівник відділу теоретичних досліджень в рослинництві та генетичних ресурсів рослин.

Офіційні опоненти:

Курок Олександр Іванович - доктор історичних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка МОН України, ректор.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доцент кафедри географії, екології та методики навчання.

 

30 серпня 2017 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Кузьменко Наталії Олексіївни на тему: «Становлення та розвиток наукових досліджень геокосмосу в Україні (друга половина ХХ – початок XXI століть)».

Науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент Тверитникова Олена Євгенівна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем.

Офіційні опоненти:

Падалка Сергій Семенович - доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії і політики.

Вісин Олена Олександрівна - кандидат історичних наук, доцент, Луцький національний технічний університет, доцент кафедри туризму та цивільної безпеки.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Клубука Віталія Вікторовича на тему: «Становлення та розвиток науково-організаційних засад зрошуваного землеробства Південної України (друга половина ХІХ – початок ХХІ століть)».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, заслужений діяч науки і техніки України, Вожегова Раїса Анатоліївна, Інститут зрошуваного землеробства НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Бей Роман Васильович - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, ДНУ «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів», директор.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України, доцент кафедри біології та методики навчання.

 

14 вересня 2017 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Зіборової Ірини Володимирівни на тему: «Діяльність П.А. Кочубея (1825–1892) в контексті становлення та розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи».

Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор. .

Офіційні опоненти:

Бей Роман Васильович - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, ДНУ «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів», директор.

Нижник Світлана Володимирівна - кандидат історичних наук, Уманський національний університет садівництва, директор наукової бібліотеки.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Яцентія Богдана Романовича на тему: «Професор О.Т. Калачиков (1902–1982) – вчений, педагог та організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні».

Науковий керівник – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Щебетюк Наталія Борисівна, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, завідувач сектору наукової бібліографії та біографістики.

Офіційні опоненти:

Курок Олександр Іванович - доктор історичних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, ректор.

Пильтяй Оксана Миколаївна - кандидат історичних наук, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки.

 

28 вересня 2017 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Новородовського Валерія Вікторовича на тему: «Аграрна наука у системі УАН-ВУАН-АН УСРР/УРСР (1918–1963 рр.)».

Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Падалка Сергій Семенович - доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії і політики.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України, доцент кафедри біології та методики навчання.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Юрчак Еліни Володимирівни на тему: «Діяльність Л.Д. Юрчак у становленні та розвитку вчення про екологічні основи хімічної взаємодії рослин в Україні (60-ті роки XX – початок XXI століття)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Курок Олександр Іванович - доктор історичних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, ректор.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доцент кафедри географії, екології та методики навчання.

 

4 жовтня 2017 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Щебетюк Наталії Борисівни на тему: «Науково-організаційні та методологічні засади функціонування аграрної науки в Україні кінця 20-х – 30-і рр. ХХ ст.».

Науковий консультант - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Падалка Сергій Семенович - доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії і політики.

Савчук Варфоломій Степанович - доктор історичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, професор кафедри теоретичної фізики.

Пилипчук Олег Ярославович - доктор біологічних наук, професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Бабічук Ірини Віталіївни на тему: «Наукова та педагогічна діяльність академіка ВУАН І.Я. Горбачевського в контексті розвитку біохімічної науки (кінець ХІХ ст. – 40-і роки ХХ ст.)».

Науковий керівник - доктор фізико-математичних наук, професор Шендеровський Василь Андрійович, Інститут фізики НАН України, провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики.

Офіційні опоненти:

Куйбіда Віктор Віталійович - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України, декан факультету фізичного виховання.

Приходько Тамара Миколаївна - кандидат історичних наук, Харківська державна зооветеринарна академія МОН України, завідувач кафедри філософії та суспільних наук.

- 2018 -

27 вересня 2018 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:  

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Бей Наталії Олександрівни на тему: «Еволюція науково-організаційних основ автомобілебудування в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть».

Науковий консультант доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Коцур Надія Іванівна - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

Литвинко Алла Степанівна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України» , провідний науковий співробітник відділу історії та соціології науки і техніки.

Курок Олександр Іванович - доктор історичних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Міністерства освіти і науки України, ректор.

о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Голової Валентини Вікторівни на тему: «Науково-освітній доробок професора О. П. Лідова у дослідженні переробки органічної продукції (80-ті роки ХІХ – початок ХХ століть».

Науковий керівник доктор історичних наук, професор Скляр Володимир Миколайович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри історії науки і техніки.

Офіційні опоненти:

Уткін Олександр Іванович - доктор історичних наук, професор, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, головний науковий співробітник сектору архівів.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доцент кафедри біології та методики навчання.

 

30 жовтня 2018 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Тверитникової Олени Євгенівни на тему: «Наукове забезпечення розвитку електротехнічної галузі України (1945–1991 роки)».

Науковий консультант - доктор історичних наук, професор Скляр Володимир Миколайович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри історії науки і техніки.

Офіційні опоненти:

Щебетюк Наталія Борисівна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору наукознавства Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН.

Сухотеріна Любов Іванівна - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології Одеського національного політехнічного університету МОН України.

Савчук Варфоломій Степанович - доктор історичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара МОН України.

 

30 листопада 2018 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:  

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Овчаренко Юлії Сергіївни на тему: «Становлення та розвиток кріофізики в Україні (30-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)».

Науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Ткаченко Світлана Сергіївна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України, доцент кафедри українознавства, культурології та історії науки.

Офіційні опоненти:

Щебетюк Наталія Борисівна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, завідувач сектору наукознавства.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України, доцент кафедри географії, екології та методики навчання.

о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Ничкалюка Віталія Григоровича на тему: «Академік АН УРСР К. Г. Воблий – вчений і організатор економіко-географічної науки та цукрово-бурякової кооперації (перша половина ХХ століття)».

Науковий керівник кандидат історичних наук Підгайна Тетяна Миколаївна, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, вчений секретар.

Офіційні опоненти:

Куйбіда Віктор Віталійович - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України, професор кафедри біології і методики навчання.

Деркач Олексій Павлович - кандидат історичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

 

18 грудня 2018 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Салати Галини Володимирівни на тему: «Науково-освітня діяльність професора Л. Д. Проскурякова (1858–1926 рр.) в контексті розвитку архітектури мостів (кінець ХІХ – перша чверть ХХ століть)».

Науковий консультант - доктор біологічних наук, професор Пилипчук Олег Ярославович, Державний університет інфраструктури та технологій МОН України.

Офіційні опоненти:

Бей Роман Васильович - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, ДНУ «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів» Мінагрополітики України, директор.

Литвинко Алла Степанівна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», провідний науковий співробітник відділу історії та соціології науки і техніки.

Дефорж Ганна Володимирівна - доктор історичних наук, доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України, доцент кафедри біології та методики її викладання.

- 2019 -

30 січня 2019 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:  

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Сергєєвої Ірини Леонідівни на тему: «Професор Б. К. Єнкен (1873–1943) – вчений, педагог, організатор вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи (перша половина ХХ століття)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Литвинко Алла Степанівна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», провідний науковий співробітник відділу історії та соціології науки і техніки.

Пильтяй Оксана Миколаївна - кандидат історичних наук, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України, старший викладач кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки.

о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Шадріної Оксани Володимирівни на тему: «П.І. Гавсевич (1883–1920) – вчений та організатор дослідництва з культури лікарських рослин в Україні».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Гамалія Віра Миколаївна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Державний університет інфраструктури та технологій МОН України, завідувач кафедри філософії та історії науки і техніки.

Ожерельєва Валентина Миколаївна - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, завідувач сектору науково-технічного забезпечення з бібліотечних досліджень.

 

28 лютого 2019 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:  

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Таранцової Тетяни Олександрівни на тему: «Діяльність Київського агрономічного товариства (1909−1918 роки) у контексті розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Куйбіда Віктор Віталійович - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України, професор кафедри біології і методики навчання.

Деркач Олексій Павлович - кандидат історичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Бєлової Ольги Іванівни на тему: «Науково-організаційні основи становлення та розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні (80-ті роки ХІХ – початок ХХІ століть)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Курок Олександр Іванович - доктор історичних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка МОН України, ректор.

Нижник Світлана Володимирівна - кандидат історичних наук, Уманський національний університет садівництва МОН України, директор наукової бібліотеки.

 

28 березня 2019 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Орехівського Володимира Даниловича на тему: «Становлення та розвиток науково-організаційних основ органічного землеробства в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть».

Науковий консультант - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН.

Офіційні опоненти:

Коцур Надія Іванівна - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

Курок Олександр Іванович - доктор історичних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка МОН України, ректор.

Литвинко Алла Степанівна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», провідний науковий співробітник відділу історії та соціології науки і техніки.

 

27 червня 2019 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:  

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Соловей Галини Михайлівни на тему: «Еволюція наукових основ застосування протиерозійних заходів у землеробстві Західної України (друга половина ХХ – початок ХХІ століть)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Гамалія Віра Миколаївна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Державний університет інфраструктури та технологій МОН України, завідувач кафедри філософії та історії науки і техніки.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України, доцент кафедри географії, екології та методики навчання.

о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Апостола Михайла Володимировича на тему: «Теоретико-методологічні та інституціональні основи розведення сільськогосподарських тварин в Україні другої половини 60-х років ХХ – початку ХХІ ст.: наукове середовище академіка М. В. Зубця».

Науковий консультант доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Коцур Надія Іванівна - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

Литвинко Алла Степанівна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історії та соціології науки і техніки.

Пилипчук Олег Ярославович - доктор біологічних наук, професор, Державний університет інфраструктури та технологій МОН України, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

 

30 вересня 2019 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Шульги Володимира Петровича на тему: «Становлення і розвиток племінної справи в тваринництві УСРР/УРСР в 30-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. в інтелектуальному просторі професора М.А. Кравченка».

Науковий консультант – доктор історичних наук, старший науковий співробітник Бей Роман Васильович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України.

Офіційні опоненти:

Коцур Надія Іванівна - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

Литвинко Алла Степанівна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історії та соціології науки і техніки.

Пилипчук Олег Ярославович - доктор біологічних наук, професор, Державний університет інфраструктури та технологій МОН України, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

19 грудня 2019 року  у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) БУРДАК АЛІНИ АНАТОЛІЇВНИ на тему: «Науково-організаційна діяльність Київської контрольної насіннєвої станції Південно-Російського товариства заохочення землеробства і сільської промисловості (1897‒1919)».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник ДМИТРІЄВА Христина Мирославівна (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН)

Офіційні опоненти:

ОРЕХІВСЬКИЙ Володимир Данилович - доктор історичних наук, директор (Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН).

ОЖЕРЕЛЬЄВА Валентина Миколаївна - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору науково-технічного забезпечення з бібліотечних досліджень (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН).

 

30 січня 2020 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) ДАРМОРОЗ ТЕТЯНИ АНАТОЛІЇВНИ на тему: «Науково-популяризаторська діяльність Всеукраїнського агрономічного товариства (1920–1926 рр.)».

Науковий керівник – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник ЗОТОВА Алла Сергіївна (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН).

Офіційні опоненти:

КУЙБІДА Віктор Віталійович - доктор історичних наук, професор, професор кафедри біології і методики навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України).

ДЕРКАЧ Олексій Павлович - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України)

 

1 червня 2020 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) БУРЛАК ГАННИ ВІКТОРІВНИ на тему: «Професор В.Є. Таїров (1859–1938) – вчений та організатор дослідної справи у виноградарстві України».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН).

Офіційні опоненти:

ГАМАЛІЯ Віра Миколаївна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри філософії та історії науки і техніки (Державний університет інфраструктури та технологій МОН України).

ГЛОБА Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри біології та методики навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України).

 

 

сайт создан компаниейй web студия