Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ННСГБ НААН сьогодні

ННСГБ НААН сьогодні

В стінах цього книжкового палацу –
не швидкоплинність і минущість.
Тут вічність,
втілена в діалозі минулого з сучасним

У XXI ст. сільське господарство, складаючи значну частку у секторі економіки України, продовжує відігравати провідну роль, і є не тільки гарантом продовольчої безпеки, а й взагалі державності країни. Одним із основоположних складових подальшого розвитку цього процесу є інформаційно-бібліотечне супроводження наукового забезпечення агропромислового виробництва. В Україні координацію цих функцій, і, особливо, їх методичне наповнення, покладено на Національну наукову сільськогосподарську бібліотеку Національної академії аграрних наук України (ННСГБ НААН).

Основна мета ННСГБ НААН – забезпечення кожного мешканця України можливістю вільного доступу до національних і світових інформаційних ресурсів із сільськогосподарської та лісогосподарської тематики.

Після набуття Україною незалежності, бібліотека активно включилась у діяльність із репрезентації інформаційно-бібліотечної галузевої діяльності на міжнародному рівні, зміцнюючи авторитет молодої держави і пропагуючи її найкращі надбання на ниві аграрної науки.

Шлях до сучасного загальнодержавного заслуженого визнання книгозбірні у фаховому середовищі України і світу розпочався від 1998 року, коли бібліотека отримала статус науково-дослідної установи і ввійшла до Відділення регіональних центрів АПВ УААН.

З цього часу якісно змінилися пріоритети в її діяльності. Згідно вимог Міністерства освіти і науки України, було реорганізовано структуру, щодо наукової установи категорії «А». Були розроблені й затверджені: «Концепція інформатизації бібліотек України», схвалена профільним Комітетом Верховної Ради України; «Концепція інформатизації сільськогосподарських бібліотек України», прийнята Мінагрополітики України та Президією НААН; близько 100 нормативних та регламентуючих документів для 210 методично підпорядкованих бібліотек галузевих дослідних установ та освітніх закладів. ННСГБ НААН трансформувалася у визнаний в Україні та за її межами потужний, добре обладнаний галузевий інформаційний центр, стала повноцінною спеціалізованою науково-дослідною установою. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 року, бібліотека отримала статус «державної», а у 2012 році, згідно з Указом Президента України від 14 грудня 2012 року № 700/2012 – «національної».

Наразі ННСГБ НААН – провідна спеціальна бібліотека загальнодержавного значення; галузевий бібліотека-депозитарій, потужний науково-інформаційний центр з формування галузевого сегмента аграрних питань, як складової в інформаційному просторі України. Документно-інформаційний потенціал представлений понад мільйонним фондом на 32 мовах із 59 країн світу.

ННСГБ НААН є учасником фундаментальних та прикладних науково-дослідних процесів НААН через сервіси оформлення результатів наукових досліджень.

Наразі в установі працюють 78 співробітників (10 докторів і 22 кандидати наук), перед якими окреслено коло пріоритетних напрямів, а саме:

 • збір та збереження книжкових фондів, спадку минулого;
 • формування національного галузевого інформаційного контенту;
 • забезпечення вільного доступу всім категоріям користувачів до вітчизняних і світових інформаційно-бібліотечних ресурсів;
 • науково-інформаційний та документний супровід розвитку аграрної науки і виробництва;
 • здійснення професійного інформаційно-бібліотечного сервісу (локальний доступ, МБА, Е-сервіс тощо);
 • видавнича діяльність;
 • координація діяльності мережі сільськогосподарських бібліотек України;
 • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру з історичних дисциплін (включаючи навчання іноземних громадян);
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації бібліотечно-інформаційних кадрів з отриманням свідоцтва;
 • інтеграція національної галузевої інформації в світовий інформаційний простір.

Крім зазначених аспектів діяльності, ННСГБ НААН як галузевий депозитарій сільськогосподарської та лісотехнічної літератури через Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки сьогодні репрезентує результати досліджень вже у 13-ти біобібліографічних серіях: «Академіки Національної академії аграрних наук України» (1998 р.) – 70 книг; «Біобібліографія вчених-аграріїв України» (1998 р.) – 66 книг; «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» (2001 р.) – 93 книги; «Наукові історико-бібліографічні читання» (2001 р.) – 10 книг; «Науково-допоміжні ретроспективні бібліографічні, біобібліографічні покажчики» (2001 р.) – 26 книг; «Відомі вчені–природознавці та освітяни України» (2004 р.) - 8 книг; «Члени–кореспонденти Національної академії аграрних наук України» (2005 р.) –12 книг; «Землевпорядна наука» (2005 р.) – 1 книга; «Академіки та члени-кореспонденти НАН України для сільського господарства» (2007 р.) – 2 книги; «Іноземні члени Національної академії аграрних наук України» (2009 р.) – 1 книга; «Іноземна сільськогосподарська книга у фондах ДНСГБ НААН та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю» (2009 р.) – 5 книг; «Інформаційно-бібліографічні ресурси агропромисловому виробництву України» (2013 р.) – 3 книги; «Біобібліографія діячів науки, освіти, культури України» (2014 р.) – 2 книги.

Створений при ННСГБ НААН Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки на основі результатів проведених досліджень системно й послідовно підтримує реалізацію програми увічнення видатних постатей учених і інституцій, що словом і ділом прославили Україну у світовому вимірі через проведення наукових зібрань: конференцій, наукових читань, круглих столів, репрезентацій у засобах масової інформації та відкриття на їхню честь іменних меморіальних дощок, знаків тощо.

З метою оприлюднення проведених досліджень з історичної тематики від 2006 р. започатковано власне наукове видання – електронний міжвідомчий тематичний науковий збірник «Історія науки і біографістика» (режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/, наявність якого деякою мірою відповідає основній функції нашої установи з інформаційно-бібліотечного супроводження наукового забезпечення АПВ. Крім того, в Бібліотеці готуються і виходять друком інші різнопланові періодичні й продовжувані наукові видання. Зокрема, побачили світ 75 випусків єдиного в Україні видання такого типу – реферативного журналу «Агропромисловий комплекс України» та його спецвипусків, які призначені для задоволення потреб товаровиробників галузевої продукції різних форм власності; 33 випуски «Бюлетеня ННСГБ НААН» та 4 випуски «Календаря знаменних і пам’ятних дат в історії аграрної науки України», розпочатого у 2013 р. тощо.

ННСГБ НААН – науково-методичний центр для 210 бібліотечних закладів сільськогосподарського профілю України. Це бібліотеки науково-дослідних інститутів, науково-дослідних станцій, вузів I-IV рівнів акредитації, середніх спеціальних навчальних закладів. Для працівників бібліотек мережі системно проводяться семінари, конференції, стажування, розробляється інструктивно-регламентуюча документація, методичні матеріали, надається практична та консультаційна допомога. Всі зазначені матеріали оприлюднюються через випуски «Бюлетеня ННСГБ НААН».

Важливою складовою діяльності ННСГБ НААН є інноваційний клімат в бібліотеці – невід’ємна умова її розвитку, який пов’язаний з новими технологіями, орієнтованими на підвищення якості та комфортності користувачів.

До послуг користувачів бібліотечний сервіс:

 • бібліотечний фонд;
 • колекція періодичних видань;
 • медіатека;
 • електронна бібліотека;
 • академічний репозитарій наукових праць;
 • виставки Online;
 • довідково-пошукові системи;
 • Інтернет-ресурси.

В бібліотеці створена дієва інноваційна інфраструктура сервісного обслуговування користувачів з використанням повного спектру інформаційно-бібліотечних ресурсів, послуг.

Сайт бібліотеки http://dnsgb.com.ua/ функціонує з 2006 року і являє собою мультимедійний портал, який забезпечує виняткову можливість позиціонувати здобутки установи в інформаційному просторі.

Інтеграція і партнерство ННСГБ НААН базується на нових моделях наукових комунікацій та професійного спілкування. Бібліотека є соціально-комунікативною через сторінку в мережі Facebook https://www.facebook.com/Національна-наукова-сільськогосподарська-бібліотека-НААН-102471665267592.

Бібліотека співпрацює з:

 • дипломатичними представництвами зарубіжних країн та міжнародних організацій, акредитованих в Україні - Литва, Польща, Ізраїль, Франція, Німеччина, Словаччина, Угорщина. В основі взаємовідносин лежить широка репрезентація спільних культурних цінностей у вигляді книг, проведення наукових заходів - презентацій, круглих столів тощо.
 • бібліотечними установами зарубіжжя - ДЗ «Білоруська сільськогосподарська бібліотека ім. І.С. Лупіновича» НАН Білорусі, Центральна сільськогосподарська бібліотека Польщі (м. Варшава), Cаболч-Сатмар-Бережська регіональна організація Асоціації Угорських бібліотекарів, Комітетна і міська бібліотека ім. Мориця Жигмонда (м. Ніредьхаза, Угорщина); бібліотека Природничого університету (м. Люблін, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).
 • науковими та освітніми установами - Державний університет сільського гоcподарства у Варшаві (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego); Варшавський економічний університет (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); Університет (м. Загреб); факультет агрокультури (Хорватія); Чеський університет (м. Прага); центральна бібліотека Університету сільськогосподарської науки, ветеринарії, медицини (м. Клюж-Напока, Румунія).

Важливе місце у діяльності ННСГБ НААН займає співпраця з ВНЗ України аграрного профілю, щодо проведення спільних історичних досліджень через створення Центрів історії природознавства. Зокрема, плідна співдружність єднає ННСГБ НААН із ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», Полтавською державною аграрною академією, Національним університетом водного господарства та природокористування (м. Рівне), Уманським національним університетом садівництва МОН України, Житомирським національним агроекологічним університетом тощо.

Продовжується співпраця із Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова та Національним університетом біоресурсів і природокористування України, щодо спільного видання журналу «Вісник аграрної історії»; Глухівським національним педагогічним університетом ім. О. Довженка – видання збірника «Історичні студії суспільного прогресу».

Щорічно бібліотекою проводяться науково-практичні конференції молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки України», круглі столи, наукові читання, науково-практичні семінари тощо.

Найбільшою цінністю бібліотеки у всі часи, безперечно, будуть її працівники – прекрасні фахівці своєї справи. Славу установі принесли у різні періоди існування її керманичі: Г. Кох (1917-1918), В.А. Лебединський, А. Литвиненко (1921-1927), Д.С. Бібко (1927-1931), Г.А. Мельник (1932–?), О.Ф. Корнеєв (1935–1964), засл. працівник культури УРСР Р.Й. Целінський (1964–1998), д.і.н., проф. М.С. Слободяник (1998–2000), академік НААН В.А. Вергунов (2000–теперішній час).

В літописах історії нашої бібліотеки назавжди залишаться імена учених, які до останніх днів свого життя сприяли становленню й розгортанню діяльності бібліотеки, а саме: д.і.н., проф. В.П. Хижняк (1927–2007); д.і.н., проф. Ю.А. Горбань (1937–2016); заслуж. діяч науки і техніки України П.П. Панченко (1928–2016); д.ф.-м.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки М.М. Новиков (1933–2008); д.пед.н., проф. В.В. Дерлеменко (1944–2013); к.т.н. О.С. Мудрук (1937–2008); засл. працівник культури України Л.О. Зінченко (1956–2013); к.і.н. Ю.І. Лазоренко (1945–2014); к.і.н. Н.Ф. Гриценко (1965–2016); к.і.н. Н.Н. Серікова (1938–2012).

Теплими словами згадуємо заслуж. працівників культури УРСР та України В.К. Світайло й Т.Ф. Дерлеменко, Н.Ф. Басун, В.В. Устиновського, А.О. Устиновську, к.е.н. З.П. Кірпаль, Л.Ф. Забудську, к.і.н. О.А. Черниш, д.с.г.н., проф. В.В. Шелепова; д.с.г.н., проф. О.Є. Тарабріна; д.і.н., проф. М.А. Журбу; д.і.н., проф. А.П. Коцура; д.і.н., проф. В.С. Савчука; д.і.н., проф. О.І. Уткіна; д.і.н., проф. В.Ф. Шевченка; д.б.н., проф. О.Я. Пилипчука; акад. НАН України О.С. Онищенка; акад. УААН В.В. Юрчишина; чл.-кор. НААН С.М. Рижука; к.с.г.н. Н.І. Петренко, д.б.н. Л.О. Лісневич та багато інших.

Слова вдячності заслуговує і талановита молодь: д.і.н. І.C. Бородай, д.і.н. Н.П. Коваленко, к.і.н. А.C. Білоцерківська, к.і.н. Т.Р. Грищенко, к.і.н. М.М. Давиденко, к.і.н. Т.В. Каштанова, к.і.н. C.Д. Коваленко, к.і.н. Т.М. Підгайна, к.і.н. О.А. Пашківська, к.і.н. Л.М. Татарчук, к.і.н. Н.Б. Щебетюк, к.і.н. Г.С. Щиголь, к.е.н. Т.В. Лютик, к.с.г.н. Н.Д. Коломієць, к.т.н. С.В. Бородін, к.е.н. Т.О. Бондур, Л.А. Кириленко, Л.О. Романчук, Л.А. Зайцева, О.Ю. Примак, О.О. Бойченко, О.В. Бачкала, А.А. Семенюшко, Е.В. Юрчак, І.Г. Пімєнов,  та інші співробітники, причетні до благородної справи - забезпечення потреб подальшого розвитку вітчизняного сільського господарства.

ННСГБ НААН своєю діяльністю впродовж століття доводить, що визначений нею курс – це закономірний еволюційний шлях подальшого розвитку повноцінної академічної наукової установи гуманітарного профілю в умовах євроінтеграційних процесів із її, по-справжньому, демократичними цінностями в ім’я майбутнього.

сайт создан компанией web студия