Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка наукових кадрів. Якість освіти ⇒   Політика у сфері якості освіти

Головним завданням діяльності у напрямку підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН є задоволення діючих та очікуваних вимог замовників до випускників шляхом надання комплексу якісних освітньо-наукових послуг.

Колектив ННСГБ НААН прагне до повного виконання установлених освітніми стандартами вимог щодо якості підготовки здобувачів вищої освіти, вдосконалення професійних навичок і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників для досягнення поставлених перед ними завдань.

Керівництво ННСГБ НААН бере на себе зобов'язання:

  • дотримуватися стратегічних напрямків діяльності ННСГБ НААН;
  • приймати рішення, виходячи з цілей по досягненню якості вищої освіти, та щодо постійного поліпшення системи управління якістю;
  • доводити політику у сфері якості освіти до співробітників ННСГБ НААН.

Політика у сфері якості освіти корелюється зі стратегічними завданнями ННСГБ НААН, що полягають у підготовці кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння і впровадження наукоємних та інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці.

Сьогодні ННСГБ НААН це:
динамічний сучасний науково-освітній центр, ресурсний потенціал якого відповідає завданням високого рівня підготовки фахівців для аграрної галузі; інформаційна база для проведення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт і проєктів.

Статут Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН

Концепція розвитку й діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН на період 2020-2025 рр.

Стратегія розвитку Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН на 2020-2025 рр.

Органами із забезпечення якості освіти в ННСГБ НААН виступають Комісія з оцінки корупційних ризиків, Комісія з врегулювання конфліктних ситуацій, Комісія з етики та академічної доброчесності, а також особа, відповідальна за внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти.

Антикорупційна програма ННСГБ НААН на 2020-2025 рр.

Положення про процедури врегулювання конфліктних ситуацій в ННСГБ НААН

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в ННСГБ НААН

Положення про Комісію з етики та академічної доброчесності

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ННСГБ НААН

сайт создан компаниейй web студия