Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонди і каталоги

ФОНДИ І КАТАЛОГИ

Фонди ННСГБ НААН налічують біля 1 млн. видань: від праць XIX століття до найновіших публікацій 25 мовами світу. У фондах ННСГБ зосереджена цінна вітчизняна та іноземна література з питань сільського господарства та суміжних галузей знань. Зберігається зібрання праць 377 наукових установ, виданих з початку XIX століття. Фонди забезпечують інформаційні потреби учених і фахівців АПК.

ННСГБ НААН має фонд рідкісної та цінної книги який налічує біля 10 тис. примірників.

Видотипологічна різноманітність рідкісних книг фонду представлена фундаментальними монографіями, довідковими енциклопедичними виданнями, альбомами, бюлетенями наукових установ.

Вагоме місце в колекції займають меморіальні видання – праці видатних вчених-аграріїв: В. Докучаєва, П. Костичева, М. Вавілова, А. Чаянова М. Сибірцева, М. Вагнера, Е. Брандта та ін.

Цінна інформативна частина фондів – багаторічні комплекти вітчизняних (1115 назв) та зарубіжних (1351 назва) наукових журналів. Колекція газетного фонду представлена комплектами газет, які виходили ще на початку XIX століття і до сьогодення:“Южнорусская сельскохозяйственная газета” (з 1896 р.), “Земледельческая газета” (з 1856 р.), “Русское садоводство” (з  1899 р.) та ін. Бібліотека має повні комплекти сільськогосподарської періодики: “Лесной журнал” (з 1872 року), “Плодоводство” (з 1890 року), “Сельское хозяйство и лесоводство” (з 1865 року), «Почвоведение» та ін.

Важливою складовою фонду є колекції літератури, подаровані вченими-аграріями: А.М. Жаданом, О..П. Каневським, З.Г. Лавицькою та ін. Колекція наукової літератури А.М. Жадана представлена працями з тематики «Тваринництво», книгозбірня О.П. Каневського повністю присвячена проблемам вирощування цукрового буряка. Цікава колекція З.Г. Лавицької, в яку входять видання ХІХ ст. з питань мікології.

Структура фондів ННСГБ НААН

Структура фонду основного зберігання визначається специфікою і особливостями його складових частин і необхідністю забезпечення ефективнішого їх розміщення, зберігання та використання:

 • книжковий фонд вітчизняної літератури;
 • книжковий фонд іноземної літератури;
 • видання, що продовжуються
  (збірники наукових праць, міжвідомчі збірники);
 • література тимчасового зберігання;
 • автореферати;
 • альбоми;
 • вітчизняні періодичні видання;
 • іноземні періодичні видання;
 • газети;
 • плакати;
 • колекції;
 • дисертації.

Для розстановки книг у фонді ННСГБ НААН використовується інвентарна система розстановки. Розтановочним шифром книги є інвентарний номер примірника , який бібліотека отримала першим. Для періодичних видань – алфавітно-хронологічна система ростановки.

 

КАТАЛОГИ

Алфавітний каталог книг

Відображає фонд ННСГБ НААН за авторською ознакою та назвою твору. Містить опис книг, брошур, продов- жуваних видань із усіх сільськогосподарських галузей знань і суміжних з ними галузей.

Алфавітний каталог авторефератів

Організований в 1974 р. Містить опис авторефератів дисертацій сільськогосподарської тематики, що у фондах ННСГБ НААН.

Алфавітний каталог періодичних видань

Відображає журнальний фонд ННСГБ НААН. Містить описи журналів Сільськогосподарської тематики та журнали інших галузей знань.

Предметний каталог (ПК)

Основним довідково-бібліографічним апаратом глибокої ретроспекції, що розкриває фонди ННСГБ НААН є Предметний каталог (ПК), який багатоаспектно відображає фонд, дає можливість встановити, яка література є в бібліотеці з тієї чи іншої галузі знань, тематики, окремих найбільш актуальних проблем сільського господарства.

ПК складається із тематичних рубрик, що охоплюють всі галузі сільського господарства і суміжні з ним галузі знань. Рубрики розміщені в абетковому порядку. Рубрика містить весь матеріал із відповідної теми (як галузевого, так і міжгалузевого характеру) і підрозділяються, свою чергу, на три категорії підрубрик – загальні типові, одинакові для всіх рубрик каталогу, тематичні типові, обумовлені тематикою окремої галузі і специфічні, що використовуються в границях лише однієї підрубрики, обумовлені тематикою даної рубрики. Картки на літературу всередині них розміщені за роками видань друку в зворотному порядку прізвищ авторів або назви видання, що дає можливість знайомитись перш за все з новою літературою.

Предметний каталог авторефератів

Предметний каталог авторефератів є складовою частиною довідково-бібліографічного апарату, розкри- ває фонд авторефератів ННСГБ НААН за предметним змістом. ПК авторефератів містить опис на автореферати дисертацій із сільськогосподарської тематики.

ПК авторефератів складається із тематичних рубрик, які розміщені в абетковому порядку заголовків предметних рубрик. Рубрика містить описи авторефератів із відповідної теми і підрозділяється на підрубрики, обумовлені тематикою даної рубрики. Картки всередині підрубрики розміщені за роками видань авторефератів в зворотньо-хронологічному порядку, всередині кожного року – в абетковому порядку прізвищ авторів, що дає можливість знайомитись перш за все з новими надходженнями авторефератів.

Систематичний каталог (СК)

СК є складовою частиною довідково-бібліографічного апарату і розкриває зміст суспільної і гуманітарної літератури фонду ННСГБ НААН за галузями знань. СК містить описи книги, брошури, альбоми, атласи. Організований СК за таблицями Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК).

Каталог літератури спеціального призначення з історії науки і техніки (С)

Каталог літератури спеціального призначення є складовою частиною довідково-бібліографічного апарату і складається з:

 • колекція (К)
 • дисертації (Д)
сайт создан компанией web студия