Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність >  Аспірантура та докторантура

Виставки

НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Оголошує конкурсний прийом у 2019 році
в аспірантуру та докторантуру
за спеціальністю 032 – Історія та археологія

АСПІРАНТУРА

Підготовка в аспірантурі ННСГБ НААН здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

 Форми і строки підготовки в аспірантурі:

Денна (очна) форма – 4 роки
Заочна форма – 4 роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою навчання.

Вступні випробування прописані в правилах прийому в аспірантуру ННСГБ НААН.

Документи, що подаються при вступі в аспірантуру:

1. Заява на ім’я директора наукової установи;
2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
3. Дві фотокартки 3x4;
4. Автобіографія;
5. Список опублікованих наукових праць і винаходів; ксерокопії опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
6. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
7. Засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу;
8. Рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
10. Копія паспорта;
11. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності);
12. Папка-швидкозшивач.

Документи подавати або надсилати за такою адресою:
03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Довідки за телефоном: 258-21-42

Лист щодо результатів конкурсу виконавців ДЗ-2020"

Програма вступного іспиту із спеціальності "032 Історія та археологія"

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови

Вимоги до дослідницької пропозиції

Положення про приймальну комісію ННСГБ НААН - 2022

Правила прийому в аспірантуру ННСГБ НААН - 2022

Правила прийому в докторантуру ННСГБ НААН - 2022

 

ДОКТОРАНТУРА

Підготовка в докторантуру ННСГБ НААН здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

 Форми і строки підготовки в докторантурі:

Денна (очна) форма – 2 роки.

При вступі до докторантури подаються документи :

1. Заява на ім’я директора бібліотеки;
2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи;
3. Дві фотокартки 3x4;
4. Автобіографія;
5. Список опублікованих наукових праць і винаходів , завірений за місцем роботи;
6. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
7. План-проспект докторської дисертації;
8. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, написана передбачуваним науковим консультантом;
9. Лист-направлення від організації ( або витяг із засідання вченої ради; кафедри) з рекомендацією до вступу в докторантуру з характеристикою наукової діяльності, підписаний керівником установи, яка направляє на навчання;
10. Копія диплома про вищу освіту;
11. Копії документів про науковий ступінь, вчене звання, завірені за місцем роботи;
12. Копія паспорта та ідентифікаційного коду;
13. Папка-швидкозшивач.

Документи подавати або надсилати за такою адресою:
03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Довідки за телефоном: 258-21-42

сайт создан компаниейй web студия