Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність >  Аспірантура та докторантура

АСПІРАНТУРА

Підготовка в аспірантурі ННСГБ НААН здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

 Форми і строки підготовки в аспірантурі:

Денна (очна) форма – 4 роки
Заочна форма – 4 роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою навчання.

Вступні випробування прописані в правилах прийому в аспірантуру ННСГБ НААН.

Документи, що подаються при вступі в аспірантуру:

1. Заява на ім’я директора бібліотеки;
2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи;
3. Автобіографія;
4. Копія диплома про вищу освіту, завірену за місцем роботи;
5. Витяг із залікової відомості, завірений за місцем роботи;
6. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
7. Посвідчення про складання іспитів кандидатського мінімуму (для осіб, які склали кандидатські іспити (оригінал));
8. Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
9. Копія паспорта та ідентифікаційного коду;
10. 2 фотокартки 3x4;
11. Папка-швидкозшивач.

Тел. для довідок : (044) 258-21-42.

Програма вступного іспиту із спеціальності "032 Історія та археологія"

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови

Вимоги до дослідницької пропозиції

 

ДОКТОРАНТУРА

Підготовка в докторантуру ННСГБ НААН здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

 Форми і строки підготовки в докторантурі:

Денна (очна) форма – 2 роки.

При вступі до докторантури подаються документи :

1. Заява на ім’я директора бібліотеки;
2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи;
3. Автобіографія;
4. Список опублікованих наукових праць і винаходів , завірений за місцем роботи;
5. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
6. План-проспект докторської дисертації;
7. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, написана передбачуваним науковим консультантом;
8. Копія документів про науковий ступінь, вчене звання, завірена за місцем роботи;
9. Копія паспорта та ідентифікаційного коду;
10. 2 фотокартки 3x4;
11. Папка-швидкозшивач.

Тел. для довідок : (044) 258-21-42.

 

сайт создан компаниейй web студия