Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія бібліотеки

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України – провідна спеціальна бібліотека загальнодержавного значення; галузевий бібліотека-депозитарій, потужний науково-інформаційний центр з формування галузевого сегмента аграрних питань як складової в інформаційному просторі України, документно-інформаційний потенціал якої представлений понад мільйонним фондом на 32 мовах із 59 країн світу.

Еволюціонуючи, установа пройшла складний шлях у становленні та розвитку, неодноразово змінювалися її назва й підпорядкування.

Свої витоки бере від 1917 р. з бібліотеки Генерального секретаріату (Міністерства) земельних справ Української Центральної Ради з фондом 1007 одиниць зберігання.

Після створення Сільськогосподарського вченого (згодом наукового) комітету України, що підпорядковувався Народному комісаріату земельних справ (1918-1927 рр.), при ньому продовжувала діяти профільна бібліотека, яка стала справжнім осередком галузевої літератури, через що і здобула статус Центральної.

Перші десятиріччя її функціонування збіглися з часами НЕПу та колективізації й були спрямовані на адаптацію своєї діяльності до існуючої системи влади. Колективу вдалося досягти певних успіхів у справі розповсюдження агрономічних знань серед селян, а також надання методичної допомоги вченим і бібліотечним працівникам вже функціонуючих галузевих дослідних інститутів та станцій у розв’язанні поставлених завдань за допомогою книги й бібліографічної інформації.

Найважчими і досить трагічними часами випробувань, якщо порівнювати із революційними подіями 1917-1920 рр., став для Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки, як і для всієї системи бібліотек країни, період Великої Вітчизняної війни 1941-1944 рр.

На жаль, ННСГБ не була евакуйована, як і не були евакуйовані всі ВНЗ, а з 46 науково-дослідних інститутів та установ місто покинули 24. З жовтня 1941 р. для Харкова та її мешканців настали скрутні часи німецької окупації, яка тривала двадцять один місяць і закінчилася 23 серпня 1943 року. Фонди бібліотеки потерпіли втрат. Після звільнення м. Харкова робота бібліотеки відновилася.

Розгортанню діяльності бібліотек на звільнених територіях для виконання основних своїх функцій після жахливих років німецької окупації сприяли виконавчі органи радянської влади.

Станом на 1 січня 1959 року книжкові фонди Бібліотеки, що входила до структури Української академії сільськогосподарських наук, налічували 300 000 бібліотечних одиниць з усіх галузей сільського господарства України та його історії. На той час: «бібліотека обслуговує н.-д. та учбові с.-г. заклади, державні та колгоспні дослідні с.-г. станції, працівників колгоспів і радгоспів УРСР… Сприяє вивченню і популяризації новітніх даних науки та передового досвіду в СРСР і за кордоном, видаючи реферативно-бібліографічні збірники, таблиці, діаграми, організовуючи виставки».

У 1970 р. Бібліотеку підпорядковано Південному відділенню ВАСГНІЛ і з цього часу вона стає науково-методичним центром для мережі бібліотек сільськогосподарських науково-дослідних інститутів, дослідних станцій, вищих учбових закладів і технікумів України і Молдавії.

Якісно новий етап у діяльності ННСГБ почався з її переводом у 1971 р. з м. Харкова до м. Києва.

Від 1992 р. Бібліотека розширює тематику бібліографічних видань. Видано більше 30 поточних та ретроспективних науково-допоміжних бібліографічних покажчиків, розрахованих на керівників галузі, науковців та фахівців агропромислового виробництва.

Від 1994 р. до 2003 р. Бібліотека повертається до своєї першої академічної назви – Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека.

Новий етап діяльності Бібліотеки як науково-дослідної установи розпочався від 1998 р. ЦНСГБ УААН отримує статус науково-дослідної установи. Рішенням Загальних зборів УААН від березня 2001 р. вона набуває статус науково-дослідного інституту першої категорії і входить до Відділення регіональних центрів АПВ УААН.

Від 2000 р. розпочала запровадження у виробничу діяльність інформаційні технології, започаткувавши створення власного електронного ресурсу «УкрАгротека». Це дало змогу надати прозорості фондам, оперативно і якісно задовольняти читацькі потреби користувачів, серед яких парламентарії й урядовці, науковці і фахівці, професорсько-викладацький склад закладів освіти та студентський контингент, фермери та інші землекористувачі і землевласники, бізнесмени та інші.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 року за № 1697 «Про створення Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук» та спільного наказу Мінагрополітики України та УААН № 178/45 від 01.07.2002 р. вперше на державному рівні офіційно задекларовано, що створюються: «… наукова установа на базі Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки, що ліквідується», а також установлюється, що вона: «… є спеціальною бібліотекою загальнодержавного значення, з виконанням функцій науково-дослідного та методичного центру сільськогосподарської галузі».

Від грудня 2012 р. Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук України за значний внесок у розвиток сільського господарства, інформаційно-бібліотечної справи та вітчизняної історії науки і техніки надано статус Національної (Указ Президента України № 700/2012 від 14.12.2012 р.).

Діяльність колективу одного із найстаріших в Україні осередку знань, що впродовж вікової історії свого існування залишається носієм національної ідеї, спрямована на успішне розв’язання актуальних проблем, пов’язаних із поліпшенням інформаційно-бібліотечного забезпечення потреб аграрного сектору економіки в умовах трансформаційних процесів євроінтеграції.

сайт создан компанией web студия