Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисні посилання

Сайти органів державної влади України

Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua
Президент України http://www.president.gov.ua
Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua

Міністерства

Міністерство аграрної політики України http://www.minagro.gov.ua
Міністерство внутрішніх справ України http://mvs.gov.ua
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України http://www.menr.gov.ua
Міністерство економіки України http://me.kmu.gov.ua
Міністерство закордонних справ України http://www.mfa.gov.ua
Міністерство культури і туризму України http://www.mincult.gov.ua
Міністерство оборони України http://www.mil.gov.ua
Міністерство охорони здоров'я України http://www.moz.gov.ua
Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua
Міністерство палива та енергетики України http://mpe.energy.gov.ua
Міністерство праці та соціальної політики України http://www.mlsp.gov.ua
Міністерство транспорту та зв'язку України http://www.mintrans.gov.ua
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua
Міністерство України у справах сім'ї, дiтей та молоді http://www.dksm.gov.ua
Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua
Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
Міністерство промислової політики України http://industry.com.ua

Українська академія аграрних наук (президія)

Українська академія аграрних наук http://www.uaan.gov.ua
Інститут аграрної економіки http://www.iae.kiev.ua
Інститут агроекології та біотехнології http://www.agrobiotech.org
Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича http://prokopovych.org.ua
Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини (Харків) http://iekvm.kharkov.ua
Інститут землеробства і тваринництва західного регіону (с. Оброшино Львівської обл.) http://www.lviv.ua/yach
Інститут землеустрою http://www.zemleustriy.kiev.ua
Інститут картоплярства http://my.elvisti.com/upri
Інститут цукрових буряків http://isbuaas.narod.ru
Технологічний інститут молока і м'яса http://www.timm.kiev.ua

Бібліотеки загальнодержавного значення

Державна наукова медична бібліотека України (Київ) http://www.library.gov.ua
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського (Київ) http://www.library.edu-ua.net
Державна науково-технічна бібліотека України (Київ) http://www.gntb.n-t.org
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ) http://www.nbuv.gov.ua
Національна парламентська бібліотека України (Київ) http://www.nplu.kiev.ua
Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького http://www.ognb.odessa.ua
Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка http://korolenko.kharkov.com

Спеціальні бібліотеки
(бібліотеки науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, організацій)

Бібліотека Верховної Ради України (Київ) http://www.rada.kiev.ua/library
Бібліотека Національної академії державного управління при Президентові України (Київ) http://www.academy.kiev.ua/lib_about.html
Бібліотека Національної академії управління (Київ) http://www.nam.kiev.ua/about_0.php
Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ) http://www.iapm.edu.ua/biz
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://lib-gw.univ.kiev.ua
Наукова бібліотека Національного аграрного університету http://library.nauu.kiev.ua:8080
Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" http://www.library.ukma.kiev.ua
Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля http://www.library.snu.edu.ua

Бібліотечні асоціації України

Асоціація бібліотек України http://www.nbuv.gov.ua/abu
Українська бібліотечна асоціація http://www.uba.org.ua

Науково-інформаційні центри України

Информационный центр делового сотрудничества (Киев) http://www.uatechnology.org
Інформаційний центр з біотехнології (Київ) http://www.bioinfo.kiev.ua
Книжкова палата України (Київ) http://www.ukrbook.net

Довідкова інформація про бібліотеки України

Бібліотечна Україна: статистичні дані http://www.nbuv.gov.ua/polit/bibstat.htm
Провідні бібліотеки України: довідкова інформація http://www.nbuv.gov.ua/library/ukraine.html
Бібліотеки Hаціональної академії наук України: довідник http://www.nbuv.gov.ua/books/19/96saaanu.html

Довідкова інформація про науково-дослідні установи аграрної галузі України

Назва НДУ та напрями наукових досліджень

 Посилання на web-сторінку

Національна академія аграрних наук України 

- лідер інноваційних перетворень в агропромисловому комплексі України

http://uaan.gov.ua

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААНУ

- розробка наукових основ охорони, відтворення та збереження природних степових екосистем;

- розведення та вирощування рiдкiсних, зникаючих, екзотичних видів рослин.

http://askania-nova-zapovidnik.gov.ua

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААНУ, м. Одеса

- промислові біотехнології виробництва ентомологічних і мікробіологічних засобів захисту рослин від шкідників, хвороб;

- системи наукового, інженерно-технічного, технологічного, агробіологічного забезпечення біологізації землеробства, виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції.

http://biotechnica.org.ua
Інститут агроекології і природокористування НААНУ

- науково-дослідні роботи з агроекології, природокористування, екотоксикології, мікробіології, вірусології;

- агрохімічні, екотоксикологічні, радіологічні, мікробіологічні, вірусологічні обстеження продуктів харчування, продукції рослинництва і ґрунту.

http://agroeco.org.ua

 

 

 

Інститут водних проблем і меліорації НААНУ

- дослідження питань гідротехніки, зрошення, осушення земель, водного господарства, сільськогосподарського водопостачання і каналізації;

- розробка конструкцій меліоративних систем, автоматизованих систем управління, технологій, технічних засобів механізації поливу.

http:///igim.org.ua

Інститут зрошуваного землеробства НААНУ

- розробка та впровадження адаптованих до посушливих умов зони, систем зрошуваного і неполивного землеробства;

- розробка і відпрацювання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

http://www.izpr.org

Інститут сільського господарства Західного Полісся НААНУ, Рівненська область, с. Шубків

- вивчення хвороб с/г тварин, хутрових звірів, дрібних дом. тварин та риб, розробка діагностичних, профілактичних та лікувальних засобів;

- надання науково-методичної та консультативної допомоги с/г установам, ветеринарним спеціалістам та приватним особам у питаннях боротьби з хворобами тварин та підвищення їх продуктивності.

http://www.isg.rv.ua/
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААНУ

- створення високопродуктивних, хворобостійких сортів сільськогосподарських культур;

- створення високопродуктивних порід ВРХ, свиней, овець і птиці, поліпшення їх племінних і продуктивних якостей.

http://inagrokarpat.ho.ua

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААНУ

- розробка і впровадження мікробіологічних засобів підвищення родючості ґрунтів;

- розробка біотехнологічних методів і препаратів для оздоровлення сільськогосподарських рослин, діагностики, лікування, профілактики хвороб ВРХ, свиней.

http://www.ismav.com.ua/

ННЦ Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського НААНУ, м. Харків

- розробка наукових основ використання зрошуваних та осушених ґрунтів, технологій застосування добрив;

- генезис, екологія, мікробіологія, класифікація ґрунтів;

- охорона ґрунтів від ерозії та техногенного забруднення.

http://issar.com.ua/

ННЦ «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»

- розроблення теоретичних і практичних основ ґрунтозахисних водоохоронних систем землеробства;

- розробка ресурсозберігаючих систем землеробства, екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

http://www.zemlerobstvo.com/

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААНУ, смт Глеваха, Васильківський р-н, Київська обл.

- розробка наукових основ механізації, електрифікації, автоматизації сільськогосподарського виробництва;

- розробка механізованих ресурсозберігаючих технологій виробництва сільськогосподарської продукції, технічних засобів, машин, технологій і обладнання для обслуговування машин.

http://www.nnc-imesg.gov.ua/

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААНУ, м. Київ

- цінна вітчизняна та іноземна література з питань сільського господарства та суміжних галузей знань;

- забезпечення інформаційних потреб учених і фахівців АПК.

http://dnsgb.com.ua/

ЗАТ «Інститут інноваційного провайдингу» НААНУ, м. Київ

- наукове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку агарної науки;

- дослідження та розробки в сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій, корпоратизації науково-виробничих відносин, капіталізації та комерціалізації науково-технічних досягнень АПК.

 
Інститут сільського господарства Криму НААН

- створення і впровадження у виробництво нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур, нових порід і типів тварин;

- розробка і впровадження енергоресурсозберігаючих технологій в землеробстві, рослинництві, тваринництві, механізація сільськогосподарського виробництва.

http://klepinino.crimea-ua.com/

Інститут сільського господарства Північного Сходу НААНУ

- розробка маловитратних технологій вирощування сільськогосподарських культур, створення екологічно чистої рослинницької продукції;

- забезпечення підприємств оригінальним та елітним насінням, племінним молодняком.

http://siapv.com.ua/

Інститут сільського господарства Полісся НААНУ, м. Житомир

- розробка теоретичних основ підвищення родючості земель, заходів по ефективному їх використанню;

- проведення селекційної роботи, виробництво насіння;

- розробка та впровадження технологій вирощування худоби м’ясного напрямку.

http://isgp.org.ua/
Інститут сільського господарства Причорномор’я НААНУ, Одеська обл. Біляївський р-н,                    смт Хлібодарське

- розробка систем удобрення польових культур для умов Причорноморського степу, відновлення і збереження родючості ґрунтів;

- виведення молочних порід ВРХ, овець, м’ясних свиней.

 
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ

- розробка методів створення нових вихідних матеріалів для селекції цукрових буряків;

- розробка технологій підготовки насіння цукрових буряків до сівби, систем обробітку ґрунту, удобрення, захисту посівів від бур’янів, шкідників, хвороб.

http://sugarbeet.gov.ua/

Інститут захисту рослин НААНУ, м. Київ

- теоретичне та методичне обґрунтування створення стійких до хвороб і шкідників сортів сільськогосподарських культур;

- розробка хімічного і біологічного методів та апробація засобів захисту рослин.

http://www.ipp.gov.ua/

Інститут картоплярства НААНУ, смт. Немішаєве, Бородянський р-н, Київська обл.

- створення нових високопродуктивних сортів картоплі комерційної та спеціальної спрямованості;

- виробництво та постачання елітного матеріалу картоплі сортів селекції інституту.

http://my.elvisti.com/upri/

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААНУ

- розробка і впровадження технологій вирощування високобілкових та високоенергетичних культур, створення сортів і гібридів кормових, зернобобових культур;

- науковообґрунтовані системи удобрення культур, захисту від бур'янів, шкідників, хвороб.

http://fri.vin.ua/

Інститут овочівництва і баштанництва НААНУ, п/в Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл.

- виробництво, селекція овочевої , баштанної продукції, насінництво;

- розробка екологічно безпечних технологій, технологічних засобів вирощування товарних овочів і насіння.

http://www.ovoch.com/

Інститут олійних культур НААНУ, с. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл.

- розробка нових перспективних сортів і гібридів олійних культур, вирощування елітного та репродукційного насіння;

- безгербіцидні технології вирощування олійних культур, сортова агротехніка.

http://imk.zp.ua/

Інститут помології ім. Л. П. Симиренка НААНУ,    с. Мліїв-1, Городищенський р-н, Черкаська обл.

- розробка наукових основ збереження та збільшення генетичного різноманіття плодових, ягідних, горіхоплідних і малопоширених культур;

- розробка технологій вирощування, виробництва, зберігання садивного матеріалу, захисту насаджень від шкідників, хвороб.

http://www.ipom.ck.ua/

Інститут садівництва НААНУ, смт Новосілки,         м. Київ-27

- виведення нових сортів плодово-ягідних і декоративних культур;

- оздоровлення і вирощування безвірусного посадочного матеріалу;

- розробка технічних засобів по догляду за садами, ягідниками, розплідниками.

http://sad-institut.com.ua/
Інститут сільського господарства степової зони НААНУ

- масштабна оригінальна селекція і створення високопродуктивних сортів та гібридів кукурудзи, озимої пшениці, ярого ячменю, вівса, соргових і зернобобових культур;

- розробка волого- і енергозберігаючих технологій вирощування рослин.

http://www.institut-zerna.com/

Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла НААНУ, с. Центральне, Миронівський р-н,    Київська обл.

- створення високопродуктивних сортів зернових колосових культур, первинне, елітне насінництво, виробництво оригінального насіння;

- розробка ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій вирощування нових сортів зернових колосових культур.

http://mironvskij-nstitut-pshenits-m-vm-remesla.uaprom.net/
Інститут виноградарства і виноробства              ім. В.Є. Таїрова НААНУ, м. Одеса, смт Таїрове

- поліпшення сортименту винограду методами інтродукції, селекції, клонового і фітосанітарного відбору;

- розробка технологій захисту насаджень від шкідників, хвороб, методів діагностики їх захворювань;

- створення машин для механізації операцій у виноградарстві, розплідниковеденні.

http://tairov.com.ua/

Нікітський ботанічний сад - ННЦ НААНУ,          смт Нікіта, м. Ялта, АРК

- збереження, вивчення, примноження наявного в ботанічному саду рослинного генофонду;

- створення на його основі нових сортів декоративних, плодових, ефіроолійних, лікарських культур.

http://www.nbgnsc.com/
Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААНУ, м. Одеса

- розробка теоретичних положень селекції сільськогосподарських рослин;

- наукове забезпечення, удосконалення селекційного процесу, створення сортів і гібридів зернових, зернобобових, олійних, кормових культур.

http://www.sgi.od.ua/

Інститут біології тварин НААНУ, м. Львів

- вивчення біологічних основ росту та розвитку тварин, обміну речовин та енергії у сільськогосподарських тварин;

- розробка біотехнологічних методів підвищення відтворювальної здатності тварин, способів одержання екологічно чистих продуктів харчування.

http://www.inenbiol.com/

Інститут ветеринарної медицини НААНУ, м. Київ

- вивчення, прогнозування, запобігання інфекційним і незаразним захворюванням тварин;

- розробка і впровадження діагностичних, лікувальних, профілактичних препаратів, сучасних технологій в тваринництві.

http://www.ivm.kiev.ua/

Інститут рибного господарства НААНУ, м. Київ

- розробка біотехнологій одержання селекційного матеріалу з господарсько-цінними ознаками;

- розроблення методів раціональної годівлі риб, методів ранньої діагностики, профілактики та боротьби з хворобами риб.

http://ifr.com.ua/

 

 

 

 

 

Інститут розведення і генетики тварин НААНУ,    с. Чубинське, Бориспільський р-н, Київська обл.

- розробка теоретичних i практичних основ розведення та селекції сільськогосподарських тварин, методів трансплантації, крiоконсервацiї, клонування їх ембріонів;

- створення високопродуктивних порід i типів ВРХ;

- автоматизовані системи управління селекційним процесом у тваринництві.

http://irgt.org.ua/

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААНУ

- розробка нових технологій виробництва свинини, удосконалення нових порід, типів, ліній свиней та їх кросів;

- розробка системи раціональної годівлі тварин, рецептів комбікормів і преміксів.

http://svinarstvo.com/

Інститут тваринництва НААНУ, п/в Кулиничі, Харківський р-н, Харківська обл.

- впровадження у виробництво сучасних енергоресурсозберігаючих технологій виробництва молока, яловичини, свинини, продукції вівчарства, конярства, хутрового звірівництва, заготівлі та годівлі сільськогосподарських тварин, засобів механізації і автоматизації виробничих процесів.

http://animal.kharkov.ua/

ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» НААНУ, м. Київ >- розробка теоретичних основ породного районування бджіл в Україні;

- поліпшення порід, створення нових породних груп, типів, ліній медоносних бджіл із застосуванням ефективних методів селекції.

http://prokopovich.com.ua/

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААНУ, м. Харків

- проведення епізоотологічного моніторингу інфекційних та інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин;

- вивчення конкурентних властивостей збудників інфекційних хвороб та їх синергідної активності в біологічних системах для їх використання при створенні біопрепаратів.

http://www.iekvm.kharkov.ua/

Інститут продовольчих ресурсів НААНУ

- наукове забезпечення переробки тваринницької сировини, створення технологій і техніки для виробництва молочних, м’ясних продуктів;

- розробка нових видів продуктів в молочній, м'ясній, жировій для масла галузях харчової промисловості; апаратно-технічного забезпечення виробництва харчових продуктів.

http://iprkyiv.com/

Національний інститут винограду і вина «Магарач»

- наукове забезпечення галузі виноградарства і виноробства для задоволення потреб населення;

- селекція, генетика, агротехніка, механізація і зберігання винограду, захист рослин;

- розробка технологій виноробства, переробки відходів.

http://magarach-nivw.com/

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ,       м. Київ

- теорія і методологія розвитку сільських територій, управління і соціально-економічні проблеми села;

- наукові основи організації сільськогосподарського виробництва та земельних відносин;

- методологічні основи удосконалення механізмів ціноутворення, функціонування ринку, розвитку наукових інновацій.

http://www.iae.com.ua
ТДВ «Інститут обліку і фінансів», м. Київ

- виконання науко-дослідних робіт;

- розробка методичних рекомендацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в аграрному секторі.

http://www.iaf.kiev.ua/

Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААНУ, м. Харків

- розробка процесів виробництва і переробки масел, жирів, маргаринової продукції, рослинних білкових продуктів для використання їх при виробництві харчових продуктів;

- розробка устаткування, приладів для здійснення технологічних процесів в масложировій галузі.

http://www.ukroilprom.org.ua/
Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААНУ, смт. Асканія-Нова, Чаплинський р-н, Херсонська обл.

- розробка програм селекції овець, ВРХ, свиней;

- розробка біотехнологічних методів відтворення тварин, нових кормових домішок, преміксів, систем годівлі сільськогосподарських тварин;

- розробка технологій виробництва та переробки продукції вівчарства.

http://www.ascaniansc.in.ua/
Інститут луб’яних культур НААНУ, м. Глухів, Сумська обл.

- селекція та насінництво льону-довгунця і конопель, зернових культур, картоплі і трав;

- розробка технологій вирощування, збирання, первинної переробки луб'яних культур.

http://ibc-uaas.at.ua/

Закарпатський інститут АПВ НААНУ, с. В. Бакта, Берегівський р-н, Закарпатська обл.

- розробка і впровадження технологій вирощування сільськогосподарських культур, системавтоматизації агропромислового виробництва;

- створення сортів та гібридів кукурудзи, картоплі, багаторічних трав,тютюну, овочевих, пряно-ароматичних культур; порід великої рогатої худоби, свиней, овець.

http://ziapv.at.ua
Кіровоградський інститут АПВ НААНУ,                  с. Сазонівка, Кіровоградський р-н,     Кіровоградська обл.

- розробка та впровадження енергозберігаючих технологій вирощування зернових, технічних, кормових культур;

- виведення нових порід сільськогосподарських тварин.

http://www.agronauka.com.ua/

Перелік науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті

 N

n/n

Назва бази даних (повна назва бази даних)

Зміст. Адреса в Інтернеті

Політематичні бази даних та пошукові системи

1.

Каталог електронних журналів відкритого доступу Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 

Безоплатні електронні ресурси з різноманітної тематики, у т.ч. науково-технічні статті або реферати

  http://www.doaj.org

2.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

Статті з фізики, біології

  http://www.pnas.org/ 

3.

Scirus

Пошукова система зарубіжної науково-технічної інформації

  http://www.scirus.com  

4. SciVerseHUB (замість SciTopics)  

Наука, техніка, медицина

  http://www.hub.sciverse.com/  

5. Science. gov (США)

Реферативна інформація з прикладних наук та технологій

  http://science.gov/browse/w_113.htm 

6. HighWire Press (Stanford University (США)

Реферати та повні тексти статей з журналів з різних галузей знань

  http://highwire.stanford.edu/ 

7. Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU

У відкритому доступі бібліографічні дані та анотації більше 14млн. наукових статей. Крім того, понад 1200 науково-технічних журналів та повні тексти статей науково-технічних журналів Росії

  http://elibrary.ru/defaultx.asp  

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России)

«Каталог електронних ресурсів» ГПНТБ Россії має пошуковий реквізит «Рівні доступу повного тексту» і в ньому налаштування «доступний в Інтернеті безкоштовно». Видання вільного доступу позначені зеленим кольором

  http://www.gpntb.ru/   

9. Academic Journals Database (multidisciplinary)

Політематична БД налічує біля 3800 журналів. Бібліографічні дані, реферати, повні тексти журнальних статей. Майже до 800 000 повних текстів статей надається вільний доступ

  http://journaldatabase.org/  

Медицина, біологія

10.

Public Library of Science One (PloS)

Реферати та повні тексти статей з біотехнології, медицини, екології

  http://www.plosone.org/home.action   

11.

Бази даних Національної медичної бібліотеки США (Medline, Pubmed, Toxline, AIDSInfo ...)

Бази даних з різних напрямків медицини та біології

  http://wwwcf2.nlm.nih.gov/nlm_eresources/eresources/search_database.cfm    

12.

Pubmedcentral (РМС)

Електронні журнали відкритого доступу

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/tools/openftlist/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/?filter=t1    

13.

HEALTH HERITAGE (тестова БД традиційних знань, розміщена на сайті ВОІВ на прохання Уряду Індії)

Документація щодо кодифікованих традиційних знань індійської традиційної медицини (хімічний склад, біологічна активність, медичні властивості та інше промислове застосування рослин)

  http://www.wipo.int/ipdl/en/search/tkdl/search-struct.jsp    

14.

Korean Traditional Knowledge Portal

Традиційна корейська медицина

  http://www.koreantk.com/en/JZ0100.jsp    

Хімія

15.

COMMON CHEMISTRY (CAS)

Найменування та номери реєстру CAS біля 7800 найбільш поширених у вжитку хімічних речовин та сполук, хімічні структури та молекулярні формули, синоніми назв, посилання до відповідних статей Вікіпедії

  http://www.commonchemistry.org/ 

16.

CHEMNET Росія

Електронні версії журналів
Вестник Московского университета
Серия "Химия",  Российский химический журнал (Журнал РХО им. Д.И. Менделеева) , повні тексти та анотації статей з хімії (1994-2008рр.)

  http://www.chem.msu.su/rus/ 

17.

Видавництво Сибірського відділення РАН

Анотований зміст наукових журналів

  http://www.sibran.ru/ 

18.

Хімічний каталог (Росія)

Реакції, реагенти, словники, статті і книги з органічної хімії

  http://www.ximicat.com/index.php?razdel=org 

19.

The Open Analytical Chemistry Journal

Статті з усіх напрямків аналітичної хімії

  http://www.benthamscience.com/open/toacj/index.htm 

20.

The Open Catalysis Journal

Статті з гетерогенного, гомогенного та біокаталізу

  http://www.benthamscience.com/open/tocatj/index.htm 

21.

The Open Spectroscopy Journal

Статті з усіх питань спектроскопії та прикладної спектроскопії

  http://www.benthamscience.com/open/tospecj/index.htm 

22.

The Open Organic Chemistry Journal

Статті з усіх галузей органічної хімії

  http://www.benthamscience.com/open/toocj/index.htm 

Комп’ютерні технології

23.

The ACM Digital Library (Association of Computer Machinery)

Реферати та повні тексти статей з журналів, матеріали конференцій тощо з комп’ютерної технології

  http://portal.acm.org/dl.cfm  

24.

The Open Software Engineering Journal

Статті з питань інженерії розробки ПЗ

  http://www.benthamscience.com/open/tosej/index.htm  

Сільське господарство

25.

The Open Agriculture Journal

Агрономія, ґрунтознавство, захист врожаю

  http://www.benthamscience.com/open/toasj/index.htm   

26.

The Open Biotechnology Journal

Сільськогосподарська біотехнологія, біотехнологія довкілля

  http://www.benthamscience.com/open/tobiotj/index.htm   

27.

AGRIS

Міжнародна інформаційна система з сільськогосподарської науки і технології

  http://agris.fao.org/   

28.

The Open Veterinary Science Journal

Статті з експериментальних та клінічних досліджень в галузі ветеринарії

  http://www.benthamscience.com/open/tovsj/index.htm   

Будівництво

29.

Civil Engineering Database

Реферати, статті, матеріали конференцій тощо з питань наземного будівництва

  http://www.asce.org/PPLContent.aspx?id=763

 http://cedb.asce.org/    

30.

The Open Civil Engineering Journal

Статті, огляди, листи з усіх питань будівництва, зокрема будівельні матеріали та конструкції, фундаменти, берегові та морські споруди тощо

  http://www.bentham.org/open/tociej/openaccess2.htm    

сайт создан компанией web студия