Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжбібліотечний абонемент

МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ

Міжбібліотечний абонемент (МБА) здійснює видачу видань з основних фондів ННСГБ НААН в тимчасове користування міським і іногороднім організаціям, що мають в своїх структурах бібліотеки, а також персональним абонентам.

Примітка: Приватні особи можуть замовити по МБА видання, що цікавить їх, через будь-яку бібліотеку свого міста (району) що має абонемент в ННСГБ НААН.

Примітка: Договір повинен бути оформлений в двох екземплярах. Після відкриття абонемента 1-й екземпляр Договору повертається абонентові, 2-ий — залишається в ННСГБ НААН.

Контактна інформація

Адреса: вул. Героїв Оборони, 10,  м. Київ-680, 03680
Тел.: 8-044-526-39-53
E-mail:  obsl@dnsgb.com.ua
Зав. відділом: Соловей Галина Михайлівна

Міжнародний міжбібліотечний абонемент (ММБА)

Книгу або статтю, відсутню в основних фондах ННСГБ НААН, читач може замовити по ММБА із зарубіжних бібліотек. Термін користування отриманим виданням визначається бібліотекою-фондовласником.

Вартість одного замовлення - Договорна (без урахування бібліографічного доопрацювання).

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
МІЖБІБЛІОТЕЧНИМ АБОНЕМЕНТОМ
ННСГБ НААН для колективних абонентів м. КИЄВА
І КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України є загальнодержавним галузевим методичним центром з питань обслуговування колективних абонентів через міжбібліотечний абонемент наукових установ та організацій Міністерства аграрної політики України та мережі Національної академії аграрних наук.

1.2. Правила користування  міжбібліотечним абонементом (МБА) ННСГБ НААН розроблено відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (1995 р.), додатку до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (2000 р.), на підставі Статуту ННСГБ НААН, згідно з “Правилами користування ЦНСГБ УААН” (2001 р.) та технологічної інструкції “Шлях виконання вимог користувачів та колективних абонентів у ЦНСГБ УААН” (2003 р.).

1.3. Обслуговування колективних абонентів м. Києва та Київської області здійснюється на основі єдиної документації встановленого зразка, згідно з технологічною інструкцією “Шлях виконання вимог користувачів та колективних абонентів у ЦНСГБ УААН” (2003 р.).

1.4. Пересилка оригіналів бібліотечних документів, виготовлення та пересилка копій документів (ксерокопій) здійснюється на платній основі.

1.5. Документи, що надаються у тимчасове користування, висилаються тільки рекомендованими бандеролями, в особливих випадках – цінними бандеролями.

ІІ. ПРАВА КОЛЕКТИВНИХ АБОНЕНТІВ

2.1. Колективним абонентам м. Києва та Київської області  надається право одержувати у тимчасове користування документи з бібліотечного фонду ННСГБ НААН.

2.2. Користуватись міжбібліотечним абонементом ННСГБ НААН має право будь-яка бібліотека, а також інша організація, установа, підприємство в яких офіційно призначено працівника, що відповідає за роботу, пов’язану  з міжбібліотечним абонементом.

2.3. Підставою для відкриття абонемента на право обслуговування через міжбібліотечний абонемент є бланк-замовлення, завірене печаткою бібліотеки-замовника та підписання нею перед ННСГБ НААН  гарантійного зобов’язання із зазначенням відповідальної особи (вказати паспортні дані).

2.4. Користувачам міжбібліотечного абонемента не видаються такі бібліотечні документи: рукописні, стародруковані видання, матеріали з колекцій, альбоми, карти, атласи, дисертації, енциклопедичні видання, періодичні видання (журнали, газети), документи для службового користування та видання, які в ННСГБ НААН є в одному примірнику.

П р и м і т к а: через міжбібліотечний абонемент колективним абонентам м. Києва та Київської області можуть бути видані  наукові видання, які у фондах ННСГБ НААН є в одному примірнику у тому випадку, коли на них немає підвищеного читацького попиту.

2.5. Колективні абоненти мають право одержати через МБА не більше п’яти примірників бібліотечних документів одноразово.

2.6. Термін користування виданими документами становить від 10 до 30 календарних днів (залежно від наявності у фондах ННСГБ НААН достатньої кількості примірників виданого документа для задоволення читацького попиту).

2.7. На прохання абонента термін користування бібліотечним документом може бути продовжено, якщо на видані документи не має  попиту інших користувачів.

2.8. Замовлення через міжбібліотечний абонемент можуть подаватись на бланках установленої форми особисто або поштою.

2.9. На кожний замовлений документ заповнюється окремий бланк. Допускається заповнення одного бланка на кілька номерів одного серійного видання за рік. Замовлення у вигляді списків не допускається.

2.10. На кожному бланку абонент вказує повну назву своєї бібліотеки чи установи, її адресу і присвоєний  номер.

2.11. На кожному бланку повинна стояти печатка бібліотеки-замовника з її точним найменуванням і даними про особу, яка відповідає за роботу, пов’язану з МБА та  її особистий підпис.

ІІІ. ОБОВ'ЯЗКИ КОЛЕКТИВНИХ АБОНЕНТІВ

3.1. Кожного року колективні абоненти м. Києва та Київської області зобов’язані пройти перереєстрацію й оформити новий гарантійний лист на поточний рік.

3.2. Одержання бібліотечних документів за дорученням без зазначених вимог  категорично забороняється.

3.3. Співробітники ННСГБ НААН, які користуються послугами міжбібліотечного абонемента не у читальному залі ННСГБ НААН, зобов’язані, при одержанні бібліотечного документа розписатись у читацькому формулярі.

3.4. Матеріальну відповідальність за збереження одержаних через міжбібліотечний абонемент документів несе абонент.

3.5. Абонент, який втратив або пошкодив документ, виданий  з фонду ННСГБ НААН, повинен замінити його аналогічним документом або відшкодувати витрати на відновлення видання /вартість копії та оправи/ чи замінити його документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним. Спосіб відшкодування та його розмір залежить від цінності втраченого чи пошкодженого видання, визначається Бібліотекою.

3.6. За наявності заборгованості – бібліотечні документи колективним абонентам не видаються до повної її ліквідації.

3.7. Абоненти, які порушують правила користування  міжбібліотечним абонементом, позбавляються права ним користуватись.

IV. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ ПРИ  ОБСЛУГОВУВАННІ   КОЛЕКТИВНИХ АБОНЕНТІВ    М. КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4.1. Бібліотека зобов’язана:

4.1.1. створювати для абонентів сприятливі умови при наданні їм документів з  бібліотечного фонду ННСГБ НААН через міжбібліотечний абонемент;

4.1.2. інформувати колективних абонентів про всі види послуг, які надає  Бібліотека, у тому числі й платні;

4.1.3. задовольняти інформаційні потреби колективних абонентів, надаючи їм у користування документи з своїх фондів, а при відсутності необхідного документа переадресовувати їхнє замовлення в інші провідні бібліотеки або інформувати замовника про місцезнаходження документа;

4.1.4. здійснювати доопрацювання замовлень абонентів шляхом використання довідково-бібліографічного апарату;

4.1.5.    ввести читацькі формуляри для кожного працівника ННСГБ НААН –  користувача документів з фондів інших бібліотек;

4.1.6. систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих документів.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
МІЖБІБЛІОТЕЧНИМ АБОНЕМЕНТОМ
ННСГБ НААН для іногородніх колективних абонентів

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.2. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук є загальнодержавним галузевим методичним центром  з питань обслуговування колективних абонентів через міжбібліотечний абонемент наукових установ та організацій Міністерства аграрної політики України та мережі Національної академії аграрних наук.

1.5. Правила користування міжбібліотечним абонементом (МБА) ННСГБ НААН розроблено у відповідності до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (1995 р.), додатку до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (2000 р.), на підставі Статуту ННСГБ НААН, згідно з “Правилами користування ЦНСГБ УААН” (2001 р.) та технологічною інструкцією “Шлях виконання вимог користувачів та колективних абонентів у ЦНСГБ УААН” (2003 р.).

1.6. Обслуговування іногородніх колективних абонентів здійснюється на основі єдиної документації встановленого зразка, згідно технологічної інструкції “Шлях виконання вимог користувачів та колективних абонентів у ДНСГБ УААН” (2003 р.).

1.7. Пересилка оригіналів бібліотечних документів, виготовлення та пересилка копій документів (ксерокопій) здійснюється на платній основі.

1.5. Документи, що надаються у тимчасове користування, висилаються тільки рекомендованими бандеролями, в особливих випадках – цінними бандеролями.

ІІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Іногороднім колективним абонентам надається право одержувати у тимчасове користування документи з бібліотечного фонду ННСГБ НААН.

2.2. Користуватись міжбібліотечним абонементом ННСГБ НААН має право будь-яка бібліотека, організація, установа, підприємство, в яких офіційно призначено працівника, що відповідає за роботу, пов’язану з  міжбібліотечним абонементом.

2.3. Підставою для відкриття міжбібліотечного абонемента є бланк-замовлення завірене печаткою бібліотеки-замовника та підписання нею гарантійного зобов’язання перед ННСГБ НААН із зазначенням прізвища відповідальної особи (вказати паспортні дані).

2.4. Іногороднім колективним абонентам ННСГБ НААН через міжбібліотечний абонемент можуть видаватися наукові видання, які у фондах Бібліотеки є у кількох примірниках.

2.5. Користувачам міжбібліотечного абонемента не видаються такі бібліотечні документи: рукописні, стародруковані видання, матеріали з колекцій, альбоми, карти, атласи, дисертації, автореферати дисертацій, енциклопедії, словники, довідники, газети, журнали, документи для службового користування, іноземні наукові видання, а також ті видання, які у ННСГБ НААН  є в одному примірнику.

2.6. Іногородні колективні абоненти мають право одержати через послуги МБА не більше п’яти примірників бібліотечних документів одноразово.

2.7. Термін користування виданими документами становить 30 календарних днів без урахування пересилки.

2.9. На прохання абонента термін користування бібліотечними документами може бути продовжено, якщо на видані документи немає  попиту інших користувачів.

2.10. Замовлення через міжбібліотечний абонемент можуть передаватися на бланках установленої форми особисто або поштою.

2.11. На кожний замовлений документ заповнюється окремий бланк. Дозволяється заповнення одного бланка на декілька номерів одного серійного видання за рік. Замовлення у вигляді списків не допускається.

2.12. На кожному бланку абонент вказує повну назву своєї бібліотеки чи установи, її адресу і присвоєний  номер.

2.13. На кожному бланку повинна стояти печатка бібліотеки-замовника з її точним найменуванням і даними про особу, яка відповідає за роботу, пов’язану з  МБА та її особистий підпис.

ІІІ. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Кожного року іногородні колективні абоненти зобов’язані пройти перереєстрацію і оформити новий гарантійний лист на поточний рік.

3.2. Одержання бібліотечних документів за дорученням без зазначених вимог  категорично забороняється.

3.3. Матеріальну відповідальність за збереження одержаних через міжбібліотечний абонемент документів несе абонент.

3.4. Абонент, який втратив або пошкодив документи, видані  з фонду ННСГБ НААН, повинен замінити його аналогічним документом або відшкодувати витрати на відновлення видання /вартість копії та оправи/ чи замінити його документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним. Спосіб відшкодування та його розмір залежить від цінності втраченого чи пошкодженого видання і визначається Бібліотекою.

3.6. За наявності заборгованості бібліотечні документи іногороднім колективним абонентам не видаються до повної її ліквідації.

3.7. Абоненти, які порушили правила користування міжбібліотечним абонементом – позбавляються права ним користуватись.

IV. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ІНОГОРОДНІХ КОЛЕКТИВНИХ АБОНЕНТІВ

4.2. Бібліотека зобов’язана:

4.2.1. створювати для абонентів сприятливі умови при наданні їм документів з бібліотечного фонду ННСГБ НААН через міжбібліотечний абонемент;

4.2.2. інформувати іногородніх колективних абонентів про всі види послуг, які  надає Бібліотека, в тому числі й  платні;

4.2.3. задовольняти інформаційні потреби колективних абонентів, надаючи їм у користування документів зі своїх фондів, а при відсутності  необхідного документа перенаправляти їхнє замовлення згідно координації в провідні наукові бібліотеки України або інформувати замовника про місцезнаходження документа;

4.2.4. здійснювати доопрацювання замовлень абонентів через використання довідково-бібліографічного апарату;

4.2.5. систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих документів.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ  ІНОГОРОДНІХ  КОЛЕКТИВНИХ АБОНЕНТІВ  ЧЕРЕЗ ПОСЛУГИ МІЖБІБЛІОТЕЧНОГО АБОНЕМЕНТУ (МБА)  У ННСГБ НААН

(поштове пересилання бібліотечних документів)

І. Загальне положення

1.1.  Положення «Про обслуговування іногородніх колективних  абонентів через послуги міжбібліотечного абонементу (МБА) у ННСГБ НААН (пересилання бібліотечних документів)» розроблено у відповідності до Закону України  «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995 р.), додатку до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (2000 р.), Постанови Кабінету Міністрів України за «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на  державній  та  комунальній  формі  власності»  за  № 534  від 5 червня 1997 року, розділ 1, §16, Постанови Бюро Президії УААН від 21 листопада 2002 року (протокол №10) «Про стан виконання постанови Президії УААН» від 26 квітня 2001 року (протокол №7) «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України», а саме: про запровадження часткової самоокупності діяльності ННСГБ НААН, положення «Про маркетингову діяльність та надання платних послуг ННСГБ НААН».

ІІ. Організаційно-правова форма обслуговування іногородніх колективних абонентів через послуги МБА (поштова пересилка бібліотечних документів)

2.1. Поштова пересилка бібліотечних документів іногороднім колективним абонентам з фондів ННСГБ НААН  здійснюється за домовленістю ННСГБ НААН із замовником на підставі  (на вибір абонента):

  • укладання Договору  про надання платних послуг ННСГБ НААН (додаток №1 до положення «Про маркетингову діяльність та надання платних послуг ЦНСГБ НААН»);
  • знаків поштової оплати (поштові марки).

2.2. Обслуговування іногородніх колективних абонентів через послуги МБА (поштову пересилку бібліотечних документів) здійснюють співробітники міжбібліотечного абонементу  відділу документного забезпечення.

2.3.  Роботу з поштової пересилки бібліотечних документів іногороднім колективним абонентам очолює відповідальний співробітник міжбібліотечного абонементу та завідувач відділу документного забезпечення.

2.4. Завідувач відділом несе відповідальність за:

  • Підготовку основної організаційно-технічної документації:
  • Своєчасне подання до бухгалтерії ННСГБ НААН фінансових звітів щодо використання коштів та знаків поштової оплати (поштових марок) на  пересилання бібліотечних документів іногороднім колективним абонентам через послуги МБА;
  • Достовірність даних щодо використання коштів та знаків поштової оплати (поштових марок) на  пересилання бібліотечних документів іногороднім колективним абонентам через послуги МБА.

2.5.  Адміністративний контроль за роботою  співробітників міжбібліотечного абонементу відділу документного забезпечення щодо поштового пересилання бібліотечних документів з фондів ННСГБ НААН  іногороднім колективним абонентам здійснюється заступником директора з науково-бібліотечної роботи.

ІІІ. Облік і використання коштів та знаків поштової
(поштових марок)

3.1. Облік  коштів та знаків поштової оплати (поштових марок) на поштову пересилку бібліотечних документів здійснюється за звітний період в установленому порядку.

3.2. Відповідальний співробітник міжбібліотечного абонементу відділу документного забезпечення веде фінансово-облікову документацію згідно з вимогами податкового законодавства.

3.3. Головний бухгалтер несе відповідальність за надання в установчі адреси фінансового звіту про використання коштів та знаків поштової оплати.

3.4. Кошти та знаки поштової оплати (поштові марки), одержані від іногородніх колективних абонентів  можуть бути використані виключно тільки на  поштові витрати при виконанні  замовлень абонентів.

3.5. У випадку, коли кошти або знаки поштової оплати (поштові марки) не будуть використані колективними абонентами у поточному році – будуть використані в наступному році.

ЗРАЗОК

сайт создан компанией web студия