Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність

Пріоритетні напрями досліджень

ННСГБ НААН, як науково-дослідна установа, здійснює ряд науково-дослідних розробок, спрямованих на удосконалення інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів сільськогосподарської науково-технічної інформації, в тому числі істориків аграрної науки, вивчення наукового потенціалу системи Національної академії аграрних наук. З 2000 року робота проводиться за такими науковими темами:

 1. «Розробити і створити віртуальну сільськогосподарську бібліотеку, електронну мережу бібліотек НААН, інтегровану в мережі академічних та інших бібліотек України»;

 2. «Історія започаткування, становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні»;

 3. «Наукові основи моніторингу інформаційного забезпечення аграрної науки України в умовах реформування АПК»;

 4. «Розробити модель типізації природничо-кліматичних, економіко-екологічних та соціально-демографічних умов сільськогосподарського виробництва за регіонами країни»;
 5. «Дослідження еволюції розвитку ґрунтообробного знаряддя»;
 6. «Розробка інформаційно-аналітичних матеріалів експортних можливостей технічних культур»;
 7. «Вивчення наукового потенціалу наукових установ НААН»;
 8. «Розробити і створити національний електронний банк даних рідкісних друкованих видань і стародруків на основі вивчення видового і кількісного складу книжкових колекцій сільськогосподарських бібліотек»;
 9. «Розробити концепцію розвитку сільськогосподарських бібліотек України»;
 10. «Розробка сучасного механізму забезпечення працівників галузі сільськогосподарською науково-технічною інформацією»;
 11. «Історія становлення та діяльності науково-дослідних і освітніх закладів аграрного профілю в Україні»;
 12. «Розробити наукові засади створення Національної бібліографічної системи виявлення та розповсюдження інновацій з питань сільського господарства, інтегрованої у світовий ринок інформаційних ресурсів і послуг»;
 13. «Удосконалити систему інформаційно-бібліотечного обслуговування АПВ в Україні та адаптувати її для потреб трансферу інновацій»;
 14. «Розробити науково-організаційні та концептуальні основи становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні: теоретико-методологічні, історико-наукознавчі, біографічні та джерелознавчі аспекти дослідження».

 15. «Удосконалення системи організації науково-консультаційного та інформаційного забезпечення Агропромислового комплексу України. Розробка інформаційно-аналітичної продукції ННСГБ НААН у здійсненні ефективного трансферу інновацій в АПВ».

 16. «Наукова організація та оптимізація бібліотечно-інформаційного контенту діяльності бібліотек Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук із застосуванням інноваційних технологій для удосконалення обслуговування та забезпечення якісного інформаційного супроводу АПВ».

 17. «Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології ННСГБ НААН. Розробка інтегрованих систем баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси АПК України».

 18. «Репрезентаційна діяльність мережі НААН в системі комунікаційно-соціальних інновацій».

Протягом 2016-2020 рр. ННСГБ НААН працює в рамках ПНД 44. «Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції» («ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК»).

Підпрограма 4. «Наукові основи інформаційно-бібліотечного забезпечення досліджень в галузях агропромислового виробництва».

44.00.04 «Наукові основи інформаційно-бібліотечного забезпечення досліджень в галузях агропромислового виробництва»

Керівник підпрограми Вергунов В.А., д.с.-г.н., член-кор. НААН

Термін виконання, роки

 

44.00.04.01.Ф Концептуальні та методологічні основи науково-інформаційного забезпечення інноваційного розвитку аграрної науки в умовах євроінтеграційних процесів (№ ДР 0116U002099)

Капралюк О.В., к.с.-г.н., с.н.с., зав. відділу науково-методичної роботи та реферування

2016-2020

 

44.00.04.02.Ф Методологічні та організаційні засади управління системою інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки: історико-концептуальний аспект (№ ДР 0116U002103)

Щебетюк Н.Б., д.і.н., с.н.с., завідувач сектору наукознавства

2016-2020

 

44.00.04.06.Пш Розроблення системи оцінки наукової доброчесності в мережі бібліотечного обслуговування ННСГБ НААН (№ 0118U003835)

Бородін С.В., к.т.н., завідувач відділу впровадження наукових розробок та технічного забезпечення бібліотечних процесів

2016-2018

 

44.00.04.03.П Науково-організаційні та регулятивні засади інноваційної діяльності в системі аграрної науки: теоретико-методологічні, історико-наукознавчі, архівні, біобібліографічні аспекти дослідження (№ ДР 0116 U002102)

Вергунов В.А., член-кор. НААН

2016-2018

 

44.00.04.04.П Проблемно-орієнтована інформаційна система моніторингу та оцінка науково-технологічного потенціалу НААН в рамках стратегії інноваційного розвитку АПК України в умовах Європейської інтеграції (№ ДР 0116U002101)

Коломієць Н.Д, к.с.-г.н., с.н.с., пров. наук. сп. відділу документного забезпечення та збереження наукових фондів

2016-2018

 

44.00.04.05.П Розробити науково-організаційні підходи щодо удосконалення інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових досліджень в галузі АПВ з урахуванням ефективного використання інновацій в умовах євроінтеграції (№ ДР 0116U002100)

Бородай І.С., д.і.н., професор, заст. директора з наукової роботи

2016-2018

Вчена рада

Відповідно до рішення Атестаційної колегії від 16.12.2004 року (протокол №5/2-6) вченій раді ННСГБ НААН надано право розглядати питання щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора

Протягом 2005-2009 років вчене звання було присвоєно:

д.і.н. Кучеру В.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07); д.і.н. Зленко В.А. (історичні науки, спеціальність 07.00.07); д.с.-г.н. Гаврилюку М.М. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.00.14).

Протягом 2011 року вчене звання професора було присвоєно:

д.с.-г.н., член-кореспонденту НААН Вергунову В.А. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01);

д.с.-г.н., член-кореспонденту НААН Рижуку С.М. (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

 

Вчена рада ННСГБ НААН має право розглядати питання, щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання старшого наукового співробітника. 

Протягом 2005 – 2009 років наукове звання було присвоєно:

Коваленко С.Д. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коцур Н.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коцуру В.П. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коцуру А.П. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Вергунову В.А. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.00.14);

Товмаченку В.М. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Семчук Н.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Комарніцькій О.П. (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

Протягом 2010 – 2011 років наукове звання було присвоєно:

Бородай І.С. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Власов В.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Журба М.А. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Черниш О.О. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Шелепов В.В. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01);

Падалка С.С. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Тарабрін О.Є. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Полонський Л.Р. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Піщенко О.В. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01);

Присяжнюк М.В. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01).

 

У 2015 році було присвоєно вчене звання

професора:

Бородай Ірині Сергіївні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Гілязетдінову Рубілю Нуртдіновичу (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

старшого наукового співробітника:

Грищенко Тетяні Рубілівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коваленко Наталії Петрівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Ожерельєвій Валентині Миколаївні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Демиденко Надії Михайлівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Пашківській Оксані Анатоліївні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Щебетюк Наталії Борисівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Бею Роману Васильовичу (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Анікіній Ользі Петрівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коломієць Наталії Дмитрівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Капралюк Оксані Вікторівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

ПЛАН
розгляду основних питань бібліотечної та наукової роботи
вченою радою ННСГБ НААН у 2018 році

 

 

№ п/п

Дата проведення засідання

Питання,

що виносяться на розгляд

Доповідачі

Примітки

1

25 січня

1. План розгляду основних питань бібліотечної та наукової роботи вченою радою ННСГБ НААН у 2018 році.

2. План заходів ННСГБ НААН з реалізації системи управління якості у 2018 році.

Бородай І.С.

 

Татарчук Л.М.

 

2

22 лютого

1. Особливості створення наукової ретроспективної біографістики як джерела історії аграрної науки України.

2. Шляхи модернізації інформаційно-комунікативних технологій ННСГБ НААН.

3. План заходів ННСГБ щодо відзначення 100-річчя створення НААН.

Коваленко С.Д.

 

Бородін С.В.

 

Татарчук Л.М.

 

 

3

29 березня

1. Оцифрування наукових бібліотечних фондів ННСГБ НААН: стан та перспективи.

2. Збереження та використання фонду рідкісних та цінних видань ХІХ – початку ХХ ст. ННСГБ НААН: традиційні та новітні підходи.

Пімєнов І.Г.

 

Бондур Т.О.

 

4

26 квітня

1. Формування електронного контенту видань ННСГБ НААН як засобу доступу до наукової сільськогосподарської інформації.

2. Підвищення рівня електронного фахового видання ННСГБ НААН "Історія науки й біографістики" в системі наукової періодики .

Каштанова Т.В.

 

Бородай І.С.

 

5

31 травня

1. Інформаційний ресурс мережі сільськогосподарських бібліотек як складова науково-інформаційного простору аграрної галузі.

2. Концептуальні засади розвитку архівної справи у межах діяльності ННСГБ НААН

Капралюк О.В.

 

Грищенко Т.Р.

 

6

21 червня

1. Принципи формування концептуальної схеми управління розвитком аграрної науки в Україні в доакадемічний період її існування.

2. Календар знаменних і пам’ятних дат…» як інструмент розвитку національної сільськогосподарської бібліографії.

Щебетюк Н.Б.

 

Коваленко С.Д.

 

7

26 липня

1. Інноваційні форми обслуговування користувачів в добу цифрових технологій у ННСГБ НААН: стан та перспективи.

 

2. Завдання підготовки наукових кадрів на базі ННСГБ НААН

Відділ документного забезпечення та збереження наукових фондів

 

Підгайна Т.М.

 

8

30 серпня

1. 1. Впровадження системи перевірки наукових робіт на доброчесність (антиплагіат) в ННСГБ як вагомий крок у формуванні сучасного ставлення до інтелектуальної власності в бібліотечній практиці.

Бородін С.В.

 

9

13 вересня

1. Інноваційні пріоритети науково-інформаційного розвитку аграрної науки України: концептуальні аспекти.

Капралюк О.В.

 

10

25 жовтня

1. Оцінка науково-технологічного потенціалу вітчизняної аграрної науки: проблемний аспект.

2. Перспективи запровадження грантової системи фінансування галузевої науки в Україні.

Коломієць Н.Д.

 

Бородай І.С.

 

11

29 листопада

1. Удосконалення та використання інформаційно-аналітичних продуктів на основі комунікаційних технологій у ННСГБ НААН.

 2. Проблеми формування, використання й інтеграції вітчизняної аграрної інформації в міжнародний інформаційний простір.

Каштанова Т.В.

 

Татарчук Л.М.

 

12

27 грудня

1. Формування інноваційної моделі управління аграрною наукою в Україні: наукознавчий аспект.

2. Формування інноваційної моделі управління аграрною наукою в Україні: наукознавчий аспект.

Щебетюк Н.Б.

 

Уткін О.І.

 

 

Спеціалізована вчена рада

На підставі витягу з наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 року "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад" у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН України створено спеціалізовану вчену раду Д 26.373.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки й техніки» строком на два роки.

Голова ради:

1. Вергунов Віктор Анатолійович, д.с.г.н., професор, академік НААН, директор, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07.

Заступник голови:

2. Бородай Ірина Сергіївна, д.і.н., професор, заступник директора з наукової роботи, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07.

Вчений секретар:

3. Підгайна Тетяна Миколаївна, к.і.н., вчений секретар, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07.

Члени ради:

4. Бей Роман Васильович, д.і.н., старший науковий співробітник, директор ДНУ "Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів Мінагрополітики України", спеціальність 07.00.07;

5. Гамалія Віра Миколаївна, д.і.н., професор, старший науковий співробітник, професор кафедри, Державний економіко-технологічний університет транспорту, спеціальність 07.00.07;

6. Клапчук Сергій Миколайович, д.і.н., професор, провідний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07;

7. Коваленко Наталія Петрівна, д.і.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07;

8. Коцур Надія Іванівна, д.і.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

9. Куйбіда Віктор Віталійович, д.і.н., доцент, декан, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

10. Кучер Володимир Іванович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07;

11. Падалка Сергій Семенович, д.і.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, спеціальність 07.00.07;

12. Рогожа Михайло Миколайович, д.і.н., професор, провідний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07;

13. Уткін Олександр Іванович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07;

14. Шевченко Володимир Федорович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07.

15. Щебетюк Наталія Борисівна, д.і.н., старший науковий співробітник, зав. сектору наукознавства, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07.

Аспірантура

З метою підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації на підставі постанови Президії УААН від 16.08.2001 р. (протокол № 12) та наказу Міністерства освіти і науки України № 695 від 22.10.2001 р. у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН відкрито аспірантуру зі спеціальності 07.00.07 – історія науки і техніки. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 353 від 5.05.2006 року в аспірантурі відкрито спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук.
Достатній науковий потенціал нашої установи, а це: три доктори сільськогосподарських наук, три доктори історичних наук, один доктор педагогічних наук та один доктор біологічних наук, що працюють на постійній основі, а також чотири доктори історичних наук, доктор сільськогосподарських та економічних наук, які працюють за сумісництвом – дозволяє вирішувати поставлені завдання щодо об’єктивного і всебічного відтворення вітчизняної історії аграрної науки.
При аспірантурі підготовлено більше 100 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки та 06.04.01 - історія сільськогосподарських наук.
На Спеціалізованій вченій раді Д 26.373.01, якій надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки та 06.04.01 - історія сільськогосподарських наук, захищено 106 дисертаційних робіт.
При вступі до аспірантури з відривом від виробництва (стаціонарно) або без відриву від виробництва (заочно) за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки (історичні науки) та 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук (сільськогосподарські науки) щорічно до 30.11 подаються документи :

 1. Заява на ім’я директора бібліотеки;
 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи;
 3. Характеристика-рекомендація з останнього місця роботи;
 4. Автобіографія;
 5. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особам, які здобули відповідну освіту за кордоном копію нострифікованого диплома), завірену за місцем роботи;
 6. Витяг із залікової відомості, завірений за місцем роботи;
 7. Медична довідка про стан здоров’я за формою 286 – у;
 8. Довідка про складання іспитів кандидатського мінімуму (для осіб, які склали кандидатські іспити (оригінал));
 9. Список опублікованих наукових праць або реферат з обраної спеціальності;
 10. Витяг з протоколу засідання Вченої ради наукової установи чи вищого навчального закладу (для осіб, які рекомендуються в аспірантуру безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу).

Складання вступних іспитів до аспірантури відбувається щорічно у грудні.

Довідки за телефоном: (044) 527-80-73.

Докторантура

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24.10.2007р. №945 у  Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН відкрито докторантуру зі спеціальностей 07.00.07 – історія науки і техніки (історичні науки) та 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук (сільськогосподарські науки).

На Спеціалізованій вченій раді Д 26.373.01 захищено дві докторських дисертацій за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки та одна зі спеціальності 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук.
Затверджено теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук іще кільком науковцям.
При вступі до докторантури з відривом від виробництва (стаціонарно) за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки (історичні науки) та 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук (сільськогосподарські науки) подаються документи :

 1. Заява на ім’я директора бібліотеки.
 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи.
 3. Список опублікованих наукових праць і винаходів (форма 26), завірений за місцем роботи.
 4. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 286-у.
 5. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 6. Копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук, завірена за місцем роботи.
 7. Копія 1,2 –3 сторінок паспорта.

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

- 2008 -

Відповідно до тематичного плану, затвердженого УААН на 2008 рік, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН спільно з Українською академією аграрних наук, Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН, Українською державною насіннєвою інспекцією, Національним аграрним університетом провела 29 січня 2008 року ІV конференцію молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячену 100-річчю від дня створення Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва УААН, а також 150-річчю від дня народження першого директора Харківської селекційної станції та автора першого вітчизняного підручника «Растениеводство» професора П.В. Будріна, 145-річчю від дня народження засновника контрольно-насіннєвої справи в Україні професора П.Р. Сльозкіна, 125-річчю від дня народження автора першого підручника державною мовою «Курс хліборобства» професора А.Г. Терниченка, 100-річчю від дня народження відомого вченого-рослинника професора М.Г. Городнього, 120 річчю від дня народження академіка М.І. Вавилова.

В роботі конференції взяли участь фахівці установ мережі УААН, Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти і науки України, а також інших відомств і організацій, що займаються питаннями відтворення історії природознавства в нашій державі. Всього понад 100 осіб.
Перед учасниками із доповідями виступили: д.с.-г.н., член-кореспондент УААН, заст. директора Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН  В.П. Петренкова на тему «Віковий поступ Інституту рослинництва УААН: історія та сьогодення»; кандидат сільськогосподарських наук, голова Української державної насіннєвої інспекції Маласай В.М. «110 років становлення та розвитку контрольно-насіннєвої справи в Україні»; д.с.-г.н., професор, директор  ДНСГБ УААН Вергунов В.А. «Фундатор контрольно-насіннєвої справи в Україні: до 145-річчя від дня народження професора П.Р. Сльозкіна»; кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар ДНСГБ УААН Коваленко С.Д. «Професор П.В. Будрін (1857-1939) – перший директор Харківської  селекційної станції»; д.с.-г.н., член-кореспондент УААН, директор НДІ агротехнологій та якості продукції рослинництва НАУ Каленська С.М. «Діяльність професора М.Г. Городнього  з розвитку науково-освітньої агрономії в Україні»; старший науковий співробітник ДНСГБ УААН Білоцерківська А.С. «Професор А.Г. Терниченко (1882-1927) – автор першого підручника «Курс хліборобства» державною мовою»; науковий співробітник лабораторії інформаційних технологій і аналітики Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН Ожерельєва В.М.   «Академік В.Я. Юр’єв та розвиток селекційної науки в Україні»;  д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник ДНСГБ УААН Глазко В.І. «Розвиток аграрної науки в Україні у світлі творчої спадщини  академіка М.І. Вавилова»; д.і.н., професор, головний науковий співробітник ДНСГБ УААН Панченко П.П. «Еволюція розвитку сільського господарства в Україні (презентація підручника «Аграрна історія України»).
У програму конференції були включені наступні основні питання: 1. Історія аграрної науки, освіти і техніки; 2. Проблеми історії природознавства в Україні; 3. Загальні питання становлення та розвитку вітчизняної науки, освіти і техніки; 4. Інформаційно-бібліотечне супроводження науково-освітнього галузевого процесу.
Перед початком заходу було видано збірку матеріалів конференції (Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали четвертої  конференції молодих учених та спеціалістів. 29 січня 2008 р. / УААН, ДНСГБ, Центр історії аграрної науки, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН ). – К., Х., 2008. – 313 с.), куди увійшло  142  наукові публікації.
Відділ забезпечення науковими фондами ДНСГБ УААН під керівництвом Н.Ф. Гриценко підготував у читальному залі бібліотеки тематичну виставку з історії вітчизняної науки, освіти і техніки.

 

- 2009 -

Відповідно до тематичного плану, затвердженого УААН на 2009 рік, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН спільно з Українською академією аграрних наук 28 травня 2009 р. у читальному залі Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН відбулася V конференція молодих учених та спеціалістів "Історія освіти, науки і техніки в Україні", присвячена 125-річчю створення Полтавського інституту агропромислового виробництва ім. М.І. Вавилова УААН. До оргкомітету конференції надійшло понад 90 доповідей, автори яких мали змогу висвітлити результати проведених досліджень із зазначеної тематики:

 • історія аграрної науки, освіти і техніки;

 • проблеми історії природознавства в Україні.

 • загальні питання становлення та розвитку вітчизняної науки, освіти і техніки.

 • інформаційно-бібліотечний супровід галузевого науково-освітнього процесу.

Захід об’єднав понад 100 учасників, серед який відомі вчені-аграрії, зокрема, академік УААН Ф. Ф. Адамень, член-кореспондент УААН І. В. Гриник, професор А. М. Малієнко; представники влади: народний депутат України А. Шевченко; директор Полтавського інституту агропромислового виробництва ім. М.І. Вавилова УААН кандидат с.-г. наук І. О. Чекрізов; науковці, аспіранти, здобувачі в галузі історії науки і техніки.

З основною доповіддю «Відлік дослідництва в агрономії та тваринництві України (до 125-річчя Полтавського інституту АПВ ім. М.І. Вавилова УААН)» виступив директор ДНСГБ УААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України В. А. Вергунов – відомий вчений у галузі історії аграрної науки, освіти. Доповідач охарактеризував шляхи історичного розвитку сільськогосподарської дослідної справи на теренах України, що бере початок з утворення Полтавського дослідного поля у 1884 році.

У співдоповіді директора Полтавського інституту агропромислового виробництва ім. М.І. Вавилова кандидата сільськогосподарських наук І.О. Чекрізова «Історія розвитку Полтавського інституту АПВ ім. М.І. Вавилова та сучасні напрями наукової діяльності» було висвітлено основні історичні етапи розвитку станції та Інституту, утвореного на її базі відповідно до Постанови Президії УААН і наказу по Академії від 22 листопада 2004 року.

У ДНСГБ УААН видано збірник матеріалів конференції у 2 частинах: Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали п’ятої конференції молодих учених та спеціалістів (Київ, 28 травня 2009 р.) / УУАН, ДНСГБ, – К., 2009. – Ч. 1. – 194 с.; Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали п’ятої конференції молодих учених та спеціалістів (Київ, 28 травня 2009 р.) / УААН, ДНСГБ, – К., 2009. – Ч. 2. – 22.с.

 

- 2011 -

27 травня 2011 р. у читальній залі ДНСГБ НААН відбулася VI  Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів "Історія освіти, науки і техніки в Україні", присвячена 80-річчю заснування Національної академії аграрних наук України та 10-річчю діяльності Центру історії аграрної науки Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. До Оргкомітету конференції надійшло понад 130 доповідей, автори яких мали змогу висвітлити результати проведених досліджень із зазначеної тематики:

 • історія аграрної науки, освіти і техніки;

 • проблеми історії природознавства в Україні.

 • загальні питання становлення та розвитку вітчизняної науки, освіти і техніки.

 • інформаційно-бібліотечний супровід галузевого науково-освітнього процесу.

З основною науковою доповіддю "Національній академії аграрних наук України – 80: історична ретроспектива організаційного поступу" виступив директор ДНСГБ НААН, член-кореспондент НААН Вергунов В.А.

На заході були присутні академіки Зубець М.В., Созінов О.О., Адамчук В.В., заступник голови Державного агентства з водних ресурсів України Чунарьов О.В., 1-й Секретар Посольства Німеччини в Україні доктор Фолькер Зассе, 1-й Секретар відділу сприяння торгівлі та інвестиціями Посольства Республіки Польща в Україні Збігнєв Еккерт, директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики та продовольства України, член-кореспондент НААН Кваша С.М. та інші, які привітали учасників конференції, а разом з ними всіх науковців аграрного сектору України з ювілеєм.

За наукові та професійні здобутки та з нагоди святкування 10-річчя діяльності Центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН співробітники бібліотеки відзначені нагородами.

З великою зацікавленістю присутні слухали виступи молодих вчених і спеціалістів:

«Сільськогосподарський науковий комітет України – координуюча інституція розвитку галузевої наукової думки (1918–1927)» (Коваленко С.Д., к.і.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи ДНСГБ НААН);

«З історії створення та діяльності Науково-Консультаційної Ради Народного комісаріату земельних справ УСРР (1927–1930)» - (Білоцерківська А.С. – к.і.н., с. н. с. сектору наукознавства Центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН);

«Українська академія сільськогосподарських наук (1956–1962):  нова спроба академізації» (Щебетюк Н.Б. – к.і.н., пров. н. с. сектору наукової бібліографії та біографістики);

«Періоди становлення та розвитку зоотехнічної науки» (Бородай І.С., к.і.н., с.н.с., Інститут розведення і генетики тварин);

«Внесок професора Сазанова Віктора Івановича у розвиток вітчизняної аграрної науки та освіти» (Самородов В.М., доцент Полтавської державної аграрної академії);

«Сергій Федорович Третьяков (1872–1918) корифей аграрної науки України: презентація бібліографічного покажчика наукових праць за 1872–1918 роки» (Опара Н.М., здобувач наукового ступеня);

«Життя та творча діяльність Мойсея Михайловича Вольфа (1882–1933): презентація бібліографічного покажчика наукових праць за 1910–1930 роки» (Грищенко Т.Р. – м.н.с. ДНСГБ НААН, здобувач наукового ступеня);

«Олександр Гаврилович Алешо (1890-1922) - вчений та організатор української науки: презентація монографії» (Руда О.З., асистент кафедри загальної та організаційної психології ф-ту  психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

«Богословіє у творчості вченого-бджоляра П.І. Прокоповича (1775–1850)» (Демиденко Н.М. –  здобувач наукового ступеня);

«Мова та історія» (Власов В.І., д.с.-г.н., д.е.н. , проф., заслужений діяч науки і техніки України);

«Професор Андрій Миколайович Сліпанський (1896–1942): стратегічні погляди на аграрну науку України» (Глазунов Г.О. – завідувач сектором архівів ДНСГБ НААН);

«З історії відкриття рідких кристалів» (Шендеровський В.А., д.ф.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАНУ.

- 2012 -

16 березня 2012 року у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН відбулася VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена 90-річчю від дня створення Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН та 75-річчю з дня заснування Панфильської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Основними напрямками роботи конференції були: 1) Історія аграрної науки, освіти і техніки;2) Проблеми історії природознавства в Україні; 3) Загальні питання становлення та розвитку вітчизняної науки, освіти і техніки; 4) Інформаційно-бібліотечне супроводження науково-освітнього галузевого процесу; 5) Підвищення ефективності використання осушуваних ґрунтів гумідної зони; 6) Проблеми та шляхи використання експлуатації осушувальної мережі; 7) Природоохоронне використання водно-болотних угідь гумідної зони; 8)Актуальні проблеми наукового забезпечення ведення сільського господарства України; 9)Історія сільськогосподарських наук.

На конференцію було подано понад 225 тез доповідей. За її результатами вийшов друком збірник матеріалів конференції в двох частинах.

З основною науковою доповіддю «Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України у галузевому інформаційному просторі ХХІ століття: завдання та шляхи інноваційного вирішення» виступив директор ДНСГБ НААН, член-кореспондент НААН Вергунов В.А.

З доповіддю «Панфильська дослідна станція: історія та здобутки» виступив директор Панфильської дослідної станції, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Ткачов О.І.

На заході були присутні і виступали з вітальними словами голова підкомітету по науці Верховної ради України, академік НААН Зубець М.В., директор ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН», академік НААН Лупенко Ю.О., член-кореспондент НААН Жук В.М., генерал-майор, заступник керівника Апарату РНБО Сивушенко О.Ф., заступник директора департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільського господарства Мінагрополітики України Гіневська Н.М., керівник відділення вищої освіти МОНмолодьспорту України, професор Погребняк В.П., заступник голови Київської обласної ради Шкирта І.І., начальник Головного управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації Шевченко О.О., голова Яготинської районної ради Шулла І.І., ректор ДВНЗ « Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди», академік НАПН України Коцур В.П., директор Українського інституту експертизи сортів рослин Василюк П.М., генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, Герой України Кобзаренко А.С., директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України Рогова П.І. та інші.

Також на заході були присутні представники засобів масової інформації та представники Посольств Російської Федерації, Німеччини, Польщі, Франції, Ізраїлю в Україні.

Вітання надійшли від т. в.о. Міністра МОНмолодьспорту України П.М. Кулікова, заступника секретаря РНБО Н.І. Шуфрича, Голови Верховної ради України В.М. Литвина, Голови державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України В. Семиноженка, міністра культури України М. Кулиняка, директора Інституту тваринництва НААН І.А. Іонова, генерального директора НБУВ, президента Асоціації бібліотек України, академіка НАН України О.С. Онищенка та ін.

За наукові та професійні здобутки та з нагоди святкування 90-річчя від дня створення ДНСГБ НААН колектив та окремі співробітники бібліотеки відзначені нагородами Національної академії аграрних наук України, Верховної ради України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Ради національної безпеки та оборони України, Київської обласної ради, Київської обласної державної адміністрації, Голосіївської районної у м. Києві держадміністрації.

- 2013 -

21 травня 2013 року у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН відбулася VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена 150-річчю з дня народження академіка В.І. Вернадського, що проводилась у рамках VІІ Всеукраїнського Фестивалю науки.

На конференцію було подано понад 130 тез доповідей з 44 наукових установ та учбових закладів. За її результатами вийшов друком збірник матеріалів конференції.

Відкрив зібрання голова Оргкомітету, директор ННСГБ НАН, член-кореспондент НААН Вергунов В.А.

З привітанням до гостей та учасників зібрання звернувся Перший секретар Посольства Російської Федерації Старков О.В.

З вітальними словами до учасників конференції від імені Міністерства аграрної політики та продовольства України звернувся директор Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Кадигроб С.В. Від імені Національної академії аграрних наук України гостей та учасників привітала віце-президент, академік Балян А.В.

Також був зачитаний вітальний лист від Голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної ради України, академіка НААН Калетніка Г.М. Вітальні слова передав директор ННСГБ НААН Вергунов В.А. від голови Житомирської обласної державної адміністрації, член-кореспондента НААН Рижука С.М., від директора Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства НААН, Героя України, почесного члена НААН Найдьонової В.О.

З науковими доповідями на пленарному засіданні зібрання виступили:

Діяльність В. І. Вернадського зі становлення й розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань та організації (до 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського) Вергунов В.А. – д.с.-г.н., проф., заслужений працівник сільського господарства України, член-кореспондент НААН, директор ННСГБ НААН;

В.І. Вернадський та його концепція створення національної науки і освіти Дубровіна Л.А. – д.і.н., проф., заслужений діяч науки і техніки, член-кореспондент НАН України, директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;

Философско-мировоззренческий взгляд на богатство В.И. Вернадского Жук В.М. – д.е.н., член-кореспондент НААН, академік-секретар відділення аграрної економіки і продовольства НААН;

Человеку необходим выход за грань обыденного! Асаул А.М. – д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки РФ, директор АНО «Інститут проблем економічного відродження»;

Місце і роль ґрунтів у концепції функціонування ноосфери за В.І. Вернадським Яцук І.П. – генеральний директор ДУ «Державний науково-технічний центр охорони родючості ґрунтів».

У другій частині конференції було заслухано виступи молодих вчений та спеціалістів. Після заслуховування доповідей найкращі доповіді були відмічені та нагороджені дипломами та подяками: за кращу доповідь з історії ґрунтознавства від імені ДУ «Державний науково-технічний центр охорони родючості ґрунтів» Подяку та цінний подарунок отримала аспірантка І-го року навчання з відривом від виробництва Мерко Ольга Михайлівна;

за кращу доповідь з історії тваринництва від імені Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства НААН, Диплом та грошову премію отримала кандидат історичних наук Грищенко Тетяна Рубилівна;

за кращу доповідь з історії розвитку агроекономічної науки України та Росії від імені АНО «Інститут проблем економічного відродження» (Росія) отримали Подяки та цінний подарунок – аспіранти Ісак Людмила Марківна і Діденко Ольга Миколаївна.

Директор ННСГБ НААН Вергунов В.А. також вручив дипломи за кращі доповіді на конференції від імені її Оргкомітету:

І місце – аспірантка Давиденко Марина Миколаївна;

ІІ місце – аспірантка Страйгородська Людмила Іванівна;

ІІІ місце – аспірантка Галах Віта Валеріївна.

На конференції працювали п’ять виставок, одна з яких була присвячена творчій спадщині академіка В.І. Вернадського.

- 2014 -

22 травня 2014 року у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН відбулася ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена 130-річчю появи сільськогосподарської дослідної справи як організації та створення Полтавського дослідного поля.

Конференція проводилась в рамках планового заходу Національної академії аграрних наук України з нагоди святкування Дня науки.

Метою проведення конференції є обмін досвідом у сфері фундаментальних, пошукових та прикладних наукових історичних досліджень, аналізу, систематизації та узагальнення актуальних наукових проблем та пріоритетів, налагодження контактів між науковцями.

На конференцію було подано понад 170 тез доповідей з 45 наукових установ та учбових закладів. За її результатами вийшов друком збірник матеріалів конференції.

Відкрив зібрання голова Оргкомітету, директор ННСГБ НААН, член-кореспондент НААН Вергунов В.А.

З вітальними словами до учасників конференції від імені Міністерства аграрної політики та продовольства України звернувся заступник Міністра аграрної політики та продовольства України О.В. Сень.

Від імені Комітету з науки і освіти Верховної Ради України виступив заступник завідувача його секретаріату М.М. Шевченко, який зачитав вітання Голови комітету Гриневич Л.М.

З привітанням до гостей та учасників зібрання виступили:

народний депутат України А.М. Павловський;

директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації Фролов С.О.;

перший секретар Посольства Російської Федерації Старков О.В.;

директор Українського інституту експертизи сортів рослин Василюк П.М.;

академік НААН Рибалко В.П.;

проректор з наукової роботи Полтавської державної аграрної академії, професор Опара М.М.

З науковими доповідями на пленарному засіданні зібрання виступили:

• Організаційний поступ сільськогосподарської дослідної справи в Україні: до 130 річчя свого існування (Вергунов Віктор Анатолійович – д.с.-г.н., професор, заслужений працівник сільського господарства України, член-кореспондент НААН, директор ННСГБ НААН);

• 130 років на службі аграрної науки (Кохан Андрій Володимирович – к.с.-г.н., с.н.с., директор Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН);

• Модернизируя сельское хозяйство: аграрные общества и земства в развитии агрономии в России и в Украине в XIX–начале XX веков (Елина Ольга Юрьевна, д.и.н., главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, Россия);

• Класики аграрної і природознавчої науки і Полтавська дослідна сільськогосподарська станція: осмислення в часовій перспективі (Самородов Віктор Миколайович – доцент кафедри екології, охорони природи та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії);

• У становищі невигідної. Вітчизняна аграрна наука в державній аграрній політиці 1960-2000-х років: проблема місця і ролі (Падалка Сергій Семенович – д.і.н., професор, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії та політики Інституту історії України НАН України);

• Беззмінні посіви України (Білявський Юрій Вікторович – к.біолог.н., завідуючий лабораторії агроекології та захисту рослин Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН).

У другій частині конференції було заслухано виступи молодих вчений та спеціалістів. Після заслуховування доповідей найкращі доповіді були відмічені та нагороджені дипломами та подяками.

Директор ННСГБ НААН Вергунов В.А. також вручив дипломи за кращі доповіді на конференції від імені її Оргкомітету:

І місце – аспірантка Тараненко Оксана;

ІІ місце – аспірант Євтушик Роман;

ІІІ місце – аспірантка Красікова Олена.

 

- 2015 -

28 травня 2015 р. у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних наук України відбулася X Всеукраїнська конференція молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена 150-річчю з часу заснування Полтавського товариства сільського господарства. Зібрання проходило в рамках планового заходу Національної академії аграрних наук України щодо виконання постанови Верховної Ради України від 11.02.2015 № 184-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2015 році». У конференції взяли участь народні депутати України, Президент Національної академії аграрних наук України, керівники Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради, Полтавської державної аграрної академії, фахівці різних установ та відомств України, що опікуються проблемами ведення сільського господарства та організації його науково-освітнім забезпеченням, молоді вчені.

В пленарному засіданні зі вступним словом до учасників конференції звернувся голова організаційного комітету, член-кореспондент НААН В.А. Вергунов, який окреслив план роботи зібрання, його мету і завдання.

З вітальними словами до гостей-учасників урочистого заходу звернувся Гадзало Ярослав Михайлович – президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН. Він висловив впевненість, що нинішнє зібрання – унікальна можливість для молодих фахівців зібратись разом і обговорити актуальні питання аграрної історії у світлі європейської інтеграції, що сприятиме збагаченню досвіду для розбудови важливої для держави науки, адже за молоддю майбутнє України. Побажав плідної роботи та успіхів в реалізації накреслених планів.

Вітала присутніх голова Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, народний депутат України – Гриневич Лілія Михайлівна. Вона наголосила на важливості заходу, що проводиться бібліотекою і відзначила, що Полтавське товариство сільського господарства - це колиска розвитку сільського господарства. Побажала присутнім подальших цікавих оптимальних рішень, креативного мислення і нових наукових здобутків.

З вітальним словом звернувся заступник Полтавської голови обласної Ради Микійчук Володимир Пилипович, який привітав учасників і гостей конференції та побажав всім присутнім результативної плідної роботи.

З вітаннями звернувся до учасників зібрання проректор з виховної роботи Полтавської державної аграрної академії Кочерга Анатолій Андрійович.

Привітати гостей і учасників конференції завітав і радник міністра внутрішніх справ України Апостол Михайло Володимирович.

Продовженням пленарної частини конференції стали наукові доповіді.

З ключовою доповіддю «Полтавському товариству сільського господарства – 150 років: віхи видатних діянь на благо України» виступив Вергунов Віктор Анатолійович – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України, член-кореспондент НААН, директор ННСГБ НААН);

Савчук Варфоломій Степанович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара доповів про «Ініціативи земств південних губерній Російської імперії як чинник створення Полтавської сільськогосподарської дослідної станції»;

Гангур Володимир Васильович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи в галузі рослинництва Інституту свинарства і АПВ НААН оприлюднив інформацію на тему: «Історична хода Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавілова та її внесок до скарбниці аграрних знань»;

Самородов Віктор Миколайович – доцент кафедри екології, охорони природи та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії декларував про «Управлінську вертикаль Полтавського товариства: постаті та звершення»;

• З інформацією про «Адресно-архітектурні компоненти Полтавського сільськогосподарського товариства» виступила Кигим Світлана Леонідівна, завідуюча науково-експозиційним відділом природи Полтавського краєзнавчого музею ім. В. Кричевського;

• Про «Роль Полтавського товариства сільського господарства в становленні ветеринарії в регіоні» розповів Рудик Станіслав Костянтинович – доктор ветеринарних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, професор кафедри анатомії тварин імені академіка В.Г. Касьяненка НУБІП;

• Цікаву інформацію про «Київське товариство сільського господарства і сільськогосподарської промисловості (1876-1919) як складова еволюційного процесу сільськогосподарської дослідної справи в Україні» доповіла Щебетюк Наталія Борисівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики Інституту аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН;

Пилипчук Олег Ярославович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності» Державного економіко-технологічного університету транспорту з інформацією «Київське товариство дослідників природи та підсумки його діяльності»;

Лупенко Юрій Олексійович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, директор ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН» зосередив увагу присутніх на питанні «Роль громадських об’єднань в сучасній аграрній економіці».

Далі робота конференції проходила по секціях: 1. Секція «Історія Полтавського товариства сільського господарства» - було заявлено 20 доповідачів.

У секції 2 «Історія аграрної науки, освіти і техніки» – 54 повідомлень.

Серед учасників секції 3 «Загальні питання становлення та розвитку вітчизняної науки, освіти та техніки» задекларовано 48 учасників.

У секції 4 «Інформаційно-бібліотечне супроводження науково-освітнього галузевого процесу» прийняло участь 24 науковці.

Учасниками 5 секції «Актуальні проблеми наукового забезпечення ведення сільського господарства України» стали 13 осіб.

Організаційним комітетом Х Всеукраїнської конференції молодих учених і спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» були заслухані виступи учасників секцій і визначені переможці, яким вручили дипломи за кращу доповідь. Переможцями стали: 1 місце отримала Кізлова А.А. за доповідь «Технічні засоби в шануванні Києво-Печерської ікони Успіння Пресвятої Богородиці (кінець XVIII — початок ХХ ст.)»;

2 місце – Бабічук І.В. за виступ «Значення праць про вітаміни І. Горбачевського для сільського господарства»;

3 місце – Мироненко Д.О. за доповідь, що характеризувала «Соціально-бібліотечний проект Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного «Історія малих міст України»».

Конференція пройшла в дружній атмосфері. За її результатами підготовлений збірник матеріалів X Всеукраїнської конференції молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвяченої 150-річчю з часу заснування Полтавського товариства сільського господарства.

Співробітники ННСГБ НААН отримали Подяку від Полтавської обласної ради за підписом Голови – Ворони П.В. за дослідження з актуальних питань історії освіти, науки і техніки.

Крім того, науковці бібліотеки були нагороджені цінними подарунками.

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

- 2008 -

Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки відбулися:
30 січня 2008 року
у читальному залі ДНСГБ УААН:
о 10-й годині:
1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Сторожук Людмилою Олександрівною на тему: «Еволюція створення машин з переробки зерна на корм в Україні».
Науковий керівник
– д.т.н., проф. Червінський Леонід Степанович

Офіційні опоненти:

Тарабрін Олексій Євгенович – доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю – 06.01.06, професор – 07.00.07, заступник директора з питань наукового менеджменту та маркетингу Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН (м. Київ);

Кругла Наталія Анатоліївна – кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.07, доцент, доцент кафедри філософії та соціології Херсонського національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

о 12-й годині:
2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Сіряченко Світланою Михайлівною на тему: «С.М. Богданов – учений, педагог та організатор сільськогосподарської дослідної справи в агрономії».
Науковий керівник
– д.с.-г.н., проф. Вергунов Віктор Анатолійович

Офіційні опоненти:

Стельмах Сергій Петрович – доктор історичних наук, доцент, 07.00.06 – історіографія, джерелознавство і спеціальні історичні дисципліни, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри історії Росії (м. Київ);

Примак Іван Дмитрович – доктор сільськогосподарських наук, 06.00.01 – загальне землеробство, професор кафедри землеробства, Білоцерківський державний аграрний університет, завідувач кафедри землеробства ( м. Біла Церква).

Додатковий опонент: Пилипчук Олег Ярославович – доктор біологічних наук, професор, 07.00.07 – історія науки і техніки, Державний економіко-технологічний університет транспорту, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності на залізничному транспорті (м. Київ).

 

27 червня 2008 року у читальному залі ДНСГБ УААН:
о 10-й  годині:
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Ожерельєвою Валентиною Миколаївною на тему: «Діяльність академіка В.Я. Юр’єва в контексті розвитку сільськогосподарської науки в Україні».
Науковий керівник
– д.с.-г.н., старший науковий співробітник, член-кореспондент Української академії аграрних наук  Петренкова Віра Павлівна.

Офіційні опоненти:

Рижук Сергій Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Української академії аграрних наук, 07.00.07 – історія науки і техніки, Верховна Рада України, народний депутат України (м. Київ);

Глоба Ольга Федорівна – кандидат історичних наук, доцент, 07.00.07 – історія науки і техніки, доцент кафедри географії, екології та методики навчання природничих дисциплін, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ( м. Переяслав-Хмельницький).

 

16 жовтня 2008 року у читальному залі ДНСГБ УААН:
о 14-й  годині:
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Новосад Наталею Миколаївною на тему: «Діяльність академіка О.Н. Соколовського (1884–1959 рр.) у контексті розвитку сільськогосподарської науки та освіти в Україні».
Науковий керівник
– доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України, директор Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук Вергунов Віктор Анатолійович.

Офіційні опоненти:

Падалка Сергій Семенович – доктор історичних наук, професор, 07.00.07 – історія науки і техніки, Інститут історії України НАН України, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії і політики (м. Київ);

Канівець Віктор Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор, 07.00.07 – історія науки і техніки, Чернігівський державний інститут економіки і управління МОН України, завідувач кафедри аграрних технологій (м. Чернігів).

 

25 грудня 2008 року у читальному залі ДНСГБ УААН:
о 14-й  годині:
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Білоцерківською Аллою Сергіївною на тему: «Професор А.Г. Терниченко (1882-1927) – вчений, педагог, організатор сільськогосподарської науки та освіти в Україні».
Науковий керівник
– доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України, директор Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук Вергунов Віктор Анатолійович.

Офіційні опоненти:

Коцур Анатолій Петрович – доктор історичних наук, професор, 07.00.07 – історія науки і техніки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри української історії та етнополітики (м. Київ);

Деркач Олексій Павлович кандидат історичних наук, доцент, 07.00.07 – історія науки і техніки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування та обладнання лісового комплексу (м. Київ).

- 2009 -

26 лютого 2009 року у читальному залі ДНСГБ УААН:

о 14-й годині:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Пашківської Оксани Анатоліївни на тему: «Становлення та розвиток агрогрунтознавства в Україні у 20-х роках ХХ століття».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України, директор Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук Вергунов Віктор Анатолійович.

Офіційні опоненти:

 

Кучер Володимир Іванович - доктор історичниЗ науковими доповідями на пленарному засіданні зібрання вистауковими доповідями на пленарному засіданні зібрання виступили:="uk-UA" ALIGN="JUSTIFY"> о 10-й годині:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Приходько Тамари Миколаївни на тему: «Становлення та діяльність Харківського наукового-освітнього центру з ветеринарної паразитології(кінець ХІХ – початок ХХІ століття)».

Науковий керівник доктор ветеринарних наук, професор, академік Української академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України Стегній Борис Тимофійович, Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», директор.

Офіційні опоненти:

Михайлюк Віталій Павлович - доктор історичних наук, професор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри всесвітньої історії.

Бородай Ірина Сергіївна - кандидат історичних наук, Інститут розведення і генетики тварин УААН, провідний науковий співробітник наукової бібліотеки.


28 грудня 2009 року у читальному залі ДНСГБ УААН:

о 10-й годині:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Баранкової Надії Олегівни на тему: «Діяльність академіка М.В. Рево (1889-1962) у контексті розвитку мікробіології в Україні».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-коресподент УААН Волкогон Віталій Васильович, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН, директор.

Офіційні опоненти:

Шелепов Володимир Васильович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, головний науковий співробітник відділу наукового реферування, інформаційної та редакційно-видавничої роботи.

Бородай Ірина Сергіївна - кандидат історичних наук, Інститут розведення і генетики тварин УААН, провідний науковий співробітник наукової бібліотеки.

 

о 12-й годині:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Таргоні Наталії Сергіївни на тему: «Внесок академіка Л.В. Погорілого (1934-2003)» в розвиток випробувань сільськогосподарської техніки в Україні».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, член-коресподент УААН Войтюк Дмитро Григорович, Навчально-науковий технічний інститут Національного університету біоресурсів та природокористування, директор.

Офіційні опоненти:

Тарабрін Олексій Євгенович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, заступник директора з питань наукового менеджменту та маркетингу.

Журба Михайло Анатолійович - доктор історичних наук, професор, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, завідувач кафедри історії та археології слов’ян.


о 14-й годині:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Боденчук Людмили Сергіївни на тему: «Академік І.І. Лукін (1927-2004) – вчений, громадський діяч, організатор аграрно-економічної науки в Україні».

Науковий керівник – доктор економічних наук, академік УААН Юрчишин Володимир Васильович, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН, головний науковий співробітник.

Офіційні опоненти:

Власов Володимир Іванович - доктор сільськогосподарських наук, доктор економічних наук, професор, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН, заступник завідувача відділу зовнішньоекономічних зв’язків.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти та науки України, доцент кафедри географії, екології та методики навчання природничих дисциплін (м. Переяслав-Хмельницький).

- 2010 -

8 квітня 2010 року у читальному залі ДНСГБ УААН:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Сукманюк Олени Миколаївни на тему: «Еволюція наукових поглядів на відновлення деталей сільськогосподарських машин зварюванням та наплавленням».

Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Інженерної академії України Герук Станіслав Миколайович, Житомирський національний агроекологічний університет, завідувач кафедри технічної сервісу та інженерної екології.

Офіційні опоненти:

Тарабрін Олексій Євгенович – доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.
Деркач Олексій Павлович
– кандидат історичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри сільськогосподарських машинобудування та обладнання лісового комплексу.

 

6 липня 2010 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Піщенка Олега Володимировича на тему: «Діяльність академіка К.К. Гедройца (1872-1932) у становленні та розвитку сільськогосподарської науки України».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України Вергунов Віктор Анатолійович Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Волкогон Віталій Васильович – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-коресподент НААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології НААН, директор.
Чекрізов Іван Олексійович
– кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник заслужений працівник сільського господарства України, Полтавський інститут агропромислового виробництва ім. М.І. Вавилова, директор.

 

29 жовтня 2010 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Задорожної Ірини Станіславівни на тему: «Розвиток сільськогосподарської дослідної справи з польового кормовиробництва в Україні (30-ті роки – кінець ХХ століття)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Петриченко Василь Флорович, Інститут кормів НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Боговін Анатолій Власович - доктор сільськогосподарських наук, професор, ННЦ «Інститут землеробства НААН», головний науковий співробітник лабораторії луківництва.
Підпалий Іван Федорович
- доктор сільськогосподарських наук, професор, Вінницький національний аграрний університет, завідувач кафедри кормо виробництва, луківництва і сільськогосподарської меліорації.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Кушнарьової Вікторії Олександрівни на тему: «Академік Г.М. Висоцький (1865-1940) – вчений, педагог, організатор агролісомеліоративної дослідної справи в Україні»

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ, директор.

Офіційні опоненти:

Коцур Анатолій Петрович – доктор історичних наук, професор, київський національний університет імені Траса Шевченка при Кабінеті Міністрів України, завідувач кафедри української історії та етнополітики.
Ковальська Катерина Володимирівна
– кандидат історичних наук, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри географії, екології. Та методики навчання природничих дисциплін.

3. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Шейко Надії Володимирівни на тему: «Історія наукової думки з механізації подрібнення кормів у тваринництві».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, Мельник Юрій Федорович, Інститут розведення і генетики тварин НААН, провідний співробітник лабораторії популяційного моніторингу.

Офіційні опоненти:

Власов Володимир Іванович - доктор сільськогосподарських наук, доктор економічних наук, професор, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН, заступник завідувача відділу зовнішньоекономічних зв’язків.
Деркач Олексій Павлович
– кандидат історичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри сільськогосподарських машинобудування та обладнання лісового комплексу.

 

30 грудня 2010 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Корзун Олени Вікторівни на тему: «Становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (кінець ХІХ-початок ХХ ст.)»

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, заслужений працівник сільського господарства України Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ, директор.

Офіційні опоненти:

Тарабрін Олексій Євгенович – доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.
Глоба Ольга Федорівна
- кандидат історичних наук, доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Піпан Христини Мирославівни на тему: «Історія становлення та розвитку селекції пшениці озимої в Україні (кінець ХІХ-початок ХХІ ст.»

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Шелепов Володимир Васильович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Петренкова Віра Павлівна - доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН, м. Харків.
Жемела Григорій Пиминович
- доктор сільськогосподарських наук, професор, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава.

- 2011 -

 31 березня 2011 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки))) Скиртача Валентина Вікторовича на тему: «Становлення і розвиток селекції та насінництва цукрових буряків в Україні (друга половина XIX-XX X ст.)»

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Тарабрін Олексій Євгенович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Шелепов Володимир Васильович – доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Ожерельєва Валентина Миколаївна - кандидат історичних наук, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН, м. Харків.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Суші Сергія Казимировича на тему: «Професор В.І. Сазанов (1879-1967) - учений, педагог, організатор сільськогосподарської дослідної справи з агрономії в Україні».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Зубецьць Михайло Васильович, Національна академія аграрних наук України, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Писаренко Павло Вікторович – доктор сільськогосподарських наук, професор, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава.

Чекрізов Іван Олексійович - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Полтавський інститут агропромислового виробництва імені М.І. Вавилова НААН, м. Полтава.

 28 квітня 2011 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

на тему: «Науково-організаційний доробок О.Г. Алеші в антропології, етнології та агрономії України першої чверті XX ст.».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Журба Михайло Анатолійович – доктор історичних наук, професор, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова МОН України, м. Київ.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України, м. Переяслав-Хмельницький Київської області.


2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Бащенко Володимира Михайловича на тему: «Діяльність академіка В.П. Бурката (1939-2009) у контексті розвитку сільськогосподарської дослідної справи у тваринництві України».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Зубець Михайло Васильович, Національна академія аграрних наук України, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Ковтун Світлана Іванівна – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, Інститут розведення і генетики тварин НААН.

Костенко Олександр Іванович - кандидат сільськогосподарських наук, Національна академія аграрних наук України, м. Київ.

 

 

5 травня 2011 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Боднарчук Геннадія Леонідовича на тему: «Становлення та розвиток бджільництва в Україні».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Рядченко Володимир Григорович – доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, Державна наукова установа "Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу" НАН України, м. Київ.

Броварський Валерій Дмитрович - доктор сільськогосподарських наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ.

 

5 жовтня 2011 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Зубця Миколи Михайловича на тему: «Діяльність Київської дослідної станції тваринництва "Терезине" (1921-1986) у контексті розвитку вітчизняної зоотехнічної науки».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Савченко Юрій Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Інститут сільського господарства Полісся НААН України, м. Київ.

Власов Володимир Іванович - доктор сільськогосподарських наук, доктор економічних наук, професор ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, головний науковий співробітник відділу зовнішньоекономічних зв'язків, м. Київ.

 

25 листопада 2011 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Демиденко Надії Михайлівни на тему: «Діяльність П.І. Прокоповича (1775-1850) у становленні та розвитку вітчизняної бджільницької науки».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Коцур Анатолій Петрович – доктор історичних наук, професор, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, завідувач кафедри української історії та етнополітики, м. Київ.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України, м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Гриценко Надії Федорівни на тему: «Становлення та розвиток наукової думки про класифікацію грунтів».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН Рижук Сергій Миколайович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, головний науковий співробітник сектору наукознавства Центру історії аграрної науки, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Падалка Сергій Семенович – доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії та політики, м. Київ.

Пильтяй Оксана Миколаївна - кандидат історичних наук, ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України, старший викладач кафедри теорії і методики викладання трудового навчання та креслення, м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

 

26 листопада 2011 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Грищенко Тетяни Рубілівни на тему: «Вольф М.М. (1880-1933) - державний діяч, учений і один із організаторів сільськогосподарської дослідної справи в Україні».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Журба Михайло Анатолійович – доктор історичних наук, професор, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова МОН України, м. Київ.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України, м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

 

- 2012 -

 

23 лютого 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Коцур Надії Іванівни на тему: «Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні (друга половина XIX - 20-ті рр. XX століття)».

Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Борисенко Володимир Йосипович, Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри історії України.

Офіційні опоненти:

Курок Олександр Іванович – доктор історичних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри історії України, ректор.

Реєнт Олександр Петрович - доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут історії України НАН України, заступник директора з наукової роботи.

Робак Ігор Юрійович - доктор історичних наук, професор, Харківський національний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України, завідувач кафедри суспільних наук.

 

24 лютого 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Кунець Вікторії Вячеславівни на тему: «Еволюція наукової думки в галузях конярства на теренах України».

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН Руденко Євген Володимирович, Інститут тваринництва НААН, завідувач відділу екологічного моніторингу та якості продукції тваринного походження.

Офіційні опоненти:

Гамалія Віра Миколаївна - доктор історичних наук , Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України, старший науковий співробітник відділу історії науки і техніки.

Бородай Ірина Сергіївна - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник , Інститут розведення і генетики тварин НААН, начальник відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Глазунова Геннадія Опанасовича на тему: «Професор А.М.Сліпанський (1896-1942) – вчений, педагог, організатор аграрної науки України».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Журба Михайло Анатолійович - доктор історичних наук, професор , Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри історії та археології слов’ян.

Шаповал Юрій Іванович - доктор історичних наук, професор , Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, завідувач відділу етнополітології.

 

26 квітня 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Вісин Олени Олександрівни на тему: «Винахідницька та експериментально-конструкторська діяльність Б.П. Грабовського (1901–1966) в контексті розвитку вітчизняної науки і техніки».

Науковий консультант доктор фізико-математичних наук, професор Шендеровський Василь       Андрійович, Інститут фізики Національної академії наук України, провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики.

Офіційні опоненти:

Савчук Варфоломій Степанович - доктор історичних наук, професор , Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, професор кафедри теоретичної фізики.

Деркач Олексій Павлович - кандидат історичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів та природокористування України, доцент кафедри автотракторного сільсько- і лісогосподарського машинобудування.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Сташкіної Альони Федорівни на тему: «Еволюція наукової думки в організації садово-паркових ансамблів на південному березі Криму (перша половина XVIII - початок XXI ст.)».

Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор Тарабрін Олексій Євгенович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, заступник директора з наукового менеджменту та маркетингу.

Офіційні опоненти:

Кондратенко Петро Васильович - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Інститут садівництва НААН, головний науковий співробітник відділу післязбиральної обробки плодів та агрохімічних досліджень.

Плугатар Юрій Володимирович - доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр НААН, заступник директора з науково-виробничих питань.

 

27 квітня 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Красніцького Володимира Йосиповича на тему: «Математичні методи для вирішення наукових проблем вітчизняної агрономії у першій половині XX століття».

Науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, доктор габілітації сільськогосподарських наук, професор Вергунова Ірина Миколаївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри математичної інформатики факультету кібернетики.

Офіційні опоненти:

Тарабрін Олексій Євгенович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, заступник директора з наукового менеджменту та маркетингу.

Піщенко Олег Володимирович - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Прилуцька дослідна станція "Нікітського ботанічного саду" - Національного наукового центру НААН, директор.

 

29 червня 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Вільчинської Дарії Володимирівн на тему: «Сільськогосподарська дослідна справа в Київському політехнічному інституті імені Імператора Олександра ІІ (1898-1917 рр.)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Петренкова Віра Павлівна - доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України, заступник директора з наукової роботи.

Каленська Світлана Михайлівна - доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри рослинництва.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Курбатської Олени Іванівни на тему: «Діяльність члена-кореспондента ВАСГНІЛ Ф.Ф. Ейснера (1916-1986) у контексті розвитку вітчизняної зоотехнічної науки».

Науковий керівник кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Бородай Ірина Сергіївна, Інститут розведення і генетики тварин НААН, начальник відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури.

Офіційні опоненти:

Гамалія Віра Миколаївна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, професор кафедри суспільних та гуманітарних наук.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доцент кафедри географії, екології та методики навчання.

 

07 липня 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Євича Петра Петровича на тему: «Діяльність Миронівської селекційно-дослідної станції (1911-1968) у контексті розвитку вітчизняної сільськогосподарської науки».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Бащенко Михайло Іванович, Інститут розведення і генетики тварин НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Шелепов Володимир Васильович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування.

Піщенко Олег Володимирович - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Прилуцька дослідна станція "Нікітського ботанічного саду" - Національного наукового центру НААН, директор.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Опари Надії Миколаївни на тему: «Третьяков С.Ф. (1872-1918) – вчений та організатор сільськогосподарської дослідної справи в агрономії України».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Шелепов Володимир Васильович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування.

Сайко Віктор Федорович - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, ННЦ "Інститут землеробства НААН", радник дирекції.

 

05 жовтня 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Лісковець Cвітлани Михайлівни на тему: «Яків Пилип Кулик (1793 – 1863) – вчений, педагог, організатор науки ».

Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Шендеровський Василь Андрійович, Інститут фізики Національної академії наук України, провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики.

Офіційні опоненти:

Литвинко Алла Степанівна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України, провідний науковий співробітник відділу історії науки і техніки.

Вергунова Ірина Миколаївна - кандидат фізико-математичних наук, доктор габілітації сільськогосподарських наук, професор, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, професор кафедри математичної інформатики.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Колодки Ігоря Леонідовича на тему: «Діяльність В.С. Крамарова (1906–1986) в контексті розвитку сільськогосподарського машинознавства України».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України Вожегова Раїса Анатоліївна, Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України, директор .

Офіційні опоненти:

Тарабрін Олексій Євгенович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, заступник директора з наукового менеджменту та маркетингу.

Лінник Микола Кіндратович - доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НААН, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу.

 

6 жовтня 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук (спеціальність 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук) Присяжнюка Миколи Володимировича на тему: «Розвиток сільськогосподарської дослідної справи УСРР у 20-х рр. ХХ століття: науково-організаційні засади».

Науковий керівник академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор Зубець Михайло Васильович, радник Президента НААН.

Офіційні опоненти:

Адамень Федор Федорович - академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», професор кафедри загального землеробства.

Власов Володимир Іванович - доктор сільськогосподарських наук, доктор економічних наук, професор, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», головний науковий співробітник відділу стратегічного планування, моделювання та зовнішньоекономічних зв’язків.

Слюсар Іван Тимофійович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», головний науковий співробітник відділу сівозмін і землеробства на меліорованих землях.

 

29 листопада 2012 року у читальному залі ДНСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Соколюк Юлії Олександрівни на тему: «Діяльність науково-консультаційної ради Народного комісаріату земельних справ УСРР (1927-1930) з розвитку сільськогосподарської дослідної справи».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Рижук Сергій Миколайович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник сектору наукознавства Центру історії аграрної науки.

Офіційні опоненти:

Падалка Сергій Семенович - доктор історичних наук, професор, Інститут історії України Національної академії наук України, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії та політики.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди", Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доцент кафедри біології та методики навчання.

 

21 грудня 2012 року у читальному залі ННСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Комликової Галини Іванівни на тему: «Зародження, становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Сумщині».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук Присяжнюк Микола Володимирович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, провідний науковий співробітник сектору наукознавства.

Офіційні опоненти:

Гамалія Віра Миколаївна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Київський університет ім. Б. Грінченка МОНмолодьспорту України, професор кафедри теорії та історії педагогіки.

Ожерельєва Валентина Миколаївна - кандидат історичних наук, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, провідний науковий співробітник лабораторії координації роботи з науково-методичними центрами та головними галузевими науковими установами.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Островської Наталії Миколаївни на тему: «Діяльність професора М.А. Єгорова (1879–1942) зі становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні».

Науковий керівник доктор економічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН Супіханов Борис Карабайович, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник сектору наукознавства.

Офіційні опоненти:

Журба Михайло Анатолійович - доктор історичних наук, професор, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри історії та археології слов’ян.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доцент кафедри географії, екології та методики навчання.

 

- 2014 -

28 травня 2014 року у читальному залі ННСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Муханова Валентина Миколайовича на тему: «Історичний розвиток наукового забезпечення культури сої в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Петриченко Василь Флорович, Національна академія аграрних наук України, президент.

Офіційні опоненти:

Куйбіда Віктор Віталійович - доктор історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», декан факультету фізичного виховання.

Михайлюк Олена Ігорівна - кандидат історичних наук, доцент, Луганський національний аграрний університет, доцент кафедри історії та українознавства.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Василюка Петра Миколайовича на тему: «Становлення та розвиток наукових засад сортовипробування в Україні (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Коцур Надія Іванівна - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

Ожерельєва Валентина Миколаївна - кандидат історичних наук, Інститут рослинництва імені В.Я.Юр’єва НААН, провідний науковий співробітник лабораторії маркетингових досліджень та трансферу інновацій.

 

23 вересня 2014 року у читальному залі ННСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Гребенюк Ірини Валеріївни на тему: «Діяльність академіка Б.М. Рожественського (1874–1943) в контексті становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні".

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Петренкова Віра Павлівна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник лабораторії стійкості до біотичних чинників.

Офіційні опоненти:

Падалка Сергій Семенович - доктор історичних наук, професор, Інститут історії України Національної академії наук України, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії та політики.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри біології та методики навчання.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Мерко Ольги Михайлівни на тему: «Науково-педагогічна та організаційна діяльність професора М.М. Клєпініна в контексті розвитку природничих наук на території Криму (кінець XIX–перша третина XX ст.)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Курок Олександр Іванович - доктор історичних наук, професор, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент кафедри географії, екології та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

 

23 грудня 2014 року у читальному залі ННСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Діденко Ольги Миколаївни на тему: «Академік ВУАН Орженцький Р.М. (1863–1923) – вчений, педагог та один із організаторів статистичної науки в Україні".

Науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, професор, Вергунова Ірина Миколаївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

Гамалія Віра Миколаївна - доктор історичних наук, професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства освіти і науки України.

Красніцька Ганна Миколаївна - кандидат історичних наук, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Страйгородської Людмили Іванівни на тему: «Діяльність члена-кореспондента ВУАН В.О. Поггенполя в контексті розвитку вітчизняної метеорологічної науки (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Куйбіда Віктор Віталійович - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, декан факультету фізичного виховання.

Ожерельєва Валентина Миколаївна - кандидат історичних наук, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, провідний науковий співробітник лабораторії маркетингових досліджень та трансферу інновацій.

 

24 грудня 2014 року у читальному залі ННСГБ НААН:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Липової Юлії Дмитрівни на тему: «Діяльність професора А. К. Скороходька у контексті розвитку вітчизняної зоогігієнічної науки (20-ті – перша половина 50-х років ХХ століття)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор.

Офіційні опоненти:

Коцур Надія Іванівна - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

Приходько Тамара Миколаївна - кандидат історичних наук, Харківська державна зооветеринарна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України, завідувач кафедри філософії і історії України.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Савченко Людмили Григорівни на тему: «Діяльність академіка НАН України О.М. Онищенка з розвитку вітчизняної аграрно-економічної науки (друга половина XX – початок XХI ст.)».

Науковий керівник доктор економічних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України Юрчишин Володимир Васильович, Державна установа „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, головний науковий співробітник.

Офіційні опоненти:

Курок Олександр Іванович - доктор історичних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, ректор.

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доцент кафедри географії, екології та методики навчання».

 

- 2015 -

20 січня 2015 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Ситнікової Анастасії Сергіївни на тему: «Науково-організаційна діяльність Сортівничо-насіннєвого управління Цукротресту в розвитку сільськогосподарської дослідної справи в УСРР (1920-ті роки XX століття)».

Науковий керівник кандидат сільськогосподарських наук Дмитрієва Христина Мирославівна, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, завідувач сектору наукової бібліографії та біографістики.

Офіційні опоненти:

Литвинко Алла Степанівна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, провідний науковий співробітник відділу історії науки й техніки.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри біології та методики навчання.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Дем’яновського Олександра Юрійовича на тему: «Становлення і розвиток наукової думки у племінній справі у тваринництві України (друга половина ХІХ ст. – 1941 р.)».

Науковий керівник доктор історичних наук, старший науковий співробітник Бородай Ірина Сергіївна, Інститут розведення і генетики тварин Національної академії аграрних наук України, начальник відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури.

Офіційні опоненти:

Падалка Сергій Семенович - доктор історичних наук, професор, Інститут історії України Національної академії наук України, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії і політики.

Кунець Вікторія Вячеславівна - кандидат історичних наук, Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України, старший науковий співробітник лабораторії досліджень з питань інтелектуальної власності, науково-інформаційних технологій та маркетингу інновацій.

 

26 березня 2015 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Сільченко Ірини Вікторівни на тему: «Член-кореспондент АН УРСР В.П. Зосимович (1899–1981) – вчений та організатор вітчизняної дослідної справи з генетики і селекції цукрових буряків».

Науковий керівник доктор біологічних наук Лісневич Лариса Олексіївна, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, старший науковий співробітник.

Офіційні опоненти:

Куйбіда Віктор Віталійович - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», декан факультету фізичного виховання.

Ожерельєва Валентина Миколаївна - кандидат історичних наук, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН, провідний науковий співробітник лабораторії маркетингових досліджень та трансферу інновацій.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Щиголь Ганни Станіславівни на тему: «Науково-організаційна діяльність професора Д.Ф. Лихваря з розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні (20-ті–80-ті рр. ХХ ст.)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Пилипчук Олег Ярославович - доктор біологічних наук, професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту МОН України, завідувач кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності».

Ковальська Катерина Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доцент кафедри географії, екології та методики навчання.

 

27 травня 2015 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Шемаєва Олександра Олександровича на тему: «Діяльність професора М. В. Рязанцева у контексті розвитку вітчизняної ветеринарної медицини та фізіології тварин (80-ті рр. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.)».

Науковий керівник доктор історичних наук, старший науковий співробітник Бородай Ірина Сергіївна, Інститут розведення і генетики тварин НААН, начальник відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури.

Офіційні опоненти:

Куйбіда Віктор Віталійович - доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», декан факультету фізичного виховання.

Приходько Тамара Миколаївна - кандидат історичних наук, Харківська державна зооветеринарна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України, завідувач кафедри філософії і історії України.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Підгайної Тетяни Миколаївни на тему: «Діяльність К. І. Осьмака з науково-організаційного забезпечення сільського господарства України (10 – 20-ті роки ХХ ст.)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Гамалія Віра Миколаївна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Державний економіко-технологічний університет транспорту МОН України, завідувач кафедри «Суспільні та гуманітарні науки».

Шаповал Юрій Іванович - доктор історичних наук, професор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки.

 

26 червня 2015 року у читальному залі ННСГБ НААН

о 12.00 годині:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) Юдіної Ксенії Євгеніївни на тему: «Розвиток вітчизняної дослідної справи з фізіології травлення у свиней у 20—80-х роках ХХ століття».

Наукові керівники:

доктор біологічних наук, професор, академік НААН, Коваленко Віктор Федорович, Інститут свинарства та АПВ Національної академії аграрних наук України, завідувач лабораторії фізіології.

доктор сільськогосподарських наук, професор, Волощук Василь Михайлович, Інститут свинарства та АПВ Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Бородай Ірина Сергіївна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця Національної академії аграрних наук України, начальник відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури.

Кунець Вікторія Вячеславівна - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України, старший науковий співробітник лабораторії досліджень з питань інтелектуальної власності, науково-інформаційних технологій та маркетингу інновацій.

 о 14.00 годині:

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Татарчук Людмили Михайлівни на тему: «Діяльність Полтавського дослідного поля в контексті становлення та розвитку вітчизняної науки агрономії і тваринництва (1884–1930 рр.)».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Вергунов Віктор Анатолійович, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, директор.

Офіційні опоненти:

Курок Олександр Іванович - доктор історичних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, ректор.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доцент кафедри біології та методики навчання.

 

 

 

 

 
сайт создан компаниейй web студия