Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нові надходження ННСГБ НААН

 • 2015 квітень

  1 Садівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Ін-т садівництва НААН України; редкол. І. В. Гриник [та ін.]. - Київ : [б. и.], 1964 - .Вип. 68. - 2014. - 378 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  2 Аграрний вісник Причорномор'я [Текст] : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики та продовольства України, Одеський держ. аграр. ун-т; редкол. В. П. Герасименко [та ін.]. - Одеса : ТЕС.Вип. 70. - 2013. - 130 с. - (Біологічні науки). - Бібліогр. в кінці ст.
  3

  Житомирський національний агроекологічний університет

  Вісник Житомирського національного агроекологічного університету [Текст] : наук.-теорет. зб. / редкол. : В. М. Микиктюк (голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : [б. и.], 1998 - .№ 1 (39), т. 1. - 2014. - 280 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  4 Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК [Текст]. Т. 2. № 1 / Дніпропетровський держ. аграр.-економ. ун-т ; редкол. А. С. Кобець (голов. ред.) [та ін.]. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2014. - 168 с.
  5 Агрохімія і грунтознавство [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського"; ред. С. А. Балюк (відпов. ред.) [та ін.]. - Харків : [б. и.], 1966 - .Охорона грунтів - основа сталого розвитку України : спец. вип. до 9-го з"їзду УТГА (30 черв. - 4 лип. 2014 р., м. Миколаїв) , Кн. 2 : Грунтознавство і меліорація грунтів. - 2014. - 382 с.
  6 Агрохімія і грунтознавство [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського"; ред. С. А. Балюк (відпов. ред.) [та ін.]. - Харків : [б. и.], 1966 - .Охорона грунтів - основа сталого розвитку України : спец. вип. до 9-го з"їзду УТГА (30 черв. - 4 лип. 2014 р., м. Миколаїв) , Кн. 1 : Пленарні доповіді. - 2014. - 206 с.
  7 Агрохімія і грунтознавство [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського"; ред. С. А. Балюк (відпов. ред.) [та ін.]. - Харків : [б. и.], 1966 - .Охорона грунтів - основа сталого розвитку України : спец. вип. до 9-го з"їзду УТГА (30 черв. - 4 лип. 2014 р., м. Київ) , Кн. 3 : Охорона грунтів від ерозії і техногенного забрудення, рекультивація, агрохімія, біологія грунтів. - 2014. - 346 с.
  8

  Степасюк, Л. М.

  Довідник з економіки і фінансів підприємства [Текст] / Л. М. Степасюк, Н. М. Суліма, О. В. Величко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : ЦП "Компринт", 2014. - 200 с. - ISBN 978-617-7202-03-4
  9

  Вергунов, Віктор Анатолійович

  Професор Єнкен Борис Карлович (1873-1943) - учений-селекціонер, педагог, організатор суспільної агрономії та вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи [Текст] : наук. доп. / В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. - Київ : ФОП "Корзун Д. Ю.", 2014. - 28 с.
  10 Агрохімічне забезпечення землеробства України на період до 2020 року [Текст] : концеп. полож. / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" ; ред.: С. А. Балюк, А. С. Заришняк, М. В. Лісовий. - Харків : Міськдрук, 2013. - 58 с. - ISBN 978-617-619-125-4
  11

  Сіра, Ю.В.

  Молочна промисловість: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / Ю. В. Сіра, О. В. Коваленко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т прод. ресурсів. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2014. - 90 с. - ISBN 978-966-669-449-5
  12

  Панченко, О. В.

  Кондитерська галузь України: стан та перспективи розвитку [Текст] / О. В. Панченко, О. В. Коваленко, О. П. Печенога ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т прод. ресурсів. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2014. - 68 с. - ISBN 978-966-669-453-2
  13

  Бокій, О. В.

  Ринок хлібобулочних і макаронних виробів: потреби суспільства та потенціал забезпечення [Текст] / О. В. Бокій, О. В. Коваленко, О. П. Печенога ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т прод. ресурсів. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2014. - 96 с. - ISBN 978-966-669-450-1
  14 Оцінювання стану грунтів України та їхньої привабливості для інвестування [Текст] = Invested attraction of an arable lands for Ukraine (the method of determination and mapping-analytical estimation) : рекомендації / В. В. Медведєв, І. В. Пліско, О. М. Бігун, С. М. Шейко ; Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". - Харків : Міська друкарня, 2013. - 28 с. - ISBN 978-617-619-136-0
  15 Охорона грунтів [Текст] : матер. Міжнар. наук.-паркт. конф. "Агрохім. служба України: роль і місце в розвитку АПК держави". Вип. 1 / М-во аграр. політики та продовольства України, ДУ "Ін-т охорони грунтів України" ; ред. І. П. Яцук (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. и.], 2014. - 402 с. З нагоди 50-річчя агрохім. служби України
  16

  Губанова, Т. О.

  Правове забезпечення державного фінансового контролю в Україні [Текст] : монографія / Т. О. Губанова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : ЦП "Компринт", 2014. - 154 с. - ISBN 978-617-7202-00-3
  17

  Луцький національний технічний університет.

  Сільськогосподарські машини [Текст] : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України , Луцький нац. техн. ун-т; редкол. В. І. Шваб'юк. - Луцьк : РВВ ЛНТУ. Вип. 28. - 2014. - 146 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  18 Агровимоги до передпосівного обробітку щодо структурного складу та щільності будови грунту з урахуванням розміру насіння сільськогосподарських культур [Текст] : рекомендації / В. В. Медведєв, І. В. Пліско, О. М. Бігун, С. І. Хекало ; Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". - Харків : Міськдрук, 2013. - 24 с. - ISBN 978-617-619-135-3
  19

  Коткова, Н. С.

  Виробництво етилового спирту в Україні та продукції на його основі: тенденції розвитку і потенціал забезпечення [Текст] / Н. С. Коткова, О. В. Коваленко, О. П. Печенога ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т прод. ресурсів. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2014. - 80 с. - ISBN 978-966-669-451-8
  20

  Мідляр, А. К.

  Основи event-менеджменту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за спец. "Менеджмент організ. і адмініструв." / А. К. Мідляр, Л. Г. Шморгун, М. Р. Ковальський. - Житомир : Рута, 2014. - 52 с. - ISBN 987-617-581-222-8
  21

  Волощук, М. Д.

  Ерозія грунтів України: еволюція теорії та практики [Текст] : монографія / М. Д. Волощук, Н. І. Петренко, С. В. Яценко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Київ : Нілан-ЛТД, 2014. - 326 с. - (Іст.-бібліогр. серія "Аграр. наука України в особах, док., бібліогр." ; кн. 73). - ISBN 978-617-7212-01-9
  22

  Медведев, В. В.

  Физические свойства и обработка почв в Украине [Текст] / В. В. Медведев ; Нац. акад. аграр. наук Украины, ННЦ "Ин-т почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского". - Харьков : Город. типография, 2013. - 224 с. - ISBN 978-617-619-137-7
  23

  Медведєв, В. В.

  Інвестиційна привабливість орних земель України (методика визначення і картографо-аналітичні оцінки) [Текст] = Invested attraction of an arable lands for Ukraine (the method of determination and mapping-analytical estimation) / В. В. Медведєв, І. В. Пліско, О. М. Бігун ; Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". - Харків : [б. и.], 2014. - 186 с. - ISBN 978-617-7188-67-3
  24

  Адаменко, Т. І.

  Агрокліматичне зонування території України з врахуванням зміни клімату [Текст] / Т. І. Адаменко. - Київ : [б. и.], 2014. - 16 с. - ISBN 978-617-7219-01-8
  25 Наукова та інноваційна діяльність в Україні 2013 [Текст] : стат. зб. / Держ. служба статистики України ; відп. за вип. О. О. Кармазін. - Київ : Консультант, 2014. - 314 с. - ISBN 978-966-8459-40-5
  26 Сільське господарство України. 2013 = Agriculture of Ukraine : стат. зб. / Держ. служба статистики України ; ред. Н. С. Власенко. - Київ : [б. и.], 2014. - 400 с. - ISBN 978-966-8459-41-2
  28 Теоретична механіка [Текст] : навч. посіб. для практ. занять / Г. М. Калетнік, В. М. Булгаков, І. В. Гриник [та ін.]. - Київ : Аграр. наука, 2014. - 576 с. - ISBN 978-966-540-372-2
  29

  Шмаглій, О. Б.

  Плодоовочевий комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / О. Б. Шмаглій, О. В. Коваленко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т прод. ресурсів. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2014. - 72 с.
  30 Методики проведення досліджень у буряківництві [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків ; упоряд.: М. В. Роїк, Н. Г. Гізбуллін, В. М. Сінченко [та ін.]. - Київ : ФОП "Корзун Д. Ю.", 2014. - 374 с.
  31 Наукові основи удобрення пшениці озимої за даними грунтово-рослинної діагносики [Текст] : рекомендації / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського" ; розроб. М. М. Мірошниченко, О. В. Доценко, Є. В. Панасенко, В. М. Ніконенко. - Харків : [б. и.], 2013. - 32 с. - ISBN 978-966-2785-65-4
  32

  Колтунов, В. А.

  Ресурсний потенціал сортименту картоплі [Текст] : монографія / В. А. Колтунов, Н. І. Войцешина, М. М. Фурдига ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. - 324 с. - ISBN 978-966-629-680-4
  33 Застосування бактеріальних препаратів у ресурсоощадних агротехнологіях на чорноземних грунтах Лівобережного Лісостепу України [Текст] : рекомендації / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського" ; розроб.: М. М. Мірошниченко, О. В. Доценко, О. І. Маклюк [та ін.]. - Харків : [б. и.], 2013. - 24 с. - ISBN 978-966-2785-66-1
  34

  Національний університет біоресурсів і природокористування України.

  Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] : зб. наук. пр. / редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] . - Київ : [б. и.], 1997 - .Вип. 183, ч. 2. - 2013. - 314 с. - (Агрономія). - Бібліогр. в кінці ст.
  35

  Національний університет біоресурсів і природокористування України.

  Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] / ред. Д. О. Мельничук [та ін]. - Київ : [б. и.], 1997 - .Вип. 187, ч. 3. - 2013. - 338 с. - (Лісівництво та декоративне садівництво). - Бібліогр. в кінці ст.
  36

  Національний університет біоресурсів і природокористування України.

  Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] : зб. наук. пр. / редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] . - Київ : [б. и.], 1997 - .Вип. 176. - 2012. - 300 с. - (Агрономія). - Бібліогр. в кінці ст.
  37

  Національний університет біоресурсів і природокористування України.

  Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] : зб. наук. пр. / редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] . - Київ : [б. и.], 1997 - .Вип. 184, ч. 2. - 2013. - 294 с. - (Техніка та енергетика АПК). - Бібліогр. в кінці ст.
  38

  Національний університет біоресурсів і природокористування України.

  Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] : зб. наук. пр. / редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] . - Київ : [б. и.], 1997 - .Вип. 183, ч. 1. - 2013. - 234 с. - (Агрономія). - Бібліогр. в кінці ст.
  39

  Національний університет біоресурсів і природокористування України.

  Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] : зб. наук. пр. / редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] . - Київ : [б. и.], 1997 - .Вип. 188, ч. 3. - 2013. - 238 с. - (Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва). - Бібліогр. в кінці ст.
  40

  Уминський, С. М.

  Організація технічного сервісу в сільськогосподарському виробництві [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. уч. закл. / С. М. Уминський, В. П. Чучуй, С. В. Інютін ; М-во аграр. політики та продовольства України, Одеський держ. аграр. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2014. - 228 с. - ISBN 978-617-7054-32-9
  41

  Рибалко, Ліна.

  Навчання природничих предметів на засадах еколого-еволюційного підходу в загальноосвітніх навчальних закладах: теорія і практика [Текст] : монографія / Л. Рибалко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Полтава : ФОП Мирон І. А., 2014. - 400 с. - ISBN 978-966-97306-2-6
  42

  Степанов, В. Н.

  Матрично-инцидентностный анализ социально-экономико-экологических процессов (Теоретико-методологические и прикладные основы) [Текст] : монография / В. Н. Степанов, Е. В. Степанова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исследований. - Одесса : Интерпринт, 2013. - 170 с. - ISBN 978-966-02-6591-2
  43 Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні [Текст] : матер. наук.-практ. круглого столу (21 бер. 2014 р., м. Запоріжжя) / Класич. приватний ун-т ; редкол. В. М. Огаренко [та ін.]. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2014. - 156 с.
  44

  Тернавский, А. И.

  Фотоника биологических структур [Текст] : уч.-метод. пособ. / А. И. Тернавский. - Киев : Знания Украины , 2014. - 100 с.
  45 Неорганічна хімія та хімічна екологія. Вибрані глави. р-елементи V групи [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. хім. ф-ту за напрямом підгот. 6.040101 "Хімія" / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Хім. ф-т, Каф. неорган. хімії та хім. екології ; уклад. Т. Л. Ракитська, Т. В. Кокшарова, Г. П. Сохраненко, А. С. Труба. - Одеса : Астропринт, 2013. - 76 с. - ISBN 978-966-190-801-6
  46

  Дейнега, М. А.

  Меліорація земель сільськогосподарського призначення в Україні: аграрно-правовий аспект [Текст] : монографія / М. А. Дейнега. - Київ : [б. и.], 2013. - 220 с. - ISBN 978-966-660-907-9
  47

  Куприянова, Анна.

  Прибыльное разведение свиней быстрорастущих пород [Текст] / А. Куприянова. - Харьков : Виват, 2015. - 256 с. - ISBN 978-617-7203-01-7
  48

  Славова, Т. В.

  Сільськогосподарська радіоекологія в Україні: історичні витоки, становлення, розвиток [Текст] : монографія / Т. В. Славова, В. А. Вергунов, В. П. Славов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомирський нац. агроекол. ун-т, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 226 с. - ISBN 978-966-485-170-8
  49

  Берека, О. М.

  Знезаражуюча обробка зерна в електричному полі високої напруженості [Текст] : монографія / О. М. Берека, С. М. Усенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т енергетики і автоматики. - Київ : ЦП "Компринт", 2014. - 190 с. - ISBN 978-617-7144-98-3
  50

  Горшкова, Л. М.

  Формування дослідницької компетентності з ботаніки і фізіології рослин у майбутніх учителів біології [Текст] : монографія / Л. М. Горшкова, Л. В. Коваль ; М-во освіти і науки України, Глухівський нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. - 176 с.
  51 Економіка аграрного виробництва [Текст] : навч.-метод. посіб. для освітньо-кваліфікац. рівня "Бакалавр" напряму "Процеси, машини та обладн. АПВ" / Е. В. Добровольська, І. М. Бендера, М. В. Місюк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики та продовольства України. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2014. - 272 с. - ISBN 978-617-539-175-4
  52

  Колодеєв, Є. І.

  Гідроекологічні показники водопостачання та водовідведення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. І. Колодеєв, М. В. Захарова ; М-во освіти і науки України, Одеський держ. екол. ун-т. - Одеса : Екологія , 2013. - 124 с. - ISBN 978-966-8740-97-8
  53 Коринебактерии. Роль в патологии человека и животных [Текст] / Ю. Л. Волянский, С. В. Бирюкова, О. В. Шаповалова [и др.] ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Нац. акад. мед. наук Украины, М-во здравоохранения Украины. - [Б. м.] : ФОП Бровин А. В., 2014. - 252 с. - ISBN 978-966-2445-85-5
  54

  Тараканов, Н. Л.

  Региональные логические системы: проблемы формирования и развития [Текст] : монография / Н. Л. Тараканов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исследований. - Одесса : [б. и.], 2013. - 312 с. - ISBN 978-966-02-6661-2
  55 Біофізика [Текст] : курс лекцій / С. О. Таланов, О. А. Федоренко, О. І. Плиска, В. В. Лазоришинець. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 210 с. - ISBN 978-966-660-931-4
  56 Фізіологія та біохімія рослин. Малий практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. О. Авксентьєва, В. В. Жмурко, А. С. Щоголєв, Ю. Ю. Юхно. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 152 с.
  57 Методичні підходи до агрегованої економічної оцінки водних ресурсів як складової природного багатства України [Текст] / М. А. Хвесик, Л. В. Левковська, А. М. Сундук [та ін.] ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. - 36 с. - ISBN 978-966-02-7282-8
  58 Екологічне оподаткування [Текст] : зб. наук. праць за результатами наук.-практ. заходів / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. подат. служби України, Нац. акад. правових наук України, Наук.-досл. ін.-т фін. права ; редкол. Л. Л. Тарангул [та ін.]. - Київ : Алерта, 2013. - 198 с. - ISBN 978-617-566-265-6
  59

  Szikura, József.

  A viláflóra virágos növényei terméseinek és magvainak alakkörei [Текст] / J. Szikura ; II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. - Ungvár ; Ужгород : [s. n.], 2014. - 376 с.

  Перевод заглавия: Морфологічні особливості плодів та насіння квіткових рослин світової флори
  60

  Капрельянц, Л. В.

  Соевые продукты и ингредиенты: химия, технология, использование [Текст] : монография / Л. В. Капрельянц, Т. В. Шпырко, Л. В. Труфкати. - Одесса : ТЭС, 2014. - 196 с. - ISBN 978-617-7054-34-3
  61

  Бабаянц, О. В.

  Основы селекции и методология оценок устойчивости пшеницы к возбудителям болезней [Текст] / О. В. Бабаянц, Л. Т. Бабаянц. - Одесса : СГИ-НЦСС, 2014. - 402 с. - ISBN 978-966-413-479-5
  62

  Герасимчук, З. В.

  Маркетинг природно-заповідних територій [Текст] : монографія / З. В. Герасимчук, Т. М. Микитин, А. Ю. Якимчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцький нац. техн. ун-т. - Луцьк : ЛНТУ, 2012. - 246 с. - ISBN 978-966-1532-80-8
  63

  Божко, Л. Ю.

  Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Ю. Божко ; М-во освіти і науки України, Одеський держ. екол. ун-т. - Одеса : Екологія, 2013. - 240 с. - ISBN 978-966-8740-92-3
  64

  Петрух, Л. І.

  Флуорени вірулоцидної дії. Противірусна активність флуренізиду і перспектива застосування у боротьбі з біотероризмом [Текст] / Л. І. Петрух ; Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького М-ва охорони здоров'я України. - Львів : [б. и.], 2014. - 210 с. - ISBN 978-617-607-549-3
  65

  Горожанкін, С. А.

  Технічні характеристики сучасних автотракторних двигунів внутрішнього згоряння [Текст] : довідник / С. А. Горожанкін, А. В. Чухаркін ; М-во освіти і науки України. - Макіївка : Донбас. нац. акад. буд-ва та архітектури, 2014. - 262 с. - ISBN 978-617-599-031-5
  66

  Василенко, І. А.

  Збірник задач та вправ з екології та хімії навколишнього середовища [Текст] : навч. посіб. / І. А. Василенко, О. А. Півоваров, С. О. Куманьов. - 2-е вид., перероб. і доп. - Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. - 226 с. - ISBN 978-617-7109-25-8
  67 Ветеринарно-санітарна експертиза. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Зажарська, Р. С. Куцак, І. А. Бібен, Л. В. Кунєва. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2014. - 192 с. - ISBN 978-966-2445-86-2
  68 Лісовиробничий комплекс: екологічні аспекти [Текст] : монографія / І. М. Озарків, М. Г. Адамовський, В. М. Максимів [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 264 с. - ISBN 978-617-655-103-4
  69

  Скиба, Юрій Андрійович.

  Формування управлінських компетенцій майбутніх екологів на засадах збалансованого розвитку: теорія і практика [Текст] : монографія / Ю. А. Скиба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - 440 с. - ISBN 978-966-660-886-7
  70

  Коваль, О. М.

  Розвиток ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки в Україні [Текст] : монографія / О. М. Коваль ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Четверта хвиля, 2014. - 286 с. - ISBN 978-966-529-296-8
  71 Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин [Текст] : монографія / В. М. Барановський, М. І. Підгурський, М. Р. Паньків [та ін.]. - Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. - 352 с. - ISBN 978-966-305-061-4
  72

  Басюркіна, Н. Й.

  Агропромислові формування в забезпеченні продовольчої безпеки [Текст] : монографія / Н. Й. Басюркіна ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2013. - 442 с. - ISBN 978-966-02-6930-9
  73

  Гончаров, В. М.

  Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності виробництва свинини [Текст] : монографія / В. М. Гончаров, Л. І. Дубравіна ; Луганський нац. аграр. ун-т. - Луганськ : Прес-експрес, 2014. - 176 с. - ISBN 978-966-2327-38-0
  74

  Красільнікова, Лариса Олексіївна.

  Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи [Текст] : підручник / Л. О. Красільнікова, О. О. Авксентьєва, Ю. О. Садовниченко ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. - 260 с. - ISBN 978-966-623-988-7
  75 Гідрометеорологічні аспекти техногенного впливу на довкілля Дніпропетровської області [Текст] : монографія / А. С. Горб, Д. О. Довганенко, Л. В. Доценко [та ін.]. - Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. - 232 с. - ISBN 978-617-7109-13-5
  76 Аналіз впливу асоціації з Європейським Союзом на агропромисловий сектор Чернігівського та Миколаївського регіонів [Текст] / В. М. Бойко, Д. М. Дибченко, Р. М. Олексенко [та ін.] ; Сіверський ін-т регіон. дослідж., Міжнародний фонд "Відродження". - Чернігів : Сівер. центр післядипл. освіти, 2014. - 116 с. - ISBN 978-617-7062-13-3
  77 Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах [Текст] : матер. 10-ї (Ювілейної) Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 130-річчю НУХТ (23-24 трав. 2014 р., м. Київ) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій, М-во аграр. політики та продовольства України [та ін.] ; редкол. С. В. Іванов [та ін.]. - Київ : НУХТ, 2014. - 196 с.
  78

  Дніпропетровський університет.

  Вісник Дніпропетровського університету [Текст] : сборник научных трудов / М-во освіти і наук України; редкол.: М. В. Поляков (голова) [та ін.]. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ ім. О. Гончара, 1993 - .№ 1/2, т. 22. - 2014. - 232 с. - (Сер.: "Історія і філософія науки і техніки" ; вип. 22). - Бібліогр. в кінці ст.
  79

  Кривилева, С. П.

  Минералы и горные породы [Текст] : уч. пособ. по курсу "Геология с основами геоморфологии" для студ. спец. "Экология и охрана окружающей среды", в том числе для иностранных студ. / С. П. Кривилева, А. Н. Рассоха ; М-во образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т "Харьк. политех. ин-т". - Харьков : Точка, 2014. - 178 с. - ISBN 978-617-669-152-5
  80

  Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

  Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т - Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення ; редкол.: В. М. Соколов (відп. ред.) [та ін.]. - Одеса : Астропринт, 1956 - .Вип. 21 (61). - 2013. - 184 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  81 Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту [Текст] : щоквартал. зб. наук. праць / ред. І. І. Пилипенко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. и.], 2003 - : Scientific bulletin of the National academy of statistics, accounting and audit : Научный вестник Национальной академии статистики, учета и аудита.№ 1 (40). - 2014. - 98 с.
  82 Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту [Текст] : щоквартал. зб. наук. праць / ред. І. І. Пилипенко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. и.], 2003 - : Scientific bulletin of the National academy of statistics, accounting and audit : Научный вестник Национальной академии статистики, учета и аудита.№ 4 (39). - 2013. - 124 с.
  83 Стратегічні пріоритети [Текст] : наук.-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж.; ред. Я. А. Жаліло [та ін.]. - Київ : НІСД, 2006 - .№ 2 (31). - 2014. - 204 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  84
  85

  Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва.

  Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва [Текст] = The bulletin of Kharkiv national agrarian university = Вестник Харьковского национального аграрного университета / ред. В. К. Пузік. - Харків : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 1997 - .Вип. 2 (32) . - 2014. - 120 с. - (Біологія). - Бібліогр. в кінці ст.
  86

  Таврійський держ. агротехнологічний ун-т.

  Праці Таврійського державного агротехнологічного університету [Текст] : наук. фахове вид. / М-во аграр. політики та продовольства України, Таврійський держ. агротехнол. ун-т; редкол. В. М. Кюрчев [та ін.]. - Мелітополь : ТДАТУ.Вип. 14, т. 2. - 2014. - 162 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  87

  Подільський державний аграрно-технічний університет.

  Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Подільський держ. аграр.-техн. ун-т; ред. В. В. Іванишин (голов. ред.) [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т.Вип. 22. - 2014. - 488 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  88 Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти [Текст] / ред. В. А. Дідур (голов. ред.) [та ін.]. - Запоріжжя : НВК Інтер-М, 2013 - . - ISSN 2306-8698., Вип. 2. - 2014. - 290 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  89

  Уманський національний університет садівництва.

  Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України; редкол. : О.О. Непочатенко (відп. ред.) [та ін.] . - Умань : [б. и.], 1926 - .Вип. 85. - 2014. - 280 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  90

  Харківський національний аграрний університет.

  Вісник ХНАУ : зб. наук. праць / редкол.: О. В. Олійник (голов. ред.) та ін. - Харків : ХНАУ, 1997 - . - (Сер. "Економічні науки").№ 7. - Харків, 2014. - 388 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  91

  Харківський національний аграрний університет.

  Вісник ХНАУ : зб. наук. праць / редкол.: О. В. Олійник (голов. ред.) та ін. - Харків : ХНАУ, 1997 - . - (Сер. "Економічні науки").№ 6. - Харків, 2014. - 300 с. - Бібліогр. в кінці ст
  92

  Харківський національний аграрний університет.

  Вісник ХНАУ : зб. наук. праць / ред.кол.: О. В. Олійник (голов. ред.) та ін. - Харків : ХНАУ, 1997 - . - (Сер. "Економічні науки").№ 5. - Харків, 2014. - 298 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  93 Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський держ. аграр. ун-т ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) [та ін.]. - Миколаїв : [б. и.], 1997 - .Вип. 4 (76), т. 2, ч. 2. - 2013. - 184 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  94 Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський держ. аграр. ун-т ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) [та ін.]. - Миколаїв : [б. и.], 1997 - .Вип. 4 (75), т. 2, ч. 1. - 2013. - 192 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  95

  Уманський національний університет садівництва.

  Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України; редкол. : О.О. Непочатенко (відп. ред.) [та ін.] . - Умань : [б. и.], 1926 - .Вип. 84. - 2014. - 300 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  96
  97

  Інститут біології тварин ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

  Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного інституту ветпрепаратів та кормових добавок [Текст] / Нац. акад. аграр. наук, М-во аграр. політики та продовольства України; редкол.: В.В. Влізло, І.Я. Коцюмбас (голов. ред.) [та ін.]. - Львів : [б. и.]., Вип. 15, № 2, 3. - 2014. - 374 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  98

  Білоцерківський національний аграрний університет.

  Науковий вісник ветеринарної медицини [Текст] : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерківський нац. аграр. ун-т; ред. А. С. Даниленко (голов. ред.) [та ін.]. - Біла Церква : БНАУ, 2012 - .Вип. 13 (108). - 2014. - 318 с. - Бібліогр. в кінці ст
  99

  Білоцерківський національний аграрний університет.

  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва [Текст] : зб. наук. праць / М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерківський нац. аграр. ун-т; ред. А. С. Даниленко [та ін.]. - Біла Церква : БНАУ, 2009 - ., № 1 (110). - 2014. - 102 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  100

  Білоцерківський національний аграрний університет.

  Економіка та управління АПК [Текст] : зб. наук. праць / М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерківський нац. аграр. ун-т; ред. А. С. Даниленко [та ін.]. - Біла Церква : БНАУ, 2009 - ., № 1 (111). - 2014. - 184 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  101 Корми. Кормовиробництво [Текст] : темат. бібліогр. покажч. літ-ри (1960-20013 рр.). Ч. 2. Корми тваринного походження та субпродукти / М-во аграр. політики та продовольства України, Херсонський держ. аграр. ун-т, Наукова бібліотека ; уклад. Н. В. Анічкіна, С. М. Братішевська, В. І. Ткаченко, О. О. Пілярська. - Херсон : [б. и.], 2013. - 108 с.
  102 Корми. Кормовиробництво [Текст] : темат. бібліогр. покажч. літ-ри (1960-20013 рр.). Ч. 1. Корми рослинного походження / М-во аграр. політики та продовольства України, Херсонський держ. аграр. ун-т, Наукова бібліотека ; уклад. Н. В. Анічкіна, С. М. Братішевська, В. І. Ткаченко, О. О. Пілярська. - Херсон : [б. и.], 2013. - 92 с.
  103 Інноваційні технології для конкурентоспроможного аграрного виробництва [Текст] : матер. наук.-практ. конф. молодих учених і спец. (11-13 лист. 2013 р.) / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; редкол. В. Ф. Камінський (голов. ред.) [та ін.]. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2013. - 108 с. - ISBN 978-617-7121-36-6
  104 Микитюк Валерій Мар'янович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1982-2013 рр. / Житомирський нац. агроекол. ун-т, Бібліотека ; уклад.: Н. Г. Яремчук, О. І. Касянюк. - Житомир : [б. и.], 2013. - 44 с.
  105 Кислі ґрунти Хмельниччини і сучасни концепція їх окультурення [Текст] / Хмельницька облдержадмін, Хмельницький обл. держ. проектно-технол. центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції "Облдержродючість", Хмельницьке гол. упр. агропром. розвитку ОДА ; розроб.: В. І. Галищук, В. Б. Гаврилюк, О. В. Стрілецький. - Кам'янець-Подільський : [б. и.], 2010. - 32 с.
  106 Біопаливо: реалії сьогодення [Текст] : бібліогр. покажч. / М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський нац. аграр. ун-т, Бібліотека ; уклад.: О. В. Кащевська, С. В. Кулакова. - Миколаїв : МНАУ, 2013. - 26 с.
  107 Торба Анатолій Іванович (доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Міжнародної академії енергоінформаційних наук) [Текст] : біобібліогр. покажч. літ-ри за 1983-2013 рр. / М-во аграр. політики та продовольства України, Луганський нац. аграр. ун-т, Бібліотека ; уклад.: Г. І. Лущенко, Н. А. Ріблова, Г. Й. Коваленко. - Луганськ : [б. и.], 2013. - 50 с.
  108 Вирощування озимої пщениці в умовах Хмельниччини. Грунти і удобрення [Текст] / розроб.: В. Б. Кирилюк, В. Б. Гаврилюк, В. С. Бахняк. - Кам'янець-Подільський : [б. и.], 2008. - 48 с. - ISBN 978-966-2937-43-5
  109 Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства (станом на 1 вересня 2013 р.) [Текст] / Ю. О. Лупенко, О. М. Шпичак, В. Я. Месель-Веселяк [та ін.] ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2013. - 72 с.
  110

  Дудченко, В. В.

  Технологія вирощування рису для харчових цілей та біопалива [Текст] : метод. реком. / В. В. Дудченко, Г. М. Марущак, Л. Г. Захарченко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рису. - Херсон : [б. и.], 2013. - 36 с. - ISBN 978-966-630-065-3
  111

  Григорюк, І. П.

  Професор Іван Михайлович Толмачов: життєвий шлях і науково-педагогічна спадщина (1888-1979) [Текст] / І. П. Григорюк, Л. П. Полозенко ; Каб. Мін. України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ННІ рослинництва, екології і біотехнологій. - Київ : НУБіП України, 2013. - 28 с.
  112 Методичні рекомендації з вирощування сортів рису, гороху та ячменю ярого в умовах рисових систем [Текст] / В. В. Дудченко, В. О. Скидан, М. С. Скидан [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рису. - Херсон : [б. и.], 2013. - 32 с. - ISBN 978-966-630-073-5
  113 Рекомендації по ефективному використанню добрив у господарствах Чернігівської області [Текст] / ДУ "Ін-т охорони грунтів України", Чернігівська філія ДУ "Ін-т охорони грунтів України" ; розроб.: С. А. Коваленко, М. П. Мукосій, Ю. Д. Матухно [та ін.]. - Чернігів : [б. и.], 2013. - 76 с.
  114 Економічна модель раціонального рисівницького господарства [Текст] : метод. реком. / В. В. Дудченко, Р. В. Морозов, С. Г. Вожегов [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рису. - Херсон : [б. и.], 2013. - 38 с. - ISBN 978-966-630-063-5
  115 Рекомендації з впровадження подвійного регулювання режиму зрошення в рисових системах [Текст] / В. В. Дудченко, В. Г. Корнбергер, О. В. Морозов [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рису. - Херсон : [б. и.], 2013. - 14 с. - ISBN 978-966-630-074-5
  116

  Професор Шувар Іван Антонович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1984-2013 рр. / Нац. акад. аграр. наук, Нац. наук. с.-г. б-ка, Львівський нац. аграр. ун-т ; уклад.: В. А. Вергунов, Л. А. Пинда, Н. В. Каганова [та ін.]. - Львів : [б. и.], 2014. - 140 с. - (Біобібліогр. вч.-аграріїв України ; кн. 56).

  До 60-річчя від дня народж.
  117

  Кубіцький, Сергій Олегович.

  Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Кубіцький ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - 2-е вид., перероб. і доп. - Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2014. - 280 с. - ISBN 978-617-640-088-2
  118

  Пономар, С. І.

  Словник паразитологічних термінів у ветеринарній медицині [Текст] : навч. посіб. для підгот. фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.110101 "Ветеринарна медицина" у вищ. навч. закл. 2-4 рівнів акредитації / С. І. Пономар, Н. М. Сорока, А. А. Антіпов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерківський нац. аграр. ун-т. - Біла Церква : [б. и.], 2014. - 136 с. - ISBN 978-966-2122-38-1
  119

  Кулєшов, А. В.

  Практикум з прогнозу розвитку хвороб сільськогосподарських культур [Текст] / А. В. Кулєшов, М. О. Білик ; М-во аграр. політики і продовольства України, Харківський нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2014. - 196 с.
  120

  Ханстантинов, Віталій Олександрович.

  Практикум з історії політичних і правових вчень [Текст] : навч. посіб. / В. О. Ханстантинов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : МНАУ, 2014. - 200 с. - ISBN 978-617-7149-09-4
  121

  Томілін, Олексій Олександрович.

  Регулювання міжгалузевих відносин у сільському господарстві [Текст] : монографія / О. О. Томілін. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2014. - 320 с. - ISBN 978-966-669-446-4
  122

  Толстушко, М. М.

  Розстилальні пристрої льонозбиральних машин [Текст] : монографія / М. М. Толстушко, Г. А. Хайліс, Н. О. Толстушко ; М-во освіти і науки України, Луцький нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. - 160 с. - ISBN 978-617-672-069-0
  123

  Россоха, В. В.

  Управління вартістю молокопереробних підприємств [Текст] : монографія / В. В. Россоха, О. П. Осетрова. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2014. - 264 с. - ISBN 978-966-669-457-0
  124 Методи і практика оцінки ефективності інвестицій у польове кормовиробництво сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / М. І. Кісіль, Н. А. Спринчук, І. С. Воронецька [та ін.] ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки", Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля НААН. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2014. - 304 с. - ISBN 978-966-669-447-1
  125 Маркетинг в овочівництві[Текст] / С. І. Корнієнко, Л. В. Романова, В. П. Рудь, А. В. Гуменюк ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. - 288 с. - ISBN 978-617-7212-19-4
  126 Хром у живленні тварин [Текст] : монографія / Р. Я. Іскра, В. В. Влізло, Р. С. Федорук, Г. Л. Антоняк ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. - Київ : Аграр. наука, 2014. - 312 с. - ISBN 978-966-540-369-8
  127 Підвищення економічної ефективності виробництва біогазу [Текст] : монографія / М. Д. Мельничук, М. П. Талавиря, В. В. Волкодав [та ін.]. - Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2014. - 360 с. - ISBN 978-617-640-144-5
  128 Методичні рекомендації з проведення польових досліджень за краплинного зрошення [Текст] / М. І. Ромащенко, А. П. Шатковський, Л. Г. Усата [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського", Ін-т зрошуваного землеробства. - Київ : [б. и.], 2014. - 46 с. - ISBN 978-8700-15-14
  129

  Марценюк, Ігор Михайлович.

  Генетика. Практикум [Текст] : навч. посіб. / І. М. Марценюк. - Миколаїв : МНАУ, 2014. - 148 с. - ISBN 978-617-7149-07-0
  130 Енциклопедія аграрних фінансів [Текст] / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", Ін-т розвитку аграр. ринків ; уклад.: Н. М. Анісімова, Н. А. Герасіменко, В. М. Жук [та ін.]. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2014. - 632 с. - ISBN 978-966-669-441-9
  131 Семеноводство овощных и бахчевых культур на приусадебном участке [Текст] / С. И. Корниенко, В. Н. Лисицин, О. В. Сергиенко [и др.] ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Ин-т овощеводства и бахчеводства. - Винница : ООО "Нилан-ЛТД", 2014. - 116 с. - ISBN 978-617-7212-05-7
  132 Нетрадиционные методы селекции овощных и бахчевых видов растений [Текст] / А. П. Самовол, П. Ю. Монтвид, С. И. Корниенко [и др.]; ред.: В. А. Кравченко, А. П. Самовол ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Ин-т овощеводства и бахчеводства. - Киев : Аграр. наука, 2014. - 96 с. - ISBN 978-966-540-360-9
  133

  Функционирование фермерских хозяйств и перспективы их развития [Текст] : монография / Н. В. Калинчик, В. В. Липчук, В. Н. Лебедь, Е. А. Лысенко. - Киев : ННЦ "ИАЭ" , 2014. - 228 с. - ISBN 978-966-669-454-9

  134

  Перга, Тетяна Юріївна.

  Глобальна екологічна політика та України [Текст] : монографія / Т. Ю. Перга. - Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2014. - 288 с. - ISBN 978-617-640-147-6
  135

  Інформаційні системи і технології [Текст] : навч. посіб. для студ. за напрямом підгот. 6.070101 - "Транспортні технології" / О. О. Броварець, Д. Г. Войтюк, В. В. Теслюк [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. техн. ін-т, Ф-т інженерії агробіосистем, Каф. с.-г. машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка. - Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2014. - 614 с. - ISBN 978-617-640-149-0

  136

  Паніна, О. А.

  Навчально-методичний посібник з англійської мови [Текст] : для студ. ф-ту агрохімії та ґрунтознавства / О. А. Паніна, І. В. Шульга, Н. В. Хижняк ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харківський нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ, 2014. - 56 с. - ISBN 966-8457-01-3
  137

  Дерлеменко, В. В.

  Науково-методичні поради інформаційно-бібліотечним працівникам щодо постановки і проведення експериментів у наукових сільськогосподарських бібліотеках України. Типова програма експерименту "Запровадження механізмів реалізації концептуальної моделі Національної бібліографічної системи виявлення та розповсюдження інновацій з питань сільського господарства, інтегрованої у світовий ринок інформаційних ресурсів і послуг, в практику роботи наукових сільськогосподарських бібліотек України" [Текст] / В. В. Дерлеменко, О. Є. Тарабрін, О. В. Капралюк ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. - Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2014. - 52 с.
  138

  Кошкалда, І. В.

  Звітність підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Кошкалда, О. В. Ковальова, С. І. Василішин ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харківський нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2014. - 212 с.
  139

  Вергунов, В. А.

  Костенко Василь Семенович (1912-2001) - державний та громадський діяч, учений-історик [Текст] : наук. доп. / В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. - Київ : ФОП "Корзун Д. Ю.", 2014. - 20 с.
  140

  Почвенный институт имени В. В. Докучаева.

  Бюллетень Почвенного института имени В. В. Докучаева [Текст] / Российская акад. с.-х. наук , Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева; ред. А. Л. Иванов (глав. ред.) [и др.]. - Москва : [б. и.].Вып. 73. - 2014. - 100 с. - Библиогр. в конце ст.
  141 Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 10, т. 2 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; ред. І. Г. Ткачук (голов. ред.) [та ін.]. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2014. - 292 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  142 Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 10, т. 1 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; ред. І. Г. Ткачук (голов. ред.) [та ін.]. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2014. - 240 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  143 Інструкція щодо організації виробничого мікробіологічного контролю на підприємствах молочної промисловості [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т прод. ресурсів ; розроб.: Г. О. Єресько, Н. Ф. Кігель, І. О. Романчук [та ін.]. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2014. - 372 с. - ISBN 978-966-669-452-5
  144

  Железов, В. К.

  Семинар В.К. Железова - альтернативное садоводство [Текст]. Вып. № 3 (21) / В. К. Железов ; Клуб органич. земледелия. - Киев : [б. и.], 2014. - 96 с. - (Б-ка органич. земледелия). - ISBN 978-966-2635-66-9
  145

  Врублевська, О. В.

  Економіка природокористування для екологів-дослідників [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Врублевська ; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України. - Львів : Вид. дім "Панорама", 2014. - 128 с. - ISBN 978-966-8084-98-0
  146 Довідник для сільського та селищного голови [Текст] / В. К. Трещенко, О. М. Бородіна, В. П. Васільєв [та ін.] ; Всеукр. асоц. сіл. та селищ. рад, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : [б. и.], 2014. - 530 с. - ISBN 978-617-640-123-0
  147

  Почвенный институт имени В. В. Докучаева.

  Бюллетень Почвенного института имени В. В. Докучаева [Текст] / Российская акад. с.-х. наук , Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева; ред. А. Л. Иванов (глав. ред.) [и др.]. - Москва : [б. и.].Вып. 74. - 2014. - 96 с. - Библиогр. в конце ст.
  148

  Демчак, І. М.

  Класифікатор трудових процесів виробництва м'яса та м'ясних продуктів [Текст] / І. М. Демчак, В. М. Завалевська, О. М. Полонська ; М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. НДІ продуктивності АПК. - Київ : [б. и.], 2014. - 48 с. - (Б-ка спеціаліста АПК "Економічні нормативи"). - ISBN 978-617-613-034-5
  149

  Яковенко, Олена Іванівна.

  Формування компетенцій професійної діяльності економістів у процесі практичної підготовки [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. І. Яковенко. - Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2014. - 184 с. - ISBN 978-617-640-152-0
  150 Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК [Текст] : тези доп. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 жовт. 2014 р., м. Київ) = Problems and prospects of power engineering, electrotechnology and automation in agriculture : abstracts of the 2nd International Scientific Conference / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ННІ енергетики і автоматики, ННІ електроенергет. систем ; ред.: С. А. Шворов, В. Л. Щербатюк, С. М. Усенко. - Київ : [б. и.], 2014. - 126 с. - ISBN 978-617-7202-05-8
  151 Економіко-правовий глосарій [Текст] / Чернівецька філія ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом" ; редкол. О. В. Поляк (голов. ред.) [та ін.]. - Чернівці : Букрек, 2014. - 164 с. - ISBN 978-966-399-569-4
  152 Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати) [Текст] / Т. Микітчак, О. Решетило, А. Костюк [та ін.]. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 288 с. - ISBN 978-617-655-104-1
  153 Наукова діяльність лабораторії біотехнології картоплі [Текст] : брошура / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошуваного землеробства ; підгот.: Р. А. Вожегова, Ю. О. Лавриненко, Г. С. Балашова [та ін.]. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 32 с.
  154

  Рис в Україні [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. агентство водних ресурсів України, Ін-т рису НААНУ ; наук. ред.: В. А. Сташук, А. М. Рокочинський, Л. М. Грановська. - Киiв ; Рівне ; Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 976 с. - ISBN 978-617-7243-12-9

  155 Рекомендації з проведення весняно-польових робіт у зонах Лісостепу і полісся України в 2014 р. [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; підгот.: В. М. Давиденко, О. А. Демидов, Л. В. Сухомлин [та ін.]. - Київ : ВП "Едельвейс", 2014. - 90 с. - ISBN 978-966-2748-20-8
  156 Формування високопродуктивних фітоценозів тритикале озимого сорту Славетне в умовах Лісостепу та Полісся України [Текст] : наук.-практ. реком. / В. В. Москалець, Т. З. Москалець, В. І. Москалець [та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України, Департамент АПР Житомир. облдержадмін., Департамент АПР Полтав. облдержадмін. [та ін.]. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 68 с.
  157 Агроекологічний паспорт сорту тритикале озимого Славетне лісостепового та поліського екотипу (опис генотипу та науково-практичні рекомендації щодо формування високопродуктивних посівів) [Текст] / В. В. Москалець, П. В. Писаренко, Т. З. Москалець [та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України, Департамент АПР Житомир. облдержадмін., Департамент АПР Полтав. облдержадмін. [та ін.]. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 10 с.
  158 Особливості підготовки грунту і сівби озимих зернових культур та ріпаку під урожай 2015 року в зонах Лісостепу і Полісся [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; підгот.: І. О. Швайка, Т. І. Лазарь, Л. В. Сухомлин [та ін.]. - Київ : [б. и.], 2014. - 52 с. - ISBN 978-966-2748-41-3
  159 Методика соціально-економічного моніторингу та формування екологічної культури сільського населення (на прикладі Східного Поділля) [Текст] : монографія / М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядипломної освіти та упр. ; розроб. О. М. Нагорнюк, Н. О. Верестун, В. Т. Собчик, С. Г. Білявський. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 136 с. - ISBN 978-617-7243-33-4
  160

  Ходаков, В. Е.

  Природно-климатические факторы и развитие социально-экономических систем [Текст] / В. Е. Ходаков, Н. А. Соколова, В. В. Крючковский. - Херсон : Гринь Д.С., 2015. - 344 с. - ISBN 978-617-7243-18-1
  161

  Криленко, Володимир Ігорович.

  Економічна безпека аграрного сектору: проблеми регулювання та забезпечення [Текст] : монографія / В. І. Криленко. - Миколаїв : Вид. В.П. Шамрай, 2014. - 468 с. - ISBN 978-966-97327-3-6
  162

  Вожегова, Р. А.

  Системи інформаційної підтримки управлінських рішень для розробки комплексу ґрунтозахисних заходів на зрошуваних землях [Текст] : монографія / Р. А. Вожегова, Л. В. Бояркіна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошуваного землеробства. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 172 с. - ISBN 978-617-7243-17-4
  163

  Шарко, Маргарита Васильевна.

  Формирование инновационного потенциала предприятий [Текст] : монография / М. В. Шарко ; М-во образования и науки Украины, Херсонский нац. техн. ун-т. - Херсон : Гринь Д.С., 2014. - 288 с. - ISBN 978-617-7243-23-5
  164

  Ніценко, Віталій Сергійович.

  Механізми розвитку інтегрованих підприємницьких структур в агропродовольчій сфері: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / В. С. Ніценко ; М-во освіти і науки України, Міжнародний ун-т бізнесу і права. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 352 с. - ISBN 978-617-7243-08-2
  165 Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошуваного землеробства, Ін-т водних проблем і меліорації ; підгот.: Р. А. Вожегова, Ю. О. Лавриненко, М. П. Малярчук [та ін.]. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 286 с. - ISBN 978-617-7243-28-0
  166

  Жуйков, Олександр Геннадійович.

  Гірчиця в Південному степу: агроекологічні аспекти і технології вирощування [Текст] : наук. моногр. / О. Г. Жуйков ; М-во аграр. політики та продовольства України, ДВНЗ "Херсонський держ. аграр. ун-т". - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 416 с. - ISBN 978-617-7243-34-1
  167

  Малюк, Світлана Олександрівна.

  Теоретичні та методологічні аспекти стратегічного планування асортименту хлібопекарських підприємств [Текст] : монографія / С. О. Малюк. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 270 с. - ISBN 978-617-7243-05-1
  168

  Акопян, Валерій Григорович.

  Екологічна культура особистості [Текст] : підручник / В. Г. Акопян. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 396 с. - ISBN 978-617-7243-26-6
  169 Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теория, инновации и современная практика [Текст] : монография. Кн. 3 / Э. А. Кузнецов, В. И. Захарченко, А. Г. Янковой [и др.]. - Херсон : Гринь Д.С., 2014. - 584 с. - ISBN 978-617-7243-00-6
  170

  Артемова, Татьяна Ивановна.

  Социально-экономическая природа фирмы: сущность и условия модификации в информационном обществе [Текст] / Т. И. Артемова, О. Г. Морозова. - Херсон : Гринь Д.С., 2014. - 260 с. - ISBN 978-617-7243-10-5
  171 Відомі випускники Херсонського державного аграрного університету [Текст] : біограф. довідник / М-во аграр. політики та продовольства України, Херсонський держ. аграр. ун-т ; уклад.: В. В. Базалій, В. В. Морозов, М. І. Федорчук [та ін.]. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 72 с. - (Історія ун-ту ; вип. 18). - ISBN 978-617-7243-35-8 : Присвяч. 140-річчю від дня заснув. Херсон. держ. аграр. ун-ту
  172

  Безус, Роман Миколайович.

  Результати дослідження "Продукція сертифікована за органічними стандартами: умови, мотиви та перспективи розвитку" (Дніпропетровська область) [Текст] : інформац. зб. за результатами проекту / Р. М. Безус ; Дніпропетровський держ. аграр.-економ. ун-т. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 64 с. - ISBN 978-617-7123-96-4
  173

  Дорошкевич, Дарія Вячеславівна.

  Стратегічне управління інвестиційним процесом у регіональних транспортно-логістичних системах: проблеми теорії і практики [Текст] / Д. В. Дорошкевич. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 320 с. - ISBN 978-617-7243-30-3
  174

  Заброцький, М. М.

  Лекції з педагогічної психології [Текст] : навч. посіб. / М. М. Заброцький, Ю. Г. Шапошникова. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 144 с. - ISBN 978-617-7243-13-6
  175 Корми і кормовиробництво [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України; редкол. В. Ф. Петриченко (відп. ред.) [та ін.]. - Вінниця : ФОП Данилюк В. Г., 1976 - .Вип. 78. - 2014. - 180 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  176 Екологія та технологія виробництва рибопосадкового матеріалу коропових в умовах півдня України [Текст] : наук. моногр. / І. М. Шерман, Г. А. Данильчук, С. О. Незнамов [та ін.]. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 228 с. - ISBN 978-617-7243-16-7
  177 Агроекологічний паспорт сорту тритикале озимого ДАУ 5 лісостепового та поліського екотипу (морфо-біологічні особливості та науково-практичні рекомендації щодо формування високопродуктивних посівів) [Текст] / В. В. Москалець, П. В. Писаренко, Т. З. Москалець [та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України, Департамент АПР Житомир. облдержадмін., Департамент АПР Полтав. облдержадмін. [та ін.]. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 10 с.
  178

  Гаврилюк, В. Б.

  Проблема органічної речовини в сучасному землеробстві [Текст] / В. Б. Гаврилюк, В. І. Галищук ; М-во аграр. політики України , Хмельницький обл. держ. проектно-технол. центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Хмельницька облдержадмін. - Кам'янець-Подільський : [б. и.], 2010. - 40 с.
  179

  Глєбова, Юлія Анатоліївна.

  Проблеми селекції за середовищно-економічного впливу на генотипи яєчних курей [Текст] / Ю. А. Глєбова ; ред. А. І. Вертійчук. - Київ : Укр. фітосоціолог. центр, 2011. - 180 с. - ISBN 978-966-306-158-6
  180

  Дудник, Світлана Василівна.

  Структурно-функціональна організація фітобіотичних комплексів заплав великих і середніх річок за умов антропопресії [Текст] : монографія / С. В. Дудник. - Київ : Укр. фітосоціолог. центр, 2012. - 144 с. - ISBN 978-966-306-169-6
  181 Органічні добрива в землеробстві Сумщини [Текст] / М-во аграр. політики України, Сумський обл. держ. проектро-технолог. центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції "Облдержродючість", Сумська с.-г. дорад. служба ; розроб.: В. М. Мартиненко, В. В. Голоха, В. П. Іванов. - Суми : [б. и.], 2006. - 24 с.
  182 Методичні рекомендації по захисту ґрунтів від ерозії і підвищенню їх родючості у господарства Донецької області [Текст] / М-во аграр. політики України, Гол. упр. АПР Донец. облдержадміністрації, Донецький обл. держ. проектно-технолог. центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції [та ін.] ; підгот.: І. В. Пащенко, В. І. Джулай, О. М. Сушко [та ін.]. - Донецьк : [б. и.], 2010. - 32 с.
  183 Рекомендации по проведению сева озимых культур и уходу за посевами в осенний период в условиях 2013 года [Текст] / Нац. акад. аграр. наук Украины, Центр науч. обеспечения АПК Луган. обл., Департамент агропром. развития Луган. ОГА [и др.] ; сост.: С. В. Маслиев, С. Н. Тимошин [и др.]. - Луганск : [б. и.], 2013. - 26 с.
  184

  Хобин, Виктор Андреевич.

  Энергоэффективное гарантирующее управление тепловыми и тепло-массообменными процессами пищевых технологий: проблемы, имитационные модели, структуры и алгоритмы САУ [Текст] : монография / В. А. Хобин, А. В. Мазур, М. Т. Степанов. - Херсон : Гринь Д.С., 2014. - 214 с. - ISBN 978-617-7123-95-7
  185 Методы и модели принятия решений в условиях многокритериальности и неопределенности [Текст] : монография / Э. Г. Петров, Н. А. Брынза, Л. В. Колесник, О. А. Писклакова. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 192 с. - ISBN 978-617-7243-15-0
  186 Методика польового досліду (зрошуване землеробство) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Ушкаренко, Р. А. Вожегова, С. П. Голобородько, С. В. Коковіхін ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошуваного землеробства, М-во аграр. політики та продовольства України, ДВНЗ "Херсонський держ. аграр. ун-т". - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 448 с. - ISBN 978-617-7243-02-0
  187 Методи виробництва гібридного насіння рису на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності [Текст] : метод. реком. / В. В. Дудченко, Д. В. Шпак, З. З. Петкевич [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рису. - Херсон : [б. и.], 2013. - 14 с. - ISBN 978-966-630-064-1
  188 Комп'ютерні технології у теплотехнічних розрахунках [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 / А. А. Андреєв, О. М. Дудченко, С. А. Лой [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 244 с. - ISBN 978-617-7243-24-2
  189 Комп'ютерні технології у теплотехнічних розрахунках [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 / А. А. Андреєв, О. М. Дудченко, С. А. Лой [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 244 с. - ISBN 978-617-7243-24-2
  190 Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття [Текст] : матер. 7-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (11-13 вер. 2014 р., м. Одеса) = Informational education and professional-communicative technologies of XXI centuries : mater. of the 7 Internat. sci.-practical conf. (Odessa, Sept., 11-13 th, 2014) / М-во освіти і науки України, Одеська обл. держ. адмін., Одеська обл. рада ; редкол. Г. О. Оборський (голова) [та ін.]. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 504 с. - ISBN 978-617-7243-11-2
  191

  Бугаєнко, Станіслав Анатолійович.

  Ринкова стратегія і механізми розвитку діяльності підприємств харчової промисловості: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / С. А. Бугаєнко. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 560 с. - ISBN 978-617-7243-07-5
  192

  Попович, Василь Вікторович.

  Теорія і практика розвитку трудового потенціалу села: регіональний аспект [Текст] : монографія / В. В. Попович. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 472 с. - ISBN 978-617-7243-25-9
  193

  Хмельнюк, М. Г.

  Холодильні установки та сфери їх використання [Текст] : підручник / М. Г. Хмельнюк, О. С. Подмазко, І. О. Подмазко ; Одеська нац. акад. харчових технологій. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 484 с. - ISBN 978-617-7243-39-6
  194 Посібник українського хлібороба [Текст] : наук.-практ. зб. 2014. Т. 3. Стратегічність зрошуваного землеробства / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошуваного землеробства. - Київ : [б. и.], 2014. - 184 с. - Бібліогр. в кінці ст.Присвяч. 120-річчю Ін-ту зрошуваного землеробства НААН України
  195

  Філософські пошуки [Текст]. Вип. 2. Людина та її буття у світлі філософської рефлексії: актуальні теми і питання / Ін-т філософії, логіки і соціології, Каф. філософії Нац. ун-ту "Львів. політехніка" ; ред. В. Л. Петрушенко [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес , 2014. - 230 с. - ISBN 978-966-397-235-4

  196

  Третяк, Антон Миколайович.

  Антологія земельних відносин, землеустрою, земельного кадастру, охорони земель та економіки землекористування в Україні [Текст] : вибрані твори в 5-ти т. Т. 3. Земельний кадастр / А. М. Третяк ; упоряд. В. М. Другак. - Київ : [б. и.], 2014. - 488 с. - Бібліогр.: с. 547. - ISBN 978-617-7123-97-1
  197

  Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

  Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т - Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення ; редкол.: В. М. Соколов (відп. ред.) [та ін.]. - Одеса : СГІ - НЦНС, 2005 - .Вип. 22 (62). - 2013. - 152 с. - Бібліогр. в кінці ст.
 • 2015 березень

  1

  Баровська, А.В.

  Міфи щодо європейської інтеграції в офіційному дискурсі ЄС [Текст] : аналіт. доп. / А. В. Баровська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2013. - 72 с. - (Сер. "Міжнар. відносини" ; вип. 2). - ISBN 978-966-554-197-4
  2

  Цицюра, Н. І.

  Дендрологія [Текст] : курс лекцій, хрестомат. мат. / Н. І. Цицюра. - Кременець : ВЦ КОГПІ, 2013. - 284 с. - ISBN 978-966-1546-32-4
  3

  Латиш, І. К.

  Геологія і ми [Текст] / І. К. Латиш, І. О. Падалка ; ред. А. І. Радченко ; Нац. акад. наук України. - Київ :Академперіодика, 2010. - 178 с. - ISBN 978-966-360-131-1
  4

  Kyryk, M. M.

  Gray mold of plants, biological and ecological properties of its agents (Botrytis cinerea Pers.) [Текст] / M. M. Kyryk , M. Y. Pikovskyi, S. Azaiki ; National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. - Kyiv : Phoenix, 2013. - 208 c. - ISBN 978-966-136-146-0
  5 Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича [Текст] : 17-18 трав. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці  : Чернів. нац. ун-т, 2011. - 512 с. - (Природничі науки)
  6 Транзитна територія: екологія і транспорт (ТТЕТ-2011) [Текст] : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студ. (22 груд. 2011 р., м. Кременчук, Україна) / Кременчуц. ун-т економіки, інформ. технол. і упр.  ; уклад. В. С. П'ятак. - Кременчук : Вид-во "Християнська Зоря", 2011. - 56 с.
  7

  Азово - Черноморская орнитологическая станция.

  Бранта [Текст] = Branta : сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнитологич. ст. / редкол. : И. И. Черничко (глав. ред.) [и др.]. - Мелитополь : [б. и.]. Вып. 16. -  2013. - 156 с.
  8

  Наукове товариство ім. Шевченка.

  Праці Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] = Proceedings of the Shevchenko scientific society / Наук. т-во ім. Шевченка; ред. Б. Котур (гол. ред.) [та ін.]. - Львів : [б. и.]. Т. 33 : Хімія і біохімія. -  2013. -168 с.
  9 Природопользование на черноморском побережье Западного Крыма: современное состояние и перспективы развития [Текст] / В. А. Иванов, В. П. Ястреб, Ю. Н. Горячкин [и др.] ; Морской гидрофизич. ин-т Нац. акад. наук Украины. - Севастополь : [б.и.], 2006. - 322 с. - ISBN 966-8107-90-Х
  10 Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (1 листопада - 1 грудня 2013 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України , Харк. обл. держ. адмін., Харків. міськвиконком [та ін.] ; ред. Л. М. Шутенко [та ін.]. - Харків : ХНУМГ, 2013.
  11

  Бережная, Н. М.

  Семейства интерлейкинов: биология и онкогенез [Текст] / Н. М. Бережная ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого. - Київ : Наук. думка, 2013. - 576 с. - ISBN 978-966-00-1355-1
  12

  Виноградов, А. К.

  Морской биолог Константин Александрович Виноградов [Текст] / А. К. Виноградов ; Нац. акад. наук Украины, Карадагский природный заповедник. - Севастополь : [б. и.], 2009. - 104 с. - ISBN 978-966-02-5281-3
  13

  Сіренко, А. Г.

  Трофічна спеціалізація імаго сирфід в умовах Українських Карпат [Текст] : монографія / А. Г. Сіренко, В. Ю. Шпарик; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". - Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника", 2013. - 162 с. - ISBN 978-966-640-376-9
  14

  Зоологічний  музей (Київ).

  Збірник праць Зоологічного музею [Текст] = Zbirnyk prats' Zoologichnoho Muzeyu  / Нац. акад. наук України, Нац. наук.-природн. музей; ред. Є. М. Писанець. - Київ : [б. и.], 1926 -. № 43. -  2012. - 124 с
  15 Продовольчі ресурси: зб. наук. пр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т прод. ресурсів ; ред. М. П. Сичевський  [та ін.]. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2014. - 162 с. - (Сер.: "Економічні науки" ; № 3). - ISBN 978-966-669-464-8
  16

  Національний університет "Києво-Могилянська академія".

  Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" [Текст] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; редкол. : С. М. Квіт (відп. ред. ) [та ін.] . - Київ : [б. и.]. Т. 142 : Біологія та екологія  / ред. Т. К. Терновська [та ін.]; упоряд.: І. Г. Вишенська, Н. І. Куниця. - Київ : ВПЦ НаУКМА, 2013. - 78 с
  17

  Сіренко, А. Г.

  Трофічна спеціалізація імаго сирфід в умовах Українських Карпат [Текст] : монографія / А. Г. Сіренко, В. Ю. Шпарик ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". - Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника", 2013. - 162 с. - ISBN 978-966-640-376-9
  18

  Солдаткіна, Л. М.

  Організація наукових досліджень в галузі фізичної та колоїдної хімії [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Солдаткіна ; М-во освіти і науки України , Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2014. - 172 с. - ISBN 978-617-689-067-6
  19

  Рудик, Станіслав Костянтинович

  Василь Королів-Старий (ветеринар, письменник, громадський діяч) [Текст] = Vasil Koroliv-Staryi (Veterinarian, writer, public figure) / С. К. Рудик, В. В. Гончар. - Київ : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2014. - 142 с. - ISBN 978-617-646-240-8
  20 Професор Поггенполь Вільгельм Олександрович (1854-1938) [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1875-1937 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН ; уклад.: В. А. Вергунов, Л. І. Страйгородська. - Київ : [б. и.], 2014. - 118 с. - (Сер. " Біобібліогр. вчених-аграріїв України" ; кн. 57)
  21 Порядок індексації публікацій та видань у наукометричних базах даних [Текст] : метод. реком. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН ; розроб.: В. А. Вергунов, Л. А. Пилипенко, О. П. Анікіна [та ін.]. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. - 142 с.
  22 Формування зони вільної торгівлі між Україною та країнами-членами ЄС і можливі наслідки для аграрного сектору [Текст] / С. М. Кваша, В. І. Власов, Н. В. Кривенко [та ін.] ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ" ,2014. - 58 с. - ISBN 978-966-669-445-7
  23

  Гайдуцький, Павло Іванович

  Незалежна економіка України [Текст] / П. І. Гайдуцький. - Київ : ТОВ "Інформ. системи", 2014. - 528 с. - ISBN978-617-7141-03-6
  24 Практичне природне землеробство : якість продукції, ефективність, перспективи [Текст] : матер. Міжнар. семінару (15 лист. 2013 р., м. Мелітополь) / М-во аграр. політики та продовольства України, Президент. фонд Л. Кучми "Україна", Тавр. держ. агротехнол. ун-т [та ін.] ; редкол. В. М. Кюрчев [та ін.]. - Мелітополь : [б. и.], 2013. - 330 с. - ISBN 978-966-8428-44-4
  25 Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві  [Текст] : матер. 22-ї Міжнар. наук.-технічної конф. та 9-ї Всеукр. конф.-семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграр. інженерії (21-23 трав. 2014 р., м. Глеваха) / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва" ; ред. В. В. Адамчук. - Глеваха : [б. и.], 2014. - 270 с
  26

  Шейченко, В. О.

  Теорія і розрахунок апаратів для підбирання та обертання [Текст] : монографія / В. О. Шейченко, Г. А. Хайліс. - Ніжин : Вид. ПП Лисенко М.М., 2014. - 240 с. - ISBN 978-617-640-142-1
  27

  Ульянченко,О. В.

  Конкуретний потенціал підприємств лісового господарства, стратегічні аспекти його формування [Текст] : монографія / О. В. Ульянченко, А. А. Суска, А. П. Бабич. - Харків : Вид-во ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. - 208 с. - ISBN 978-617-7188-56-7
  28

  Національний лісотехнічний університет України.

  Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України [Текст] : зб. наук. - техн. праць / Нац. лісотехн. ун-т України; ред. Ю. Ю. Туниця (гол. ред.) [та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України, 1994. - Вип. 23.15. -  2013. - 400 с. - ISBN 5-7763-2435-1
  29

  Національний лісотехнічний університет України.

  Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України [Текст] : зб. наук. - техн. праць / Нац. лісотехн. ун-т України; ред. Ю. Ю. Туниця (гол. ред.) [та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України, 1994. -     Вип. 23.16. -  2013. - 408 с. - ISBN 5-7763-2435-1
  30

  Національний лісотехнічний університет України.

  Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України [Текст] : зб. наук. - техн. праць / Нац. лісотехн. ун-т України; ред. Ю. Ю. Туниця (гол. ред.) [та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України, 1994. -     Вип. 23.17. -  2013. - 400 с. - ISBN 5-7763-2435-1
  31

  Національний лісотехнічний університет України.

  Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України [Текст] : зб. наук. - техн. праць / Нац. лісотехн. ун-т України; ред. Ю. Ю. Туниця (гол. ред.) [та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України, 1994. - Вип. 23.18. -  2013. - 428 с. - ISBN 5-7763-2435-1
  32

  Національний лісотехнічний університет України.

  Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України [Текст] : зб. наук. - техн. праць / Нац. лісотехн. ун-т України; ред. Ю. Ю. Туниця (гол. ред.) [та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України, 1994. -    Вип. 24.4. -  2014. - 400 с. - ISBN 5-7763-2435-1
  33

  Національний лісотехнічний університет України.

  Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України [Текст] : зб. наук. - техн. праць / Нац. лісотехн. ун-т України; ред. Ю. Ю. Туниця (гол. ред.) [та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України, 1994. -     Вип. 24.2. -  2014. - 408 с. - ISBN 5-7763-2435-1
  34

  Національний лісотехнічний університет України.

  Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України [Текст] : зб. наук. - техн. праць / Нац. лісотехн. ун-т України; ред. Ю. Ю. Туниця (гол. ред.) [та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України, 1994. -     Вип. 24.3. -  2014. - 412 с. - ISBN 5-7763-2435-1
  35

  Національний лісотехнічний університет України.

  Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України [Текст] : зб. наук. - техн. праць / Нац. лісотехн. ун-т України; ред. Ю. Ю. Туниця (гол. ред.) [та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України, 1994. -            Вип. 24.1. -  2014. - 400 с. - ISBN 5-7763-2435-1
  36 Стратегічні пріоритети [Текст] : наук.-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж.; ред. Я. А. Жаліло [та ін.]. - Київ  : НІСД, 2006. -     № 1 (30). -  2014. - 228 с.
  37 Агрохімія і грунтознавство [Текст] : міжвід. темат. наук. зб.  / Нац. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського"; редкол. С. А. Балюк [та ін.]. - Харків : ННЦ "ІГА ім. О. Н. Соколовського", 1966. -        Вип. 81. -  2014. - 138 с.
  38

  Салтыков, А. Н.

  Основоположники Харьковской школы лесной типологии Д.В. Воробьев, Б.Ф. Остапенко [Текст] / А. Н. Салтыков, С. И. Познякова ; М-во аграр. политики и продовольствия Украины, Харьк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева. - Харьков : [б. и.], 2014. - 82 с.
  39

  Олійник, О. В.

  Фінансова санація сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / О. В. Олійник, Є. М. Руденко, В. В. Макогон ; М-во аграр. політики і продовольства України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків : [б. и.], 2013. - 320 с.
  40

  Кияк, Володимир Григорович.

  Малі популяції рідкісних видів рослин високогір'я Українських Карпат [Текст] / В. Г. Кияк ; Ін-т екології Карпат Нац. акад. наук України. - Львів : ТзОВ "Ліга-Прес", 2013. - 248 с. - ISBN 978-966-397-106-3
  41 Механізми самовідновлення популяцій [Текст] : монографія / В. М. Білонога, Л. В. Гинда, І. М. Данилик [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т екології Карпат НАН України, М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Сполом, 2014. - 216 с. - ISBN 978-966-665-956-2
  42 Збалансований розвиток сільських територій та населених пунктів [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Нац. процес "Довкілля для України". - Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2013. - 180 с. - ISBN 978-966-8670-95-4
  43

  Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка.

  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка  [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України ; редкол. : Л. М. Тіщенко (відп. ред.) [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ.     Вип. 149 : Економічні науки. - 2014. - 320 с.
  44

  Харківський національний аграрний університет.

  Вісник ХНАУ : зб. наук. праць / редкол.: О. В. Олійник (голов. ред.) та ін. - Харків : ХНАУ, 1997 -     . - (Серія "Економічні науки").        № 4. -  2014. - 328 с.
  45

  Харківський національний аграрний університет.

  Вісник ХНАУ : зб. наук. праць / редкол.: О. В. Олійник (голов. ред.) та ін. - Харків: ХНАУ, 1997 -     . - (Серія "Економічні науки").        № 3. -  2014. - 292 с
  46

  Харківський національний аграрний університет.

  Вісник ХНАУ : зб. наук. праць / редкол.: О. В. Олійник (голов. ред.) та ін. - Харків : ХНАУ, 1997 -     . - (Серія "Економічні науки").        № 11. -  2013. - 312 с.
  47 Ринкова трансформація економіки : стан, проблеми, перспективи [Текст] : матер. 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (8 - 10 квіт. 2014 р., м. Харків) / М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; ред. Л. М.Тіщенко. - Харків : ХНТУСГ, 2014. - 233 с.
  48 Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи [Текст] = Zootechnical science: history, problems and prospects : матер. 4-ї міжнар. наук.-практ. конф. (21-23 трав. 2014 р., м. Кам'янець-Подільський ) / М-во аграр. політики і продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, Міжнар. акад. наук екології та безпеки життєдіяльності ; редкол. В. В. Іванишин. - Кам'янець-Подільський : Вид. ПП Зволейко Д. Г., 2014. - 420 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-620-123-6
  49

  Железов, В. К.

  Семинар В.К. Железова - альтернативное садоводство [Текст]. Вып. № 4 (22) / В. К. Железов ; Клуб органич. земледелия. - Киев : [б. и.], 2014. - 96 с. - (Б-ка органич. земледелия). - ISBN978-966-2635-69-0
  50

  Горяинов, А. Н.

  Транспортная диагностика [Текст] : монография. Кн. 1. Научные основы транспортной диагностики (диагностический подход в системах транспорта) / А. Н. Горяинов ; М-во аграр. политики и продовольства Украины, Харьк. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенка. - Харьков : НТМТ, 2014. - 292 с. - ISBN 978-617-578-154-8
  51

  Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка.

  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка  [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України ; редкол. : Л. М. Тіщенко (відп. ред.) [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ.     Вип. 150 : Економічні науки. - 2014. - 340 с.
  52 Концепція ефективного сільськогосподарського використання земель гумідної зони України [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН". - Київ : [б. и.], 2014. - 54 с. - ISBN 978-966-2748-56-7
  53

  Інститут землеробства НААН.

  Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" [Текст] / редкол.: В. Ф. Камінський (голов. ред.) [та ін.]. - Київ: ВП "Едельвейс".        Вип. 3-4. -  2013. - 140 с.
  54

  Баланюк, С. І.

  Системна єдність розвитку господарств населення і сільських територій [Текст] : монографія / С. І. Баланюк. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2014. - 216 с. - ISBN 978-966-7779-43-6
  55 Сучасний стан регіональних екологічних проблем та шляхи їх вирішення [Текст] : матер. Міжнар. наук. конф. молодих вч. (16-18 квіт. 2014 р., Одеса, Україна) = Современное состояние региональных экологических проблем и пути их решения : матер. Междунар. науч. конф. молодых ученых (16-18 апр. 2014 г., Одесса, Украина) / М-во освіти і науки України , Одес. держ. екол. ун-т, Міжнар. асоц. екологів ун-тів ; ред. Т. А. Сафранов. - Одеса : ТЕС, 2014. - 300 с. - ISBN 978-617-7054-26-8
  56 Інноваційні технології в управлінні складними біотехнологічними об'єктами агропромислового комплексу [Текст] : монографія / А. П. Ладанюк, В. М. Решетюк, В. Д. Кишенько, Я. В. Смітюх. - Київ : "Центр учбової літератури", 2014. - 280 с. - ISBN 978-611-01-0629-0
  57

  Фесюк, В. О.

  Луцьк: сталий розвиток і соціально-екологічні проблеми [Текст] / В. О. Фесюк. - Луцьк  : РВВ ЛНТУ, 2014. - 304 с. - ISBN 978-617-672-049-2
  58

  Дерев'янко, Д. А.

  Вплив технічних засобів та технологічних процесів на травмування і якість насіння [Текст] : монографія / Д. А. Дерев'янко. - Житомир : [б. и.], 2014. - 774 с. - ISBN 978-966-8706-67-7
  59 Землеробство [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; редкол. : В. Ф. Камінський (відп. ред.) [та ін.] . - Київ : ВП "Едельвейс", 1964 -     .        Вип. 85. -  2013. - 136 с.
  60

  Власов, В. И.

  Глобалистика: история, теория [Текст] : монография, в 2-х т. Т. 2. Эволюция научной мысли о глобализации в Украине и России / В. И. Власов ; ННЦ "Ин-т аграр. экономики", Нац. науч. с.-х. б-ка НААН . - Винница : ООО "Нилан-ЛТД", 2014. - 844 с. - ISBN 978-617-7121-86-1
  61

  Власов, В. И.

  Глобалистика: история, теория [Текст] : монография, в 2-х т. Т. 1. Исторические аспекты науки глобалистики / В. И. Власов ; ННЦ "Ин-т аграр. экономики", Нац. науч. с.-х. б-ка НААН . - Винница : ООО "Нилан-ЛТД", 2014. - 502 с. - ISBN 978-617-7121-85-4
  62 Знешкодження та утилізац>ія відходів в агросфері [Текст] : навч. посіб. / В. К. Пузік, Р. В. Рожков, Т. А. Долгова [та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2014. - 220 с.
  63 Агроекономічні і екологічні основи прогнозування та програмування рівня врожайності сільськогосподарських культур [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Харченко, В. І. Прасол, С. М. Кравченко, В. А. Мокрієнко. - Суми : Університетська книга, 2014. - 240 с. - ISBN 978-966-680-704-8
  64 Методика формування витрат трудових та матеріальних ресурсів на технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки [Текст] / І. М. Демчак, Т. Д. Іщенко, О. Г. Коркішко [та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. наук.-досл. ін-т продуктивності АПК. - Київ : [б. и.], 2014. - 64 с. - (Б-ка спеціаліста АПК "Економічні нормативи")
  65 Дипломне проектування з менеджменту [Текст] : навч. посіб. для підгот. фахівців ОКР "спеціаліст", "магістр" спец. 7.03060101 (8.03060101) "Менеджмент організ. і адміністрування" у вищ. навч. закл. 3-4-го рівнів акредитації / Г. Є. Мазнєв, А. Й. Васильєв, О. М. Гаврись [та ін.]. - Харків : "Майдан", 2013. - 316 с. - ISBN 978-966-372-530-7
  66

  Національний університет біоресурсів і природокористування України.

  Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] / редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] . - Київ : [б. и.], 1997. -     Вип. 181, ч. 3. -  2013. - 268 с. - (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес).
  67

  Національний університет біоресурсів і природокористування України.

  Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] / редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] . - Київ : [б. и.], 1997. -     Вип. 169, ч. 2. -  2012. - 338 с. - (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес).
  68 Основы управления транспортным процессом в лесном хозяйстве [Текст] : пособие / Луган. нац. аграр. ун-т, Воронежская гос. лесотехн. акад. - Луганск : "Пресс-экспресс", 2014. - 200 с. - ISBN 978-966-2327-37-3
  69

  Сумець, О. М.

  Критичний аналіз підходів до оцінки логістичної діяльності підприємств [Текст] : препринт / О. М. Сумець ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : КП "Міська друкарня", 2014. - 30 с. - ISBN 978-617-619-142-1
  70 Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. для підгот. фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.030601 "Менеджмент" у вищ. навч. закл. 2-4 рівнів акредитації / Г. Є. Мазнєв, С. М. Калініченко, І. С. Щербакова, О. В. Грідін. - 2-е вид., випр. і доп. - Харків : Вид-во "Майдан", 2013. - 604 с. - ISBN 978-966-372-538-3
  71 Управління матеріальними запасами - ключовий аспект логістичної діяльності сучасного підприємства [Текст] : монографія / О. М. Сумець, М. М. Назарян, М. М. Федоренко [та ін.] ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Харк. ін-т управління. - Харків : "Міськдрук", 2014. - 256 с. - ISBN 978-617-619-123-0
  72

  Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків.

  Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і  цукрових буряків [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків; ред. М. В. Роїк [та ін.]. - Київ : ФОП Корзун Д.Ю.        Вип. 22 : Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. -  2014. - 162 с.
  73

  Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва.

  Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва [Текст] = The Bulletin of Kharkiv national agrarian university  / ред. В. П. Туренко (голов. ред.) [та ін.]. - Харків : [б. и.], 1997. -     (Сер. "Фітопатологія та ентомологія").       № 10. -  2013. - 196 с.
  74 Тваринництво України [Текст] : стат. зб. = Animal production ofUkraine : statistical yearbook / Держ. служба статистики України. - Київ : [б. и.], 2014. - 212 с.
  75

  Komonyi, Ếva

  Mezőgazdasági alapismeretek [Текст] : főiskolai jegyzet / Ếva Komonyi ; II Rákóczy Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. - Ungvár : Poligráfcentrum "Líra", 2013. - 184 p. - ISBN 978-617-596-129-2.

    Перевод заглавия:  Основи сільського господарства
  76

  Дніпропетровський університет.

  Вісник Дніпропетровського університету [Текст] / ред. О. Є. Пахомов (голова) [та ін.]. - Дніпропетровськ : ЛІРА, 1993. -     Вип. 21 (2) : Біологія. Екологія. - 2013. - 122 с.
  77

  Дніпропетровський університет.

  Вісник Дніпропетровського університету [Текст] / ред. О. Є. Пахомов (голова) [та ін.]. - Дніпропетровськ : ЛІРА, 1993. -     Вип. 21 (1) : Біологія. Екологія. - 2013. - 58 с.
  78 Питання cтепового лісознавства та лісової рекультивації земель [Текст] = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвуз. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України , Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: А. П. Травлєєв ( голов. ред. ) [та ін]. - Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського нац. ун-ту, 1968. -     Вип. 42. -  2013. - 144 c.
  79 Проблеми безперервної географічної освіти і картографії [Текст] : зб. наук. праць. Вып. 17 / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол. І. Ю. Левицький [та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 74 с.
  80

  Ткачук, С. Г.

  Регулювання дощового стоку в системах водовідведення [Текст] : монографія / С. Г. Ткачук, В. М. Жук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 216 с. - ISBN 978-617-607-404-5
  81

  Константінов, Ю. М.

  Інженерна гідравліка [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа. - Київ : Вид. дім "Слово", 2006. - 432 с. - ISBN 966-8407-19-9
  82

  Леонтьєва, Г. Г.

  Географія Сумської області: населення і господарство [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Леонтьєва, А. О. Корнус. - Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. - 72 с. - ISBN 966-698-067-3
  83 Менеджмент міського господарства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Беззубко, І. Г. Нігматуллін, О. В. Балабенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. - Макіївка : [б. и.], 2014. - 368 с. - ISBN 978-617-599-028-5
  84

  Третяк, А. М.

  Землеустрій в Україні: теорія, методологія [Текст] : монографія / А. М. Третяк. - Херсон : Грінь Д.С., 2013. - 650 с. - ISBN 978-617-7123-38-4
  85

  Яковлєва, Ю. К.

  Соціальний розвиток Донецької області: суспільно-географічний аспект [Текст] / Ю. К. Яковлєва ; ред. Л. М. Нємець ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 416 с. - ISBN 978-966-285-069-7
  86 Гідроботаніка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Р. Гроховська, О. Є. Ходосовцев, Ю. В. Пилипенко, С. В. Кононцев. - Херсон  : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 376 с. - ISBN 978-966-289-027-3
  87

  Рибалко, Ю. В.

  Формування професійної компетентності майбутніх екологів у фаховій підготовці у вищих аграрних навчальних закладах [Текст] : монографія / Ю. В. Рибалко ; ред. Н. М. Рідей. - Херсон : Грінь Д.С., 2013. - 230 с. - ISBN 978-617-7123-03-2
  88

  Шапран, Ю. П.

  Зоологія безхребетних. Лабораторні заняття за кредитно-трансферною системою навчання [Текст] : навч.-метод посіб. для студ. біолог. спец. пед. вищ. навч. закл. 3-4 рівнів акредитації. Ч. 1 / Ю. П. Шапран ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельницький : [б. и.], 2013. - 156 с. - ISBN 978-966-8906-51-3
  89 Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем [Текст] : монографія / Н. М. Рідей, А. А. Горбатенко, В. П. Строкаль [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : Грінь Д.С., 2013. - 236с. - ISBN 978-617-7123-42-1
  90 Досвід ліквідації радіаційних аварій в Україні [Текст] / В. П. Мельниченко, В. О. Перевозник, Г. А. Богданович [та ін.] ; Держ. агентство України з упр. зоною відчуження, Держ. корпорація "Укр. держ. об'єднання "Радон". - Київ : КІМ, 2013. - 204 с. - ISBN 978-617-628-012-5
  91

  Захарова, В. О.

  Екофільність в правовому вихованні [Текст] : монографія / В. О. Захарова. - Сімферополь : ВД "АРІАЛ", 2014. - 192 с. - ISBN 978-617-648-253-6
  92 Насосні та повітродувні станції [Текст] : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад. В. В. Григорійчук. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. - 368 с
  93 Тепломасообмінні процеси деревообробки [Текст] : підручник / П. В. Білей, І. В. Петришак, І. А. Соколовський, Л. Я. Сорока. - Львів : ЗУКЦ, 2013. - 376 с. - ISBN 978-617-655-050-1
  94

  Ячменьова, Валентина Мар'янівна.

  Прибережні дестинації: оцінювання еколого-економічної безпеки [Текст] : монографія / В. М. Ячменьова, Н. О. Фокіна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. природоохороного та курортного буд-ва. - Сімферополь : ВД "АРІАЛ", 2013. - 264 с. - ISBN 978-617-648-235-2
  95

  Третяк, Н. А.

  Розвиток системи управління земельними ресурсами як економічної функції власності на землю [Текст] : монографія / Н. А. Третяк. - Херсон : Грінь Д.С., 2013. - 254 с. - ISBN 978-617-7123-33-9
  96

  Сташук, В. А.

  Ефективність протипаводкового захисту в басейні р. Тиса Закарпатської області [Текст] : монографія / В. А. Сташук, Л. Ф. Кожушко, І. І. Овчаренко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Херсон : [б. и.], 2013. - 236 с. - ISBN 978-617-7123-46-9
  97

  Сущук-Слюсаренко, З. І.

  Господарське право [Текст] : навч. посіб. / З. І. Сущук-Слюсаренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. - 216 с. - ISBN 978-966-629-661-3
  98

  Свинко, Й. М.

  Природа Хмельниччини в геологічному минулому (за 680 млн років) [Текст] / Й. М. Свинко. - Тернопіль  : Підруч. і посіб., 2012. - 96 с. - ISBN 978-966-07-2191-3
  99 Захист від забруднення ландшафтів побутовими та промисловими відходами на основі використання природних сорбентів [Текст] : монографія / В. А. Сташук, З. Р. Маланчук, А. М. Рокочинський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 420 с. - ISBN 978-617-7123-45-2
  100

  Денисик, Г. І.

  Похідні процеси та явища в ландшафтах зон техногенезу [Текст] / Г. І. Денисик, Г. М. Задорожня. - Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2013. - 220 с. - ISBN 978-966-621-562-1
  101

  Рубан, Ю. Д.

  Труд - залог успеха [Текст] / Ю. Д. Рубан, А. Я. Лысенко. - [Б. м.] : ФОП Бровин А.В., 2014. - 128 с. - ISBN 978-966-2445-77-0. О жизненном пути ректора Харьк. гос. зоовет. акад. Головко Валерия Алексеевича
  102 Селекція і насінництво [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва; ред. В. В. Кириченко (голов. ред.) [та ін.]. - Харків : [б. и.], 1964. -     Вип. 104. -  2013. - 114 с.
  103 Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2013 рік [Текст] / І. М. Демчак, Д. М. Микитюк, І. В. Свиноус [та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. наук.-дослід. ін-т продуктивності АПК. - Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2014. - 60 с. - ISBN 978-617-613-035-2
  104 Зрошуване землеробство [Текст] : міжвід. темат. наук. зб.  / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошув. землеробства ; ред. Р. А. Вожегова (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Грінь Д.С., 2000. -     Вип. 61. -  2014. - 182 с.
  105 Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин [Текст] : матер. 3-ї Міжнар. наук. конф. (4-7 черв. 2014 р., м. Львів)  / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т екології Карпат НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України [та ін.]. - Львів : [б. и.], 2014. - 252 с. - ISBN 978-966-02-7238-5
  106 Сільськогосподарська мікробіологія [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва, Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного; ред. В. В. Волкогон [та ін.]. - Чернігів : Сівер-Друк. - ISSN 1997-3004.      Вип. 19. -  2014. - 100 с.
  107 Лісівництво і агролісомеліорація [Текст] : зб. наук. пр.  / Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького; редкол.: В.П. Ткач (голов. ред.) [та ін.]. - Харків  : УкрНДІЛГА, 1965. -          Вип. 123. -  2013. - 214 с.
  108 Лісівництво і агролісомеліорація [Текст] : зб. наук. пр.  / Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького; редкол.: В.П. Ткач (голов. ред.) [та ін.]. - Харків  : УкрНДІЛГА, 1965. -           Вип. 122. -  2013. - 196 с.
  109

  Житомирський національний агроекологічний університет.

  Вісник Житомирського національного агроекологічного університету [Текст] : наук.-теорет. зб. / ред. В. М. Микитюк (голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : [б. и.], 1998. -   № 1 (30), т. 2 : Економічні науки. -  2012. - 438 с.
  110

  Житомирський національний агроекологічний університет.

  Вісник Житомирського національного агроекологічного університету [Текст] : наук.-теорет. зб. / ред. В. М. Микитюк (голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : [б. и.], 1998. -     № 2 (31), т. 1. -  2012. - 326 с.
  111

  Інститут олійних культур НААН.

  Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т олій. культур; гол. ред. І. А. Шевченко [та ін.]. - Запоріжжя : ІОК НААН, 1996. -             Вип. 19. -  2013. - 130 с.
  112 Наукові основи збереження біотичної різноманітності [Текст] = Scientific principles of biodiversity conservation : темат. зб. / Ін-т екології Карпат НАН України ; гол. ред. : М.А.Голубець [та ін.]. - Львів : Простір-М., Т. 3 (10), № 1. -  2012. - 208 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2220-3087.
  113

  Аграрний вісник Причорномор'я [Текст] : зб. наук. пр.  / М-во аграр. політики та продовольства України, Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол. : Є. І. Буряк (голова) [та ін.] . - Одеса : [б. и.].         Вип. 68. -  2013. - 352 с. - (Ветеринарні науки). - Бібліогр. в кінці ст.

  114 Ветеринарна біотехнологія [Текст] : бюлетень / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. вет. та фітосанітар. служба України, Ін-т вет. мед., Держ. наук. - контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів ; редкол. : С.А. Ничик, А.М. Головко (голов. ред.) [та ін.] . - Київ : ПП Лисенко М. М., 2002. -             Вип. 24. -  2014. - 306 с.
  115 II Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню води (Вода і енергія) [Текст] : матер. наук.-практ. конф. (21 бер. 2014 р, м. Київ) / М-во екології та природних ресурсів України, Держ. агентство вод. ресурсів України, Нац. акад. аграр. наук, Ін-т вод. пробл. і меліорації ; редкол. В. А. Сташук [та ін.]. - Київ : ДІУЕВР, 2014. - 142 с. - ISBN 978-966-95852-3-3
  116

  Вишневський, В. І.

  Малі річки Києва [Текст] / В. І. Вишневський. - 2-е вид., уточнене і доп. - Київ : Інтерпрес ЛТД, 2013. - 84 с. - ISBN 978-966-50-095-1
  117 Професор Степченко Лілія Михайлівна [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1972-2012 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, Дніпропетр. держ. аграр. ун-т ; уклад.: А. Г. Братчик, Н. В. Кобець, С. С. Бущак ; наук. ред. В. А. Вергунов. - Херсон  : ОЛДІ-плюс, 2012. - 164 с. - (Сер.: "Біобібліогр. вч.-аграріїв України" ; кн. 47). - ISBN 978-966-289-002-0
  118 Кислотність і вапнування грунтів Чернігівщини [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, ДУ "Чернігів. обл. держ. проектно-технол. центр охорони родючості грунтів і якості продукції" ; упоряд.: А. І. Мельник, О. І. Проценко. - Чернігів : [б. и.], 2011. - 76 с
  119 Наукові праці викладачів Сумського національного аграрного університету за 2012 рік [Текст] : бібліогр. покажч. / М-во аграр. політики та продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, Наук. бібліотека ; уклад. М. В. Приймак. - Суми : [б. и.], 2013. - 170 с.
  120 Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції [Текст] / А. Д. Діброва, Т. О. Осташко, В. Є. Андрієвський [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т розвитку аграр. ринків. - Київ : [б. и.], 2014. - 572 с. - ISBN 978-966-97384-3-1
  121 Історія створення та розвитку системи поводження з радіоактивними відходами в Україні. Проблеми, досвід, перспективи [Текст] / В. П. Мельниченко, В. О. Перевозник, В. О. Свідерський [та ін.]; ред. М. І. Проскура ; Держ. агентство України з упр. зоною відчудження, Держ. корпорація "Укр. держ. об'єднання "Радон". - Київ : "КІМ", 2013. - 212 с. - ISBN 978-617-628-011-8
  122

  Національний університет водного господарства та природокористування.

  Вісник Національного університету водного господарства та природокористування [Текст] : зб. наук. пр.  / М-во освіти і науки України , Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування; редкол. М. П. Сорока [та ін.]. - Рівне : НУВГП.      Вип. 2 (62) : Сільськогосподарські науки. -  2013. - 254 с.
  123 Дбаючи про землю: думка, дія, турбота [Текст] : зб. матер. / уклад.: В. А. Вергунов, М. М. Давиденко, В. М. Товмаченко ; наук. ред. В. А. Вергунов. - Київ : Вид-во "Зерно", 2014. - 240 с. - ISBN 978-966-1560-10-8. Презентація книги "Автограф на землі. Семен Антонець"
  124

  Тараненко, Л. К.

  Принципи, методи і досягнення селекції гречки (Fagopyrum esculentum Moench) [Текст] : монографія / Л. К. Тараненко, О. Л. Яцишен. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. - 224 с. - ISBN 978-617-7121-77-9
  125 Бджільництво [Текст] : темат. бібліогр. покажч. літ-ри (1927-2013 рр.) / М-во аграр. політики та продовольства України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", Наук. б-ка ; уклад.: Н. В. Анічкіна, С. М. Братішевська, В. І. Ткаченко. - Херсон : [б. и.], 2013. - 100 с
  126 Наукова школа академіка НААН України Ушкаренка Віктора Олександровича [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Херсон. держ. аграр. ун-т ; уклад.: В. В. Базалій, В. В. Морозов, М. І. Федорчук. - Херсон : Грінь Д.С., 2013. - 224 с. - (Сер.: "Історія ун-ту" ; вип. 15). - ISBN 978-966-2660-90-6
  127

  Шолойко, А. С.

  Довідник інфраструктури страхового ринку [Текст] / А. С. Шолойко. - Київ : НУБіП України, 2014. - 118 с. - ISBN 978-617-7189-20-5
  128 Заслужений працівник культури України Дерлеменко Таміла Федорівна [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1987-2014 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; уклад.: В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. - 78 с. - (Сер.: "Біобібліогр. діячів науки, освіти, культури України" ; кн. 1). до 70-річчя від дня народж.
  129

  Цибуляк, В. Я.

  Інституційні засади сільського розвитку в Україні: науково-прикладний аспект [Текст] : монографія / В. Я. Цибуляк ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : [б. и.], 2014. - 272 с. - ISBN 978-966-02-7253-8
  130 Забезпеченість грунтів Сумської області мікроелементами та застосування мікродобрив [Текст] : рекомендації / С. М. Слизький, В. М. Івченко, А. І. Фатєєв [та ін.]; ред.: А. І. Фатєєв, І. П. Яцук ; М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського", Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". - Харків : "Міськбуд", 2013. - 76 с. - ISBN 978-617-619-124-7
  131

  Сисолін, П. В.

  Сучасна методологія створення сільськогосподарської техніки (на прикладі висівного апарата) [Текст] : монографія / П. В. Сисолін, І. П. Сисоліна ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : Вид. Лисенко В.Ф., 2014. - 120 с. - ISBN 978-966-2570-89-2
  132

  Гуменюк, А. М.

  Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та пракладні аспекти [Текст] : монографія / А. М. Гуменюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІДС, 2014. - 468 с. - ISBN 978-966-554-213-1
  133

  Лютик, Т. В.

  Науково-технологічний потенціал Національної академії аграрних наук України [Текст] : метод. та методог. аспекти / Т. В. Лютик ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН. - Київ : [б. и.], 2014. - 112 с.
  134

  Мельник, А. І.

  Агрохімічний стан грунтів та застосування добрив у Чернігівській області [Текст] : інформ.-аналіт. довідник / А. І. Мельник ; М-во аграр. політики і продовольства України, ДУ "Чернігів. обл. держ. проектно-технол. центр охорони родючості грунтів і якості продукції". - Чернігів : [б. и.], 2012. - 92 с.
  135

  Проданчук, М. А.

  Облік у системі управління аграрним бізнесом підприємств [Текст] : монографія / М. А. Проданчук ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Нац. акад. аграр. наук України. - Київ : [б. и.], 2014. - 526 с. - ISBN 978-966-2197-67-9
  136 Меліорація і водне господарство [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т вод. пробл. і меліорації НААН; відп. ред. М. І. Ромащенко. - Київ : Аграр. наука.        Вип. 100, т. 2. -  2013. - 206  с
  137 Бюлетень Національної наукової сільськогосподарської бібіліотеки НААН [Текст]. Вип. 1 / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; уклад. Г. С. Щиголь, Ю. І. Лазоренко, В. М. Товмаченко, М. М. Давиденко ; редкол. В. А. Вергунов [та ін.]. - Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2014. - 364 с.
  138 Грунтознавство [Текст] : реком. список літ-ри на доп. уч. процесу / М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т, Бібліотека ; уклад. А. О. Кадуріна. - Луганськ : [б. и.], 2013. - 70 с.
  139 Бібліографічний покажчик науково-методичних видань викладачів ЛНАУ 2011 р. [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т, Бібліотека ; уклад. Г. І. Лущенко ; ред.: В. М. Фесечко, Н. А. Ріблова. - Луганськ : [б. и.], 2013. - 74 с
  140 Селекція і насінництво [Текст] : реком. список літ-ри на доп. уч. процесу / М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т, Бібліотека ; уклад. С. В. Краінова. - Луганськ : [б. и.], 2013. - 86 с.
  141 Захист сільськогосподарських рослин [Текст] : реком. список літ-ри на доп. уч. процесу / М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т, Бібліотека ; уклад. С. В. Краінова. - Луганськ : [б. и.], 2013. - 94 с.
  142 Бібліографічний покажчик науково-методичних видань викладачів ЛНАУ 2012 р. [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т, Бібліотека ; уклад. Г. І. Лущенко ; ред.: В. М. Фесечко, Н. А. Ріблова. - Луганськ : [б. и.], 2013. - 68 с.
  143 Баштанництво [Текст] : темат. бібліогр. покажч. літ-ри (1960-2013 рр.) / М-во аграр. політики та продовольства України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", Наук. б-ка ; уклад.: Н. В. Анічкіна, С. М. Братішевська, В. І. Ткаченко. - Херсон : [б. и.], 2013. - 74 с.
  144 Салатенко Володимир Никифорович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1965-2013 рр. / М-во аграр. політики та продовольства України, Херсон. держ. аграр. ун-т ; уклад.: В. В. Базалій, В. В. Морозов, М. І. Федорчук. - Херсон : [б. и.], 2013. - 47 с. - (Сер.: "Біобібліогр. діячів с.-г. науки України" ; вип. 20).
  145

  Фурдичко, О. І.

  Агроекологія [Текст] = Agroecology : монографія / О. І. Фурдичко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ : Аграр. наука, 2014. - 400 с. - ISBN 978-966-540-374-6
  146 Альтернативні джерела енергії [Текст] : бібліогр. покажч. / М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, Бібліотека ; уклад. Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова. - Миколаїв : МНАУ, 2013. - 96 с.
  147

  Історія освіти, науки і техніки в Україні [Текст] : матер. 9-ї Всеукр. конф. молодих учених та спец. (22 трав. 2014 р., м. Київ) / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Полтав. держ. с.-г. дослід. ст. ім. М.І. Вавилова Ін-ту свинарства і АПВ НААН [та ін.] ; редкол. В. А. Вергунов (голов. ред.) [та ін.]. - Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2014. - 100 с.

  до 130-річчя появи с.-г. дослід. справи як організації та створ. Полтав. дослід. поля
  148 Професор Тіман Майор Пилипович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1948-2012 рр. / М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропетр. держ. аграр. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: А. Г. Братчик, Н. В. Кобець, С. С. Бущак. - Херсон  : ОЛДІ-плюс, 2013. - 52 с. - (Сер.: "Біобібліогр. вч.-аграріїв ДДАУ"). - ISBN 978-966-289-001-3
  149 Добрива. Внесення добрив [Текст] : реком. список літ-ри на доп. уч. процесу / М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т, Бібліотека ; уклад. А. О. Кадуріна. - Луганськ : [б. и.], 2013. - 92 с.
  150 Люцерна [Текст] : темат. бібліогр. покажч. літ-ри (1916-2013 рр.) / М-во аграр. політики та продовольства України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", Наук. б-ка ; уклад.: Н. В. Анічкіна, С. М. Братішевська, В. І. Ткаченко ; ред. Т. В. Гончаренко. - Херсон : [б. и.], 2013. - 142 с
  151 Російсько-український словник [Текст] = Русско-украинский словарь : у 4-х т. Т.4. С - Я / П. Ю. Гриценко, І. С. Гнатюк, С. І. Головащук [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. - Київ : Знання , 2014. - 934 с. - (Серія "Академічні словники"). - ISBN 978-617-07-0149-7
  152 Тамара Семенівна Скобло [Текст] : біобібліогр. покажч. праць за 1962-2013 рр. / М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. тех. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наукова бібліотека ; уклад. Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова. - Харків : [б. и.], 2013. - 202 с. - (Сер.: "Біобібліогр. вч. ХНТУСГ" ; вип. 4). - ISBN 978-617-619-128-5
  153 Меліорація і водне господарство [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т вод. пробл. і меліорації НААН; відп. ред. М. І. Ромащенко [та ін.]. - Київ : Аграр. наука.         Вип. 100, т. 1. -  2013. - 240  с.
  154

  Худолій, Л. М.

  Перспективи банківського кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві України [Текст] : монографія / Л. М. Худолій, О. В. Файчук, О. М. Файчук ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : ЦП "Компринт", 2014. - 268 с. - ISBN 978-617-7144-96-9
  155 Моніторинг, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки грунтів Тернопільської області [Текст] : монографія / І. С. Брощак, Р. Б. Гевко, С. С. Никеруй [та ін.]. - Тернопіль : Вид.-поліграф. центр "Економ. думка", 2013. - 160 с. - ISBN 978-966-654-335-9
  156 Взаємозамінніст, стандартизація та технічні вимірювання [Текст] : навч.-метод. комплекс  / Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : [б. и.], 2014. - 576 с. - ISBN 978-966-8205-95-8
  157

  Гурин, В. А.

  Технологія зрошування [Текст] : навч. посіб. / В. А. Гурин, М. Г. Степаненко, М. П. Степаненко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 382 с.
  158

  Таврійський державний агротехнологічний університет.

  Праці Таврійського державного агротехнологічного університету [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Тавр. держ. агротехнол. ун-т ; редкол. : В. М. Кюрчев (голов. ред.) [та ін.]. - Мелітополь : ТДАТУ.      Вип. 13, т. 6. -  2013. - 298 с. -Бібліогр. в кінці ст.
  159

  Кіровоградський національний технічний університет.

  Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету [Текст] / М-во освіти  і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т; ред. М. І. Черновол (гол. ред.) [та ін.]. - Кіровоград  : [б. и.], 2014. -          Вип. 27 : Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. -  2014. - 394 с
  160

  Таврійський державний агротехнологічний університет.

  Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Тавр. держ. агротехнол. ун-т ; редкол. : М. Ф. Кропивко (голова) [та ін.]. - Мелітополь : Люкс.      № 1 (25) : Економічні науки. - 2014. - 290 с
  161 Продуктивність агропромислового виробництва (економічні науки) [Текст] : наук.-практ. зб. № 25 / гол. ред. І. М. Демчак [та ін.]. - Київ : [б. и.], 2014. - 148 с
  162 Селекція і насінництво [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва; редкол.: В. В. Кириченко (відп. ред.) [та ін.]. - Харків : [б. и.], 1964 -     . - ISSN 0582-507.    Вип. 105. - Харків : [б. и.], 2014.- 220 с.
  163

  Макаренко, П. М.

  Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. М. Макаренко, О. В. Калініченко, О. Д. Дивнич. - Полтава : РВВ ПДАА, 2014. - 364 с. - ISBN 978-966-2088-73-1
  164

  Statistical Highlits of U.S. Agriculture, 1995/96 [Текст] / National Agricultural Statistics Service, U.S. Department of Agriculture. - Washington : USDA, 1996. - 37.00 p.

  Перевод заглавия: Cтатистичні основні моменти сільського господарства США
  165

  Agricultural income and finance [Текст] : situation and outlook report / U.S Department of Agriculture, Economic research service. - Washington : USDA, 2001. - 62 p.

  Перевод заглавия: Cільськогосподарський прибуток та фінанси
  166

  Agricultural Outlook [Текст] : april 2002 China enters the WTO / Economic research service; U.S. Department of Agriculture. - Washington : USDA, 2002. - 60 p.

  Перевод заглавия: Cільськогосподарський прогноз: Китай вступає до Світової організації торгівлі
  167

  FАPRI 1994 U.S. Agricultural Outlook [Текст] : staff report # 1-94 April 1994 / Food and Agricultural Policy Research Institute; Iowa State University; University of Missouri-Columbia. - Missouri-Columbia ; Iowa : [s. n.], 1994. - 111 p.

  Перевод заглавия: Перспективи сільського господарства США за 1994 рік
  168

  Buzby, Jean.

  Product Liability and Microbial Foodborne Illness [Текст] : agricultural Economic Report Number 799 / J. C. Buzby, P. D. Frenzen, B. Rasco ; United States Department of Agriculture; Economic Research Service. - Washington : USDA, 2001. - 43.00 p.

  Перевод заглавия: Відповідальність виробника і мікробні хвороби харчового походження
  169

  Reynnells, Louise.

  Federal funding sources for rural areas: 1996 [Текст] / United States Department of Agriculture , Agricultural Reserch Service ; United States Department of Agriculture , Agricultural Reserch Service. - Revised ed. - Washington ; Beltsville, Maryland : USDA, 1996. - 120 p. -(Rural Information Center Publication Series, ISSN 1056-9685 ; № 52).

  Перевод заглавия: Федеральні джерела фінансування для сільських районів
  170

  Structural and financial characteristics of U.S. Farms [Текст] : 2001 Family Farm Report / U.S. Department of Agriculture, Economic research service. - Washington : USDA, 2001. - 95.00 p. - (Agriculture information bulletin ; №768).

  Перевод заглавия: Структурні та фінансові характеристики американських ферм
 • 2015 лютий

  1 Микола Арсенійович Кохно (1923-2007) [Текст] : біобібліографія / Нац. акад. наук України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка ; уклад. Л. І. Пархоменко, Л. О. Ісакова, І. М. Безугла, Н. В. Чувікіна ; ред. С. І. Кузнецов. - Київ : Фітосоціоцентр, 2013. - 68 с. - ISBN 978-966-306-170-5
  2 Вячеслав Григорович Кошечко [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т фіз. хімії ім. Л.В. Писаржевського ; уклад. Я. І. Курись. - Київ : Академперіодика, 2011. - 114 с. - (Біобібліогр. вч. України). - ISBN 978-966-360-171-7
  3

  Дерлеменко Євген Анатолійович.

  Парки України [Текст] = Parks of Ukraine : фотоальбом / Є. А. Дерлеменко. - Київ : Балтія-Друк, 2008. - 272 с. - ISBN 966-8137-50-7
  4

  Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків.

  Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків; ред. М. В. Роїк [та ін.]. - Київ : ФОП Корзун Д.Ю. Вип. 21 : Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. - 2014. - 278 с
  5 Рослинництво України [Текст] = Crop production of Ukraine : стат. зб. 2013 / Держ. служба статистики України ; ред. Н. С. Власенко. - Київ : Держ. служба статистики України, 2013. - 180 с
  6

  Вінницький національний аграрний університет.

  Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Г. М. Калетнік (голов. ред.) [та ін.]. - Вінниця : [б. и.], 2010 - 2014. - 200 с. - (Технічні науки ; вип. 1 (84)
  7

  Борисов, М. Д.

  Сільськогосподарський виробничий кооператив "Батьківщина" [Текст] / М. Д. Борисов, В. П. Троцький. - Полтава : ФОП Буштрук В.М., 2009. - 24 с
  8 Протравливание семян зерновых культур [Текст] : приложение к журналу "Защита и карантин растений" № 2, 2014 г. / В. И. Долженко, Г. И. Сухорученко, Л. Д. Гришечкина [и др.] ; Всерос. науч.-исследоват. ин-т защиты растений. - Щелково : [б. и.], 2014. - 40 с
  9 Проблемы и перспективы исследований растительного мира [Текст] : матер. междунар. науч.-практ. конф. молодых учёных, г. Ялта, 13-16 мая 2014 г. = Проблеми та перспективи досліджень рослинного світу : матер. міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, м. Ялта, 13-16 трав. 2014 р. / Никитский ботан. сад, Центр. ботан. сад НАН Беларуси ; редкол. Е. Б. Балыкина [и др.]. - Ялта : [б. и.], 2014. - 246 с
  10 Науково-практичний довідник по обгрунтуванню поелементних нормативів трудових, грошово-матеріальних та енергетичних витрат на виробництво зернових культур [Текст] / А. В. Черенков, В. С. Рибка, А. О. Кулик, В. В. Ісаєнков ; ред.: А. В. Черенков, В. С. Рибка ; ДУ Ін-т сіл. госп-ва степової зони Нац. акад. аграр. наук України. - Київ : ДУ "Ін-т сільського господарства степової зони", 2014. - 180 с
  11 Пособие по современному аграрному менеджменту [Текст] / Г.-Д. Вешке, Р. Долушитц, К. Клибиш [и др.]; ред. Т. Гагалюк. - Киев : Вид. дім "АДЕФ-Україна", 2013. - 192 с. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-617-7156-09-2
  12

  Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

  Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Текст] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т; гол. ред. І. А. Дмитрієв [та ін.]. - Харків : ХНАДУ. - ISSN 2226-8820., № 2 (5). - 2013. - 182 с
  13

  Стратегічні пріоритети [Текст] : наук.-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; редкол.: А. В. Єрмолаєв (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : НІСД, 2006 - № 4 (29). - 2013. - 224 с

  14 Інноваційна політика в Україні: Європейський досвід та рекомендвції для України [Текст]. Т. 3.Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. - К. : Фенікс, 2011. - (Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні"). - ISBN 978-966-651-908-8
  15

  Львівський національний аграрний університет.

  Вісник Львівського національного аграрного університету [Текст] / М-во аграр. політики України, Львівський нац. аграр. ун-т ; редкол.: В. В. Снітинський ( голов. ред. ) [та ін]. - Львів : [б. и.]. №17 (2) : Агрономія. - 2013. - 456 с
  16

  Шелкопляс, Тетяна. Жива земля Ігоря Данилюка [Текст] / Т. Шелкопляс. - Київ : ТОВ "Агромедіа-Про", 2014. - 272 с. - ISBN 978-966-97144-3-5

  17

  Інститут олійних культур НААН.

  Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т олій. культур; гол. ред. І. А. Шевченко [та ін.]. - Запоріжжя : ІОК НААН, 1996 - . Вип. 18. - 2013. - 134 с. - (Сільськогосподарські науки).
  18 Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 2013 году и прогноз развития вредных объектов в 2014 году [Текст] / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федерал. гос. науч. учреждение "Рос. с.-х. центр" ; сост.: Д. Н. Говоров, А. В. Живых, Н. В. Ипатова [и др.]. - Москва : [б. и.], 2014. - 336 с
  19 Проблемы и перспективы инновационного развития экономики. Региональное инновационное развитие: политика, управление, законодательство [Текст] = Problems and prospects of ekonomy innovative development : матер. 15 междунар. науч.-практич. конф., г. Алушта,Украина, 13-18 сент. 2010 г. / Нац. акад. наук Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва, Верхов. Совет Автономной Республики Крым ; ред. сов. Б. А. Малицкий [и др.]. - Киев ; Симферополь ; Алушта : [б. и.], 2010. - 518 с
  20

  Національна академія наук України.

  Короткий річний звіт 2013 [Текст] / уклад. Б. Є. Патон [та ін.]. - Київ : Вид-во "ВТС Принт", 2014. - 32 с
  21

  Лукач, В. С.

  Формування методичної компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих аграрних навчальних закладів [Текст] : монографія / В. С. Лукач, С. В. Толочко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : ПП Лисенко М. М., 2013. - 312 с. - Бібліогр.: с. 287-311. - ISBN 978-617-640-122-3
  22

  Кириленко, Іван Григорович.

  Глобалізація Ноосфери & Перспективи України [Текст] : монографія / І. Г. Кириленко. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. - 464 с. - Бібліогр.: с. 451-460. - ISBN 978-617-7121-57-1
  23 Національні природні парки - минуле, сьогодення, майбутнє [Текст] : матер. міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя створення Шацького нац. природного парку, 23-25 квіт. 2014 р., Світязь / Держ. агентство ліс. ресурсів України, Шацький нац. природний парк ; редкол. П. В. Юрчук [та ін.]. - Київ : ЦП "Компринт", 2014. - 610 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-7144-85-3
  24

  Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.

  Вісник ХНАУ : зб. наук. праць / ред. кол.: Бобро М.А. (голов. ред.) та ін. - Харків : ХНАУ, 1997 - . - (Сер. "Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво"). № 9. - 2013. - 415 с. - Бібліогр. в кінці ст
  25 Сільськогосподарська мікробіологія [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва, Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного; ред. В. В. Волкогон [та ін.]. - Чернігів : Сівер-Друк. - ISSN 1997-3004. Вип. 18. - 2013. - 192 с. - Бібліогр. в кінці ст.
  26 Розробка нової конструкції пневморешітної зерноочисної машини [Текст] : монографія. Т. 1. Обгрунтування параметрів транспортера-сепаратора / В. М. Сало, С. М. Мороз, О. М. Васильковський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : Вид. Лисенко В.Ф., 2014. - 108 с. - Бібліогр.: с. 97-107. - ISBN 978-966-2570-86-1
  27

  Таврійський державний агротехнологічний університет.

  Праці Таврійського державного агротехнологічного університету [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т; редкол.: В.М. Кюрчев (голов. ред.) [та ін.]. - Мелітополь : [б. и.]. Вип. 4, т. 57 : Прикладна геометрія та інженерна графіка. - 2013. - 259 с
  28

  Рябенко, Г. М.

  Страхування [Текст] : навчальний посібник / Г. М. Рябенко, Н. М. Сіренко, А. С. Кравченко. - Миколаїв : МНАУ, 2014. - 429 с. - Бібліогр.: с. 331-351. - ISBN 978-617-7149-02-5
  29 Котенджи Геннадій Павлович (1939-2013) [Текст] : біобібліограф. покажч. наук. праць за 1966-2013 рр. / М-во аграр. політики та продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, Б-ка ; уклад.: В. І. Ладика, Л. М. Хмельничий, Л. Д. Петрова ; наук. ред. Л. М. Хмельничий. - Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2014. - 95 с. - (Сер. "Біобібліогр. вчен. Сум. НАУ" ; вип. 4).
  30

  Поживанов, Михаил Александрович.

  Колокол звонит и по тебе (Катастрофу можно отменить-2) [Текст] / М. А. Поживанов. - Киев : [б. и.], 2014. - 288 с. - ISBN 978-617-7126-01-9
  31

  Сало, В. М.

  Наукові основи сепарації зерна на решетах з клиноподібною формою отворів [Текст] : монографія / В. М. Сало, П. Г. Лузан, Д. В. Богатирьов ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2013. - 148 с. - Бібліогр.: с. 131-144. - ISBN 978-966-2570-84-7
  32 Особливості формування соціокультурних цінностей молоді аграрних регіонів [Текст] : колективна монографія / Л. А. Чекаль, В. П. Культенко, С. М. Гейко, Н. М. Гудіна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2013. - 192 с. - Бібліогр.: с. 185-190. - ISBN 978-617-640-116-2
  33 Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. Вип. 27 / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т ; редкол. В. І. Шваб'юк [та ін.]. - Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2014. - 162 с
  34 Економічні проблеми та перспективи сталого розвитку [Текст] : матер. Міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф. молодих науковців та студ., 7 лют. 2014 р., м. Кам'янець-Подільський / М-во аграр. політики і продовольства України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, Навч.-наук. ін-т бізнесу і фінансів ; редкол. В. В. Іванишин [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2014. - 192 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-620-115-1
  35

  Броварець, Олександр Олександрович.

  Системи моніторингу стану сільськогосподарських угідь у сучасних технологіях рослинництва [Текст] : монографія / О. О. Броварець ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : ПП Лисенко М. М., 2014. - 304 с. - Бібліогр.: с. 277-298. - ISBN 978-617-640-136-0
  36 Довідник хімічного складу і поживності кормів в грунтово-кліматичних умовах Черкаської області [Текст] / М. І. Бащенко, І. А. Іонов, О. Ф. Гончар [та ін.] ; М-во аграр. політики України, Нац. акад. аграр. наук України, Черкас. дослід. ст. біоресурсів Ін-ту розведення і генетики тварин, Черкас. філія держ. установи "Ін-т охорони грунтів України". - Черкаси : Черкаська дослід. ст. біоресурсів, 2013. - 260 с. - Бібліогр.: с. 258-259. - ISBN 978-966-2499-11-7
  37 Генофонд порід сільськогосподарських тварин України [Текст] : навчальний посібник / В. В. Шуплик, О. В. Савчук, І. В. Гузєв [та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2013. - 352 с. - Бібліогр.: с. 341-351. - ISBN 978-617-620-106-9
  38 Належна практика культивування і збору лікарських рослин (GACP) як гарантія якості лікарської рослинної сировини і препаратів на її основі [Текст] : навч.-практ. посіб. / О. Г. Губаньов, О. В. Середа, Л. О. Середа [та ін.] ; Дослід. ст. лікар. рослин Ін-ту сіл. госп-ва Півн. Сходу Нац. акад. аграр. наук, Ін-т стратег. планування та інновац. технологій. - Київ : Комітет сприяння боротьбі з економ. злочинністю і корупцією, 2013. - 104 с. - Бібліогр.: с. 54. - ISBN 978-966-97170-1-6
  39 Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.І. Вернадського [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2014 р., м. Полтава / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, ВДНЗУ "Укр. мед. стоматолог. акад." [та ін.] ; редкол. М. І. Степаненко [та ін.]. - Полтава : [б. и.], 2014. - 200 с
  40 Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та технічних культур [Текст] : матер. 1 Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вч., Березоточа, 5-6 черв. 2013 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Півн. Сходу, Дослід. ст. лікар. рослин ; редкол. В. М. Кабанець [та ін.]. - Лубни : Комун. вид-во "Лубни", 2013. - 104 с
  41 К.І. Осьмак (Осьмаков) (1890-1960) - український вчений - аграрний економіст, державний та політичний діяч [Текст] : матер. 8 наук. історико-біограф. читань, круглий стіл, 25 квіт. 2014 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; уклад.: Т. М. Підгайна, В. М. Товмаченко, М. М. Давиденко ; наук. ред. В. А. Вергунов. - Київ : [б. и.], 2014. - 58 с
  42

  Вергунов, В. А.

  Організаційний поступ сільськогосподарської дослідної справи в Україні [Текст] : наукова доповідь / В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. - Київ : [б. и.], 2014. - 28 с
  43 Навколишнє середовище і здоров'я людини [Текст] : зб. матер. 3 Всеукр. наук.-практ. семінару 25 вер. 2009 р., м. Полтава / М-во освіти і науки України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Регіон. ландшафтний парк "Диканський" ; редкол. М. І. Степаненко [та ін.]. - Полтава : ПДПУ, 2009. - 318 с
  44 Навколишнє середовище і здоров'я людини [Текст] : зб. матер. 4 Всеукр. наук.-практ. семінару 23 вер. 2010 р., м. Полтава / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського [та ін.] ; редкол. М. І. Степаненко [та ін.]. - Полтава : ПНПУ, 2011. - 324 с
  45

  Власов, Володимир Іванович.

  Глобалістика: історія, теорія [Текст] : монографія. Т.2. Еволюція наукової думки щодо глобалізації в Україні та Росії / В. І. Власов ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки" , Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. аграр. наук України. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2012. - 856 с. - Бібліогр.: с. 799-824. - ISBN 978-966-2770-25-4
  46

  Власов, Володимир Іванович.

  Глобалістика: історія, теорія [Текст] : монографія. Т. 1. Історичні аспекти науки глобалістики / В. І. Власов ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки" , Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. аграр. наук України. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2012. - 570 с. - Бібліогр.: с. 489-507. - ISBN 978-966-2770-24-7
  47

  Львівський національний аграрний університет.

  Вісник Львівського національного аграрного університету [Текст] / М-во аграр. політики України, Львівський нац. аграр. ун-т ; редкол. : В. В. Снітинський ( голов. ред. ) [та ін]. - Л. : [б. и.]. № 14 : Архітектура і сільськогосподарське будівництво / ред. А. В. Мазурак [та ін.]. - 2013. - 265 с
  48

  Докуніхін, В. З.

  Перевезення швидкопсувних вантажів в АПК [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підгот. 6.100102 "Процеси, машини та обладнання АПВ", ОКР "Бакалавр" / В. З. Докуніхін, Я. М. Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2014. - 356 с. - Бібліогр.: с. 351-353. - ISBN 978-966-669-442-6
  49

  Інститут сільського господарства степової зони.

  Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва степ. зони ; редкол. : А. В. Черенков (голов. ред.) [та ін.]. - Дніпропетровськ : [б. и.], 1956 - ., № 3. - 2012. - 168 с
  50 Раритети біоти Шацького національного природного парку (поширення, оселища, загрози та збереження) [Текст] / Держ. агентство ліс. ресурсів України, Шацький нац. природний парк, Ін-т екол. Карпат НАН України ; редкол. П. В. Юрчук [та ін.]. - Київ : ЦП "Компринт", 2014. - 111 с. - Бібліогр.: с. 96-107. - ISBN 978-617-7144-84-6
  51 Практичні і теоретичні аспекти сучасного овочівництва [Текст] : матер. всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю від дня заснув. Дослід. ст. "Маяк" Ін-ту овочівництва і баштанництва НААН, 25 квіт. 2014 р., с. Крути, Чернігів. обл. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, Дослід. ст. "Маяк". - Крути : [б. и.], 2014. - 152 с
  52

  Голубець, М. А.

  Геосоціосистемологія [Текст] / М. А. Голубець ; Ін-т екології Карпат Нац. акад. наук України. - Львів : [б. и.], 2013. - 264 с. - Бібліогр.: с. 245-262. - ISBN 978-966-2400-31-1
  53

  Бєсєдіна, Г. Є.

  Мікроекономіка [Текст] : практикум / Г. Є. Бєсєдіна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків : [б. и.], 2013. - 100 с
  54

  Григор'єв, В. І.

  Лучне кормовиробництво [Текст] : навчальний посібник / В. І. Григор'єв ; ред. М. А. Бобро ; М-во аграр. політики і продовольства України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ, 2013. - 106 с
  55

  Баб'як, Олексій Степанович.

  Екологічне право України [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. С. Баб'як, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва ; Європ. ун-т управління, безпеки та інформ.-правов. технологій, Ф-т охорони навколиш. середовища, Юрблагодійконсалтинг, PRO BONO. - Київ : Атіка, 2001. - 216 с. - Бібліогр.: с.210-211. - ISBN 966-7714-04-7
  56

  Кузьменко, Т. С.

  "Бренд" у праві інтелектуальної власності: теорія і практика [Текст] : монографія / Т. С. Кузьменко ; наук. ред. О. І. Харитонова ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : МНАУ, 2014. - 230 с. - Бібліогр.: с. 206-229. - ISBN 978-6177149-04-9
  57

  Національний університет біоресурсів і природокористування України.

  Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] / редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] . - Київ : [б. и.], 1997 - . Вип. 182, ч. 3. - 2013. - 284 с. - (Право).
  58 Технічні культури [Текст] : навчальний посібник / О. Г. Жатов, С. М. Каленська, А. В. Мельник [та ін.]. - Суми : Університет. кн., 2013. - 359 с. - Бібліогр.: с. 350-352. - ISBN 978-966-680-655-3
  59

  Харківський національний аграрний університетім. В.В. Докучаєва.

  Вісник ХНАУ : зб. наук. праць / ред.кол.: О. В. Олійник ( голов. ред. ) [та ін]. - Харків : ХНАУ, 1997 - . - (Сер. "Економічні науки"). № 8. - Харків, 2013. - 300 с
  60

  Харківський національний аграрний університетім. В.В. Докучаєва.

  Вісник ХНАУ : зб. наук. праць / ред.кол.: О. В. Олійник ( голов. ред. ) [та ін]. - Харків : ХНАУ, 1997 - . - (Сер. "Економічні науки"). № 7. - Харків, 2013. - 234 с
  61 Історія освіти, науки і техніки в Україні [Текст] : матер. 9 Всеукр. конф. молодих уч. та спец., 22 трав. 2014 р., м. Київ / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Полтав. держ. с.-г. дослід. ст. ім. М.І. Вавилова Ін-ту свинарства і АПВ НААН ; редкол. В. А. Вергунов [та ін.]. - Київ : [б. и.], 2014. - 346 с
  62

  Олійник, Олександр Васильович.

  Управління фінансовою санацією підприємств [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Олійник, В. В. Макогон , Є. М. Руденко ; М-во аграр. політики і продовольства України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : [б. и.], 2013. - 50 с
  63

  Батутіна, А. П.

  Процеси та апарати харчових виробництв [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Батутіна, Л. М. Коваль, В. В. Чук ; М-во освіти і науки України, Центр. спілка споживчих товариств України, Хмельниц. кооперат. торгов.-економ. ін-т. - Кам'янець-Подільський : "Медобори-2006", 2013. - 352 с. - Бібліогр.: с. 349-351. - ISBN 978-617-681-048-3
  64

  Колтунов, В. А.

  Харчові продукти. Фрукти, ягоди, овочі, гриби [Текст] : підручник / В. А. Колтунов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. - 484 с. - (Сер. "Товарознавство"). - Бібліогр.: с. 466. - ISBN 978-966-629-665-1
  65

  Польова, О. Л.

  Розвиток інноваційних процесів у галузі скотарства [Текст] : монографія / О. Л. Польова ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця : ПП "ТД "Едельвейс і К", 2014. - 387 с. - ISBN 978-966-2462-51-7
  66

  Веремеєнко, С. І.

  Зміна складу та властивостей дерново-підзолистих грунтів Полісся України під впливом тривалого сільськогосподарського використання [Текст] : монографія / С. І. Веремеєнко, В. М. Польовий, С. С. Трушева ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 180 с. - ISBN 978-966-327-257-3
  67

  Лисенко, Н. О.

  Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки агропромислових підприємств [Текст] : монографія / Н. О. Лисенко, Н. В. Білошкурська. - Умань : Вид. "Сочінський", 2014. - 257 с. - ISBN 978-966-304-069-1
  68 Технологічні основи проектування та виготовлення посівних машин [Текст] : монографія / Б. М. Гевко, О. Л. Ляшук, Ю. Ф. Павельчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. - Тернопіль : Вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. - 238 с. - Бібліогр.: с. 227-236. - ISBN 978-966-305-056-0
  69

  Березівський, П. С.

  Ринок овочів: стан і проблеми, формування та функціонування [Текст] : монографія / П. С. Березівський, В. В. Липчук, В. Т. Янковський. - Тернопіль : Вид-во "Підруч. і посіб.", 2013. - 176 с. - ISBN 978-966-07-2660-4
  70 Техніко-економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Поповенко, О. В. Лапін, Н. М. Дащенко [та ін.]. - Одеса : Стандартъ, 2014. - 146 с. - ISBN 978-966-413-460-3
  71

  Суховерхий, В. В.

  Інфраструктурне забезпечення аграрних підприємств в полі маркетингової взаємодії [Текст] : монографія / В. В. Суховерхий. - Луганськ : Вид-во "Ноулідж", 2012. - 220 с. - ISBN 978-617-579-543-9
  72

  Черняга, П. Г.

  Супутникова геодезія [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підгот. "Геодезія, картограф. та землеустрій" вищ. навч. закл. / П. Г. Черняга, І. М. Бялик, Р. М. Янчук ; ред. П. Г. Черняга ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 222 с. - ISBN 978-966-327-244-3
  73

  Шевчук, Ю. Ф.

  Якість питної води в системі джерело-споживач [Текст] : навчальний посібник / Ю. Ф. Шевчук, В. Г. Явкін, А. Ю. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. - 152 с
  74 Використання зернобобових на корм при виробництві молока і м'яса в зоні Полісся України [Текст] / Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, М. Г. Савченко [та ін.]; ред.: Ю. І. Савченко, І. М. Савчук ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Полісся НААН України. - Житомир : ПП "Рута", 2014. - 206 с. - Бібліогр.: с. 195-203. - ISBN 978-617-581-207-5
  75 Зернобобові культури: сучасні технології вирощування [Текст] : монографія / А. В. Черенков, А. І. Клиша, А. Д. Гирка, О. О. Кулініч ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони". - Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. - 110 с. - Бібліогр.: с. 99-109. - ISBN 978-617-7109-10-4
  76

  Луференко, Ліна Юріївна.

  Рекламна діяльність молокопереробних підприємств [Текст] : монографія / Л. Ю. Луференко ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 182 с. - Бібліогр.: с. 148-158. - ISBN 978-966-485-158-6
  77 Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 6-7 бер. 2014 р, м. Тернопіль / Регіон. центр наук. забезп. АПВ в Терноп. обл., Терноп. держ. с.-г. дослід. ст., Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля [та ін.] ; редкол. М. І. Бахмат [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2014. - 252 с. - ISBN 978-617-692-172-1
  78

  Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні [Текст] : зб. наук. праць круглого столу (28 бер. 2014 р., м. Київ) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; редкол. М. В. Краснова [та ін.]. - Чернівці : Кондратьєв А.В., 2014. - 156 с. - ISBN 978-966-7957-15-5

  79 Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України [Текст] : монографія / А. Г. Бобкова, В. В. Воронін, Е. М. Деркач [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 336 с. - ISBN 978-966-374-773-6
  80 Економічна теорія в умовах глобалізації економіки [Текст] : тези доп. і виступів 6-ї Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і молодих вч. (м. Донецьк, 19-20 бер. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Обліково-фін. ф-т ; редкол. А. Г. Семенов [та ін.]. - Донецьк : Юго-Восток, 2014. - 140 с. - ISBN 978-966-374-796-5
  81 Стратегія розвитку біоресурсів на біоекономічній основі [Текст] : монографія / С. Д. Мельничук, М. П. Талавиря, В. В. Жебка [та ін.]. - Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2014. - 488 с. - Бібліогр.: с. 464-467. - ISBN 978-617-640-119-3
  82 Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки [Текст] : тези доп. 16-ї Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вч. і студ., 26 бер. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, Каф. міжнар. економіки та економ. теорії. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2014. - 184 с. - ISBN 978-966-434-302-9
  83 Комп'ютерні науки для інформаційного суспільства [Текст] : матер. 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вч. (веб-конф.) (м. Луганськ, 12-13 груд. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Ун-т інформ. технол. та менеджменту, м. Жешов (Польща). - Луганськ : Вид-во "Ноулідж", 2012. - 404 с. - ISBN 978-617-579-529-3
  84 Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики [Текст] : монографія = Competitiveness and innovations: problems of science and practice : monograph / Нац. акад. наук України, Наук.-досл. центр індустріальних проблем розвитку, М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т ; ред.: В. С. Пономаренко, М. О. Кизим, Ю. Б. Іванов. - Харків : ВД "Інжек", 2012. - 344 с. - ISBN 978-966-392-423-6
  85 Основи ветеринарної рецептури та технології лікарських форм [Текст] / П. І. Локес, П. П. Шатохін, Т. П. Локес-Крупка, Н. С. Канівець ; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава : ФОП Говоров С.В., 2014. - 152 с. - ISBN 978-966-2764-07-9
  86

  Недвига, О. Є.

  Атлас хвороб картоплі [Текст] / О. Є. Недвига, І. І. Мостов'як, О. О. Фоменко. - Вінниця : ПП "ТД "Едельвейс і К", 2014. - 336 с. - Бібліогр.: с. 322-330. - ISBN 978-966-2462-48-7
  87

  Григор'єва, А. О.

  Збірка тестів з хімії [Текст] : навч. посіб. / А. О. Григор'єва ; М-во освіти і науки України , Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ : [б. и.], 2013. - 324 с. - ISBN 978-617-11-0009-1
  88

  Мелешко, В. В.

  Управління розвитком сільської малочисельної школи [Текст] : посібник / В. В. Мелешко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, Лабораторія сіл. школи. - Київ : Педагог. думка, 2013. - 104 с. - ISBN 978-966-644-334-5
  89

  Долина, Л. Ф.

  Осадки сточных и питьевых вод: Проблемы и решение [Текст] = The sediment of the waste and drinking waters: problems and decisive : монография / Л. Ф. Долина, П. Б. Машихина. - Днепропетровск : [б. и.], 2014. - 212 с. - ISBN 978-743-8241-24-1
  90 Економіка землекористування [Текст] : навчальний посібник / В. І. Павлов, О. М. Гарнага, Т. С. Веремеєнко, Ю. Г. Фесіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Акад. екон. наук України, Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : [б. и.], 2012. - 188 с
  91 Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств [Текст] : тези доп. 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молових вч., 27 бер. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, Каф. товарознавства і торгів. підприємництва. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2014. - 360 с. - ISBN 978-966-434-299-2
  92 Економіка і менеджмент - 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: у 6-ти т. [Текст] : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 24-25 квіт. 2014 р.). Т. 6. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб'єкт господарювання / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Ін-т економіки пром-сті НАН України, Запоріз. держ. інж. акад. [та ін.]. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2014. - 160 с. - ISBN 978-617-645-176-1
  93 Економіка і менеджмент - 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: у 6-ти т. [Текст] : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 24-25 квіт. 2014 р.). Т. 2. Проблеми та перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Ін-т економіки пром-сті НАН України, Запоріз. держ. інж. акад. [та ін.]. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2014. - 140 с. - ISBN 978-617-645-172-3
  94 Економіка і менеджмент - 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: у 6-ти т. [Текст] : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 24-25 квіт. 2014 р.). Т. 3. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом та фінансовий механізм підприємств в умовах інтеграційних процесів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Ін-т економіки пром-сті НАН України, Запоріз. держ. інж. акад. [та ін.]. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2014. - 100 с. - ISBN 978-617-645-173-0
  95 Економіка і менеджмент - 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: у 6-ти т. [Текст] : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 24-25 квіт. 2014 р.). Т. 4. Конкурентоспроможність, конкурентні переваги та економічний розвиток підприємств / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Ін-т економіки пром-сті НАН України, Запоріз. держ. інж. акад. [та ін.]. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2014. - 140 с. - ISBN 978-617-645-174-7
  96 Економіка і менеджмент - 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: у 6-ти т. [Текст] : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 24-25 квіт. 2014 р.). Т. 5. Маркетингові технології, облік та аналіз в системі забезпечення інноваційного розвитку підприємств / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Ін-т економіки пром-сті НАН України, Запоріз. держ. інж. акад. [та ін.]. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2014. - 124 с. - ISBN 978-617-645-175-4
  97 Економіка і менеджмент - 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: у 6-ти т. [Текст] : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 24-25 квіт. 2014 р.). Т. 1. Економіка підприємства: стратегічні пріоритети розвитку в 21 сторіччі / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Ін-т економіки пром-сті НАН України, Запоріз. держ. інж. акад. [та ін.]. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2014. - 120 с. - ISBN 978-617-645-171-6
  98 Луганський національний аграрний університет.

  Науковий вісник Луганського національного аграрного університету [Текст] : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики та продовольства України , Луган. нац. аграр. ун-т; ред. В. Г. Ткаченко (голова) [та ін.]. - Луганськ : Елтон-2. № 55 : Економічні науки. - 2013. - 446 с
  99

  Киселева, Е. М.

  Модели и методы решения непрерывных задач оптимального разбиения множеств: линейные, нелинейные, динамические задачи [Текст] / Е. М. Киселева, Л. С. Коряшкина ; М-во образования и науки Украины, Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. - Киев : Наук. думка, 2013. - 606 с. - Библиогр.: с. 593-604. - ISBN 978-966-00-1428-2
  100 Ecological aspects of logistics [Текст] : academic manual / R. Zinko, L. Ryden, S. Kuzio, I. Samsin. - Lviv : "Растр-7", 2014. - 128 p. - ISBN 978-617-7045-42-6
  101 Склон Воронежского кристаллического массива (геофизика, глубинные процессы) [Текст] / И. М. Варенцов, В. В. Гордиенко, И. В. Гордиенко [и др.] ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. - Киев : Логос, 2013. - 112 с. - ISBN 978-966-171-700-7
  102 Морфоструктурно-неотектонічний аналіз територій України. Концептуальні засади, методи і реалізація [Текст] / В. П. Палієнко, М. Є. Барщевський, Р. О. Спиця [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т географії , Асоц. геоморфологів України. - Київ : Наук. думка, 2013. - 264 с. - ISBN 978-966-00-1338-4
  103 Екологія біорізноманіття [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Яцик, Ю. М. Грищенко, А. Ю. Якимчук, І. А. Пашенюк. - Київ : "Генеза", 2013. - 408 с. - ISBN 978-966-11-0400-5
  104 Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля [Текст] : монография / Б. С. Пристер, А. А. Ключников, В. М. Шестопалов, В. П. Кухарь ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности АЭС. - Чернобыль : [б. и.], 2013. - 200 с. - ISBN 978-966-02-6949-1
  105 Етапи утворення вуглецевих формацій в геологічних структурах України [Текст] / А. Я. Радзівілл, В. Ф. Шульга, А. В. Іванова [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т геолог. наук. - Київ : LAT & K, 2012. - 215 с. - ISBN 978-966-2944-99-00
  106 Подільський державний аграрно-технічний університет [Текст] / редкол. М. І. Бахмат [та ін.]. - Київ : Логос, 2013. - 220 с. - ISBN 978-966-2457-09-4
  107 Фактори експериментальної еволюції організмів = Факторы экспериментальной эволюции организмов = Topics in experimental evolution of organisms : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. акад. аграр. наук України, Акад. мед. наук України, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; редкол. : В. А. Кунах ( голов. ред. ) [та ін] . - Київ : Логос. Т. 13 : присвячено 95 - річчю від часу заснування НАН України. - 2013. - 360 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-171-703-8
  108 Фактори експериментальної еволюції організмів = Факторы экспериментальной эволюции организмов = Topics in experimental evolution of organisms : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. акад. аграр. наук України, Акад. мед. наук України, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; редкол. : В. А. Кунах ( голов. ред. ) [та ін] . - Київ : Логос . Т. 12 : присвячено 150 - річчю від дня народження В.І. Вернадського. - 2013. - 372 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-171-702-1
  109

  Кірова, Л. Л.

  Формування транскордонних агропромислових кластерів у системі світового сільськогосподарського ринку [Текст] : монографія / Л. Л. Кірова, Л. І. Антошкіна, Л. І. Міхов ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 192 с. - Бібліогр.: с. 169-188. - ISBN 978-966-374-780-4
  110

  Екологічне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. України / О. М. Шуміло, І. В. Бригадир, В. А. Зуєв [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : [б. и.], 2014. - 384 с. - ISBN 978-966-610-204-4

  111

  Комаринець, С. О.

  Гнучкість організації [Текст] : монографія / С. О. Комаринець, Ж. В. Поплавська. - Харків : ВД "Інжек", 2012. - 268 с. - Бібліогр.: с. 179-194. - ISBN 978-966-392-395-6
  112

  Карлін, М. І.

  Фінанси домогосподарств провідних країн світу [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін, І. О. Цимбалюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 172 с. - ISBN 978-617-7181-11-7
  113 Молода економіка [Текст] : матер. 5-ї Всеукр. наук. студ. конф., присв. 170-річчю з дня заснув. Уман. нац. ун-ту садівництва (10 квіт. 2014, м. Умань). Ч. 4 / М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва ; редкол. Ю. О. Нестерчук [та ін.]. - Умань : Вид. "Сочінський", 2014. - 132 с. - ISBN 978-966-304-061-5
  114

  Мельничук, В. Г.

  Інженерна геологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Мельничук, Я. О. Новосад, Т. П. Міхницька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 352 с. - Бібліогр.: с. 336-338. - ISBN 978-966-327-227-6
  115 Норми, орієнтовні раціони та практичні поради з годівлі великої рогатої худоби [Текст] : навч. посіб. для підгот. фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.090102 "Технологія вир-ва і перероб. продукції тваринництва" у вищ. навч. закл. 2-4 рівнів акредитації / Г. О. Богданов, І. І. Ібатуллін, В. І. Костенко ; М-во аграр. політики і продовольства України, Нац. акад. аграр. наук, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Житомир : ПП "Рута", 2013. - 516 с. - ISBN 978-617-581-205-1
  116

  Говорушко, Т. А.

  Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу [Текст] : монографія / Т. А. Говорушко, Н. І. Климаш. - Київ : Логос, 2013. - 204 с. - ISBN 978-966-171-728-1
  117 Геологические, геоэкологические, гидроакустические, гидроэкологические исследования шельфа и континентального склона украинского сектора Черного моря. 75-й рейс НИС "Профессор Водяницкий" [Текст] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т геолог. наук ; гл. ред. А. Ю. Митропольский. - Киев : [б. и.], 2013. - 150 с. - Библиогр.: с. 134. - ISBN 978-966-02-7089-3
  118

  Мацай, Н. Ю.

  Учебная практика по физиологии и биохимии растений [Текст] : уч.-метод. пособ. для студ.-иностранцев образоват. уровня "бакалавр" спец. "Биология" / Н. Ю. Мацай ; М-во образования и науки Украины, Гос. учреждение "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко". - Луганск : ГУ "ЛНУ им. Т. Шевченко", 2014. - 74 с
  119 Проектування систем водовідведення, очищення та утилізації стічних вод в малих населених пунктах та сільській місцевості [Текст] : монографія / М. М. Гіроль, С. Б. Проценко, А. М. Гіроль [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 65 с. - Бібліогр.: с. 72. - ISBN 978-966-327-246-7
  120

  Стукальський, В. П.

  Геодезія [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підгот. 6.080101 "Геодезія, картограф. та землеустрій" / В. П. Стукальський, О. М. Шаргар ; М-во освіти і науки України , Одес. держ. акад. будівництва та архітектури. - Одеса : [б. и.], 2013. - 560 с. - Бібліогр.: с. 545-546. - ISBN 978-966-413-448-1
  121 Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т ; редкол. : В.С. Шебанін (голов. ред.) [та ін.]. - Миколаїв : [б. и.], 1997 -. Вип. 3 (73). - 2013. - 212 с.
  122

  Рябинин, А. И.

  Современный гидрохимический режим и загрязнение Азовского моря [Текст] / А. И. Рябинин, С. А. Шибаева ; М-во чрезвычайных ситуаций Украины, Нац. акад. наук Украины, Морское отд. Укр. науч.-исслед. гидрометеорологич. ин-та. - Киев : Феникс, 2012. - 424 с. - Бібліогр.: с. 406-415. - ISBN 978-966-136-044-9
  123

  Гіндес, О. Г.

  Формування механізмів державного управління природокористуванням на засадах сталого екологічного розвитку: теорія, методологія, перспективні напрями [Текст] : монографія / О. Г. Гіндес ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 400 с. - Бібліогр.: с. 349-378. - ISBN 978-966-374-776-7
  124 Диверсифікація діяльності та перспективи соціально-економічного розвитку аграрних підприємств [Текст] : монографія / Л. А. Бахчиванжи, Т. Я. Тінтулова, О. Ю. Павлова, О. Ю. Славута ; М-во аграр. політики та продовольства України, Одес. держ. аграр. ун-т. - Одеса : ВА "Аспект", 2013. - 116 с. - Бібліогр.: с. 80-92. - ISBN 5-8404-0256-7
  125 Обгрунтування інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення діяльності аграрних підприємств Запорізької області [Текст] : колект. моногр. / О. В. Воронянська, Н. В. Трусова, Ю. В. Безверхня [та ін.] ; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. - Мелітополь : Вид. буд. Мелітоп. міс. друк., 2013. - 104 с. - ISBN 978-966-197-301-4
  126

  Скрипчук, П. М.

  Основи товарознавства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. М. Скрипчук, О. Ю. Судук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : [б. и.], 2013. - 260 с. - ISBN 978-966-327-254-2
  127

  Коваленко, Григорий Дмитриевич.

  Радиоэкология Украины [Текст] : монография / Г. Д. Коваленко. - Харьков : ИД "ИНЖЭК", 2013. - 344 с. - ISBN 978-966-392-429-8
  128 Стан та перспективи розвитку соціально-економічних систем в епоху економіки знань [Текст] : матер. 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених (24-26 квіт. 2014 р., м. Луганськ) = State and development prospects of social and economic systems in the era of knowledge economy : mat. of 3 International sci.-practical conf. of the stud. and young sci. (24-26 apr. 2014, Lugansk) / М-во освіти і науки України , Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Молодіжне від-ня агентства стратег. розвитку Луганщини "Астрал", Каф. упр. проектами та прикладної статистики ; редкол. О. Л. Голубенко [та ін.]. - Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2014. - 390 с
  129 Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство [Текст] : матер. 3-ї Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих учених, 10-11 квіт. 2014 р., м. Бердянськ / М-во освіти і науки України, Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу ; редкол. Л. І. Антошкіна [та ін.]. - Донецьк : Донбас, 2014. - 276 с. - ISBN 978-617-638-261-4
  130 Ландшафтне планування в Україні [Текст] : метод. настанови / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, О. Г. Голубцов [та ін.]; ред. Л. Г. Руденко ; Нац. акад. наук України, Ін-т географії. - Київ : Реферат, 2014. - 144 с. - ISBN 978-966-8058-58-5
  131 Науково-технічні розробки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара [Текст] = Научно-технические разработки Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара = Scientific and technological projects of Oles Honchar Dnipropetrovsk national university / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; упоряд.: М. В. Поляков, В. І. Карплюк. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2013. - 584 с. - ISBN 978-966-383-474-0
  132 Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Розвиток теплоенергетики та гідроенергетики [Текст] / Є. Т. Базеєв, Б. Д. Білека, Є. П. Васильєв [та ін.]; наук. ред. В. М. Клименко. - Київ : [б. и.], 2013. - 400 с. - ISBN 978-966-8163-15-9
  133

  Барвіненко, Віталій Дмитрович.

  Розвиток продовольчого ринку в Україні: теоретичні засади, методологічні підходи, механізми та інструменти державного регулювання [Текст] : монографія / В. Д. Барвіненко ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. - Київ : Вид-во "Дніпро", 2014. - 288 с. - ISBN 978-966-578-237-7
  134 Логістичні питання розвитку конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / В. М. Гончаров, В. П. Рябоконь, Ю. В. Ковнерова, А. К. Каменський ; Луган. нац. аграр. ун-т. - Луганськ : Вид-во "Ноулідж", 2013. - 172 с. - ISBN 978-617-579-616-0
  135

  Величко, О. М.

  Застосування теорії ризиків у технічному регулюванні [Текст] : підручник / О. М. Величко, Л. В. Коломієць, Т. Б. Гордієнко ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулюв. та якості. - Одеса : ВМВ, 2013. - 243 с. - ISBN 978-966-413-423-8
  136 Науково-прикладні основи ефективного розвитку аграрного сектору економіки [Текст] : монографія / Л. О. Андрєєва, Л. О. Болтянська, М. І. Грицаєнко [та ін.] ; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. - Мелітополь : Вид. буд. Мелітоп. міс. друк., 2014. - 270 с. - ISBN 978-966-197-308-3
  137

  Руденко, С. С.

  Практикум із загальної екології [Текст] : навч. посіб. / С. С. Руденко, С. С. Костишин, Т. В. Морозова ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. - 246 с. - ISBN 978-966-423-297-2
  138 Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки [Текст] : тези доп. 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вч. і студ. (2 квіт. 2014 р., м. Дніпропетровськ) / Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, Каф. міжнар. фінансів та банків. справи ; ред. С. А. Кузнецова. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2014. - 144 с. - ISBN 978-966-434-304-3
  139 Итальянские сады и парки [Текст] / авт.-сост. Ю. В. Белочкина ; худож.-оформитель С. И. Правдюк. - Харьков : "Фолио", 2011. - 219 с. - (Приусадебное цветоводство). - ISBN 978-966-03-5168-4
  140

  Гончаров, В. М.

  Організація трансформації маркетингової політики на підприємствах [Текст] : монографія / В. М. Гончаров, О. Ю. Бронська, В. В. Філіппов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луган. філія Київ. ін-ту бізнесу та технологій. - Луганськ : Вид-во "Ноулідж", 2012. - 256 с. - ISBN 978-617-579-524-8
  141

  Бондаренко, О. О.

  Економіка праці й соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. О. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2013. - 396 с. - ISBN 978-966-7972-05-9
  142 Проблеми моделювання структури і процесів економічних систем [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 квіт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Гол. упр. освіти і науки Черкас. обл. держ. адмін., Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту [та ін.]. - Черкаси : Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, 2014. - 212 с. - ISBN 978-966-7812-57-7
  143

  Донецький державний університет управління.

  Збірник наукових праць Донецького державного університету управління [Текст] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України , Донец. держ. ун-т упр.; ред. (гол.) О. С. Поважний. - Донецьк : [б. и.]. Т. ХІV, Вип. 264 : Розвиток державного управління та місцевого самоврядування: стратегії, технології, інновації. - 2013. - 279 с. - (Державне управління). - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-579-723-5
  144

  Князева, Н. А.

  Теоретические и прикладные вопросы маркетинговой деятельности в сфере услуг [Текст] : монография / Н. А. Князева, Е. А. Князева ; М-во образования и науки Украины, Одесс. нац. акад. пищевых технологий. - Одесса : [б. и.], 2014. - 216 с. - Библиогр.: с. 213-215. - ISBN 978-966-413-458-0
  145 Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища [Текст] : тези доп. 3-ї Всеукр. наук.-практ. конф. (24 бер. 2014 р., м. Дніпропетровськ) / Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, Каф. економіки п-ва та міжнар. бізнесу. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2014. - 164 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-434-305-0
  146 Сталий розвиток національного господарства: еколого-економічна концепція [Текст] : колективна монографія / Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, Каф. економіки ; ред. О. І. Маслак. - Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2014. - 256 с. - Бібліогр.: с. 230-241. - ISBN 978-617-639-045-9
  147 Географія та екологія: наука і освіта [Текст] : зб. матеріалів 5-ї Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), (10-11 квіт. 2014 р., м. Умань) / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.] ; редкол. О. В. Браславська [та ін.]. - Умань : Вид. "Сочінський", 2014. - 376 с. - ISBN 978-966-304-062-2
  148

  Окландер, Т. О.

  Модернізація маркетингової діяльності промислових підприємств [Текст] : монографія / Т. О. Окландер. - Донецьк : Вид-во "Ноулідж" (донец. від-ня), 2013. - 292 с. - Бібліогр.: с. 282-291. - ISBN 978-617-579-832-4
  149

  Оверковська, Т. К.

  Аграрне право України [Текст] : навч. посіб. у схемах / Т. К. Оверковська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця : ПП "ТД "Едельвейс", 2014. - 192 с. - Бібліогр.: с. 180-188. - ISBN 978-966-2462-50-0
  150

  Вольвач, В. В.

  Агрометеорологічні вимірювання [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / В. В. Вольвач, О. В. Вольвач ; М-во освіти і науки України , Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2013. - 200 с. - ISBN 978-617-7054-20-6
  151 Молода економіка [Текст] : матер. 5-ї Всеукр. наук. студ. конф., присв. 170-річчю з дня заснув. Уман. нац. ун-ту садівництва (10 квіт. 2014, м. Умань). Ч. 2 / М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва ; редкол. Ю. О. Нестерчук [та ін.]. - Умань : Вид. "Сочінський", 2014. - 140 с. - ISBN 978-966-304-059-2
  152 Молода економіка [Текст] : матер. 5-ї Всеукр. наук. студ. конф., присв. 170-річчю з дня заснув. Уман. нац. ун-ту садівництва (10 квіт. 2014, м. Умань). Ч. 1 / М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва ; редкол. Ю. О. Нестерчук [та ін.]. - Умань : Вид. "Сочінський", 2014. - 136 с. - ISBN 978-966-304-058-5
  153 Молода економіка [Текст] : матер. 5-ї Всеукр. наук. студ. конф., присв. 170-річчю з дня заснув. Уман. нац. ун-ту садівництва (10 квіт. 2014, м. Умань). Ч. 3 / М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва ; редкол. Ю. О. Нестерчук [та ін.]. - Умань : Вид. "Сочінський", 2014. - 132 с. - ISBN 978-966-304-060-8
  154 Шалимов, Николай Алексеевич.

  Тайна "возмущенного" климата Земли. Новый взгляд на проблему изменения климата Земли [Текст] : монография / Н. А. Шалимов. - Одесса : [б. и.], 2014. - 304 с. - Бібліогр.: с. 290-301. - ISBN 978-966-413-462-7
  155

  Коваленко, Т. О.

  Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні [Текст] : монографія / Т. О. Коваленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Юрінком Інтер, 2013. - 632 с. - ISBN 978-966-439-619-3
  156 Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин [Текст] : матер. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 170-річчю з дня заснув. Уман. нац. ун-ту садівництва. Ч. 2 / М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва, Аграр. ун-т ім. Хугона Колонтая в Кракові [та ін.] ; редкол. О. О. Непочатенко [та ін.]. - Умань : Вид. "Сочінський", 2014. - 132 с. - ISBN 978-966-304-066-0
  157 Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин [Текст] : матер. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 170-річчю з дня заснув. Уман. нац. ун-ту садівництва. Ч. 1 / М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва, Аграр. ун-т ім. Хугона Колонтая в Кракові [та ін.] ; редкол. О. О. Непочатенко [та ін.]. - Умань : Вид. "Сочінський", 2014. - 128 с. - ISBN 978-966-304-065-3
  158

  Рудніченко, Є. М.

  Оцінювання та моделювання впливу суб'єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства [Текст] : монографія / Є. М. Рудніченко. - Луганськ : "Промдрук", 2014. - 390 с. - Бібліогр.: с. 334-365. - ISBN 978-966-8606-81-6
  159 Управление организационно-хозяйственным механизмом устойчивого развития предприятий в контексте глобализации [Текст] : монография / А. М. Букреев, В. Н. Гончаров, А. Е. Пожидаев [и др.] ; ГОУВПО "Воронеж. гос. техн. ун-т", Луган. гос. акад. культуры и искусств, Луган. нац. аграр. ун-т, Южно-росс. гос. техн. ун-т (НПИ). - Луганск : Изд-во "Ноулидж", 2012. - 280 с. - Библиогр.: с. 267-277. - ISBN 978-617-579-522-4
  160

  Шульгіна, Л. М.

  Маркетингова діяльність підприємства на ринку послуг зеленого туризму [Текст] : монографія / Л. М. Шульгіна, А. І. Зінченко, Н. А. Крахмальова ; М-во освіти і науки України , Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т", Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНУТД, 2014. - 254 с. - Быблыогр.: с. 193-211. - ISBN 978-966-7972-10-3
  161

  Лепейко, Т. І.

  Управління інноваційними процесами на промислових підприємствах: методологія та практика [Текст] : монографія / Т. І. Лепейко, М. О. Боярська. - Харків : ХНЕУ, 2013. - 220 с. - Бібліогр.: с. 175-186. - ISBN 978-966-676-503-4
  162 Фундаментальні та прикладні дослідження в біології [Текст] : матер. 3-ї Міжнар. наук. конф. студ., аспірантів та молодих учених (24-27 лют. 2014 р., м. Донецьк) / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т , Біологічний ф-т ; редкол. М. О. Бронскова [та ін]. - Донецьк : Вид-во "Ноулідж" (донец. від-ня), 2014. - 336 с. - ISBN 978-617-579-852-2
  163 Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (7-13 жовт. 2013 р., м. Луцьк) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т міжнар. відносин, Ін-т Польщі СНУ ім. Л. Українки ; редкол. І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2014. - 120 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-600-662-5
  164 Актуальні питання в сфері соціально-економічних, технічних і природничих наук та інформаційних технологій (на іноземних мовах) [Текст] : зб. наук. праць Регіон. наук.-практ. конф. молодих вч. та студ. (3-4 квіт. 2014 р., м. Дніпропетровськ) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. інозем. мов для інж.-техн. та природн. спец. - Дніпропетровськ : Вид. Біла К.О., 2014. - 132 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-617-645-163-1
  165 Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології [Текст] : тези доп. 2-ї Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вч. та аспірантів (12 квіт. 2014 р., м. Дніпропетровськ) / Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, Наук. відділ, Відділ аспірантури та докторантури, Каф. заг. та соц. педагогіки. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2014. - 164 с. - ISBN 978-966-434-306-7
  166 Науково-прикладні основи ефективного розвитку аграрного сектору економіки [Текст] : монографія / Л. О. Андрєєва, Л. О. Болтянська, М. І. Грицаєнко [та ін.] ; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. - Мелітополь : Вид. буд. Мелітоп. міс. друк., 2014. - 270 с. - ISBN 978-966-197-308-3
  167

  Котик, З. О.

  Роботи із землеустрою і кадастру при організації територій [Текст] : консп. лекцій / З. О. Котик ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Растр-7", 2014. - 96 с. - ISBN 978-617-7045-37-2
  168

  Саблій, Л. А.

  Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрованих стічних вод [Текст] : монографія / Л. А. Саблій ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 292 с. - ISBN 978-966-327-242-9
  169

  Заруцький, І. Д.

  Оцінка впливу інституційного середовища на конкурентоздатність аграрного підприємства [Текст] : монографія / І. Д. Заруцький ; Луган. нац. аграр. ун-т. - Луганськ : Вид-во "Ноулідж", 2013. - 210 с. - ISBN 978-617-579-789-1
  170

  Левків, Г. Я.

  Система маркетинг-менеджменту підприємств АПК [Текст] : монографія / Г. Я. Левків. - Львів : [б. и.], 2013. - 462 с. - ISBN 978-966-397-214-7
  171

  Москалець, В. В.

  Triticosecale Wittmack ex. A. Camus : екосистемний підхід дослідження для формування сталих урожаїв [Текст] : монографія / В.В.Москалець ; М-воаграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад., Білоцерків. нац. аграр. ун-т. - Полтава; Біла Церква; Донецьк : Вид-во "Ноулідж" (Дон.від-ня), 2014. - 602 с. - ISBN 978-617-579-857-7
  172 Безнітритне виробництво ковбасних виробів: перспективи розвитку [Текст] : монографія / Л. В. Молоканова, А. А. Квасніков, О. О. Орешина, Я. А. Попова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : Вид-во "Ноулідж" (донец. від-ня), 2014. - 194 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-579-862-1
  173

  Олійник, О. В.

  Економіко-енергетична ефективність інтенсифікації виробництва цукрових буряків у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : монографія / О. В. Олійник, В. В. Макогон, С. В. Брік ; М-во аграр. політики і продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва . - Харків : Підруч. НТУ "ХПІ", 2014. - 192 с. - ISBN 978-966-2426-98-4
  174 Напрями удосконалення гуманітарного розвитку в Україні: соціоантропологічні, соціокультурні та соціосвітоглядні виміри [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 лист. 2013 р., м. Запоріжжя) / Укр. акад. політ. наук, Запоріз. держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2014. - 284 с
  175

  Говорушко, Т. А.

  Формування джерел фінансування інвестиційної діяльності на підприємствах кондитерської промисловості в умовах глобалізації економіки [Текст] : монографія / Т. А. Говорушко, Г. В. Сілакова. - Київ : Логос, 2013. - 208 с. - Бібліогр.: с. 156-172. - ISBN 978-966-171-729-8
  176

  Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка.

  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України ; редкол. : Л. М. Тіщенко (відп. ред.) [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ. Вип. 151 : Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. - 2014. - 418 с
  177

  Белопольская, Т. В.

  Инновационно-активные производственно-экономические системы: теория и практика управления [Текст] : монография / Т. В. Белопольская ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т. - Донецк : Юго-Восток, 2013. - 356 с. - ISBN 978-966-374-786-6
  178 Програма селекції худоби південної м'ясної породи на період 2013-2022 роки [Текст] / Ю. В. Вдовиченко, Л. О. Омельченко, Р. М. Макарчук [та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва степових р-нів ім. М.Ф. Іванова, "Асканія-Нова" - Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства. - Нова Каховка : "ПІЕЛ", 2014. - 152 с. - ISBN 978-966-1550-20-8
  179 Механізація та електрифікація сільського господарства [Текст] : міжвідом. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва" ; редкол.: В. В. Адамчук (відп. ред.) [та ін.]. - Глеваха : [б. и.], 1965. - Вип. 99, т. 2. - 2014. - 480 с
  180

  Ловейкін, В. С.

  Обгрунтування параметрів і режимів вібрації плуга [Текст] : монографія / В. С. Ловейкін, Л. А. Дяченко, Ю. В. Човнюк. - Київ : ЦП "Компринт", 2014. - 232 с. - ISBN 978-617-7144-94-5
  181

  Шквиря, М. Г. Керівництво з утримання вовка, рисі та ведмедя бурого в умовах неволі (в центрах порятунку і реабілітації, зоологічних колекціях, притулках, куточках живої природи) [Текст] : наук. вид-ня / М. Г. Шквиря, Є. М. Улюра, Л. П. Гальперіна ; Міжгалузевий наук.-дослід. центр менеджменту та інновацій. - Київ : [б. и.], 2013. - 152 с. - ISBN 978-617-7092-23-9

  182

  Вакуленко, І. С.

  Технологія, селекція та переробка продукції кролівництва в особистих господарствах населення [Текст] / І. С. Вакуленко, Т. М. Данилова ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва . - Харків : [б. и.], 2014. - 46 с
  183

  Олійник, В. С.

  Гідрологічна роль лісів Українських Карпат [Текст] / В. С. Олійник. - Івано-Франківськ : НАІР, 2013. - 232 с. - ISBN 978-966-2716-32-0
  184 Методологія оцінювання сортозразків картоплі на стійкість проти основних шкідників і збудників хвороб [Текст] / С. О. Трибель, Л. А. Пилипенко, А. А. Бондарчук [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин, Ін-т картоплярства. - Київ : Аграр. наука, 2013. - 264 с. - ISBN 978-966-540-346-3
  185 Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т; редкол.: В.С. Шебанін ( голов. ред. ) [та ін]. - Миколаїв : [б. и.], 1997. - Вип. 4 (74), т. 1 : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. - 2013. - 206 с
  186 Науково-організаційні засади розвитку аграрної науки та її управління в УРСР (1962-1969 рр.) [Текст] : зб. докум. і матер. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України, Центр. держ. архів громад. об'єднань України ; уклад.: В. А. Вергунов, О. О. Черниш, В. І. Кучер [та ін.]. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. - 1464 с. - (Історико-бібліогр. сер. "Аграр. наука України в особах, докум., бібліогр." ; кн. 72).
  187

  Марченко, Виктор Васильевич.

  Агротехника и механизация защиты растений [Текст] : практ. пособ. / В. В. Марченко, М. М. Гузь, П. Йоханнес. - Киев : ООО "Аграр Медиен Украина", 2014. - 216 с. - ISBN 978-966-97101-9-2
  188

  Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

  Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького [Текст] = Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj / М-во аграр. політики та продовольства України; ред. В. В. Стибель (гол. ред.) [та ін.]. - Львів : [б. и.], 1998 - .

   Т.16, № 1 (58), ч. 2. - 2014. - 320 с. - (Економічні науки).

  189

  Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

  Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького [Текст] = Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj / М-во аграр. політики та продовольства України; ред. В. В. Стибель (гол. ред.) [та ін.]. - Львів : [б. и.], 1998 - .

   Т.16, № 1 (58), ч. 1. - 2014. - 320 с. - (Економічні науки)

  190

  Полтавська державна аграрна академія.

  Наукові праці Полтавської державної аграрної академії [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад ; редкол. : П. М. Макаренко (відп. ред.) [та ін.]. - Полтава : ПДАА. Спецвипуск : Економічні науки. - 2013. - 352 с.
  191

  Полтавська державна аграрна академія.

  Наукові праці Полтавської державної аграрної академії [Текст] / ред. П. М. Макаренко [та ін.]. - Полтава : РВВ ПДАА. Вип. 1 (6) : Економічні науки, т. 3. - 2013. - 348 с
  192

  Кунець, В. В.

  Науковий доробок учених у розвиток вітчизняного конярства та кіннозаводства [Текст] / В. В. Кунець ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. - Харків : [б. и.], 2014. - 166 с. - (Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах ; кн. 5).
  193

  Полтавська державна аграрна академія.

  Наукові праці Полтавської державної аграрної академії [Текст] / ред. П. М. Макаренко [та ін.]. - Полтава : РВВ ПДАА. Вип. 1 (8) : Економічні науки, т. 1. - 2014. - 358 с
  194

  Клименко, О. Е.

  Химический состав атмосферных осадков в степном Крыму и влияние его кислотообразующих компонентов на косточковые плодовые культуры [Текст] / О. Е. Клименко ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Никит. ботан. сад - Нац. науч. центр. - Киев : Освита Украины, 2014. - 144 с. - ISBN 978-966-188-326-9
  195 Аграрний вісник Причорномор'я [Текст] : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики та продовольства України, Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол. : В. П. Герасименко (голова) [та ін.] . - Одеса : [б. и.]. Вип. 67. - 2013. - 194 с. - (Технічні науки).
  196

  Полтавська державна аграрна академія.

  Наукові праці Полтавської державної аграрної академії [Текст] / ред. П. М. Макаренко [та ін.]. - Полтава : РВВ ПДАА. Вип. 2 (7) : Економічні науки, т. 1. - 2013. - 356 с
  197

  Саєнко, М. Г.

  Розвиток сільських територій і формування їх трудового потенціалу: демографічні, освітньо-фахові і соціально-інфраструктурні чинники [Текст] : монографія / М. Г. Саєнко, А. П. Сава. - Тернопіль : Крок, 2014. - 365 с. - ISBN 978-617-692-183-7
  198

  Сухенко, Ю. Г.

  Технологічне обладнання та лінії молокопереробних підприємств [Текст] : навч. посіб. для підгот. студ. у вищ. навч. закл. / Ю. Г. Сухенко, В. В. Сарана, В. Ю. Сухенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : ЦП "Компринт", 2013. - 658 с. - ISBN 978-966-2719-83-3
  199

  Тютюнник, Ю. М.

  Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Ю. М. Тютюнник ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. - 2-е вид., перероб. і доп. - Полтава : РВВ ПДАА, 2014. - 358 с. - ISBN 978-966-2088-72-4
  200

  Єрмоленко, Анатолій Миколайович.

  Соціальна етика та екологія. Гідність людини - шанування природи [Текст] : монографія / А. М. Єрмоленко ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. - Київ : Лібра, 2010. - 410 с. - ISBN 978-966-7035-96-9
  201 Механізація та електрифікація сільського господарства [Текст] : міжвідом. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва" ; редкол.: В. В. Адамчук (відп. ред.) [та ін.]. - Глеваха : [б. и.], 1965. - Вип. 99, Т. 1. - 2014. - 580 с
  202

  Тарасюк, С. І.

  Молекулярно-генетичні дослідження в рибництві [Текст] / С. І. Тарасюк, І. І. Грициняк ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ : Аграр. наука, 2013. - 312 с. - ISBN 978-966-540-348-7
  203 Соціальний ресурс формування інноваційної економіки в контексті сталого розвитку [Текст] : монографія / В. І. Куценко, О. В. Гаращук, О. О. Євсєєва ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : [б. и.], 2013. - 336 с. - ISBN 978-966-432-141-6
  204

  Хомік, Н. В.

  Водні ресурси Шацького національного природного парку: сучасний стан, охорона, управління [Текст] / Н. В. Хомік ; наук. ред. П. І. Коваленко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. - Київ : Аграр. наука, 2013. - 240 с. - ISBN 978-966-432-132-4
  205

  Мельник, Альона Олексіївна.

  Світові економічні кризи: теорія і методологія [Текст] : монографія / А. О. Мельник. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2014. - 392 с. - ISBN 978-966-669-444-0
  206

  Інститут тваринництва. Науково-технічний бюлетень [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва ; редкол. : І. А. Іонов (голов. ред.) [та ін.]. - Харків : [б. и.]. № 111. - 2014. - 312 с.

  207

  Вінницький національний аграрний університет.

  Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету [Текст] / М-во аграр. політики України, Вінницький нац. аграр. ун-т ; редкол. : Г. М. Калетнік ( голов. ред. ) [та ін] . - Вінниця : [б. и.]. Вып. 4 (81), т. 1. - 2013. - 338 с. - (Економічні науки).
  208 Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2013 році (витяг станом на 19.08.2013 року) = State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine (extrakt 19.08.13) : вид-ня офіційне / М-во аграр. політики України, Держ. служба з охорони прав на сорти рослин ; ред. С. І. Мельник (гол. ред.) [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : ПП "ХВМ", 2013. - 520 с.
  209

  Вінницький національний аграрний університет.

  Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету [Текст] / М-во аграр. політики України, Вінницький нац. аграр. ун-т ; редкол. : Г. М. Калетнік ( голов. ред. ) [та ін] . - Вінниця : [б. и.]. Вып. 1 (83), т. № 2. - 2014. - 260 с. - (Сільськогосподарські науки).
  210

  Вінницький національний аграрний університет.

  Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету [Текст] / М-во аграр. політики України, Вінницький нац. аграр. ун-т ; редкол. : Г. М. Калетнік ( голов. ред. ) [та ін] . - Вінниця : [б. и.]. Вып. 1 (83), т. № 1. - 2014. - 188 с. - (Сільськогосподарські науки).
  211

  Вінницький національний аграрний університет.

  Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Г. М. Калетнік (голов. ред.) [та ін.]. - Вінниця : [б. и.], 2010 - . Вип. 3 (80), Т. 1. - 2013. - 320 с. - (Економічні науки).
  212 Защита кукурузы [Текст] / С. А. Трибель, А. А. Стригун, С. В. Ретьман [и др.] ; Ин-т защиты растений НААН Украины, Ин-т биоэнергетич. культур и сахарной свеклы НААН Украины. - Москва : [б. и.], 2014. - 116 с.
  213

  Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

  Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Текст] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т; гол. ред. І. А. Дмитрієв [та ін.]. - Харків : ХНАДУ. - ISSN 2226-8820., № 1 (6). - 2014. - 292 с.
  214 Каталог препаратов ветеринарной медицины [Текст] / Бровафарма. - Киев : [б. и.], 2014. - 136 с.
  215 Ведение аграрного бизнеса в Украине 2014 [Текст] / Укр. клуб агар. бизнеса. - Киев : [б. и.], 2014. - 92 с.
  216 Ведение аграрного бизнеса в Украине 2013 [Текст] / Укр. клуб агар. бизнеса. - Киев : [б. и.], 2013. - 94 с.
  217 Технологічні аспекти переробки органічних відходів агропромислового комплексу методом вермикультивування [Текст] / В. М. Сендецький, Н. М. Колісник, І. П. Мельник [та ін.] ; Асоц. "Біоконверсія". - Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. - 56 с. - (Органічне землеробство).
  218

  Лісівнича академія наук України.

  Наукові праці Лісівничої академії наук України [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України, Ліс. акад. наук України; редкол.: Ю. Туниця (голов. ред.) [та ін.] . - Львів : РВВ НЛТУ України, 2001 - . Вип. 11. - 2013. - 282 с.
  219

  Інститут тваринництва.

  Науково-технічний бюлетень [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва ; редкол. : І. А. Іонов (голов. ред.) [та ін.]. - Харків : [б. и.]. № 110. - 2013. - 206 с.
 • 2015 січень

  1 Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку [Текст] : монографія у 8 т. Т. 1. Екологічна безпека та природно-ресурсний потенціал / Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. ; наук. ред. В. С. Кравців. - Львів : [б. и.], 2013. - 336 с. - (Сер. "Проблеми регіон. розвитку"). - Бібліогр.: с. 322-336. - ISBN 978-966-02-6901-9
  2

  Рудько, Г. І.

  Геологія окислених кварцитів залізорудних родовищ Криворізького басейну [Текст] / Г. І. Рудько, О. В. Плотніков, С. В. Радованов ; Держ. служба геології та надр України, Держ. коміс. України по запасах корисних копалин, Акад. гірн. наук України. - Чернівці : ВД "Букрек", 2013. - 392 с. - Бібліогр.: с. 373-384. - ISBN 978-966-399-532-8
  3 Еколого-психологічне забезпечення якості життя [Текст] : наук.-метод. реком. / Ю. М. Швалб, О. Л. Вернік, М. М. Заброцький [та ін.]; ред. Ю. М. Швалб ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. - Кіровоград ; Київ : Імекс-ЛТД, 2013. - 98 с. - Бібліогр.: с. 95-97. - ISBN 978-966-189-242-1
  4

  Марінцова, Н. Г.

  Біологічна хімія [Текст] : підручник / Н. Г. Марінцова, С. В. Половкович, В. П. Новіков ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 336 с. - ISBN 978-617-607-460-1
  5

  Корінько, В. І.

  Контроль якості води [Текст] / В. І. Корінько, В. Я. Кобилянський, Ю. О. Панасенко ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Харків : ХНАМГ, 2013. - 288 с. - Бібліогр.: с. 272-287. - ISBN 978-966-695-317-2
  6
  7 Гідрогеоекологічні умови верхів'я долини річки Прип'ять [Текст] : наукове дослідження / О. В. Цвєтова, Г. П. Рябцева, І. Ю. Насєдкін [та ін.]. - Луцьк ; Київ ; Ковель : РВВ ЛНТУ, 2013. - 220 с. - Бібліогр.: с. 212-219. - ISBN 978-617-672-041-6
  8

  Деркач, Т. М.

  Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей засобами інформаційних технологій [Текст] : монографія / Т. М. Деркач ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2013. - 320 с. - Бібліогр.: с. 280-319. - ISBN 978-966-348-337-5
  9 Інноваційні підходи до поліпшення експлуатаційних характеристик обладнання харчових виробництв [Текст] : монографія / І. М. Заплетніков, А. М. Поперечний, Д. О. Єрьоменко [та ін.] ; М-во науки і освіти України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. обладн. харч. виробництв. - Донецьк : Вид-во "Ноулідж", 2013. - 290 с. - Бібліогр.: с. 289-290. - ISBN 978-617-579-744-0
  10 Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освіт.-проф. прогр. бакалавр з напрямку підгот. "Економіка п-ва" / О. Ю. Єрмаков, М. М. Жибак, Г. М. Христенко, І. С. Гурська. - 2-е вид., випр. та доп. - Тернопіль : Крок, 2014. - 322 с. - Бібліогр.: с. 319-321. - ISBN 978-617-692-167-7
  11

  Сысоев, А. М.

  Инновации в процессе воспроизводства сельскохозяйственной техники [Текст] : монография / А. М. Сысоев, Т. И. Ашмарина. - Мелитополь : ИД Мелитоп. город. тип., 2013. - 160 с. - Библиогр.: с. 150-159. - ISBN 978-966-197-295-6
  12 Економіка природокористування [Текст] : підручник / М. А. Хвесик, С. М. Рогач, М. М. Кулєць [та ін.]. - К. : ЦП "Компринт", 2013. - 334 с. - Бібліогр.: с. 322-333. - ISBN 966-617-7144-32-7
  13 Теоретичні засади еколого- та ресурсозберігаючих технологій прикінцевої експлуатації залізорудних родовищ [Текст] : монографія / М. І. Ступнік, В. А. Ковальчук, В. В. Буханець, Б. А. Ртіщев. - Кривий Ріг : ДВНЗ "КНУ", 2013. - 228 с. - Бібліогр.: с. 218-224. - ISBN 978-966-132-014-6
  14

  Моргун, А. С.

  Теорія пластичної течії в механіці грунтів [Текст] : монографія / А. С. Моргун ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 108 с. - Бібліогр.: с. 106-107. - ISBN 978-966-641-525-0
  15

  Разумова, Світлана Тимофіївна.

  Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології [Текст] : конспект лекцій / С. Т. Разумова ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2013. - 200 с. - Бібліогр.: с. 197. - ISBN 978-617-7054-19-0
  16 Трансформація інноваційно-інвестиційних процесів в економічній діяльності [Текст] : монографія / С. П. Кирильчук, К. В. Наливайченко, Т. В. Амельченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України , Крим. економ. ін-т, ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". - Сімферополь : ВД "АРІАЛ", 2013. - 330 с. - Бібліогр.: с. 312-329. - ISBN 978-617-648-234-5
  17

  Совгіра, С. В.

  Екологія [Текст] : підручник / С. В. Совгіра, Г. Є. Гончаренко. - Умань : Вид. "Сочінський", 2013. - 292 с. - Бібліогр.: с. 276-291. - ISBN 978-966-304-031-8
  18 Науково-інноваційні пропозиції для лісового комплексу України : зб. рек. н.-д. ін-ту лісівництва та декор. садівництва. Вип. 1. ч. 1 / Каб. Мін. України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т ліс. і сад.-парк. госп-ва ; відп. викон.: П. І. Лакида, Н. О. Олексійченко. - К. : ЦП "Компринт", 2013. - 440 с. - Бібліогр.: с. 346-347. - ISBN 978-617-7144-41-9. - ISBN 978-617-7144-42-6
  19

  Процеси та апарати біологічної очистки та дезодорації газоповітряних викидів [Текст] : монографія / Л. В. Кричковська, О. В. Шестопалов, Г. Ю. Бахарєва, К. В. Слісь ; М-во освіти і науки України , Нац. техн. ун-т "Харк. політех. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2013. - 200 с. - Бібліогр.: с. 189-197. - ISBN 978-966-97289-4-4

  20 Питання біоіндикації та екології [Текст] : періодич. наук. вид. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"; редкол. Л. О. Омельянчик [та ін.]. - Запоріжжя : ТОВ "Акцент Інвест-Трейд". Вип. 18, № 2. - 2013. - 368 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-2602-28-9
  21

  Степанов, В. Г.

  Применение методов непараметрической статистики в исследованиях сельскохозяйственной биологии и ветеринарной медицины [Текст] : учебное пособие / В. Г. Степанов. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - 62 с. - Библиогр.: с. 60-62. - ISBN 978-966-491-501-1
  22 Технологія харчових продуктів рослинного походження [Текст] : навч. посіб. / В. А. Гніцевич, С. К. Ільдірова, Н. М. Варваріна [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. технол. в ресторан. госп-ві. - Донецк : ДонНУЕТ, 2012. - 325 с. - Бібліогр.: с. 322-324. - ISBN 978-966-385-293-5
  23

  Бойко, І. І.

  Суспільство й екологічні проблеми сучасності [Текст] : монографія / І. І. Бойко. - Київ : Вид. центр НУБіП України, 2013. - 228 с. - Бібліогр.: с. 225-228. - ISBN 978-617-676-039-9
  24

  Артиш, В. І.

  Організаційно-економічний механізм лізингу підприємств агропромислового комплексу [Текст] : монографія / В. І. Артиш. - Київ : ЦП "Компринт", 2013. - 460 с. - Бібліогр.: с. 306-322. - ISBN 978-617-7144-18-1
  25

  Дорошенко, Ю. М.

  Основи землевпорядкування та кадастру [Текст] : консп. лекцій для студ., які навч. за напрямом підгот. 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" / Ю. М. Дорошенко, А. П. Лізунова, Ю. О. Тацій ; М-во освіти і науки України , Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2013. - 52 с. - Бібліогр.: с. 49-51
  26

  Іртищева, Інна

  Державне регулювання інституціональних змін в агропродовольчій сфері України [Текст] : монографія / І. О. Іртищева, А. О. Обозна. - Миколаїв : Вид. дім "Гельветика", 2014. - 164 с. - Бібліогр.: с. 153-163. - ISBN 978-617-7041-62-6
  27 Реформування економіки України: стан та перспективи [Текст] : зб. матер. 8 Міжнар. наук.-практ. конф., 29 лист. 2013 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Міжнар. ін-т бізнес-освіти Київ. нац. економ. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. - Київ : МІБО КНЕУ, 2013. - 215 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-1617-15-4
  28

  Дроздюк, Т. М.

  Аграрне право [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Дроздюк ; М-во освіти і науки України , Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2013. - 200 с. - Бібліогр.: с. 193-199. - ISBN 978-966-629-638-5
  29 Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии [Текст] : уч. пособие для студ. химико-технологич. спец. высш. уч. завед. / Л. Л. Товажнянский, В. А. Лещенко, И. А. Нечипоренко [та ін.] ; М-во образования и науки Украины, Нац. технич. ун-т "Харьк. политхнич. ин-т". - Харьков : Изд-во "Підручник НТУ "ХПІ", 2013. - 432 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-9662426-91-5
  30

  Божко, Л. Ю.

  Біологічні основи формування кількості та якості врожаю [Текст] : конспект лекцій / Л. Ю. Божко, О. Л. Жигалко ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2013. - 156 с. - Бібліогр.: с. 150-151. - ISBN 978-617-7054-16-9
  31

  Березуцький, В. В.

  Тлумачний словник нормативних термінів із дисципліни "Безпека життєдіяльності" [Текст] : навчальний посібник / В. В. Березуцький, Л. А. Васьковець ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політех. ін-т". - Харків : Вид-во "Підручник НТУ "ХПІ", 2013. - 88 с. - Бібліогр.: с. 85-87. - ISBN 978-966-2426-89-2
  32 Калибровка средств измерительной техники [Текст] : лаб. практикум по курсу "Информ. технол. и технич. измерения" для студ. спец. 6.051001 "Метрология и информац.-измерит. технол." дневн. и заоч. обучения / В. К. Гусельников, Е. Е. Тверитникова, В. В. Лысенко, А. В. Гусельников ; М-во образования и науки Украины, Нац. технич. ун-т "Харьк. полетхнич. ин-т". - Харьков : Изд-во "Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 92 с. - Библиогр.: с. 89. - ISBN 978-966-2426-95-3
  33

  Беляев, Н. Н.

  Математическое моделирование в задачах экологической безопасности и мониторинга чрезвычайных ситуаций [Текст] / Н. Н. Беляев, Е. Ю. Гунько, П. Б. Машихина. - Днепропетровск : Акцент ПП, 2013. - 159 с. - Бібліогр.: с. 145-158. - ISBN 978-966-2607-97-0
  34 Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку [Текст] : монографія; у 8 т. Т. 4. Сільські території / Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. ; наук. ред. В. С. Кравців. - Львів : [б. и.], 2013. - 344 с. - (Сер. "Проблеми регіон. розвитку"). - Бібліогр.: с. 296-315. - ISBN 978-966-02-6904-0
  35

  Степанов, В. Г.

  Ветеринарная радиобиология [Текст] : учебное пособие / В. Г. Степанов. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - 320 с. - Библиогр.: с. 316-320. - ISBN 978-966-491-500-4
  36 Досвід і проблеми інкорпорації, імплементації та адаптації екологічного законодавства [Текст] : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 25 вер. 2013 р., м. Дніпропетровськ / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т", Євраз. асоц. правничих шк. та правників ; редкол. В. І. Андрейцев [та ін.]. - Дніпропетровськ : НГУ, 2013. - 240 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-350-433-9
  37

  Бойчук, Антоніна Анатоліївна

  Витрати виробництва: облік та аналіз на пивоварних підприємствах [Текст] : монографія / А. А. Бойчук ; М-во освіти і науки України , Хмельниц. екон. ун-т. - Хмельницький : ХЕУ, 2014. - 225 с. - Бібліогр.: с. 153-162. - ISBN 978-617-692-115-4
  38 Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації [Текст] : зб. наук. праць 5 Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студ., м. Дніпропетровськ, 14 лют. 2014 р. / М-во освіти і науки України , Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Ф-т міжнар. економіки [та ін.] ; огр.ком. М. В. Поляков (голова) [та ін.]. - Дніпропетровськ : Біла К. О., 2014. - 144 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-645-160-0
  39 Актуальні питання сучасної економіки [Текст] : матер. 5-ї Всеукр. заочн. наук. конф., 24 груд. 2013 р. Ч. 1 / М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і п-ва ; редкол. О. О. Непочатенко [та ін.]. - Умань : Вид. "Сочінський", 2013. - 156 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-304-037-0
  40 Актуальні питання сучасної економіки [Текст] : матер. 5-ї Всеукр. заочн. наук. конф., 24 груд. 2013 р. Ч. 2 / М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і п-ва ; редкол. О. О. Непочатенко [та ін.]. - Умань : Вид. "Сочінський", 2013. - 152 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-304-038-7
  41 Актуальні питання сучасної економіки [Текст] : матер. 5-ї Всеукр. заочн. наук. конф., 24 груд. 2013 р. Ч. 3 / М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і п-ва ; редкол. О. О. Непочатенко [та ін.]. - Умань : Вид. "Сочінський", 2013. - 156 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-304-039-3
  42 Актуальні питання сучасної економіки [Текст] : матер. 5-ї Всеукр. заочн. наук. конф., 24 груд. 2013 р. Ч. 4 / М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і п-ва ; редкол. О. О. Непочатенко [та ін.]. - Умань : Вид. "Сочінський", 2013. - 148 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-304-040-0
  43

  Вигера, Сергій Михайлович

  Природні і культурні фітоценози та принципи контролю їх біорізноманіття [Текст] / С. М. Вигера ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : ПП "Рута", 2013. - 340 с. - Бібліогр.: с. 269-299. - ISBN 987-617-581-201-3
  44

  Мочалина, Ольга Сергеевна

  Ресурсное обеспечение эффективного развития инвестиционного процесса в аграрном секторе [Текст] : монография / О. С. Мочалина ; Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - 216 с. - Библиогр.: с. 169-201. - ISBN 978-966-491-441-0
  45 Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення [Текст] : керівний нормат. док. / М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України", Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського" ; ред.: І. П. Яцук, С. А. Балюк. - К. : [б. и.], 2013. - 104 с. - Бібліогр.: с. 78. - ISBN 978-617-7185-02-3
  46

  Донецький державний університет управління.

  Збірник наукових праць Донецького державного університету управління [Текст] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України , Донец. держ. ун-т упр.; ред. (гол.) О. С. Поважний [та ін.]. - Донецьк : [б. и.]. Т. 14, Вип. 265 : Актуальні проблеми економічного розвитку: зовнішньоекономічні, виробничі та екологічні аспекти". - Донецьк : ДонДУУ, 2013. - 426 с. - (Економіка). - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 966-7917-00-2
  47 Обліково-аналітичне забезпечення стратегії сталого розвитку підприємства [Текст] : матер. міжнар. наук.-практ. конф. / Крим. інжен.-педагог. ун-т, Л.Н. Гумилев Атындагы Еуразия Улттык Университеті, Baki Dovlet universiteti ; ред. Р. А. Абдулаєв. - Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. - 116 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-491-490-8
  48 Науково-інноваційні пропозиції для лісового комплексу України : зб. рек. н.-д. ін-ту лісівництва та декор. садівництва. Вип. 1. ч. 2 / Каб. Мін. України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т ліс. і сад.-парк. госп-ва ; відп. викон.: П. І. Лакида, Н. О. Олексійченко. - К. : ЦП "Компринт", 2013. - 406 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7144-41-9. - ISBN 978-617-7144-43-3
  49 Облік в галузях промисловості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Кузів, Н. П. Михайлишин, Н. В. Гудзь, О. М. Берестецька. - Тернопіль : Крок, 2013. - 316 с. - ISBN 978-617-692-166-0
  50 Проблеми формування нової економіки ХХІ століття [Текст] : зб. наук. праць 6 Міжнар. наук.-практ. конф., м. Рівне, 19-20 груд. 2013 р. Т.1. Актуальні питання сталого економічного розвитку. - Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013. - 103 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-645-155-6
  51 Проблеми формування нової економіки ХХІ століття [Текст] : зб. наук. праць 6 Міжнар. наук.-практ. конф., м. Рівне, 19-20 груд. 2013 р. Т.2. Перспективи наукових досліджень у формуванні нової економіки. - Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013. - 111 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-645-155-3
  52 Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні [Текст] : аналіт. доп. Вип. 11 / Я. В. Бережний, О. І. Кілієвич, Д. В. Ляпін [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2013. - 80 с. - (Сер. "Економіка"). - ISBN 978-966-554-215-5
  53

  Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки [Текст] : зб. тез доп. 7 міжнар. студ. наук. конф. / уклад.: О. П. Боярчук, І. В. Макарчук, О. Я. Лещенко [та ін.]. - Луцьк : Волиньполіграф, 2014. - 334 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-2379-98-3

  54 Корми і кормовиробництво [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України; редкол. В. Ф. Петриченко. - Вінниця : ФОП Данилюк В. Г., 1976. - Вип. 77. - 2013. - 352 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-2190-78-6
  55 Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Від вогню та води до електрики [Текст] / В. І. Бондаренко, Г. Б. Варламов, І. А. Вольчин [та ін.]. - Київ : [б. и.], 2013. - 264 с. - Бібліогр.: с. 258-262. - ISBN 966-7317-98-6
  56 Білоцерківський національний аграрний університет.

  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва [Текст] : зб. наук. праць / М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т; ред. А. С. Даниленко [та ін.]. - Біла Церква : БНАУ, 2009. - , № 10 (105). - 2013. - 126 с
  57 Закон України "Про мисливське господарство та полювання" [Текст] : офіц. вид., за станом на 21 лист. 2013 р. / Верховна рада України. - Київ : Парламент. вид-во, 2013. - 36 с. - (Сер. "Закони України"). - ISBN 978-966-611-924-0
  58 Кролевеччина від давнини до сьогодення [Текст] : матер. 4-ї наук.-практ. конф.: доп. та повідомл. (20 вер. 2013 р.) / Кролевецька районна держ. адмін., Кролевецька районна рада, Відділ культури Кролевецької районної держ. адмін. [та ін.] ; редкол.: О. Боряк, А. Карась, С. Маховська. - Кролевець : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. - 72 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 966-376-055-9
  59 Технологія переробки біологічних відходів у біогазових установках з обертовими реакторами [Текст] : наук.-метод. реком. / Г. А. Голуб, О. В. Сидорчук, С. М. Кухарець [та ін.]; ред. Г. А. Голуб ; Каб. Мін. України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : НУБіП України, 2014. - 106 с. - Бібліогр.: с. 85-96. - ISBN 978-617-7189-11-3
  60 Технологии обеспечения экологической и техногенной безопасности горнодобывающих регионов при ликвидации угледобывающих предприятий Украины [Текст] : монография / В. И. Бузило, С. С. Гребенкин, В. Н. Ермаков [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : Литограф, 2013. - 348 с. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-966-2267-41-9
  61

  Дахно, І. С.

  Паразитологія та інвазійні хвороби тварин [Текст] : навч. посіб. з пров. лаб.-клінічн. і самост. занять для студ. 4 і 5 курсу спец. "Вет. мед." денної форми навч. / І. С. Дахно ; М-во аграр. політики України, Сум. нац. аграр. ун-т, Каф. паразитології та токсикології. - Суми : ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2010. - 140 с. - Бібліогр.: с. 138. - ISBN 978-966-566-468-0
  62

  Горбатенко, С. А.

  Сільське господарство на слов'яно-хозарському порубіжжі [Текст] / С. А. Горбатенко, В. В. Колода ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. - Київ : [б. и.], 2013. - 236 с. - Бібліогр.: с. 213-229. - ISBN 978-966-02-6892-0
  63

  Донец, О. В.

  Аграрное консультирование: теория, практика, методология [Текст] / О. В. Донец. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - 318 с. - Библиогр.: с. 296-318. - ISBN 978-966-491-402-1
  64

  Дейнеко, Л. В.

  Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів та кадрового потенціалу [Текст] / Л. В. Дейнеко, Е. І. Шелудько ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозув. НАН України". - Київ : ДУ "Ін-т економіки та прогнозування", 2013. - 120 с. - Бібліогр.: с. 95-98. - ISBN 978-966-02-6997-2
  65

  Рижков, С. С.

  Екологічна експертиза та оцінка впливу на навколишнє природне середовище [Текст] : навчальний посібник / С. С. Рижков, О. Л. Гіржева, Н. І. Магась ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : Іліон, 2013. - 244 с. - Бібліогр.: с. 198-202. - ISBN 978-617-534-176-6
  66 Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України [Текст] : кол. моногр. Ч. 1 / Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і п-ва ; ред. Ю. О. Нестерук. - Умань : Вид. "Сочінський", 2014. - 260 с. - ISBN 978-966-304-045-5
  67 Методика виробництва насіння кукурудзи [Текст] / Е. М. Федоренко, А. В. Алдошин, Т. П. Черенкова [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа ін-т сіл. госп-ва степової зони. - Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2013. - 52 с. - Бібліогр.: с. 46. - ISBN 978-966-2607-98-7
  68

  Седікова, І. О.

  Роль інформаційної складової в системі зберігання та переробки зерна. Методологія, теорія, практика [Текст] : монографія / І. О. Седікова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Букаєв В.В., 2013. - 192 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-2070-83-5
  69 Пространственная агроэкология и рекультивация земель [Текст] : монография / А. А. Демидов, А. С. Кобец, Ю.И. Грицан, А. В. Жуков. - Днепропетровск : Изд-во "Свидлер А.Л.", 2013. - 560 с. - Библиогр.: с. 523-557. - ISBN 978-617-627-055-3
  70

  Терещук, Вадим Сергійович

  Використання та охорона земель морського транспорту як комплексного об'єкта правового регулювання [Текст] : наукова доповідь / В. С. Терещук ; редкол. М. В. Шульга [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", Каф. земел. та аграр. права. - Харків : Вид-во "ЛІДЕР", 2013. - 75 с. - ISBN 978-966-2732-04-7
  71

  Химинець, Володимир

  Сталий розвиток Карпатського регіону в євроінтеграційній стратегії України [Текст] / В. В. Химинець ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. - 528 с. - Бібліогр.: с. 440-469. - ISBN 978-966-02-7044-2
  72

  Шапран, Ю. П.

  Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології [Текст] : монографія / Ю. П. Шапран ; М-во освіти і науки України. - Переяслав-Хмельницький : Вид-во "КСВ", 2013. - 334 с. - Бібліогр.: с. 288-334. - ISBN 978-966-8906-46-6
  73

  Демчук, О. В.

  Экономика рыбного хозяйства [Текст] : учебное пособие / О. В. Демчук, Н. А. Сушко ; М-во аграр. политики и продовольства Украини, Гос. агентство рыбн. хоз-ва Украины, Керч. гос. мор. технолог. ун-т. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - 311 с. - Библиогр.: с. 300-308. - ISBN 978-966-491-471-7
  74 Управління економічними відносинами підприємств молокопродуктового підкомплексу аграрної галузі України [Текст] : монографія / Г. М. Калетнік, С. В. Козловський, Н. М. Тарасюк, В. В. Семененко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця : [б. и.], 2013. - 248 с. - Бібліогр.: с. 196-218. - ISBN 978-617-583-094-9
  75

  Крашаница, Юрий Александрович

  Теория обобщенных гидродинамических потенциалов и метод граничных интегральных уравнений в краевых задачах гидродинамики [Текст] / Ю. А. Крашаница ; Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиц. ин-т". - Київ : Наукова думка, 2013. - 216 с. - Библиогр.: с. 204-212. - ISBN 978-966-00-1334-6
  76

  Ратушняк, Г. С.

  Енергоефективні технологічні процеси та обладнання біоконверсії [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 148 с. - Бібліогр.: с. 129-147. - ISBN 978-966-641-546-5
  77

  Кондрич, В. І.

  Бухгалтерський облік і аналіз виробництва продукції виноробства [Текст] : монографія / В. І. Кондрич ; М-во освіти і науки України, Вінниц. фін.-екон. ун-т. - Житомир : ПП "Рута", 2013. - 362 с. - Бібліогр.: с. 193-215. - ISBN 978-617-581-200-6
  78

  Мірошниченко, А. М.

  Земельне право України [Текст] : навчальний посібник / А. М. Мірошниченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченко. - Київ : Алерта, 2012. - 392 с. - ISBN 978-617-566-136-9
  79 Особливості управління та фінансового забезпечення розвитку фермерських господарств [Текст] : монографія / О. О. Непочатенко, І. В. Хлівна, Л. В. Транченко, О. М. Транченко. - Умань : Вид. "Сочінський", 2014. - 285 с. - Бібліогр.: с. 267-282. - ISBN 978-966-304-054-7
  80

  Шляхта, Я. М.

  Дерева, кущі та ліани, що зростають поміж нами [Текст] / Я. М. Шляхта, С. М. Брилінський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ВП "Бережан. агротехн. ін-т". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 232 с. - Бібліогр.: с. 231. - ISBN 978-617-607-527-1
  81

  Хімія та біологічна активність 2(4)-тіохінолінів і 9-тіоакридинів [Текст] / О. А. Бражко, Л. О. Омельянчик, М. П. Завгородній, О. О. Мартиновський ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" , М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2013. - 242 с. - Бібліогр.: с. 231-239. - ISBN 978-966-599-412-1

  82

  Цитологічна і лабораторна техніка та діагностика [Текст] : навчальний посібник / А. В. Воробель, Б. В. Грицуляк, О. Я. Глодан, О. Є. Халло ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. - 164 с. - Бібліогр.: с. 149. - ISBN 978-966-640-373-8

  83 Формування моделі управління природними ресурсами в ринкових умовах господарювання [Текст] / Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" ; ред. М. А. Хвесик. - Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. - 304 с. - Бібліогр.: с. 295-303. - ISBN 978-966-02-7027-5
  84

  Тутова, Н. О.

  Аграрна політика держави та сільське господарство Бахмутського краю (18-21 ст.) [Текст] : монографія / Н. О. Тутова, П. М. Тутов ; Центр пам'яткознавства Нац. акад. наук України і укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури. - Донецьк : Донбас, 2013. - 260 с. - Бібліогр.: с. 250-258. - ISBN 978-617-638-197-6
  85 Матеріали наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2011-2012 рр. [Текст] : 15 бер. - 25 квіт. 2013 р. Т. 1 / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; редкол. Р. Ф. Гринюк [та ін.]. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - 365 с. - ISBN 978-966-639-579-8
  86

  Чайка, Тетяна Олександрівна

  Розвиток виробництва органічної продукції в аграрному секторі економіки України [Текст] : монографія / Т. О. Чайка ; ред. Н. М. Сіренко. - Донецьк : Вид-во "Ноулідж", 2013. - 319 с. - Бібліогр.: с. 257-275. - ISBN 978-617-579-788-4
  87 Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства [Текст] : колективна монографія / Ю. М. Швалб, О. М. Гарнець, О. С. Килимник [та ін.] ; наук. ред. Ю. М. Швалб ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 208 с. - Бібліогр.: с. 199-207. - ISBN 978-966-189-239-1
  88

  Ткачук, С. А.

  Порівняльна вікова морфологія та біомеханіка трубчастих кісток курей м'ясного напряму продуктивності у постнатальному періоді онтогенезу [Текст] : монографія / С. А. Ткачук. - Київ : ЦП "Компринт", 2013. - 240 с. - Бібліогр.: с. 165-207. - ISBN 978-617-7144-45-7
  89

  Сукманов, В. О.

  Використання високого тиску в індустрії молока [Текст] : монографія / В. О. Сукманов, В. Д. Малигіна, В. В. Кійко ; М-во освіти і науки України, Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - 214 с. - Бібліогр.: с. 179-204. - ISBN 978-966-385-342-0
  90

  Актуальні проблеми сучасної гідроекології [Текст] : зб. матер. наук.-практ. конф, присв. 95-річчю заснув. Нац. акад. наук України, 5-6 лист. 2013 р., м. Київ / Нац. акад. наук України, Ін-т гідробіології. - Київ : [б. и.], 2013. - 107 с. - ISBN 978-966-02-6978-1

  91

  Єлецьких, Світлана Яківна

  Управління фінансовою стійкістю промислового підприємства [Текст] : монографія / С. Я. Єлецьких ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті, Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : ДДМА, 2013. - 492 с. - Бібліогр.: с. 370-403. - ISBN 978-966-379-661-1
  92

  Бутенко, Наталія Василівна

  Партнерські відносини на промисловому ринку [Текст] : монографія / Н. В. Бутенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. - 320 с. - Бібліогр.: с. 287-317. - ISBN 978-966-496-270-1
  93 Комплексна економічна оцінка природних ресурсів [Текст] : монографія / Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" ; ред. М. А. Хвесик. - Київ : [б. и.], 2013. - 264 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-02-7026-8
  94

  Максим Федорович Веклич (1924-2001) [Текст] : біобібліографія / Нац. акад. наук України, Ін-т географії ; уклад.: Ж. М. Матвіїшина, В. І. Передерій, А. С. Івченко. - Київ : Академперіодика, 2014. - 82 с. - Бібліогр.: с. 61. - ISBN 978-966-02-7173-9

  95

  Макаренко, В. Д.

  Металеві конструкції агропромислового призначення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Д. Макаренко, М. Г. Чаусов, А. П. Пилипенко ; М-во освіти і науки України. - Ніжин : Вид-во "Аспект-Поліграф", 2013. - 400 с. - Бібліогр.: с. 392-393. - ISBN 978-966-340-534-6
  96

  Ландшафтна екологія (сучасні підходи) [Текст] : навчальний посібник / І. І. Козак, В. І. Парпан, Т. В. Парпан, Г.Г. Козак ; М-во освіти та науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [б. и.], 2013. - 216 с. - Бібліогр.: с. 208-215. - ISBN 978-966-640-369-1

  97

  Савченко, Лілія Анатоліївна

  Дослідження системи стабілізації руху машинно-тракторного агрегату з причіпними машинами [Текст] : монографія / Л. А. Савченко. - Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2013. - 202 с. - Бібліогр.: с. 136-149. - ISBN 978-617-7029-30-3
  98

  Терещенко, С. І.

  Ресурсний потенціал аграрних формувань регіону: тенденції розвитку [Текст] : монографія / С. І. Терещенко. - Суми : ВВП "Мрія-1", 2014. - 202 с. - Бібліогр.: с. 186-199. - ISBN 978-966-566-587-8
  99

  Кривилева, С. П.

  Основы промышленного строительства и санитарной техники [Текст] : уч. пособ. для студ. спец. "Оборудование перераб. и пищевых пр-в", в т.ч. для иностр. студ. / С. П. Кривилева, А. Н. Рассоха ; М-во образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : Изд-во "Точка", 2013. - 175 с. - Библиогр.: с. 169-170. - ISBN 978-617-669-135-8
  100

  Кудріна, Ю. І.

  Аграрний фонд України: правові засади функціонування та розвитку [Текст] : монографія / Ю. І. Кудріна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : [б. и.], 2013. - 210 с. - Бібліогр.: с. 149-170. - ISBN 978-617-7185-00-9
  101

  Кузьменко, М. І.

  Радіонуклідна аномалія [Текст] / М. І. Кузьменко ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідробіології. - Київ : Академперіодика, 2013. - 394 с. - Бібліогр.: с. 381-389. - ISBN 978-966-360-241-7
  102 Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку [Текст] : монографія у 8 т. Т. 6. Фінансовий потенціал / Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. ; наук. ред. В. С. Кравців. - Львів : [б. и.], 2013. - 300 с. - (Сер. "Проблеми регіон. розвитку"). - Бібліогр.: с. 288-300. - ISBN 978-966-02-6906-4
  103

  Барна, М. М.

  Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії [Текст] : навч. посіб. / М. М. Барна. - 2-е вид., доп. і змінене. - Тернопіль : ТзОВ "Техно-граф", 2013. - 360 с. - Бібліогр.: с. 332-339. - ISBN 978-966-457-174-3
  104

  Барсукова, Олена Анатоліївна

  Ресурсозбереження в агропромисловому комплексі [Текст] : конспект лекцій / О. А. Барсукова ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2013. - 160 с. - Бібліогр.: с. 154-156. - ISBN 978-617-7054-18-3
  105 Устойчивое развитие экономики и электронное управление экономическим развитием: опережающее управление социально-экономическим развитием регионов [Текст] : матер. 4-ой междунар. научн.-практ. конф., г. Симферополь-Судак-Крым, 19-22 сен. 2013 г. Т. 2 / Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, ф-т управления, Каф. менеджмента и маркетинга [и др.] ; науч. ред. В. А. Подсолонко. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - 412 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-966-491-459-5
  106 Устойчивое развитие экономики: инновационное обеспечение [Текст] : сб. матер. науч. исслед. / Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского ; ред.: В. А. Подсолонко, А. Бурмистров. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - 596 с. - ISBN 978-966-491-409-0
  107

  Чабанюк, О. М.

  Фіксований сільськогосподарський податок: загальні положення, облік і звітність [Текст] : навч.-практ. посіб. / О. М. Чабанюк, Т. В. Мединська ; Б-ка бухгалтера. - Київ : Алерта, 2014. - 246 с. - Бібліогр.: с. 123-127. - ISBN 978-617-566-258-8
  108 Microbilogical diagnosis of bacterial infections [Текст] : manual for higher medical education students / N. V. Zhadinskiy, I. V. Kokina, S. S. Boeva [et al.] ; , State institution "Central teachning technology office of higher medical education of the ministry of health of Ukraine", M. Gorky Donetsk National medical univetsity. - Donetsk : Knowledge, 2013. - 282 p. - ISBN 978-617-579-738-9
  109

  Тузяк, Віра Євгенівна

  Теоретичні основи утилізації промислових відходів та синтезу з них нових будівельних матеріалів. Знешкодження отруйних токсичних речовин, радіоактивних відходів [Текст] : навч. посіб. для хіміків-технологів-екологів та вищ. уч. закл. безпеки життєдіял. / В. Є. Тузяк. - 1-е вид. - Львів : Центр Європи, 2011. - 248 с. - Бібліогр.: с. 222-231. - ISBN 978-966-7022-88-4
  110 Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України [Текст] : кол. моногр. Ч. 2 / Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і п-ва ; ред. Ю. О. Нестерук. - Умань : Вид. "Сочінський", 2014. - 256 с. - ISBN 978-966-304-046-2
  111 Мікроекономіка [Текст] : навч.-практ. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. Є. Попов, В. І. Отенко, І. М. Колесніченко [та ін.]; ред. О. Є. Попов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - Харків : ХНЕУ, 2013. - 336 с. - Бібліогр.: с. 329-331. - ISBN 976-966-676-564-5
  112

  Петриченко, В. Ф.

  Культурні сіножаті та пасовища України [Текст] / В. Ф. Петриченко, В. Г. Кургак ; Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України". - Київ : Аграр. наука, 2013. - 432 с. - Бібліогр.: с. 391-426. - ISBN 978-966-540-341-8
  113

  Рудавська, Г. Б.

  Молочні та яєчні товари [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Б. Рудавська, Є. В. Тищенко, С. П. Кущ ; ред. Г. Б. Рудавська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 3-є вид., переробл. і доп. - Київ : Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2013. - 372 с. - (Серія "Товарознавство"). - Бібліогр.: с. 351-353. - ISBN 978-966-629-641-5
  114

  Полтавська державна аграрна академія.

  Наукові праці Полтавської державної аграрної академії [Текст] / . - Полтава : ПДАА. - (Серія: Ветеринарна медицина)., Вип. 7 / М-во аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. ; ред. І. І. Панікар [та ін.]. - 2014. - 100 с
  115 Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку [Текст] : матер. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 жов. 2013 р. / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", Всеукр. грод. орг. "Нац. асоц. с.-г. дорадчих служб України" ; редкол. Р. Я. Корінець [та ін.]. - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2013. - 152 с
  116 Оцінка ризиків вивільнення генетично модифікованих сортів рослин у навколишнє природне середовище [Текст] : методичні рекомендації / В. В. Волкодав, М. Ф. Парій, А. М. Бочкарьов [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Фенікс, 2013. - 21 с. - Бібліогр.: с. 19-21. - ISBN 978-966-136-042-5
  117 Матеріали 12-ї Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та аспірантів, присвяченої пам'яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката [Текст] : c. Чубинське, 13 бер. 2014 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. - Чубинське : [б. и.], 2014. - 96 с. - ISBN 978-966-2531-24-4
  118 Роль часу відновлення весняної вегетації в житті зимуючих рослин [Текст] : тези міжнар. наук.-практ. конф., присв. 90-річному ювілею доктора с.-г наук Мединця В.Д. / М-во аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад., Укр. ін-т експертизи сортів рослин, Нац. акад. аграр. наук ; редкол. В. М. Тищенко [та ін.]. - Полтава : [б. и.], 2014. - 162 с
  119

  Вергунов, Віктор Анатолійович

  Академік М.В. Зубець (1938-2014) - учений, організатор, новатор, політичний і громадський діяч, особистість [Текст] : наук. доп. / В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. - Київ : [б. и.], 2014. - 16 с
  120

  Панкратова, Любов Леонтіївна

  Функціонування та розвиток ринку молока в Ізраїлі [Текст] / Л. Л. Панкратова ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2014. - 40 с
  121 Кафедра екології та охорони довкілля Полтавсьокого державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Становлення та розвиток [Текст] / М-во освіти і науки України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; уклад. Н. О. Стецюк ; наук. ред. О. М. Байрак. - Полтава : Верстка, 2009. - 68 с
  122 Выращиваем бобовые [Текст]. Вып. № 6 (18) / Клуб органич. земледелия, Б-ка орган. землеробства ; ред., сост. Р. Шпелюк. - Біла Церква : ТОВ "Білоцерківдрук", 2013. - 96 с. - ISBN 978-966-2635-56-0
  123 Адаптивні системи землеробства [Текст] / І. Д. Примак, В. М. Ткачук, О. І. Примак, М. В. Войтовик ; ред. І. Д. Примак ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2013. - 678 с. - Бібліогр.: с. 669-674. - ISBN 978-966-2122-35-0
  124 Собівартість продукції, її дохідність та рентабельність в сільськогосподарських підприємствах України, що очікуються в 2013 році (методика і розрахунки) [Текст] / В. Я. Месель-Веселяк, О. Ю. Грищенко, М. П. Душко, Ю. В. Волосюк; ред.: Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2013. - 104 с
  125 Закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні ціни на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки (листопад 2012 р. - листопад 2013 р.) [Текст] / Ю. О. Лупенко, О. М. Шпичак, Ю. П. Воскобійник [та ін.] ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2013. - 114 с
  126 Выращиваем зерновые и крупяные культуры [Текст]. Вып. № 1 (19) / Клуб орган. земледелия, Б-ка орган. землеробства ; ред., сост. Р. Шпелюк. - Біла Церква : ТОВ "Білоцерківдрук", 2014. - 104 с. - ISBN 978-966-2635-59-1
  127 Закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні ціни на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки (жовтень 2012 р. - жовтень 2013 р.) [Текст] / Ю. О. Лупенко, О. М. Шпичак, В. М. Жук [та ін.] ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2013. - 120 с
  128

  Кругляк, О. В.

  Формування лізингових відносин у племінному скотарстві [Текст] / О. В. Кругляк. - Київ : [б. и.], 2011. - 111 с. - Бібліогр.: с. 104-111. - ISBN 978-966-2402-11-7
  129

  Єрмаков, О. Ю.

  Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / О. Ю. Єрмаков, Л. В. Богач ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Ніжин : Вид. ПП Лисенко М.М., 2014. - 224 с. - Бібліогр.: с. 177-189. - ISBN 978-617-640-128-5
  130 Про підсумки виробництва сільськогосподарської продукції в Україні та його ефективність в сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік і прогноз на 2014 рік [Текст] / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2014. - 76 с.
  131 Методичні рекомендації з маркетингу і трансферу інновацій у галузі сільськогосподарської мікробіології [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г мікробіології та агропром. вир-ва. - Чернігів : [б. и.], 2013. - 44 с
  132

  Ткачук, Анатолій Федорович

  Місцевий та регіональний розвиток. Участь громадян у місцевому розвитку [Текст] : практ. посіб. для практ. людей / А. Ф. Ткачук ; Ін-т громад. сусп-ва. - Київ : ІКЦ "Легал. статус", 2012. - 144 с. - ISBN 978-966-8312-68-7
  133 Методичні рекомендації з ціноутворення на органічну продукцію [Текст] / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров [та ін.]; ред.: Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2013. - 100 с
  134

  Пашенцева, Ганна Володимирівна

  Теоретико-методичні аспекти забезпечення екологічної безпеки рекреаційних територій [Текст] : монографія / Г. В. Пашенцева. - Сімферополь : ВД "Аріал", 2014. - 372 с. - Бібліогр.: с. 280-305. - ISBN 978-617-648-245-1
  135

  Черненко, Е. С.

  Сады Будаговского [Текст] / Е. С. Черненко. - Мичуринск : Юлис, 2005. - 480 с. - Библиогр.: с. 467-474. - ISBN 5-98662-008-9
  136

  Осокіна, Н. М.

  Наукове обгрунтування нових технологій тривалого зберігання і переробки плодів вишні [Текст] : монографія / Н. М. Осокіна, О. В. Василишина. - Умань : Сочінський, 2014. - 192 с. - Бібліогр.: с. 151-166. - ISBN 978-966-304-056-1
  137 Конкурентоспроможність територій [Текст] : наук.-практ. посіб. / А. Ткачук, В. Толкованов, С. Марковський [та ін.] ; Ін-т громадян. сусп-ва. - Київ : ІКЦ "Легальний статус", 2011. - 252 с. - Бібліогр.: с. 239-251. - ISBN 978-966-8312-66-3
  138 Закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні ціни на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки (січень 2013 р. - січень 2014 р.) [Текст] / Ю. О. Лупенко, О. М. Шпичак, Ю. П. Воскобійник [та ін.] ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2014. - 122 с
  139 Закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні ціни на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки (грудень 2012 р. - грудень 2013 р.) [Текст] / Ю. О. Лупенко, О. М. Шпичак, Ю. П. Воскобійник [та ін.] ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2013. - 116 с
  140

  Підвисоцький, Валентин

  Формування та впровадження програм підвищення конкурентоспроможності територій [Текст] : метод. матеріали / В. Підвисоцький, Р. Ткачук ; Ін-т громад. сусп-ва. - Київ : [б. и.], 2010. - 64 с. - Бібліогр.: с. 60. - ISBN 978-966-8312-55-7
  141 Наукова спадщина академіка І.І. Лукінова та її значення в трансформаційних процесах АПК (Лукіновські читання) [Текст] : зб. наук. праць за матер. семінару 4 груд. 2013 р. / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; ред.: О. О. Аврамчук, Л. Л. Ткач. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2014. - 116 с
  142 Сохраним Черное море вместе [Текст] / Сотрудничество в области охраны Черного моря: Грузия, Молдова, Россия и Украина. - Киев : [б. и.], 2009. - 58 с. - ISBN 978-966-2260-08-3
  143 Розвиток саморегулювання та самоорганізації в АПК України [Текст] / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, М. Ф. Кропивко [та ін.] ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2014. - 44 с
  144

  Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка / М-во аграр. політики та продовольства України; редкол. Л. М. Тіщенко. - Харків : [б. и.]., Вип. 147 : Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу, Транспортні технології. - Харків : [б. и.], 2014. - 204 с.
  145

  Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка / М-во аграр. політики та продовольства України; редкол. Л. М. Тіщенко [та ін.]. - Харків : [б. и.]., Вип. 146 : Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. - Харків : [б. и.], 2014. - 274 с
  146 Сільськогосподарська мікробіологія [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва, Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного; ред. В. В. Волкогон [та ін.]. - Чернігів : ЦНІІ. - ISSN 1997-3004. Вип. 17. - 2013. - 199 с
  147 О формах организации самостоятельной работы студентов в условиях развития современных образовательных информационных технологий [Текст] : матер. 2-ой междунар. учебн.-научн.-метод. конф. проф.-препод. состава, г. Симферополь, 27-28 нояб. 2013 г. / Юж. фил. Нац. ун-та биоресурсов и природопользования Украины "Крым. агротехнол. ун-т" ; редкол. Н. Г. Осенний [и др.]. - Симферополь : ИТ "Ариал" , 2013. - 320 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-617-648-255-0
  148

  Тищенко, Є. В.

  Харчові жири [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. В. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 3-тє вид., переробл. та доп. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. - 268 с. - (Сер. "Товарознавство"). - Бібліогр.: с. 261-263. - ISBN 978-966-629-623-1
  149

  Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка / М-во аграр. політики та продовольства України; редкол. Л. М. Тіщенко [та ін.]. - Харків : [б. и.]., Вип. 148 : Механізація сільськогосподарського виробництва. - Харків : [б. и.], 2014. - 556 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 5-7987-0176 Х
  150

  Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка / М-во аграр. політики та продовольства України; редкол. Л. М. Тіщенко [та ін.]. - Харків : [б. и.]., Вип. 145 : Технічний сервіс машин для рослинництва. - Харків : Віровець А. П. "Апостроф", 2014. - 224 с
  151

  Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка / М-во аграр. політики та продовольства України; редкол. Л. М. Тіщенко [та ін.]. - Харків : [б. и.]., Вип. 144 : Технічні системи і технології тваринництва. - Харків : [б. и.], 2014. - 266 с
  152

  Яковенко, И. М.

  Горный Крым: эволюция и география рекреационных функций [Текст] : монография / И. М. Яковенко, И. А. Дугаренко. - Симферополь : ИТ "Ариал", 2014. - 240 с. - Бібліогр.: с. 195-219. - ISBN 978-617-648-251-2
  153

  Василюк, Петро Миколайович

  Становлення та розвиток наукових засад сортовипробування в Україні [Текст] : монографія / П. М. Василюк ; Нац. акад. аграр. наук України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин, Нац. наук. с.-г. б-ка. - Київ : Нілан-ЛТД, 2013. - 214 с. - ISBN 978-617-7121-59-5
  154 Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та український досвід [Текст] / Ін-т громадян. сусп-ва ; Ін-т громадян. сусп-ва. - 2-ге вид., доп. - Київ : ІКЦ "Легал. статус", 2011. - 260 с. - ISBN 978-966-8312-65-6
  155 Молодежь и сельскохозяйственная техника в 21 веке [Текст] : матер. 10-го междунар. форума молодежи, г. Харьков, 3-4 апр. 2014 г. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, М-во аграр. политики и продовольства Украины, Харьк. нац. технич. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, М-во аграр. политики и продовольства Украины, Харьк. нац. технич. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенко. - Харьков : [б. и.], 2014. - 295 с.
  156 Зубець Михайло Васильович [Текст] : біобібліограф. покажч. наук. праць за 1966-2012 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т розведення і генетики тварин ; уклад.: В. А. Вергунов, М. М. Зубець, Т. Ф. Дерлеменко [та ін.]; наук. ред. В. А. Вергунов. - 3-тє вид., переробл. і доп. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2014. - 372 с
  157

  Коваленко, В. О.

  Рослинництво [Текст] : навчальний посібник / В. О. Коваленко, І. А. Коваленко, М. В. Ковтун ; М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. - Луганськ : Елтон-2, 2013. - 464 с. - Бібліогр.: с. 457-462. - ISBN 978-617-563-132-4
  158

  Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва.

  Вісник Харківського національного аграрного університету [Текст] = The bulletin of Kharkiv national agrarian university = Вестник Харьковского национального аграрного университета / М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва; ред. В. К. Пузік [та ін.]. - Харків : [б. и.], 2002 - . Вип. 1 (31). - 2014. - 120 с
  159

  Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків.

  Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків [Текст] / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України ; редкол. : М. В. Роїк (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків. Вип. 20 : Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. - 2014. - 160 с
  160

  Таврійський державний агротехнологічний університет.

  Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Тавр. держ. агротехнол. ун-т, Ф-т економіки та бізнесу; ред. М. Ф. Кропивко [та ін.]. - Мелітополь : Люкс. № 4 (24) : Економічні науки. - 2013. - 260 с
  161 Охорона прав на сорти рослин [Текст] : бюлетень. Вип. 4. ч. 1 / М-во аграр. політики України, Держ. вет. та фітосан. служба України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; гол. ред. В. Є. Симонов [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : ПП "ХВМ", 2013. - 46 с
  162 Охорона прав на сорти рослин [Текст] : бюлетень. Вип. 3. ч. 1 / М-во аграр. політики України, Держ. вет. та фітосан. служба України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; гол. ред. В. Є. Симонов [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : ПП "ХВМ", 2013. - 92 с
  163 Охорона прав на сорти рослин [Текст] : бюлетень. Вип. 1. ч. 1 / М-во аграр. політики України, Держ. вет. та фітосан. служба України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; гол. ред. В. М. Горжеєв [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : ПП "ХВМ", 2013. - 116 с
  164 Оцінка свиней з використанням електронної бази даних [Текст] : наук.-практ. реком. / Нац. акад. аграр. наук України, Кіровогр. держ. с.-г. дослід. ст. Ін-ту сіл. госп-ва степової зони НААН ; розроб.: Л. А. Гераніна, Л. М. Коренюк. - Кіровоград : КДСГДС ІСГСЗ НААН, 2013. - 26 с
  165 Рекомендації з системи ведення органічного землеробства в умовах Лісостепу України [Текст] / Я. П. Цвей, В. В. Іваніна, О. О. Іващенко [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків. - Київ : [б. и.], 2013. - 18 с
  166 Технологічні аспекти застосування біопрепаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах північного Степу України [Текст] : наук.-практ. реком. з ефект. застосув. мікробних препаратів при вирощуванні с.-г. культур за різних систем удобрення та обробітку грунту / О. М. Григор'єва, І. М. Семеняка, Т. М. Григор'єва, В. А. Іщенко ; Нац. акад. аграр. наук України, Кіровогр. держ. с.-г. дослід. ст. Ін-ту сіл. госп-ва степової зони НААН, Центр наук. забезп. АПВ Кіровогр. обл. - Кіровоград : КДСГДС ІСГСЗ НААН, 2013. - 30 с
  167 Рекомендації з захисту рослин у сівозмінах короткої ротації залежно від їх фітосанітарного стану [Текст] / В. О. Курцев, І. М. Семеняка, Ю. В. Мащенко, Т. В. Мостіпан ; Нац. акад. аграр. наук України, Кіровогр. держ. с.-г. дослід. ст. Ін-ту сіл. госп-ва степової зони НААН, Центр наук. забезп. АПВ Кіровогр. обл. - Кіровоград : КДСГДС ІСГСЗ НААН, 2013. - 48 с
  168

  Козелець, Г. М.

  Технологія вирощування коріандру в умовах північного Степу [Текст] : наук.-практ. реком. / Г. М. Козелець ; Нац. акад. аграр. наук України, Кіровогр. держ. с.-г. дослід. ст. Ін-ту сіл. госп-ва степової зони НААН, Центр наук. забезп. АПВ Кіровогр. обл. - Кіровоград : КДСГДС ІСГСЗ НААН, 2013. - 48 с
  169 Рекомендації по застосуванню бактеріальних препаратів при вирощуванні цукрових буряків [Текст] / Я. П. Цвей, В. Т. Саблук, Л. О. Гоголь [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків. - Київ : [б. и.], 2013. - 16 с
  170 Особливості мінімального обробітку грунту, способи використання і внесення поживних решток в умовах Західного Лісостепу [Текст] : наук.-практ. реком. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Зах. Полісся, Громад. орг. "Рівнен. обл. с.-г. дорад. служба "Наука" ; підгот. В. М. Польовий, Л. Я. Лукащук, В. П. Іванчук, Т. А. Сидорчук. - Рівне : [б. и.], 2013. - 22 с
  171 Особливості вирощування телят м'ясних порід [Текст] : практ. реком. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Зах. Полісся ; підгот. Ю. С. Фурманець. - Рівне : [б. и.], 2013. - 22 с
  172 Технологія вирощування вівса для виробництва органічної продукції в зоні Західного Лісостепу України [Текст] : наук.-практ. реком. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Зах. Полісся ; підгот. М. Г. Фурманець. - Рівне : [б. и.], 2013. - 8 с
  173 Технологія вирощування гречки для виробництва органічної продукції в зоні Західного Лісостепу України [Текст] : наук.-практ. реком. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Зах. Полісся ; підгот. М. Г. Фурманець. - Рівне : [б. и.], 2013. - 10 с
  174 Технологія вирощування багаторічних малопоширених енергетичних культур в умовах Західного регіону для виробництва твердого біопалива [Текст] : наук.-практ. реком. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Зах. Полісся ; підгот.: Р. В. Шевчук, Г. Ф. Ровна. - Рівне : [б. и.], 2013. - 8 с
  175 Технологія вирощування злаково-бобових сумішок та сої для виробництва екологічно безпечного високоякісного корму [Текст] : метод. реком. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Зах. Полісся ; підгот.: О. М. Мартинюк, Г. О. Євсюкова, О. Ю. Злотенко. - Рівне : [б. и.], 2013. - 14 с
  176 Технологія вирощування кукурудзи на зерно в умовах Рівненської області [Текст] : методичні рекомендації / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Зах. Полісся ; підгот. В. М. Польовий, Л. Я. Лукащук, Г. С. Кириєнко, С. П. Гень. - Рівне : [б. и.], 2013. - 10 с.
  177 Технологія вирощування озимого жита [Текст] : наук.-практ. реком. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Зах. Полісся ; підгот.: В. М. Польовий, Л. Я. Лукащук, Л. І. Гук. - Рівне : [б. и.], 2013. - 14 с
  178 Технологія вирощування картоплі у фермерських господарствах та на присадибних і дачних ділянках [Текст] : наук.-практ. реком. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Зах. Полісся, Громад. орг. "Рівнен. обл. с.-г. дорад. служба "Наука" ; підгот.: В. М. Польовий, А. А. Сидорчук. - Рівне : [б. и.], 2013. - 26 с
  179 Технологічні комплекси машин для вирощування сільськогосподарських культур Західного Полісся [Текст] : наук.-практ. реком. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Зах. Полісся, Громад. орг. "Рівнен. обл. с.-г. дорад. служба "Наука" ; підгот. А. О. Гай. - Рівне : [б. и.], 2013. - 14 с
  180

  Фурманець, Ю. С.

  Селекція і відтворення м'ясних порід великої рогатої худоби в Ріненській області [Текст] : наук.-практ. реком. / Ю. С. Фурманець, В. В. Першута ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Зах. Полісся. - Рівне : [б. и.], 2013. - 14 с
  181 Рекомендації з науково-організаційних основ трансферу інновацій в умовах Дніпропетровської області [Текст] / А. В. Черенков, Р. В. Бенда, А. С. Бондаренко [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ Ін-т сіл. госп-ва степової зони. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2013. - 34 с
  182 Технологія науково-консультаційної підтримки агроформувань та сільського населення Дніпропетровської області в освоєнні технологій і методів прибуткового господарювання [Текст] / А. В. Черенков, Р. В. Бенда, А. С. Бондаренко [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ Ін-т сіл. госп-ва степової зони. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2013. - 30 с
  183 Технологія наукового супроводження трансферу інновацій в умовах Дніпропетровської області [Текст] / А. В. Черенков, Р. В. Бенда, А. С. Бондаренко [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ Ін-т сіл. госп-ва степової зони. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2013. - 14 с
  184 Система насінництва картоплі в Україні [Текст] : рекомендації / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т картоплярства ; розроб.: О. А. Демидов, Л. В. Сухомлин, Н. М. Храпійчук [та ін.]; ред. І. М. Хоменко. - Київ : ТОВ "КВІЦ", 2013. - 32 с
  185 Новини картоплярства - 2012 [Текст] : бібліографічний покажчик / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т картоплярства, Лаб. наук.-інформ. дослідж. та маркетингу інновацій ; уклад.: І. М. Хоменко, О. М. Опанасенко. - Немішаєве : [б. и.], 2013. - 54 с.
  186 Публікації співробітників Інституту картоплярства НААН [Текст] : бібліограф. покажч. за 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т картоплярства, Лаб. наук.-інформ. дослідж. та маркетингу інновацій ; уклад.: І. М. Хоменко, О. М. Опанасенко. - Немішаєве : [б. и.], 2013. - 10 с
  187 Селекція картоплі (2007-2012) [Текст] : бібліограф. покажч. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т картоплярства, Лаб. наук.-інформ. та консалтинг. забезп. ; уклад.: І. М. Хоменко, О. М. Опанасенко. - Немішаєве : [б. и.], 2013. - 54 с.
  188 Публікації співробітників Інституту картоплярства НААН [Текст] : бібліограф. покажч. за 2002-2005 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т картоплярства, Лаб. наук.-інформ. та консалтинг. забезп. ; уклад.: І. М. Хоменко, О. М. Опанасенко, Т. І. Ханенко. - Немішаєве : [б. и.], 2013. - 20 с
  189 Перелік наукових розробок для керівників і спеціалістів агропромислового комплексу [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. наук.-досл. ін-т продуктивності АПК. - Київ : [б. и.], 2013. - 12 с.
  190 Система годівлі молочної худоби на основі використання найбільш ефективних регіональних кормових ресурсів [Текст] : рекомендації / Департамент агропром. розвитку Луган. облдержадмін., Центр наук. забезп. АПВ Луган. обл., Луган. держ. с.-г. досл. ст. Ін-ту рослинн. ім. В.Я. Юр'єва НААН, Ін-т тваринництва НААНУ ; Департамент агропром. розвитку Луган. облдержадмін., Центр наук. забезп. АПВ Луган. обл., Луган. держ. с.-г. досл. ст. Ін-ту рослинн. ім. В.Я. Юр'єва НААН, Ін-т тваринництва НААНУ. - Луганськ : [б. и.], 2013. - 34 с
  191 Снижение экологического риска применения пестицидов при защите виноградных насаждений Украины от вредных организмов [Текст] / Н. А. Якушина, Н. В. Алейникова, Я. Э. Радионовская [и др.] ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Нац. ин-т винограда и вина "Магарач". - Ялта : [б. и.], 2013. - 28 с
  192 Удосконалені параметри годівлі високопродуктивних корів при використанні типових для центрального Придніпров'я кормів і раціонів [Текст] : наук.-практ. реком. / Центр наук. забезп. агропром. вир-ва Дніпропетр. обл., ДУ Ін-т сіл. госп-ва степової зони НААНУ ; підгот.: В. І. Петренко, Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко [та ін.]. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2013. - 30 с.
  193 Академік міжнародної академії інформатизації та Лісівничої академії наук України Швиденко Анатолій Зіновійович [Текст] : основні біограф. дані та бібліогр. покажч. наук. праць / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; уклад.: П. І. Лакида, Р. Д. Василишин ; наук. ред. П. І. Лакида. - Корсунь-Шевченківський : ФОП І.С. Майдаченко, 2012. - 168 с. - ISBN 978-966-8302-51-0
  194 Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід України [Текст] / Каб. Мін. України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т лісового і садово-паркового госп-ва ; ред. П. І. Лакида. - Корсунь-Шевченківський : ФОП В.М. Гавришенко, 2013. - 457 с. - ISBN 978-966-2464-34-4
  195 Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси дерев головних лісотвірних порід України [Текст] / Каб. Мін. України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т лісового і садово-паркового госп-ва ; підгот. П. І. Лакида, Р. Д. Василишин, А. Г. Лащенко, А. Ю. Терентьєв. - Київ : Вид. дім "Еко-інформ", 2011. - 192 с. - ISBN 978-966-97171-1-5
  196 Біопродуктивність та енергетичний потенціал м'яколистяних деревостанів Українського Полісся [Текст] : монографія / П. І. Лакида, А. М. Білоус, Р. Д. Василишин [та ін.]. - Корсунь-Шевченківський : ФОП В.М. Гавришенко, 2012. - 454 с. - Бібліогр.: с. 421-450. - ISBN 978-966-2464-24-5
  197 Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор [Текст] : монографія = Garbon, climate and land-use in Ukraine: forest sector : a monograph / А. З. Швиденко, П. І. Лакида, Д. Г. Щепащенко [та ін.]. - Корсунь-Шевченківський : ФОП В.М. Гавришенко, 2014. - 283 с. - Бібліогр.: с. 206-224. - ISBN 978-966-2464-40-5
  198 Вуглецедепонувальна роль соснових насаджень, створених на староорних землях [Текст] : монографія / П. І. Лакида, А. Г. Лащенко, Я. І. Макарчук [та ін.]. - Корсунь-Шевченківський : ФОП І.С. Майдаченко, 2012. - 213 с. - Бібліогр.: с. 102-119. - ISBN 978-966-8302-55-8
  199

  Лакида, П. І.

  Біологічна продуктивність дубових деревостанів Поділля [Текст] : монографія / П. І. Лакида, А. Г. Лащенко, М. М. Лащенко. - Київ : [б. и.], 2006. - 196 с. - Бібліогр.: с. 161-194. - ISBN 966-8939-00-Х
  200

  Лакида, П. І.

  Біопродуктивність лісів Львівщини та її динаміка [Текст] : монографія / П. І. Лакида, Г. С. Домашовець. - Корсунь-Шевченківський : ФОП І.С. Майдаченко, 2014. - 235 с. - Бібліогр.: с. 208-232. - ISBN 978-966-8302-23-7
  201

  Лакида, П. І.

  Прогноз росту та продуктивності модальних деревостанів берези повислої в Українському Поліссі [Текст] : монографія / П. І. Лакида, Р. В. Атаманчук. - Корсунь-Шевченківський : ФОП В.М. Гавришенко, 2014. - 135 с. - Бібліогр.: с. 108-117. - ISBN 978-966-2464-38-2
  202

  Лакида, П. І.

  Біопродуктивність лісів Шацького національного природного парку: статика та динаміка [Текст] : монографія / П. І. Лакида, Г. А. Сахарук. - Корсунь-Шевченківський : ФОП В.М. Гавришенко, 2013. - 151 с. - Бібліогр.: с. 108-123. - ISBN 978-966-2464-26-9
  203

  Лакида, П. І.

  Штучні соснові деревостани Полісся України - прогноз росту та продуктивності [Текст] : монографія / П. І. Лакида, А. Ю. Терентьєв, Р. Д. Василишин. - Корсунь-Шевченківський : ФОП І.С. Майдаченко, 2012. - 171 с. - Бібліогр.: с. 137-146. - ISBN 978-966-8302-52-7

АРХІВ
2014 2013
сайт создан компанией web студия