Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекції

 

21-25 січня 2013 року у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН було проведено щорічну атестацію аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук.

У рамках заходу з лекціями виступили:

• доктор філософських наук, професор Горбаченко Т.Г. «Теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

• кандидат історичних наук, доцент Іваницька Л.В. «Предмет історії науки й техніки: складнощі та перспективи дослідження» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

• кандидат історичних наук Пашківська О.А. «Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій. Права та обов’язки аспірантів» (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН);

• кандидат історичних наук Анікіна О.П. «Сучасні стандарти бібліографічного опису документів. Правила оформлення пристатейних, прикнижних списків та списків використаних джерел дисертацій» (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН);

• доктор історичних наук, професор Щербак М.Г. «Історіографія та джерельна база дисертаційного дослідження» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

• доктор історичних наук, професор Горбань Ю.А. «Методика написання дисертаційних робіт» (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН).


 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕМІНАР

«ІСТОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ»

2 лютого 2010 року у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААНУ проведений науково-дослідний семінар «Історія і методологія науки».

У рамках семінару з доповідями виступили:

Доцент Костєв В.М. «Взаємозв’язок методологічної і методичної культури в наукових дослідженнях» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

Д. філос.н. Савостьянова М.В. «Аксіологічний характер парадигмальної науки» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Професор Вергунов В.А. «Історія сільськогосподарської дослідної справи як складової культури України та Франції від зародження до початку ХХ ст.: події, факти, і особистості» (Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААНУ)

сайт создан компанией web студия