Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видання ННСГБ НААН

РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ “АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ”

Реферативний журнал “Агропромисловий комплекс України” засновано Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН (Указ Президента України № 700/2012 від 14.12.2012 р.) та Інститутом гідротехніки і меліорації НААН у 1999 році. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 3796 від 29.04.1999 року. Періодичність видання — 4 рази на рік. Кожний номер часопису містить до 420 рефератів (28 облікованих друкованих аркушів). Видання покликане інформувати вчених, фахівців та інформатиків галузі про основні розробки вітчизняної аграрної науки і конкурентноспроможні технології сучасного виробництва з метою своєчасного, найповнішого застосування інновацій на практиці, слугувати засобом здійснення цільового пошуку науково-технічної інформації, міждержавного обміну інформативними масивами, тощо. Починаючи з 2016 р. реферативний журнал "Агропромисловий комплекс України" виходить в електронному вигляді.


НОМЕРИ

2013 рік № 1 № 2 № 3 № 4
2015 рік № 1 № 2 № 3 № 4
2017 рік № 1 № 2 № 3 № 4
2019 рік № 1 № 2 № 3 № 4
2021 рік № 1 № 2 № 3 № 4
2023 рік
 
 
 
 
 
 
2012 рік № 1 № 2 № 3 № 4
2014 рік № 1 № 2 № 3 № 4
2016 рік № 1 № 2 № 3 № 4
2018 рік № 1 № 2 № 3 № 4
2020 рік № 1 № 2 № 3 № 4
2022 рік № 1

 

Основними завданнями реферативного журналу є:

 • Повне відображення значущої наукової продукції агросектору країни;

 • оперативне ознайомлення широкого загалу науковців і практиків з новими публікаціями у сфері аграрної науки і техніки;

 • цільовий пошук необхідної інформації з усіх галузей АПК;

 • сприяння інтеграції наук; міжгалузевий та міждержавний обмін інформацією;

 • популяризація найновішого інформаційного продукту, методів і технологій;

 • простота використання при здійсненні поточного і ретроспективного пошуків.

Підготовка видання РЖ “Агропромисловий комплекс України” передбачає тематичне структурування, планування номерів, підбір першоджерел, їхнє попереднє опрацювання, бібліографічний опис, формалізацію тексту рефератів згідно з положеннями діючих державних стандартів і відомчих рекомендацій Книжкової палати і Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського.

Щоквартальник містить реферати монографій, найґрунтовніших статей з наукових журналів, збірників наукових праць, матеріалів конференцій і має розширений довідково-пошуковий апарат, який складається з алфавітно-предметного покажчика, авторського покажчика, покажчика використаних періодичних і продовжуваних видань. В кінці кожного номера РЖ розміщено зведений перелік виданих ННСГБ НААН біобібліографічних і історико-бібліографічних покажчиків праць відомих вітчизняних учених-аграріїв.

Предметна рубрикація РЖ за УДК:

 • історія аграрної науки;

 • економіка сільського господарства, організація та управління сільськогосподарським виробництвом;

 • сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти;

 • ґрунтознавство;

 • агротехніка (агротехнології);

 • сільськогосподарська меліорація і водне господарство;

 • охорона природи, сталий розвиток, сільськогосподарська екологія;

 • хвороби рослин, шкідники рослин, захист рослин;

 • рослинництво;

 • тваринництво;
 • бджільництво;

 • шовківництво;

 • рибне господарство;

 • ветеринарія;

 • харчова і переробна промисловість, продукти тваринництва;

 • лісове господарство;

 • біотехнологія.

   

  До складу редколегії РЖ входять відомі вчені в галузі АПК, що дає змогу об’єктивно оцінювати науковий рівень першоджерел і створювати якісні реферати-огляди. На сьогодні реферативний журнал ННСГБ НААН — єдине інформаційне видання, що відображає динамічний розвиток агропромислового комплексу України. Читач має можливість замовляти РЖ у друкованому форматі, електронною поштою повний випуск або його частину, зокрема бібліографічні описи першоджерел без рефератів. Контактний телефон: (044) 258-42-81.

   

   

  Протягом 2005–2016 рр. випущено спеціальні випуски РЖ, ініційовані галузевими державними інституціями, а саме: «Ветеринарна медицина», «Сільськогосподарська меліорація і водне господарство», «Лісове господарство», «Ветеринарна медицина і тваринництво України», «Свинарство», «Бджільництво», «Ґрунтознавство. Природокористування», «Зернові культури», «Агроекологія і збалансоване природокористування», «Сільськогосподарська мікробіологія», «Рибне господарство», «Гречка», «Інноваційне забезпечення селекційного процесу та технологій вирощування озимої пшениці», «Зернобобові культури і соя», «Садівництво» (вартість становить — 100 грн.).

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподіваємося, що РЖ стане Вашим постійним аналітико-інформаційним путівником на довгі роки.

Редколегія з вдячністю розгляне Ваші слушні зауваження, побажання і пропозиції щодо змістовності дизайну журналу.

За довідками, з пропозиціями та побажаннями просимо звертатися за адресою:

Національна наукова с.-г. бібліотека НААН
вул. Героїв оборони, 10
м. Київ, Україна 03127
 Конт. тел.: (044) 258-42-81

Інститут гідротехніки і меліорації НААН
вул. Васильківська, 37
м. Київ, Україна 03680
 Конт. тел.:  (044) 257-40-30

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук пропонує на замовлення зацікавлених читачів Реферативний журнал “Агропромисловий комплекс України”:

Періодичність — 4 номери за рік.

 

сайт создан компанией web студия