Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність >  Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма. Історія науки й техніки 2020

План навчального процесу 2020

Звіт самооцінювання. Історія науки й техніки

Статут ННСГБ НААН

Антикорупційна програма ННСГБ НААН

Кодекс академічної доброчесності ННСГБ НАН

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ННСГБ НААН

Положення про запобіганнята виявлення академічного плагіату в ННСГБ НААН

Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів в ННСГБ НААН

Положення про науково-методичну раду ННСГБ НААН

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в ННСГБ НААН

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в ННСГБ НААН

Положення про процедуру врегулювання конфліктних ситуацій в ННСГБ НААН

Положення про Раду роботодавців в ННСГБ НААН

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітньо-наукових програм та навчальних планів в ННСГБ НААН

Положення про систему рейтингового оцінювання професійної діяльності наукових працівників ННСГБ НААН

Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти при ННСГБ НААН на вибір навчальних дисциплін

Порядок звітування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук про виконання індивідуального плану наукової роботи в ННСГБ НААН

Порядок про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті ННСГБ НААН

Рецензія В.П. Коцура на освітньо-наукову програму ННСГБ НААН

Рецензія О.І. Курка на освітньо-наукову програму ННСГБ НААН

 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ:
Нормативні (обов'язкові) навчальні дисципліни:

Актуальні проблеми сучасної педагогіки і філософії (Зотова А.С.)

Іноземна (англійська) мова (Ситнікова А.С.)

Інформаційні технології у науковій діяльності (Татарчук Л.М.)

Нормативні засади, організація і підготовка наукового дослідження (Підгайна Т.М.)

Філософія науки (Демуз І.О.)

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:
Нормативні (обов'язкові) навчальні дисципліни:

Історичні джерела та їх використання (Демуз І.О.)

Історія історичної науки (Щебетюк Н.Б.)

Наукові школи в українській науці (Бородай І.С.)

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:
Вибіркові навчальні дисципліни (набираються 13 кредитів):

Бібліографознавство (Коваленко С.Д.)

Документальні (архівні) джерела інформації (Зотова А.С.)

Історія біографістики (Грищенко Т.Р.)

Історія сільськогосподарської науки (Коваленко Н.П.)

Українське селянство в суспільно-політичних процесах радянської доби (Кучер В.І.)

Методологія наукових досліджень у галузі історії (Грищенко Т.Р.)

Сучасний вітчизняний історіографічний дискурс (Уткін О.І.)

 

сайт создан компаниейй web студия