Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Періодика з фондів ННСГБ НААН

періодика сільськогосподарського напрямку

У даному розділі наведено детальний опис найбільш популярних періодичних видань НДУ НААН і ВНЗ системи Міністерства аграрної політики та продовольства України, реферативних журналів ЦНСГБ Россільгоспакадемії, періодичних видань аграрної тематики Російської Федерації, які містяться у фондах ННСГБ НААН

 • Продовжуючі видання, що видаються НДУ та ВНЗ системи НААН

  • Аграрний вісник Причорномор'я (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Аграрний вісник причорномор'я Проблематика:
   надання матеріалів з питань біологічних, сільськогосподарських, технічних, ветеринарних та економічних наук
   повний опис
  • Агробіологія (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Агробіологія Проблематика:
   висвітлення новітніх досягнень у галузі ботаніки, землеробства, агрохімії, рослинництва, кормовиробництва, селекції та насінництва
   повний опис
  • Агроекологічний журнал (науково-теоретичний журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Проблематика:
   висвітлення питань екології, раціонального природокористування й охорони навколишнього природного середовища, агроекологічного моніторингу, родючості й охорони грунтів, біорізноманіття екосистем
   повний опис
  • Агрохімія і ґрунтознавствo (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Агрохімія і ґрунтознавствo Проблематика:
   висвітлення питань родючості, агрофізики, агрохімії та мікробіології грунтів
   повний опис
  • Біологія тварин (науково-теоретичний журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Біологія тварин Проблематика:
   повний опис
  • Біоресурси і природокористування (науковий журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Біоресурси і природокористування Проблематика:
   висвітлення теоретичних і наукових питань науки і освіти АПК
   повний опис
  • Бюлетень Інституту зернового господарствадетальніше >

   обкладинка журналу Бюлетень Інституту зернового господарства Проблематика:
   висвітлення питань вирощування зернових культур
   повний опис
  • Ветеринарна біотехнологія (бюлетень)детальніше >

   обкладинка журналу Ветеринарна біотехнологія Проблематика:
   висвітлення проблемних питань ветеринарної біотехнології та пропаганда досягнень ветеринарної медицини. Наводяться результати вивчення нових і вдосконалення існуючих біологічних препаратів, аналізуються можливості використання модельних об'єктів та сучасних методик
   повний опис
  • Виноградарство і виноробство (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Виноградарство і виноробство Проблематика:
   висвітлення питань селекції, генетики, агротехніки, винограду, ампелографії, фізіології та захисту рослин, зберігання сільгосппродукції, економіки виноградарства та виноробства, мікробіології та технології виноробства, хімії та біохімії вина, технологічного обладнання, переробки відходів виноробства, тютюнництва
   повний опис
  • Виноградарство і виноробство (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Виноградарство і виноробство Проблематика:
   висвітлення інноваційних, організаційних, та методологічних аспектів сучасної науки про виноград і вино, визначення теоретичних основ та практичних рекомендацій наукового забезпечення селекції та сортовивчення, наведення результатів вивчення нових перспективних сортів винограду
   повний опис
  • Вісник аграрної науки (науково-теоретичний журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Вісник аграрної науки Проблематика:
   висвітлення проблем землеробства, агрохімії, рослинництва, кормовиробництва, тваринництва, ветеринарної медицини, генетики, селекції, біотехнології, механізації, електрифікації, агроекології, радіології, меліорації, зберігання та переробка продукції, економіки
   повний опис
  • Вісник аграрної науки Причорномор'я (фахове видання)детальніше >

   обкладинка журналу Вісник аграрної науки Причорномор'я Проблематика:
   основнi результати наукових повiдомлень викладачiв публiкуються у виглядi статей. Є фаховим з економічних, сільськогосподарських, технічних наук
   повний опис
  • Вісник Дніпропетровського державного аграрного університетудетальніше >

   обкладинка журналу Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету Проблематика:
   узагальнення та розповсюдження результатів науково-практичних досліджень з метою впровадження у сільськогосподарське виробництво та використання у навчальному процесі
   повний опис
  • Вісник Житомирського національного агроекологічного університетудетальніше >

   обкладинка журналу Вісник Житомирського національного агроекологічного університету Проблематика:
   висвітлення відомостей у галузі ґрунтознавства, землеробства, агрохімії, рослинництва, кормовиробництва, тваринництва, ветеринарної медицини, генетики, селекції, біологіїя, механізації, електрифікації, екології, агроекології, радіології, меліорації, зберігання та переробки продукції, економіки
   повний опис
  • Вісник Львівського національного аграрного університетудетальніше >

   обкладинка журналу Вісник Львівського національного аграрного університету Проблематика:
   сільськогосподарські, економічні, технічні науки
   повний опис
  • Вісник Полтавської державної аграрної академіїдетальніше >

   обкладинка журналу Вісник Полтавської державної аграрної академії Проблематика:
   висвітлення проблем у галузі науки і техніки з метою використання у народному господарстві та навчальному процесі
   повний опис
  • Вісник Сумського національного аграрного університету (науковий журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Вісник Сумського національного аграрного університету Проблематика:
   висвітлення досягнень у галузі науки і техніки з метою використання у народному господарстві та навчальному процесі
   повний опис
  • Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів (науковий журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів Проблематика:
   результати фундаментальних і прикладних досліджень генетики, селекції, біотехнології, медицини
   повний опис
  • Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва:
   Серія рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво
   детальніше >

   обкладинка журналу Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Проблематика:
   висвітлення питань сільського господарства, рослинництва, селекції та насінництва, плодоовочівництва та виноградарства, механізації сільського господарства
   повний опис
  • Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва:
   Серія ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство
   детальніше >

   обкладинка журналу Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Проблематика:
   повний опис
  • Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва:
   Серія фітопатологія та ентомологія
   детальніше >

   обкладинка журналу Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Проблематика:
   висвітлення питань сільського господарства, біології, фітопатології, ентомології
   повний опис
  • Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєвадетальніше >

   обкладинка журналу Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Проблематика:
   розгляд питань у галузях сільського господарства, механізації сільського господарства, інформаційних технологій, лісового господарства, економіки АПК
   повний опис
  • Вісник Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської областідетальніше >

   обкладинка журналу Вісник Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської області Проблематика:
   висвітлення питань моніторингу ринку сільськогосподарської продукції регіону, розробки методології залучення інвестицій в аграрний сектор, розкриття питань інноваційно-технологічного забезпечення землеробства, рослинництва, овочівництва, тваринництва, механізації
   повний опис
  • Генетичні ресурси рослин (науковий журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Генетичні ресурси рослин Проблематика:
   висвітлення актуальних питань мобілізації світових генетичних ресурсів рослин, формування та ведення Національного банку генетичних ресурсів рослин України, збереження генофонду та шляхів його використання
   повний опис
  • Економіка та управління АПК (серія КВ №15167–3739 Р)детальніше >

   обкладинка журналу Економіка та управління АПК Проблематика:
   фахове видання з ветеринарної медицини та сільськогосподарських наук
   повний опис
  • Захист і карантин рослин (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Захист і карантин рослин Проблематика:
   висвітлення актуальних питань з проблем захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів
   повний опис
  • Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університетудетальніше >

   обкладинка журналу Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету Проблематика:
   висвітлено питання селекція, розведення та гігієна тварин; стан і перспективи розвитку технологій і обладнання переробних і харчових виробництв; представлено новітні технології зберігання та використання властивостей сільськогосподарської сировини в переробних процесах, екологічні аспекти переробної галузі АПК; відзначено напрямки розвитку моделювання процесів та проектування машин і технологічного оснащення галузей виробництва та переробки сільськогосподарської продукції
   повний опис
  • Промислова пневматика та гідравліка (міжнародне фахове видання)детальніше >

   обкладинка журналу Промислова пневматика та гідравліка Проблематика:
   представлено матеріали, присвячені питанням розробки, дослідження, виготовлення та практичного використання засобів і систем промислової гідравліки і пневматики. Залучення до співпраці широкого кола провідних спеціалістів України, а також Росії, Білорусі, Польщі та інших країн дозволяє представити в журнальних публікаціях сучасні напрямки і тенденції робіт в даній області
   повний опис
  • Вібрації в техніці та технологіях (міжнародне фахове видання)детальніше >

   обкладинка журналу Вібрації в техніці та технологіях Проблематика:
   представлено застосування вібраційних процесів і обладнання в машинобудуванні та матеріалообробці; застосування вібраційних та коливальних процесів і машин в переробних і харчових виробництвах; подано навчально-методичні аспекти реалізації досліджень вібраційних процесів та обладнання
   повний опис
  • Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН»детальніше >

   обкладинка журналу Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН» Проблематика:
   наукові статті з питань землекористування, захисту ґрунтів від ерозії, способів відтворення та підвищення родючості ґрунтів, розроблення й освоєння сівозмін, системи обробітку ґрунту, удобрення культур, новітніх технологій вирощування, селекції та насінництва сільськогосподарських культур
   повний опис
  • Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університетудетальніше >

   обкладинка журналу Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Проблематика:
   висвітлення питань удосконалення енергозберігальних технологій польових, плодових, овочевих і ягідних культур, біологізації землеробства, захист довкілля, біотехнологій та ветмедицини
   повний опис
  • Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивченнядетальніше >

   обкладинка журналу Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Проблематика:
   висвітлення результатів наукових досліджень у галузі теоретичних основ і методів селекції, насінництва, насіннєзнавства сільськогосподарських культур (питання генетичних, фізіолого-біохімічних основ онтогенезу, імунітету, продукційного процесу, стійкості рослин до несприятливих факторів зовнішнього середовища), селекційних розробок зі створення нових сортів, гібридів культурних рослин
   повний опис
  • Землеробство (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Землеробство Проблематика:
   наукові статті з питань землекористування, захисту ґрунтів від ерозії, способів відтворення та підвищення родючості ґрунтів, розроблення й освоєння сівозмін, системи обробітку ґрунту, удобрення культур, новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур
   повний опис
  • Зрошуване землеробство (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Зрошуване землеробство Проблематика:
   висвітлення результатів наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з питань зрошуваного землеробства, зокрема, елементів системи землеробства; обробітку ґрунту, удобрення, раціонального використання поливної води, особливостей ґрунтотвірних процесів; кормовиробництва, вирощування зернових, картоплі та інших культур, створення нових сортів і гібридів для зрошуваних земель
   повний опис
  • Карантин і захист рослин (науково-виробничий журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Карантин і захист рослин Проблематика:
   висвітлення проблем карантину і захисту рослин від шкідливих організмів
   повний опис
  • Корми і кормовиробництво (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Корми і кормовиробництво Проблематика:
   повний опис
  • Лісівництво і агролісомеліорація (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Лісівництво і агролісомеліорація Проблематика:
   висвітлення досягнень у лісівництві, лісознавстві, лісовирощуванні, лісорозведенні, агролісомеліорації
   повний опис
  • Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість (науково-технічний збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість Проблематика:
   висвітлення питань у галузях лісового господарства, лісової промисловості, деревообробної промисловості, економіки, екології
   повний опис
  • Меліорація і водне господарство (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Меліорація і водне господарство Проблематика:
   гідротехніка, меліорація
   повний опис
  • Науковий вісник «Асканія-Нова» (науково-теоретичний фаховий журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Науковий вісник Асканія-Нова Проблематика:
   повний опис
  • Науковий вісник ветеринарної медицини (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Науковий вісник ветеринарної медицини Проблематика:
   висвітлено наукові розробки вчених з питань внутрішньої патології, токсикології, хірургії та акушерства, інфекційних і паразитарних хвороб тварин, ветеринарно-санітарної експертизи, проблем морфології та фізіології тварин
   повний опис
  • Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицькогодетальніше >

   обкладинка журналу Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького Проблематика:
   висвітлення питань у галузі біології, ветеринарії, технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, економіки, вдосконалення навчального процесу
   повний опис
  • Науковий вісник Луганського національного аграрного університетудетальніше >

   обкладинка журналу Науковий вісник Луганського національного аграрного університету Проблематика:

   Біологічні науки: висвітлення питань у галузі біології рослин і тварин, екології

   Ветеринарні науки: висвітлення питань ветеринарної медицини

   Економічні науки: висвітлення питань формування ринкових відносин України та реформування аграрного сектору економіки

   Сільськогосподарські науки: висвітлення питань біології рослин, тварин, екології

   Технічні науки: висвітлення питань механізації технологічних процесів у рослинництві й тваринництві, створення конструкцій нових сільськогосподарських машин, підвищення ефективності використання та ремонту машин, їх надійності та довговічності, а також результатів досліджень у галузі будівництва, пов’язаних з експлуатацією і монтажем будівельних конструкцій

   повний опис
  • Науковий вісник НЛТУ України (збірник науково-технічних праць)детальніше >

   обкладинка журналу Науковий вісник НЛТУ України Проблематика:
   висвітлення питань лісового та садово-паркового господарства, екології довкілля, технології та устаткування лісовиробничого комплексу, економіки, планування і управління в лісовиробничому комплексі, інформаційних технологій галузі, освітянських проблем вищої школи
   повний опис
  • Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Проблематика:
   висвітлення питань землеробства, рослинництва, селекції, агрохімії, захисту рослин, переробки та зберігання продукції
   повний опис
  • Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування Українидетальніше >

   обкладинка журналу Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Проблематика:

   Лісівництво та декоративне садівництво: висвітлення питань лісівництва та декоративного садівництва

   Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: висвітлення питань годівлі, утримання, селекції та технології переробки продукції тваринництва, відтворення тварин

   повний опис
  • Збірник наукових праць Інституту цукрових буряківдетальніше >

   обкладинка журналу Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків Проблематика:
   висвітлення питань селекції, насінництва, біотехнології, захисту рослин, механізації, економіки, патентознавства у галузі буряківництва
   повний опис
  • Наукові праці Лісівничої академії наук України (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Наукові праці Лісівничої академії наук України Проблематика:
   теоретичні та прикладні питання лісівництва та лісогосподарського комплексу
   повний опис
  • Науково-технічний Бюлетень (науковий журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Науково-технічний Бюлетень Проблематика:
   висвітлення результатів науково-дослідних робіт із різних напрямів сільськогосподарського виробництва
   повний опис
  • Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавокдетальніше >

   обкладинка журналу Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок Проблематика:
   повний опис
  • Передгірне та гірське землеробство і тваринництво (міжвідомчий науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Передгірне та гірське землеробство і тваринництво Проблематика:
   висвітлення питань землеробства, кормовиробництва, селекції та насінництва, сільськогосподарських культур, захисту рослин, тваринництва
   повний опис
  • Продовольча індустрія АПК (науковий журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Продовольча індустрія АПК Проблематика:
   висвітлення наукових розробок, прогнозів, пропозицій у галузі агроіндустрії
   повний опис
  • Птахівництво (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Птахівництво Проблематика:
   питання генетики, інкубації, фізіології, біохімії та профілактики хвороб, розведення, технології утримання та годівлі сільськогосподарської птиці
   повний опис
  • Рибогосподарська наука України (науковий журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Рибогосподарська наука України Проблематика:
   повний опис
  • Розведення і генетика тварин (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Розведення і генетика тварин Проблематика:
   висвітлення питань розведення і генетики великої рогатої худоби
   повний опис
  • Селекція і насінництво (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Селекція і насінництво Проблематика:
   висвітлення питань з розробки сучасних методів селекції та насінництва сільськогосподарських культур і шляхів досягнення високого рівня урожайності та адаптивності до біотичних та абіотичних чинників у сільськогосподарській галузі
   повний опис
  • Сільськогосподарська мікробіологія (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Сільськогосподарська мікробіологія Проблематика:
   повний опис
  • Сучасне птахівництво (науково-виробничий журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Сучасне птахівництво Проблематика:
   повний опис
  • Таврійський науковий вісник (науковий журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Таврійський науковий вісник Проблематика:
   висвітлення проблем землеробства, рослинництва, овочівництва та баштанництва; тваринництва, кормовиробництва, збереження та переробка с.-г. продукції; меліорації і родючості ґрунтів; екології; іхтіології та аквакультури; регіональної економіки АПК, розміщення продуктивних сил, економіки природокористування й охорони навколишнього середовища; підприємництва, менеджменту, маркетингу, правового забезпечення галузі АПК, економіко-математичного моделювання
   повний опис
  • Тваринництво України (науковий журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Тваринництво України Проблематика:
   висвітлення наукових розробок, прогнозів, пропозицій для практичного вдосконалення аграрного виробництва
   повний опис
  • Техніка і технології АПК (науковий журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Техніка і технології АПК Проблематика:
   висвітлення передового досвіду в галузі механізації сільськогосподарського виробництва, інноваційних технологій, сільськогосподарської продукції, питань сільськогосподарського машинобудування, проблем використання техніки, нових машин, електрифікації, раціоналізації винахідництва
   повний опис
  • Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України Проблематика:
   висвітлення стану наукового забезпечення механізації сільського господарства в Україні, аналіз вітчизняного ринку техніки, надання результатів випробувань сільськогосподарських машин та тенденції розвитку їх конструкцій; нових підходів до оцінки технічного ресурсу, надійності, довговічності техніки
   повний опис
  • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (науково-практичний журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Проблематика:
   висвітленні результати наукових досліджень, проведених ученими навчальних закладів та наукових установ аграрного профілю з актуальних питань розробки новітніх технологій виробництва та переробки продукції тваринництва
   повний опис
  • Цукрові буряки (науковий журнал)детальніше >

   обкладинка журналу Цукрові буряки Проблематика:
   висвітлення матеріалів у галузі АПК, буряко- і цукровиробництва
   повний опис
  • Вівчарство (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Вівчарство Проблематика:
   висвітлюються результати наукових досліджень з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі овець, кормовиробництва та економіки ведення галузі вівчарства
   повний опис
  • Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва
   (збірник наукових праць)
   детальніше >

   обкладинка журналу Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва Проблематика:
   висвітлення питань землеробства, рослинництва, зоотехнії
   повний опис
  • Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво Проблематика:
   висвітлення питань гідромеліоративного та гідротехнічного будівництва, механізації робіт, інженерних конструкцій і будівельних матеріалів, екології та охорони водних ресурсів
   повний опис
  • Механізація і електрифікація сільського господарства (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Механізація і електрифікація сільського господарства Проблематика:
   висвітлення питань автоматизації та електрифікації сільського господарства
   повний опис
  • Моделювання та інформаційні системи в економіці (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Моделювання та інформаційні системи в економіці Проблематика:
   математичні методи, моделі, статистика та інформаційні технології в економіці
   повний опис
  • Овочівництво і баштанництво (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Овочівництво і баштанництво Проблематика:
   висвітлення результатів наукових досліджень з питань економіки галузі овочівництва, генетики та селекції овочевих і баштанних рослин, технології та агротехніки їх вирощування у відкритому і захищеному ґрунтах різних природно-кліматичних зон України; питань захисту рослин і зберігання та перероблення врожаю
   повний опис
  • Садівництво (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Садівництво Проблематика:
   висвітлення питань садівництва, зокрема селекції та сортовивчення, агротехніки, захисту рослин, в тому числі біологічних методів, агрохімії та ґрунтознавства, зрошення, механізації робіт в саду, збирання, зберігання та переробки плодів і ягід
   повний опис
  • Свинарство (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Свинарство Проблематика:
   висвітлення теоретичних і практичних питань ведення галузі свинарства
   повний опис
  • Формування ринкової економіки (збірник наукових праць)детальніше >

   обкладинка журналу Формування ринкової економіки Проблематика:
   висвітлення теоретичних і методологічних проблем формування господарського механізму ринкової економіки, шляхів та умов його впровадження в Україні
   повний опис
  • Проблеми агропромислового комплексу Карпат (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Проблеми агропромислового комплексу Карпат Проблематика:
   висвітлюються здобутки та перспективи розвитку науки в галузях землеробства, рослинництва, садівництва, виноградарства та тваринництва
   повний опис
  • Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона (межведомственный сборник научных работ)детальніше >

   обкладинка журналу Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона Проблематика:
   висвітлення фундаментальних і прикладних проблем екології; флори, екології та охорони рослинного світу; фауни, екології й охорони тваринного світу; фізіології та екології рослин, мікології; біофізики і фізіології
   повний опис
  • Рибне господарство (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Рибне господарство Проблематика:
   представлені матеріали наукових розробок по товарному вирощуванню коропових риб у внутрішніх водоймах України, розведення та вирощування весло носа в Україні; економічним питанням вирощування риби та шляхи стабілізації рибництва; біохімічним дослідженням складу тканин коропа різного віку; селекційним дослідженням; науковим дослідженням на водосховищах; вивченню біогеографічних комплексів гирлових ділянок річок, способам зниження вмісту штучних радіонуклідів у рибних господарствах; іхтіопатологічним дослідженням
   повний опис
  • Шовківництво (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Шовківництво Проблематика:
   висвітлено результати наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних учених з різних аспектів шовківництва: селекція та технологія вирощування шовковиці, селекція та розведення шовковичного шовкопряда, технологія виробництва коконів та грени, інтродукція зарубіжного генетичного матеріалу, ветеринарна мікробіологія та вірусологія в шовківництві
   повний опис
  • Бджільництво (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Бджільництво Проблематика:
   висвітлено наукові основи селекції та розведення бджіл, їх поведінки та утримання; питання боротьби з аскосферозом та нозематозом; наведено лікувально-профілактичні засоби на основі продуктів бджільництва
   повний опис
  • Ветеринарна медицина (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Ветеринарна медицина Проблематика:
   розробка схем боротьби із захворюваннями тварин в конкретних умовах господарств; контроль якості кормів та продуктів тваринного походження; розробка і виробництво ефективних лікувально-профілактичних діагностичних засобів
   повний опис
  • Картоплярство (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Картоплярство Проблематика:
   подано результати досліджень із селекції, насінництва, технології виробництва картоплі; розглядається проблеми захисту картоплі від хвороб та шкідників, створення високоякісного селекційного матеріалу, насінництва картоплі в різних грунтово-кліматичних умовах України, технології її вирощування та збереження
   повний опис
  • Метеорологія, кліматологія та гідрологія (міжвідомчий тематичний науковий збірник)детальніше >

   обкладинка журналу Метеорологія, кліматологія та гідрологія Проблематика:
   дослідження фізичних та хімічних процесів атмосфери, циклони, клімат; вивчення природних вод, їх взаємодія з атмосферою; розглядаються питання кліматоутворення
   повний опис
 • Реферативні журнали ЦНСГБ Россільгоспакадемії

  • Реферативный журнал "Ветеринария"детальніше >

   обкладинка журналу Ветеринария Проблематика:
   ежегодно в РЖ включается свыше 1000 публикаций о наиболее значимых статьях из научных ветеринарных журналов и сборников, поступающих в фонды библиотеки
   повний опис
  • Реферативный журнал "Инженерно-техническое обеспечение АПК"детальніше >

   обкладинка журналу Инженерно-техническое обеспечение АПК Проблематика:
   издание предназначено и может служить справочным пособием для научных работников и практиков, специалистов органов управления, предприятий и организаций АПК, преподавателей вузов, а также библиотекарей и работников органов научно-технической информации
   повний опис
  • Реферативный журнал "Пищевая и перерабатывающая промышленность"детальніше >

   обкладинка журналу Пищевая и перерабатывающая промышленность Проблематика:
   издание предназначено для научных работников, специалистов и практиков пищевой промышленности и может служить справочным пособием для библиотекарей и работников органов научно-технической информации
   повний опис
  • Систематический указатель иностранной литературы "Сельское хозяйство"детальніше >

   обкладинка журналу Сельское хозяйство Проблематика:
   указатель является органом текущей библиографической информации о зарубежной сельскохозяйственной литературе и может служить справочным пособием для научных работников, специалистов и практиков сельского хозяйства, а также для библиотек сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов, опытных станций, высших учебных заведений и других сельскохозяйственных организаций
   повний опис
  • Систематический указатель "Сельскохозяйственная литература"детальніше >

   обкладинка журналу Сельскохозяйственная литература Проблематика:
   указатель является органом текущей библиографической информации о зарубежной сельскохозяйственной литературе и может служить справочным пособием для научных работников, специалистов и практиков сельского хозяйства, а также для библиотек сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов, опытных станций, высших учебных заведений и других сельскохозяйственных организаций
   повний опис
  • Реферативный журнал "Экологическая безопасность в АПК"детальніше >

   обкладинка журналу Экологическая безопасность в АПК Проблематика:
   в РЖ включается научная, научно-производственная, нормативно-техническая информация о наиболее значимых статьях из сериальных отечественных и иностранных изданий и тематических сборников по основным принципам экологической безопасности АПК, медико-биологической оценке токсичности соединений, применяемых в АПК и попадающих в с.-х. продукцию извне, экологически безопасным технологиям в АПК, формам и методам их распространения
   повний опис
  • Реферативный журнал "Экономика сельского хозяйства"детальніше >

   обкладинка журналу Экономика сельского хозяйства Проблематика:
   в РЖ включается научная, научно-производственная, нормативно-техническая информация о наиболее значимых статьях из сериальных отечественных и иностранных изданий и тематических сборников, затрагивающих экономические проблемы различных отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности
   повний опис
 • Періодичні видання Російської Федерації

  • Агрохимический вестникдетальніше >

   обкладинка журналу Агрохимический вестник Проблематика:
   рациональное использование земли, сохранение и приумножение ее плодородия, рассмотрение различных систем земледелия и агротехнологий, защита растений от болезней и вредителей. Специальные разделы посвящены применению новых видов агрохимикатов и нетрадиционных удобрений
   повний опис
  • Агрохимиядетальніше >

   обкладинка журналу Агрохимия Проблематика:
   публикуются результаты теоретических и экспериментальных исследований по вопросам агрономической химии, питания растений, применения удобрений, химических средств защиты растений и биологически активных веществ (стимуляторов роста растений, ретардантов и др
   повний опис
  • АПК: экономика управлениядетальніше >

   обкладинка журналу АПК: экономика управления Проблематика:
   совершенствование экономического механизма государственного регулирования сельского хозяйства, проблемы воспроизводства, ценовые и финансовые отношения на отраслевом уровне, рекомендации по мониторингу цен в АПК, эффективность государственной поддержки, вопросы развития агропромышленного рынка
   повний опис
  • Библиографиядетальніше >

   обкладинка журналу Библиография Проблематика:
   теории и практики национальной, издательской и книготорговой библиографии, статистики печати, культуры издательского оформления книг, газет, журналов, полное описание уже разработанных стандартов, норм и правил библиографического описания и издательской терминологии, статистики печати и оформления выходных сведений, международной стандартной нумерации и систематизации изданий
   повний опис
  • Библиотековедениедетальніше >

   обкладинка журналу Библиотековедение Проблематика:
   широкий круг проблем содержания и организации деятельности библиотек как одного из важнейших социальных институтов в сфере культуры, науки, образования, информации, рассматривает вопросы библиотечного дела в социально-культурном контексте, в единстве современных проблем и истории, теории и практики, во взаимосвязях с гуманитарными науками, на фоне мировых процессов в этой области
   повний опис
  • Библиотекадетальніше >

   обкладинка журналу Библиотека Проблематика:
   комплексной информатизации библиотечной сферы; о подготовке и закреплении в библиотеках квалифицированных кадров; о выживании в сложившихся правовых и материальных условиях сельских библиотек; о финансовом обеспечении библиотечных учреждений и их работников
   повний опис
  • Вестник защиты растенийдетальніше >

   обкладинка журналу Вестник защиты растений Проблематика:
   пропаганда биологического, агротехнического и селективного химического методов защиты растений, методов создания и использования устойчивых сортов сельскохозяйственных культур, фитосанитарной диагностики, мониторинга состояния агроэкосистем, технологий и экономики применения средств защиты растений, построения компьютерных моделей процессов, идущих в агроэкосистемах
   повний опис
  • Вестник МГУ. Серия 17. Почвоведениедетальніше >

   обкладинка журналу Вестник МГУ. Серия 17. Почвоведение Проблематика:
   печатаются работы, написанные на материалах диссертаций, выполненных и защищаемых в Московском университете, публикуется информация о научной жизни факультетов МГУ, о конференциях и дискуссиях, проходящих в университете, о книгах, учебниках и учебных пособиях, авторами которых выступают сотрудники Московского университета
   повний опис
  • Вестник Российской академии сельскохозяйственных наукдетальніше >

   обкладинка журналу Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук Проблематика:
   публикует результаты исследований во всех отраслях сельскохозяйственных наук и материалы о деятельности Российской Академии сельскохозяйственных наук
   повний опис
  • Вестник Санкт-Петербургского университетадетальніше >

   обкладинка журналу Вестник Санкт-Петербургского университета Проблематика:
   результаты новейших научных исследований, имеющих теоретический, экспериментальный и практический характер, проблемные статьи, сообщения о достижениях научных направлений и школ университета. На его страницах активно обсуждаются острые проблемы развития науки и общеуниверситетского научно-исследовательского процесса
   повний опис
  • Ветеринариядетальніше >

   обкладинка журналу Ветеринария Проблематика:
   освещение достижений науки и передового опыта по профилактике и лечению болезней сельскохозяйственных и промысловых животных, зоогигиене, ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного происхождения, организации ветеринарной службы и ветеринарного снабжения. «Ветеринария» имеет следующие рубрики: практика: опыт, проблемы, перспективы; инфекционные болезни, инвазионные болезни, акушерство, гинекология; зоогигиена, санитария, экология; незаразные болезни; фармакология и токсикология; ветеринарно-санитарная экспертиза; лабораторная практика; болезни мелких домашних животных; подготовка кадров; за рубежом; из истории ветеринарии; критика; информация
   повний опис
  • Ветеринария и кормлениедетальніше >

   обкладинка журналу Ветеринария и кормление Проблематика:
   передовой опыт практиков, новейшие разработки ученых в лечении и кормлении животных
   повний опис
  • Ветеринария сельскохозяйственных животныхдетальніше >

   обкладинка журналу Ветеринария сельскохозяйственных животных Проблематика:
   новые методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний животных, сохранения репродуктивного здоровья стада. Новые отечественные и зарубежные ветеринарные и фармакологические препараты и вакцины, предложения рынка диагностической и лечебной аппаратуры для животных
   повний опис
  • Ветеринарная медицинадетальніше >

   обкладинка журналу Ветеринарная медицина Проблематика:
   включает разделы новости ветеринарии, биотехнология, генетика, зоогигиена, микробиология и вирусология, незаразные болезни, образование, радиобиология, паразитология и инвазивные болезни, фармакология и токсикология, хирургия и др., которые могут быть расширены в зависимости от тематики публикуемых статей
   повний опис
  • Виноделие и виноградарстводетальніше >

   обкладинка журналу Виноделие и виноградарство Проблематика:
   журнал освещает актуальные вопросы виноградно-винодельческой отрасли, новейшие разработки и исследования в области технологии и оборудования, многое др.
   повний опис
  • Генетикадетальніше >

   обкладинка журналу Генетика Проблематика:
   публикуются как обзоры, так и экспериментальные статьи в области теоретической и прикладной генетики, отражающие фундаментальные исследования генетических процессов на молекулярном, клеточном, организменном и популяционном уровнях. Особое внимание уделяется наиболее актуальным проблемам современной генетики, касающимся глобальных вопросов общемирового значения, таких как сохранение и рациональное использование генетических ресурсов и оценка, прогнозирование и предупреждение негативных генетических последствий загрязнения окружающей среды
   повний опис
  • Доклады Российской Академии сельскохозяйственных наукдетальніше >

   обкладинка журналу Доклады Российской Академии сельскохозяйственных наук Проблематика:
   материалы по генетике, селекции, физиологии, биохимии растений и животных, защите растений, разработке и внедрению вакцин и методов диагностики заболеваний животных, их кормлению и содержанию, почвоведению и агрохимии, микробиологии, механизации и электрификации сельского хозяйства, мелиорации и гидротехнике, моделированию, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции
   повний опис
  • Достижения науки и техники АПКдетальніше >

   обкладинка журналу Достижения науки и техники АПК Проблематика:
   пропаганда достижений науки и техники в агропромышленном комплексе - помощь руководителям, специалистам, фермерам хозяйств в освоении передовых технологий
   повний опис
  • Животноводство Россиидетальніше >

   обкладинка журналу Животноводство России Проблематика:
   освещает вопросы животноводства в широком смысле этого слова: проблемы мясного и молочного скотоводства, свиноводства, птицеводства, ветеринарии, кормопроизводства и кормления
   повний опис
  • Защита и карантин растенийдетальніше >

   обкладинка журналу Защита и карантин растений Проблематика:
   пропаганда достижений науки и передового опыта, знакомство с новыми методами и средствами, созданными и применяемыми как в России, так и за рубежом, освещение практики работы хозяйств
   повний опис
  • Земледелиедетальніше >

   обкладинка журналу Земледелие Проблематика:
   статьи известных ученых, ведущих исследования в области земледелия, растениеводства, селекции сельскохозяйственных культур, рассказывается об опыте агрономической работы в различных регионах Российской Федерации и за рубежом
   повний опис
  • Зоотехниядетальніше >

   обкладинка журналу Зоотехния Проблематика:
   по всем отраслям животноводства
   повний опис
  • Известия высших учебных заведений. Лесной журналдетальніше >

   обкладинка журналу Известия высших учебных заведений. Лесной журнал Проблематика:
   научные статьи по всем отраслям лесного дела, сообщения о внедрении законченных исследований в производство, о передовом опыте в химико-лесном комплексе, информации о научной жизни высших учебных заведений, рекламные материалы и объявления
   повний опис
  • Известия ТСХАдетальніше >

   обкладинка журналу Известия ТСХА Проблематика:
   материалы о дальнейшем развитии созданных видными учеными Петровской — Тимирязевской академии прогрессивных школ и направлений в различных областях сельскохозяйственной науки.
   Рубрики включают в себя методику исследований, итоги и выводы, содержание и значение научных работ, выполненных на кафедрах и опытных станциях, в экспериментальных лабораториях и учебно-опытных хозяйствах университета в различных природно-экономических зонах страны
   повний опис
  • Картофель и овощидетальніше >

   обкладинка журналу Картофель и овощи Проблематика:

   статьи по широкому кругу вопросов, связанных с картофелеводством и овощеводством

   Основные разделы: картофелеводство, овощеводство, бахчеводство, грибоводство, защита растений, в помощь фермеру, огородник

   повний опис
  • Комбикормадетальніше >

   обкладинка журналу Комбикорма Проблематика:
   материалы о состоянии рынка в мире и в России, организации и опыте производства сырья и комбикормовой продукции (комбикормов, премиксов, БВМК), об экономическом положении в отрасли, о развитии отраслей животноводства не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, об интеграции комбикормовых предприятий и сельхозтоваропроизводителей
   повний опис
  • Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводстводетальніше >

   обкладинка журналу Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство Проблематика:
   вопросы применения передовых технологий и оборудования в промышленном производстве кормов, эффективных методов их заготовки и хранения на предприятиях АПК, а также рационального нормированного кормления сельскохозяйственных животных и птицы
   повний опис
  • Кормопроизводстводетальніше >

   обкладинка журналу Кормопроизводство Проблематика:
   проблемные, экспериментальные, методические и обзорные статьи по кормопроизводству, в том числе по луговодству, полевому кормопроизводству, селекции, генетике, семеноводству, защите кормовых культур от вредителей и болезней, технологиям заготовки, хранения и использования кормов
   повний опис
  • Кролиководство и звероводстводетальніше >

   обкладинка журналу Кролиководство и звероводство Проблематика:
   содержит разностороннюю информацию по разведению плотоядных и растительноядных зверей (норка, лисица, песец, соболь, хорек, енотовидная собака, кролик, нутрия, шиншилла, сурок и др.)
   повний опис
  • Кукуруза и соргодетальніше >

   обкладинка журналу Кукуруза и сорго Проблематика:
   публикуются статьи по биологии, генетике, семеноводству, технологии возделывания на зерно, силос, зеленую массу и другие цели
   повний опис
  • Ландшафтный дизайндетальніше >

   обкладинка журналу Ландшафтный дизайн Проблематика:
   описание наиболее известных садов и парков, лучшие работы по ландшафтному дизайну, представлены модные стили и направления, современные технологии проведения ландшафтных работ
   повний опис
  • Лесное хозяйстводетальніше >

   обкладинка журналу Лесное хозяйство Проблематика:
   вопросы лесного хозяйства в стране и за рубежом
   повний опис
  • Лесоведениедетальніше >

   обкладинка журналу Лесоведение Проблематика:
   проблемы, связанные с разносторонним изучением природы леса и являющиеся теоретической основой мероприятия по увеличению продуктивности лесов, по повышению их других полезных свойств, по расширенному воспроизводству лесов, по рационализации лесного хозяйства и по охране ресурсов леса
   повний опис
  • Международный сельскохозяйственный журналдетальніше >

   обкладинка журналу Международный сельскохозяйственный журнал Проблематика:
   достижения мировой науки и практики в агропромышленном комплексе. Рубрики: Земельные отношения и землеустройство; Аграрная реформа и формы хозяйствования; Развитие отдельных сфер и отраслей АПК; Научное обеспечение АПК; Проблемы продовольственного обеспечения
   повний опис
  • Мелиорация и водное хозяйстводетальніше >

   обкладинка журналу Мелиорация и водное хозяйство Проблематика:
   по вопросам рационального использования и охраны вод и почв, водохозяйственного строительства (водохранилища, каналы, гидротехнические сооружения, насосные станции), эксплуатации (ремонт, модернизация и управление использованием) водохозяйственных объектов, орошения, осушения, сельскохозяйственного водоснабжения, земледелия на мелиорируемых землях, утилизации сточных вод
   повний опис
  • Метеорология и гидрологиядетальніше >

   обкладинка журналу Метеорология и гидрология Проблематика:
   публикуются работы ведущих ученых и специалистов Роскомгидромета, Российской академии наук, других министерств и ведомств, а также зарубежных авторов по актуальным вопросам метеорологии, гидрометеорологии моря и суши, агрометеорологии, авиационой и космической метеорологии, по проблемам исследования Мирового океана, Арктики и Антартики, радиационной обстановки околоземного космического пространства, радиоактивного и химического загрязнения природных сред, геомагнитной активности, состояния ионосферы, условий распространения радиоволн, глобальных и региональных изменений озоносферы и климата и соответствующих глобальных изменений в биосфере
   повний опис
  • Механизация и электрификациядетальніше >

   обкладинка журналу Механизация и электрификация Проблематика:
   освещение инженерного обеспечения сельского хозяйства, энергоснабжающих технологий производства сельхозпродукции, ее переработки, новых разработок конструкторских и научных организаций в этой области
   повний опис
  • Микология и фитопатологиядетальніше >

   обкладинка журналу Микология и фитопатология Проблематика:
   результаты научных исследований в области микологии и фитопатологии. Журнал публикует статьи по всем основным разделам науки о грибах: оригинальные работы, обзорные статьи, дискуссионные статьи, хронику и информацию, рецензии, сообщения о новых методах исследования
   повний опис
  • Мир библиографиидетальніше >

   обкладинка журналу Мир библиографии Проблематика:
   — История библиографии. Выдающиеся библиографы прошлого и настоящего.
   — Библиографоведение: методология и задачи научных исследований.
   — Библиографическая деятельность на современном этапе: унификация терминологии и стандартизация библиографических процессов; реальные и виртуальные формы библиографического обслуживания.
   — Библиография национальная (текущая и ретроспективная), научная (по отраслям знаний), краеведческая, рекомендательная и пр.
   — Подготовка библиографов. Современные тенденции в преподавании библиографических дисциплин
   повний опис
  • Молочное и мясное скотоводстводетальніше >

   обкладинка журналу Молочное и мясное скотоводство Проблематика:
   вопросы производства и переработки молока и говядины; селекции и воспроизводства крупного рогатого скота; выращивания и откорма молодняка, производства и использования кормов, механизации и автоматизации технологических процессов на фермах
   повний опис
  • Научные и технические библиотекидетальніше >

   обкладинка журналу Научные и технические библиотеки Проблематика:
   продолжения и развития лучших традиций, заложенных несколькими поколениями библиотечных деятелей России, и изучения, освоения, доведения до широких кругов читателей передового опыта, технологических, организационных и иных полезных инноваций
   повний опис
  • Новая библиотекадетальніше >

   обкладинка журналу Новая библиотека Проблематика:
   новые библиотечные технологии, библиотечное законодательство, юридические консультации, новинки книжного рынка
   повний опис
  • Новое сельское хозяйстводетальніше >

   обкладинка журналу Новое сельское хозяйство Проблематика:
   независимая оценка представленных на мировом рынке сельхозмашин и орудий, СЗР, удобрений, оборудования для животноводческих помещений
   повний опис
  • Овощеводство и тепличное хозяйстводетальніше >

   обкладинка журналу Овощеводство и тепличное хозяйство Проблематика:
   единственный в РФ журнал для руководителей и специалистов овощеводческих хозяйств и хозяйств, использующих технологию закрытого грунта
   повний опис
  • Овцы, козы и шерстяное делодетальніше >

   обкладинка журналу Овцы, козы и шерстяное дело Проблематика:
   актуальные вопросы состояния, стабилизации и развития овцеводства и козоводства, производства, заготовок, переработки и реализации разнообразной продукции отрасли, достижения науки и передового опыта в области селекции овец и коз, а также ресурсосберегающей технологии их кормления и содержания как в России, так и за рубежом
   повний опис
  • Плодородиедетальніше >

   обкладинка журналу Плодородие Проблематика:
   статьи по направлениям агрохимических исследований, работы по защите растений, экологии и почвоведению
   повний опис
  • Почвоведениедетальніше >

   обкладинка журналу Почвоведение Проблематика:
   оригинальные статьи, посвященные глобальным и региональным теоретическим и экспериментальным исследованиям по проблемам генезиса, географии, физики, химии, биологии, плодородия, использования, охраны и восстановления почв. В специальных рубриках освещаются новости и состояние дел в Международном и Российском обществах почвоведов, а также вопросы истории почвоведения
   повний опис
  • Проблемы агрохимии и экологиидетальніше >

   обкладинка журналу Проблемы агрохимии и экологии Проблематика:
   результаты экспериментальных работ и научно-теоретических обобщений ведущих школ агрохимиков и экологов с целью оперативной оценки экологического состояния в отраслях АПК и разработки мер, направленных на снижение негативных последствий от возможного загрязнения агроэкосистем. Приоритетными направлениями являются: исследования по реализации экологических функций агрохимии в современном земледелии, разработка систем мер по предотвращению деградации плодородия почв в регионах России и странах СНГ, развитие агрохимических исследований в международной географической сети опытов с удобрениями, совершенствование агрохимического сервиса в сельском хозяйстве с учетом многоукладных форм
   повний опис
  • Птицеводстводетальніше >

   обкладинка журналу Птицеводство Проблематика:
   новейшие научные разработки в области птицеводства, прогрессивные экологические безупречные технологии кормления и содержания птицы, опыт коллективных хозяйств, объединений, акционерных обществ, холдингов, отраслевых систем; советует, как в нынешних непростых рыночных условиях эффективно вести отрасль и добываться высокой рентабельности производства
   повний опис
  • Пчеловодстводетальніше >

   обкладинка журналу Пчеловодство Проблематика:
   новейшие методы прибыльного содержания пчел. Ветврачи и опытные пчеловоды научат успешно разводить пчел и сохранять их здоровье. Размещается реклама о новых ветпрепаратах, инвентаре и оборудовании, упаковке. Журнал уделяет внимание продуктам пчел, их качеству, хранению, переработке. Освещает их значение и место в здоровом образе жизни. Приводятся рецепты врачей о лечении с помощью продуктов пчеловодства различных заболеваний, способы изготовления лекарств
   повний опис
  • Рыбное хозяйстводетальніше >

   обкладинка журналу Рыбное хозяйство Проблематика:
   вопросы морского рыболовства, аквакультуры, рыночных отношений в рыбном хозяйстве страны и международном сотрудничестве. На страницах журнала выступают руководители министерств и ведомств, видные ученые, специалисты, производственники с материалами о путях развития рыбного бизнеса России, об особенностях сертификации рыбного сырья и рыбопродукции, о правовом обеспечении устойчивого развития рыболовства, о работе портов и предприятий
   повний опис
  • Русский энтомологический журналдетальніше >

   обкладинка журналу Русский энтомологический журнал Проблематика:
   посвящен проблемам морфологии, систематики, зоогеографии, эволюции и развития насекомых, как ископаемых, так и современных, а также проблемам защиты растений. Издается преимущественно на английском языке
   повний опис
  • Садоводство и виноградарстводетальніше >

   обкладинка журналу Садоводство и виноградарство Проблематика:
   новые сорта, производственное испытание сортов, системы удобрения, совершенствование систем ведения культур, агроклиматическое районирования плодово-ягодных культур
   повний опис
  • Сахарная свекладетальніше >

   обкладинка журналу Сахарная свекла Проблематика:
   результаты работы отрасли за прошедший период, перспективные направления в ее развитии, современные отечественные и зарубежные технологии, характеристики сортов и гибридов, опыт свеклосеющих хозяйств по освоению научных рекомендаций, анализ состояния рынка сахара в России
   повний опис
  • Свиноводстводетальніше >

   обкладинка журналу Свиноводство Проблематика:
   организация производства и экономика, корма и кормление, племенное дело и генетика, воспроизводство стада и искусственное осеменение, выращивание и откорм молодняка
   повний опис
  • Сельскохозяйственная биология
   Серия: Биология растений. Серия: Биология животных
   детальніше >

   обкладинка журналу Сельскохозяйственная биология Проблематика:
   достижения и перспективы развития теоретической биологии и фундаментальных исследований, имеющих актуальное значение для разработки эффективных методов увеличения производства продукции растениеводства и животноводства
   повний опис
  • Сельскохозяйственная техникадетальніше >

   обкладинка журналу Сельскохозяйственная техника Проблематика:
   вопросы ремонта, обслуживания машин и оборудования, технологии восстановления техники. А также новости рынка, лизинговые операции, материально-техническое обеспечение ремонтной базы. Тесты нового оборудования, материалов и систем для ремонта сельскохозяйственной техники. Описания внедренных патентов и рацпредложений по ремонту и доступному совершенствованию сельскохозяйственной техники. Рекомендации по применению масел, технических жидкостей
   повний опис
  • Техника в сельском хозяйстведетальніше >

   обкладинка журналу Техника в сельском хозяйстве Проблематика:
   механизация, электрификация и автоматизация растениеводства, механизация, электрификация и автоматизация животноводства, электроснабжение, электропривод и электротехнологии, проблемы машиноиспользования
   повний опис
  • Физиология растенийдетальніше >

   обкладинка журналу Физиология растений Проблематика:
   охватывает все разделы современной физиологии растений, а также близкие аспекты биофизики, биохимии, цитологии, анатомии, генетики и др.
   повний опис
  • Хранение и переработка сельхозсырьядетальніше >

   обкладинка журналу Хранение и переработка сельхозсырья Проблематика:
   экономические проблемы хранения и переработки сельхозпродукции. Экология продукции и производства. Теоретические аспекты хранения и переработки сельхозпродукции. Физические и химические методы переработки сельхозсырья. Биотехнологические и микробиологические аспекты. Контроль качества и безопасности продукции АПК. Проектирование и моделирование продуктов питания нового поколения. Использование вторичных ресурсов и новых видов сырья. Система процессов, машин и оборудования. Проблемы тары и упаковки в АПК
   повний опис
  • Цветоводстводетальніше >

   обкладинка журналу Цветоводство Проблематика:
   описываются новые сорта цветов, методы селекции и разведения советов, даются советы по уходу за цветами, как комнатными, так и садовыми. Всегда актуальны советы по выращиванию цветов в различных регионах России, а так же аранжировке, фитодизайну, устройству элементов ландшафтного дизайна
   повний опис
  • Экологиядетальніше >

   обкладинка журналу Экология Проблематика:
   изучение структуры популяций в различных условиях окружающей среды, гомеостаз, адаптация и устойчивость к стрессам, проблемы биоразнообразия и стабильности экосистем, основные типы изменчивости морфо-физиологических признаков разных видов, антропогенное воздействие на живые организмы и экосистемы, радиоэкология, новые методы исследований
   повний опис
  • Экономика сельского хозяйства России
   (ранее до 2005 года - "АПК, экономика и управление")
   детальніше >

   обкладинка журналу Экономика сельского хозяйства России Проблематика:
   освещает ход реализации аграрной политики, Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы», обобщает опыт хозяйствования в многоукладной сельской экономике, социально-экономического развития сельских территорий, публикует статьи по проблемам методологии агроэкономических исследований и другим вопросам экономики сельского хозяйства на макро- и мезоуровнях, а также дискуссионные материалы по вопросам функционирования агропромышленного комплекса Российской Федерации
   повний опис
  • Экономическое возрождение Россиидетальніше >

   обкладинка журналу Экономическое возрождение России Проблематика:
   вопросы базисной и прикладной экономической теории, хозяйственной практики и научной жизни экономического сообщества
   повний опис
сайт создан компанией web студия