Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

Науково-теоретичний журнал

Рік заснування: 2001

Проблематика: висвітлення питань екології, раціонального природокористування й охорони навколишнього природного середовища, агроекологічного моніторингу, родючості й охорони грунтів, біорізноманіття екосистем

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15466-4038ПР від 19.06.2009

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанови № 2-05/9 від 14.11.2001; Постанова № 1-05/6 від 12.05.2002

Галузь науки: сільськогосподарські, біологічні науки

Періодичність:  4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновники: Інститут агроекології НААН України; Державний технологічний центр охорони родючості грунтів Міністерства аграрної політики України «Центрдержродючість»; Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

Головний редактор: Фурдичко Орест Іванович, академік НААН України, доктор економічних наук

Адреса редакції: Інститут агроекології НААН України, вул. Метрологічна, 12, Київ, Україна, 03143

 

 
сайт создан компанией web студия