Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

НАУКОВИЙ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Збірник наукових праць

Рік заснування: 1997

Проблематика:  висвітлення питань у галузі біології рослин і тварин, екології ISSN: 2221-5050

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15233-3805 Р від 18.05.2009

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/2 від 23.02.2011; Постанова № 2-02/2 від 09.02.2000

Галузь науки: біологічні науки, технічні науки

Періодичність:  2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Луганський національний аграрний університет

Головний редактор: Соколов Іван Дмитрович, доктор біологічних наук

Адреса редакції: ЛНАУ, Університетське містечко, Луганськ, Україна, 91008  

 
сайт создан компанией web студия