Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

НАУКОВИЙ ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМ. С. З. ГЖИЦЬКОГО

Науковий журнал (фахове видання)

Рік заснування: 1998

Проблематика:  висвітлення питань у галузі біології, ветеринарії, технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, економіки, вдосконалення навчального процесу

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14133-3104 ПР від 11.06.2008

Галузь науки: біологічні, ветеринарні, сільськогосподарські, технічні науки

Періодичність:  1 раз на рік

Мова видання: українська

Засновник: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Головний редактор: Кравців Роман Йосипович, академік НААН України, доктор біологічних наук

Адреса редакції: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького вул. Пекарська, 50, Львів-10, Україна, 79010  

 
сайт создан компанией web студия