Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

Рік заснування: 1981

Проблематика:  висвітлення стану наукового забезпечення механізації сільського господарства в Україні, аналіз вітчизняного ринку техніки, надання результатів випробувань сільськогосподарських машин та тенденції розвитку їх конструкцій; нових підходів до оцінки технічного ресурсу, надійності, довговічності техніки

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3854 від 09.12.1999

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/7 від 09.06.1999

Галузь науки: технічні, сільськогосподарські науки

Періодичність:  1 раз на рік

Мова видання: українська, російська

Засновник: Український науково-дослідний інститут по прогнозуванню і випробуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва (УкрНДІПВТ)

Головний редактор: Кравчук Володимир Іванович, доктор технічних наук, член-кореспондент НААН України

Адреса редакції: Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) смт. Дослідницьке, Васильківський р-н, Київська обл., Україна, 08654  

 
сайт создан компанией web студия