Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ

Науково-теоретичний журнал (фахове видання) Національної академії аграрних наук України

Рік заснування: 1922

Проблематика:  висвітлення проблем землеробства, агрохімії, рослинництва, кормовиробництва, тваринництва, ветеринарної медицини, генетики, селекції, бі-отехнології, механізації, електрифікації, агроекології, радіології, меліорації, зберігання та переробка продук-ції, економіки

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 540 від 28.03.1994

Періодичність:  12 разів на рік

Мова видання: українська, російська

Засновник: Українська академія аграрних наук

Головний редактор: Зубець Михайло Васильович, академік НААН

Адреса редакції: вул. Васильківська, 37, Київ-22, Україна, 03022  

 
сайт создан компанией web студия