Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ іМ. В.В. ДОКУЧАЄВА

Збірник наукових праць (фахове видання)

Рік заснування: 1997

Проблематика:  висвітлення питань сільського господарства, біології, фітопатології, ентомології

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15454-4026 Р від 05.06.2009

Галузь науки: біологічні науки

Періодичність:  2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Головний редактор: Бобро Михайло Архипович, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН України

Адреса редакції: Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, п/в «Комуніст-1», Харків, Україна, 62483  

 
сайт создан компанией web студия