Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

ВІСНИК ЖИТОМИРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРОЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Науково-теоретичний збірник (фахове видання)

Рік заснування: 1998

Проблематика:  висвітлення відомостей у галузі ґрунтознавства, землеробства, агрохімії, рослинництва, ко-рмовиробництва, тваринництва, ветеринарної медици-ни, генетики, селекції, біологіїя, механізації, електри-фікації, екології, агроекології, радіології, меліорації, зберігання та переробки продукції, економіки

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15886-4358 ПР від 13.11.2009

Галузь науки: сільськогосподарські, ветеринарні, технічні, економічні науки

Періодичність:  2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Житомирський національний агроекологічний університет

Головний редактор: Микитюк Валерій Мар’янович, кандидат економічних наук

Адреса редакції: ЖНАЕУ, бульв. Старий, 7, Житомир, Україна, 10008  

 
сайт создан компанией web студия