Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ

Рік заснування: 1952

Проблематика:  висвітлення результатів наукових досліджень у галузі теоретичних основ і методів селекції, насінництва, насіннєзнавства сільськогосподарських культур (питання генетичних, фізіолого-біохімічних основ онтогенезу, імунітету, продукційного процесу, стійкості рослин до несприятливих факторів зовнішнього середовища), селекційних розробок зі створення нових сортів, гібридів культурних рослин

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9531 від 18.01.2005

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/9 від 08.11.2007 (біологічні науки); Постанова № 1-05/7 від 09.06.1999 (сільськогосподарські науки)

 

Галузь науки: біологічні, сільськогосподарські науки

Періодичність:  2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Селекційно-генетичний інститут — Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

Головний редактор: Соколов В'ячеслав Михайлович, кандидат сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН

Адреса редакції: Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Овідіопольська дорога, 3, Одеса, Україна, 65036  

 
сайт создан компанией web студия