Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(фахове видання)

Проблематика:  висвітлено питання підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин; селекція, розведення та гігієна тварин; стан і перспективи розвитку технологій і обладнання переробних і харчових виробництв; представлено новітні технології зберігання та використання властивостей сільськогосподарської сировини в переробних процесах, екологічні аспекти переробної галузі АПК; відзначено напрямки розвитку моделювання процесів та проектування машин і технологічного оснащення галузей виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 4571 від 19.09.2010

Періодичність:  4 випуски на рік

Мова видання: українська, російська

Засновник: Вінницький державний аграрний університет

Головний редактор: Г. М. Калетнік, д. е. н., професор ВНАУ

Адреса редакції: Вінницький державний аграрний університет, вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008  

 
сайт создан компанией web студия