Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про бібліотеку

БІЛОЦЕРКІВСЬКА Алла Сергіївна

(26.03.1983)
кандидат історичних наук (2009)
провідний науковий співробітник
сектору наукової бібліографії та біографістики
Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки
ННСГБ НААН

Закінчила з відзнакою факультет педагогіки та психології (2005) та історичний факультет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2011).

Працювала психологом в Київській філії Приватбанку «Розрахунковий центр» (2004–2005). З 2005 р. працює в ННСГБ НААН на посадах: старшого наукового співробітника відділу збереження наукових фондів, сектору науково-методичної роботи. З січня 2009 р. – старший науковий співробітник сектору наукознавства Центру історії аграрної науки (з 2013 р. – Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки) ННСГБ НААН. Протягом 2006–2009 рр. навчалась в аспірантурі ННСГБ НААН.

У 2008 р. при Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН захистила кандидатську дисертацію на тему: «Професор А.Г. Терниченко (1882–1927) – вчений, педагог, організатор сільськогосподарської науки та освіти в Україні» за спеціальністю «історія науки і техніки».

Автор та співавтор понад 100 наукових праць із питань історії аграрної науки й освіти, з яких: 1 монографія, 2 біобібліографічні покажчики, 8 збірників документів та матеріалів, 9 збірників матеріалів науково-практичних конференцій та понад 20 наукових статей у вітчизняних фахових виданнях.

З 1 липня 2017 р. – провідний науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН. Відповідальний секретар електронного наукового фахового видання – міжвідомчий тематичний науковий збірник «Історія науки і біографістика».

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2007–2009); учасник конкурсу на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених (2009–2010). За перемогу в першому турі конкурсу наукових доповідей молодих учених із пріоритетних напрямів аграрної науки на здобуття щорічної премії Президії НААН «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» нагороджена Почесною грамотою Президії Національної академії аграрних наук України (2011). За плідну роботу з підготовки та видання бібліографічного покажчика наукових та науково-популярних праць за 1906–1948 рр. професора Кулжинського Сергія Пантелеймоновича – організатора й першого директора Носівської сільськогосподарської дослідної станції (1911–1930) нагороджена Почесною грамотою Носівської селекційно-дослідної станції НААН (2011).

Нагороджена: Грамотою Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Академії наук вищої школи України за кращу доповідь на ІІІ-й конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» (2006), Подякою голови Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації за збереження духовних і матеріальних цінностей, високий професіоналізм та з нагоди 75-річчя заснування Української академії аграрних наук (2006), знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» III ступеня (2007), знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІ ступеня (2011); Грамотою Міністерства освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм та сумлінне виконання службових обов’язків (2016); Подякою Міністерства освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм та сумлінне виконання службових обов’язків (2017); Почесною відзнакою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди» (2017); цінним подарунком (годинником) від Комітету Верховної Ради України (2017); пам’ятною ювілейною медаллю «100 років Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН» (2017).

<<Назад

сайт создан компанией web студия